Livijn, Livin, släktBand 23 (1980-1981), sida 758.

Biografi

Livijn, släkt, enligt uppgift (Rudelius) härstammande från borgaren i Söderköping Jon Månsson (d omkr 1642), som uppges (Örnberg) ha varit gårdsfogde på det i pfalzgreven Johan Kasimirs brudskattsförpantning ingående Liljestad i Skönberga, Ög. Ett indicium för att sistnämnda uppgift är riktig torde vara att "Jon Månsson i Söderköping" förekommer i Skönberga tiondelängd 1630 ehuru utan närmare adress. Hans son (Rudelius) Botvid Jonsson (d 1683) vann burskap i Falun 1647, var rådman där i många år o drev åtminstone tidvis ett rätt betydande kopparbergsbruk. Han var far till arrendatorn av Kroppa järnbruk o Storfors hammare i Värmland Magnus Botvidsson Liwijn (1653–81) o till handlanden i Sthlm Botvid Liwijn (d 1710), som blev rådman där året före sin död.

En annan son (Rudelius) till Jon Månsson, prosten Magnus L (1622–81) i Säby, Jönk, var i äktenskap med en brorsdtr till linköpingsbiskopen Andreas Prytz far till prosten Botvid Livin (1681–1757) i Säby, som var rdgm 172627, 1731, 1734 o 1740–41. Denne var far till Zackris Livin (1726—88) på Säby norrgård i Säby, som deltog i Pommerska kriget o 1771 fick avsked med majors titel. Han har blivit känd genom sin på alexandriner avfattade komiska hjältedikt Kyrkostötoschopia Sæbyensis eller Eric Jonssons, Kyrko-Wäktares, Bro-Fogdes, samt Orgel-Trampares, Lefwernes Beskrifning (del 1 tr 1781; omtr 1926 med komplettering 1937), vilken haft L Holbergs Peder Paars som förebild men har sitt största intresse som etnologisk källskrift o realistisk folklivsskildring.


Botvid Livins äldste bror, prosten Jonas Liviin (16631733) i Linderås, Jönk, var farfar till prosten Claes Magnus Liwin (17531831) i Flisby, Jönk, som var rdgm 1809, 1810 o 1815. Dennes sonson Carl Magnus L (18611934) blev 1894 jur dr i Lund på avhandlingen Om moderna socialpolitiska lagar och lagförslag angående arbetsklassens betryggande mot de ekonomiska följderna af s k olycksfall i arbete (1883) o docent i civilrätt. Carl L var 18971907 docent i speciell administrativrätt o speciell privaträtt o från 1896 advokat i Malmö.


En annan bror till Jonas Liviin o Botvid Livin, Claudius Livin (16661732), blev magister i Uppsala 1694, kh i Skänninge 1698, prost 1699, kh i Norrköping 1727 o kontraktsprost så. Han var rdgm 171314, 1723 o 172627. Samlingar av med hans hand avskrivna latinska anekdoter finns i LSB (B 94:1-2). Hans son Claes Livin (1714-78) blev kh i Skänninge 1749, prost 1755 o kontraktsprost 1777 samt var rdgm 176970. Dennes son Clas Livin (17471823) var auditör vid livgardet 178191 o häradshövding i Ale, Bjärke o Vättle härad, Älvsb, 179193 samt fick 1803 krigsråds titel. En äldre bror till honom var far till generaldirektören o författaren Clas Johan L (se nedan). Dennes son Claes Gustaf Nikanor L (18231912) blev hovrättsråd i Svea hovrätt 1867 o var häradshövding i Åkerbo, Bankekind o Hanekind, Ög, 1869—88. En annan son, kaptenlöjtnant Johannes Christoffer L (18241917), var föreståndare för navigationsskolan i Kalmar. Han efterlämnade en dagbok från 183963, som finns i Statens sjöhistoriska museum, Sthlm. En tredje son, grosshandlaren Engelbrekt Carl L (18281910) i Sthlm, var farfar till direktör Claes-Olof L (f 1923).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: B 8:1 (N Rudelius' genealog saml), p 170, LSB; C W Hjorth, Genealog ant:ar (1932), s 29-33; Leijonhufvud; P M[eijer]G[ran-qvist], Sv familjer ... Livin o L (Aftonbladet 18 juni 1911); J Mortensen, Clas L (1913); S Pira, Zachris Livin i Säby (Medd:n från Norra Smålands fornminnes- o Jönk.s hembygdslörb, 14, 1941); Setterdahl, särsk s 338; Sv släktkal, 9 (1927; tr 1926); Omberg, 5, 14 (1889-1908).

Jon Månsson: Östergötlands landskapshandl 1630:12, f 128 o 172v, RA.

Botvid Jonsson: Faluns renov domböcker, vol 1 b, f 63v o 74, RA; K-G Hildebrand, Falu stads hist, 1—2 (1946).

Magnus Botvidsson Liwijn: G Ekman, Ur Storforsverkens hist (1921); R Lagerborg, Ur en värmlandssläkts öden (1919). Botvid Liwijn: StRR.

Magnus L: Linköpings hm, 3 (1847), s 318f; Oden. Botvid Livin: Linköpings hm, 3 (1847), s 320; Oden; Pira a a, s 6 ff; PrRP 7-8 (1975-78).

Zachris Livin: M 1105, RA; N Ahnlund, Sv sägen o hävd (1928), s 135-48; H Celander, rec av 1926 års nytryck av Kyrkostötoschopia Saebyensis (Folkminnen o folktankar, 14, 1927); N Gobom, Två återfunna kapitel av Kyrkostötoschopia Saebyensis, bok III (Linköpings bibks handhar, ny ser, 2:2, 1937); J Mortensen, Kyrkostötoschopia Saebyensis (Saml 1910); A Nilsson, förord till 1926 års nytryck av samma verk; Oden; Pira, a a; H Schück o K Warburg, 111 sv litt:hist, 4 (3. uppl, 1928), s 231 f; SMoK.

Jonas Liviin: Linköpings hm, 3 (1847), s 310; Oden.

Claes Magnus Liwin: Linköpings hm, 3 (1847), s 358; Setterdahl; SjGbg.

Carl Magnus L: ED:s arkiv E I: 2870, nr 8, RA; A Gullberg o S Cavallin, JustitieM (1928); J Hellner, Minnen o dagböcker (1960); LUM (1898 -99); SjSmål; SPG.

Claudius Livin: C Annerstedt, UU:s hist, 2 (1909); E Benzelius, likpred över L (1733); Linköpings hm, 3 (1919), s 103-107; Oden; PrRP 4, 7 (1962-75); Sv prästeståndets prot från år 1719, 2 (1922), s 2. Claes Livin (fl778): Linköpings hm, 5:1 (1938), s 15 f; Oden; J G Oxenstierna, Caractérer, portraiter o epigrammer (1956), s 19, 63 f. Clas Livin: G Areskoug o Å Asp, Rättskipning o rättsvård (K Svea livgardes hist, 5, 1976); Lags o doms; Oden.

Claes Gustaf Nikanor L: TU 7:68 o 85:24, KB; Anjou; Hj Gullberg o V Köersner, Sv JustitieM (1887); Lags o doms; Oden.

Johannes Christoffer L: TU 85:24, KB; SPG; TiS 80 (1917), s 509 f.

Engelbrekt Carl L: TU 85:24, KB.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Livijn, Livin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10772, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2020-08-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10772
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Livijn, Livin, släkt, urn:sbl:10772, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2020-08-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se