Lanner, släktBand 22 (1977-1979), sida 260.

Biografi

Lanner (tidigare Landberg), släkt, härstammande från konstsmeden Måns Landberg (d 1750, 78 år gammal) vid Nordmarks gruva i Färnebo (nu Nordmark), Värml, som enligt obestyrkt uppgift (Larssonska släktverket) var son till spiksmeden Nils Månsson (d 1703) i Filipstad. En av Landbergs söner, bergsmannen Jöns Landberg (1710—59) i Nordmarkshyttan, måste 1757 fly till Norge för konspirationer med konung Adolf Fredrik att genom bondeuppror skaffa denne större makt men lurades tillbaka över värmlandsgränsen o dog i fängelse. Hans bror Petter Landberg (1702—89) var den förste kaplanen i Nordmark. Han var far till vice häradshövdingen Magnus L (1734— 1014) i Gällserud, Lysvik, Värml. Son till decnne var borgmästaren i Karlstad Per L (1775—1822). Hans bror kommissionslantmätaren Johan L (1773—1835) var farfar till grosshandlaren Axel Mauritz L (1839— 1303) i Karlstad. Denne var far till målaren, tecknaren o grafikern Frans Pontus L (1880 —1944) o till målarinnan, skulptrisen o kcnsthantverkaren Olga Maria L (1884— 1961). Olga L drev från 1914 en ateljé för konstsmide i Sthlm o utförde där bl a arbeten för kraftverken i Trollhättan, Älvkarleby o Porjus. Pontus L är representerad i Värmlands museum i Karlstad o i museet i Sigtuna, Olga L i NM, Gbgs konstmuseum o Hallwylska museet i Sthlm. Magnus L:s yngste bror, skogsförvaltaren Elof Landberg (1745—1820) i Nordmark, var farfar till Johan Henrik Landberg (1833—1912), som 1861—74 ägde järnbruket Spjutbäcken vid Kristinehamn.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Larssonska släktverket hos Föreningen Värmlandsarkiv, Karlstad; H Carlborg, Nordmarks malmtrakt (1929), s 36; E Hellerström, Frödings härstamning (SoH 1956—57); dens, Dan Anderssons härstamning (1964), s 21 f; dens, Diktares arv (1969), s 46; H Henriksson, Finska inslag i Pardishyttans befolkning under 1600-talet (Bergslagen i ord o bild 1953—54); A Palm-qvist, Det äldsta Värmlandsberg (En bok om Filipstad, 1961), s 62; Örnberg, 9 (1893), s 226. Jöns Landberg: Malmström. Petter Landberg: Karlstads hm, 3 (1968). Per L: G V Bromänder, Länsstyrelsen i Karlstad (1929); L Dalgren, Karlstads stads hist, 2 H939); Samzelius. Johan L: Ekstrand. Axel Mauritz L: C E Nygren, Carlstads hist omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865 (1914). Frans Pontus L: G Svfenson], Frans Pontus L (SKL 3, 1957). Olga Maria L: Klippsaml i Bromanderska saml, vol 55, Stadsbibi, Karlstad; H Kjellin, Värmländsk konst o värmländska konstnärer (Värmland, ett storslaget o egenartat landskap, 1946), s 443; Th N[yman], Olga Maria L (SMoK 4, 1948); Olga L död (DN 29 juli 1961); Silfversmide o miniatyrkonst (Idun 1915, s 119); G Sv[enson], Olga Maria L (SKL 3, 1957). Johan Henrik Landberg: G Ekman, Ur Storforsverkens hist (1921); [C A Landberg,] En bergsmanssläkt från Värmland (1931). — Fryxell, Berättelser ur sv historien, 39—40.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lanner, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11011, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-11-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11011
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lanner, släkt, urn:sbl:11011, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-11-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se