Jungstedt, släktBand 20 (1973-1975), sida 475.

Biografi

Jungstedt, släkt, härstammande från borgaren i Visby Jochum Junge eller Jung (d 1703). En uppgift, att han skulle ha varit dansk slottsfogde på Visborg 1676—79, har ej kunnat verifieras. Hans söner kallade sig J. En av dem, landtullsinspektoren Elias J (1689—1761) i Visby, var far till tenngjutaren där Gustaf J (1737—1807). Denne var farbror till kontrollören vid Sthlms brobyggnader Johan Niclas J (1757—1813), vars son överinspektören vid tullbevakningsinspektionen i Sthlm August Fredrik ] (1809— 80) var far till generallöjtnanten Carl August Hugo J (J 1). Son till denne var den som krigshistoriker verksamme överstelöjtnanten Ernst Hugo Roland J (1883—1970).

August Fredrik J:s äldre bror tullkontrollören Johan Nikolaus J (1807—74) i Norrköping var far till målaren prof Axel Adolf Harald J (J 2) o sångerskan Emilia Charlotta Mathilda J (J 3). Den senare var i sitt första gifte mor till konstnären Kurt J (J 4). Hennes bror ingenjör Herman Oscar J (1862—1936) var länge direktör vid The Great Western of Brazil Railway C:o i Pernambuco i Brasilien o blev stamfar för en släktgren där. Deras bror drätselkammarsek-reteraren o stadsombudsmannen i Norrköping Gustaf Ludvig Nikolaus (Nils) J (1851—1924) var far till den som tecknare o målare verksamme teckningsläraren Nils Herman Sigurd J (1889—1957) i Eskilstuna. J 2:s o J 3:s äldste bror, porträttmålaren o tullförvaltaren Carl August Torgny J (1849—1915) i Halmstad var farfar till bröderna avdelningschefen vid Sv filminstitutet Torsten J (f 1918, d 2006) o konstnären Matts J (f 1924).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O Kugelbergs slägtantiar, serie 1, del 3, KB; O R Landelius utlandssv saml: Sydamerika, SBL:s dep i RA.

B Bruzelli, Tenngjutare i Sverige under kontrolltiden 1754—1912 (1967); C J Hallgren, Gotl släkter, 1 (1926); R Lundberg, Öv:löjtn:en Ernst J (KrVAH 1970, s 158 ff); R Myrdal, Styrelse. Förvaltning. Politik. 1863—1919 (Norrköpings hist, 5:11, 1972); E Ringborg, Konterfejer förbundna med minnen vid Norrköping o norrköpingsbygd (1929); SKL; SMoK; SPG; Sv släktkal 1967.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jungstedt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12254, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12254
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jungstedt, släkt, urn:sbl:12254, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se