Hultenberg, släktBand 19 (1971-1973), sida 451.

Biografi

Hultenberg, släkt, sannolikt härstammande från snickaren Johan H (d 1768, 40 år gammal) i Västrahult, Virserum, Kalm, vars son rustmästaren Johan H (f 1757; levde 1795) i Triabo, Virserum, troligen var far till sjötullvaktmästaren Johan H (1786—1829) i Sthlm. Dennes son handlanden Per Ludvig H (1818—92) på Borgholms kungsgård i Räpplinge, Kalm, var far till Ludvig Gunnar Hugo H (1870—1947). Hugo H blev 1903 fil dr i Uppsala o var 1903—07 docent i romanska språk där. Han blev lektor i engelska o franska i Luleå 1907, vid Högre reallärov å Norrmalm i Sthlm 1912 o i franska vid Högre lärarinneseminariet 1924 samt studierektor vid Franska skolan i Sthlm 1934. Mest bekant har H blivit som elegant o skicklig översättare av bl a Churchill, Anatole France, Sinclair Lewis, Maeterlinck, Rollain, Tagore o Stefan Zweig samt genom sin franska skolgrammatik.

Per Ludvig H:s bror Carl Henrik H (1813 —1902) arrenderade Borgholms kungsgård o var föreståndare för lantbruksskolan där. I båda egenskaperna efterträddes han av sin son Carl Hjalmar H (1845—1921), vilken även var verksam som poet, tecknare o träskulptör. Dennes son agronomen o reservofficeren Harald H (1883—1948) förestod länge Ölands turistbyrå i Borgholm o publicerade en kort beskrivning över Öland för turister.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Kalmar reg:s generalmönster-rulla 1797, KrA.

H Gejrot och P Räf, Lärarmatrikeln 1934 (1934); [N Hagström,] Lärare o studenter vid Norra realläroverket (1941); Matr över styr:medlemmar, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinst 1848—1932 (1932); O Rabe-nius, Mellan Sthlms strömdrag (1943); F Rudelius, Kalmar reg:s personhist 1623—1927, 2 (1955); SKL; G Thorn, Hugo H död (SvD 6 nov 1947).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hultenberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13868, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-06-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13868
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hultenberg, släkt, urn:sbl:13868, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-06-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se