Cederbaum, släktBand 07 (1927), sida 728.

Biografi

Cederbaum, släkt, härstammande från köpmannen Hans Bauman (f. 1598 i Lybeck, d. 1661), vilken 1620 inflyttade till Västervik. Själv slutligen rådman i sin nya hemstad, blev denne genom sina nedannämnda söner Didrik och Hans stamfader för en rad borgmästare och rådmän i samma stad, fördelade på tvenne släktgrenar, av vilka den yngre, utgående från borgmästaren Hans HanssonBauman(f. 1637, d. 1708), bland sina ättlingar räknade brukspatronen assessor Hans Petersson Bauman på Falsterbo i Hjorteds socken och Södra Tjusts härad (f. 1712, d. 1792), adlad Liljenstolpe 20 dec. 1780. Den äldre grenen åter, vilken härstammade från borgmästaren Didrik Hansson Bauman (f. 1632, d. 1680), förvärvade sedermera det rika Cederflychtska arvet genom Didrik Baumans sons, handlanden Peter Baumans (f. 1670, d. 1708) gifte med Maria Lindebohm (f. 1678, d. 1747), vilken var styvdotter till borgaren i Västervik Hans Andersson, ägare till Ankarsrum och Helgerum. Dennes rikedomar ärvdes närmast av enda överlevande barnet, dottern Anna (f. 1684, d. 1752), gift med krigskommissarien Anders Nilsson (f. 1670, d. 1747), adlad Cederflycht. På grund av oenighet i äktenskapet levde hon skild från mannen och förvaltade och förkovrade själv med karlavulen kraft de ärvda egendomarna. Mannens ansenliga förmögenhet, som tillföll henne vid dennes död, bortskänkte hon till fromma stiftelser men lämnade det oaktat ett mycket rikt bo åt sina arvingar, den ovannämnda styvsystern Maria Lindebohms barnbarn sonsonen Peter Christoffer Bauman, adlad Cederbaum 26 maj 1756 (se nedan), och dottersonen Fredrik Granschoug, Peter Christoffer C. efterlämnade ej egna barn men den Cederbaumska ätten fortplantades genom hans styvson Peter Reincke (f. 1756, d. 1785), vilken 27 okt. 1774 adlades och adopterades på styvfaderns namn och nummer.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

 Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cederbaum, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16524, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16524
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cederbaum, släkt, urn:sbl:16524, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se