Aurelius, släktBand 02 (1920), sida 454.

Biografi

Aurelius, prästsläkt inom Göteborgs stift, härstammande från komministern i Örgryte Anders Nilsson A. (d 1695), vilken jämte syskonen antog namnet efter Guldbergs by i Örby socken. Sonson till honom var kontraktsprosten och kyrkoherden i Istorp Johannes Petri A. (f. 1683, d 1758), riksdagsman 1723, 1731, 1746 och 1753, bland vars femton barn märkas kontraktsprosten och kyrkoherden i Grimeton Petter A. (f. 1714, d 1774) och assessorn Anders Johan Aure 11 (d 1779), båda omtalade för sitt nit under striderna mot swedenborgianismen i Göteborg, kammarrådet Daniel Aurell (f. 1730, d 1798), adlad Lillienheim 8 juni 1777 för administrativa förtjänster och f. ö. värd att nämnas även som författare i ekonomiska ämnen, samt kontraktsprosten och kyrkoherden i Getinge Johannes A. (se nedan).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: W. Berg, Samlingar till Göteborgs historia, 4 (1892—93); C. W. Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne (1885).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Aurelius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18917, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18917
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Aurelius, släkt, urn:sbl:18917, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se