Sven Edvin Salje

Född:1914-02-15 – Jämshögs församling, Blekinge län
Död:1998-08-03 – Jämshögs församling, Blekinge län

Författare, Lantbrukare


Band 31 (2000-2002), sida 296.

Meriter

Salje (tidigare Svensson), Sven Edvin, f 15 febr 1914 i Jämshög, Blek, d 3 aug 1998 där. Föräldrar: snickaren Ernst Svensson o Mathilda Svensson. Trädgårdselev, anställd i stärkelsefabrik, lanthandelsbiträde, bedrev korrespondensstudier, elev vid Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke, Göt, 40–41, ägare av släktgården Ljusaryd, Jämshög, 42. Förf.  Agron hedersdr vid Sveriges lantbruksuniv 6 okt 89.

G 20 dec 1942 i Jämshög (enl vb för Farhult, Malm) m folkhögskolläraren, FK Gertrud Linnea Petersson, f 22 maj 1914 i Hjärnarp, Krist, d 10 nov 1993 i Jämshög, dtr ull hemmansägaren Carl Anton P o Agda Ellentine Persson.

Biografi

S var liksom sina bröder knuten till folkrörelserna, särskilt nykterhetsrörelsen, och deltog i bygdens folkbildningsarbete. S bedrev också korrespondensstudier och läste kopiöst. Han har särskilt nämnt tre nordiska favoriter, alla landsbygdsskildrare: finländaren Eemil Sillanpää, norrmannen Knut Hamsun och dansken Henrik Pontoppidan. S hade planer på att bli folkskollärare men förhoppningarna grusades när fadern, som var snickare i Jämshög, avled 1930 och familjens ekonomiska villkor försämrades. Han fick i stället främst försörja sig som butiksbiträde. "Lanthandeln blev mitt universitet", brukade han säga.

I S:s självbiografiska roman Du tysta källa (1946) finns mörka stråk. Att inte komma vidare utan stå i lanthandeln år efter år och krampaktigt försöka skriva på fritiden försänker bodbiträdet i en melankoli som blir ett hot mot huvudpersonens fysiska och psykiska hälsa. Det är fråga om en läggning hos S själv som i viss mån levde kvar även under författarkarriären. Den lyckliga stämningen under skapande perioder kunde avlösas av tomhet och depression efter avslutandet av ett verk.

1940 kom S till nykterhetsrörelsens folkhögskola Wendelsberg och vinterkursen där blev avgörande för hans utveckling. Då hade han redan under fyra år arbetat på sin första roman, Dimmorna lyfter (1940), som Bonniers förlag slutligen antagit för utgivning. Därigenom fick S ett honorar som kunde användas till folkhögskolekursen och inköp av en skrivmaskin. De positiva erfarenheterna från skolan bidrog till att han engagerade sig för att en folkhögskola skulle grundas i hemsocknen Jämshög, ett mål som han också lyckades uppnå.

Sommaren 1941 utlyste Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag (LT) en romanpristävlan. I sin inbjudan skrev förlaget att tävlingen avsåg "att verksamt bidraga till framskapandet av en eller flera bonderomaner med aspekter från den brytningstid jordbrukets folk genomlevt under de senare åren". När tävlingstiden löpt ut hade inte mindre än 66 bidrag kommit in. I juryn ingick författarna Irja Browallius, Vilhelm Moberg och Albert Viksten, alla tre landsbygdsrealister. Ett manuskript av signaturen Gränsbo blev särskilt uppmärksammat. Moberg var mycket bestämd i sitt omdöme att juryn här hade stött på en riktig författare som borde få första priset. Så blev också fallet och författaren visade sig vara S. Med sin prisroman På dessa skuldror (1942) kom han att inleda en omfattande romanserie som på det sociala planet handlade om avfolkningsproblem i glesbygden och försök att genomföra moderniseringar i lantbruket.

S:s roman På dessa skuldror, ägnad bondefamiljen Loväng, blev en oerhörd framgång för förlaget och författaren. Som landsbygdsskildring av nytt slag väckte den kritikens intresse och boken vann snabbt popularitet hos den läsande publiken. Under första försäljningssäsongen 194243 trycktes romanen i drygt 50 000 ex, vilket på den tiden var enastående. Redan 1944 utkom uppföljaren Människors rike i en upplaga på 30 000 ex. S:s succéböcker kom under ett par decennier att bära upp LT:s förlag och trygga dess allmänna utgivning av skönlitteratur.

S var efter sitt förstapris etablerad som storsäljare och skulle under årens lopp producera 18 romaner plus flera kulturhistoriska skildringar, två pjäser och minnesboken Brev till livet (1993), hans sista verk som han dikterade för hustrun sedan han förlorat synen. Det är svårt att räkna fram de samlade upplagorna  inklusive ett stort antal omtryck i serier av billigböcker  för hans produktion. En skattning pekar mot drygt en och en halv mil- jon exemplar. S har också tillhört favoriterna på folkbiblioteken där han i minst 25 år var en bland de 20 årligen mest utlånade författarna. Han kan med fog, liksom Vilhelm Moberg, Moa Martinson och Jan Fridegård, inordnas som folkförfattare och "bokmiljonär". På olika nordiska förlag har ca 70 upplagor utgivits, mest norska och danska. Enstaka utgåvor föreligger på finska och isländska. På dessa skuldror har även funnit förläggare i Tyskland, Holland, Tjeckoslovakien och Schweiz.

Till den vidsträckta spridningen i Norden bidrog säkerligen fyra ganska lyckade filmatiseringar med framstående skådespelare. På dessa skuldror blev naturligt nog det första objektet, inspelad hos Nordisk Tonefilm 1948 med Gösta Folke som regissör. Roman nummer två i sviten om Kjell Loväng, Människors rike, filmades året därpå med samme regissör. Ytterligare två filmer baserade på S:s romaner producerades, bägge med Kenne Fant som regissör.

Lovängssviten kom att bestå av fem romaner, utgivna 1942 till 1973 och täckande 30 års utveckling på sv landsbygd från slutet av 1930-talet till omkring 1970. Vi får möta familjen Loväng i det isolerade och efterblivna Motorpa, en döende by. Romanen vill gestalta en ensam mans kamp mot förfallet. Huvudpersonen Kjell är en föregångare men bara alltför oföränderligt duktig i den första romanen. En fördjupning i karaktärsteckningen sker redan i den andra romanen, Människors rike. Den tredje boken i serien, Den söker icke sitt (1953), är en av S:s bästa. Elin Tarp, som var Kjells ungdomskärlek, blir under handlingens gång alltmer berättelsens centralgestalt. Teckningen av henne växer ut till ett rikt kvinnoporträtt.

Efter 18 år kom 1971 den fjärde romanen, Lågan i kvällen. Kjell Lovängs arbete för bygemenskapen ter sig i längden hopplöst. Hans egna välutbildade barn vill inte återvända till byn och livet blir allt ensammare för Kjell och hans hustru. Avfolkningen kan inte hejdas och flera jordbruksfastigheter i byn tas över av sommargäster. När hustrun dör måste den 300-åriga släktgården säljas. Den femte och sista romanen i serien är Hem till havet (1973), där Elin Tarp blir ett starkt stöd för Kjell när han nu står ensam och måste lämna sin gård och flytta ner till en fiskarstuga vid havet. S lyckas undvika all sentimentalitet och stillsamt föra ålderdomsskildringen till ett värdigt slut.

På 1950-talet började S skriva historiska romaner med miljöer hämtade från hemlandskapet. Hans första projekt gällde den mest dramatiska perioden i Blekinges och Sydsveriges historia efter Roskildefreden 1658, dvs snapphaneperioden. Det är en bedrift att ha skapat dessa romaner som ännu (2000) får sägas äga en viss aktualitet genom S:s analys av etniska rensningar, för vilka S övertygande fördelar ansvaret mellan parterna. Först kom Man ur huse (1958) med Natten och brödet (1968) som fortsättning. Den mer fristående mel-lanboken Kustridaren (1960) är förlagd till Kristianopelbygden och här söker S fläta samman en individuell konflikt med en stads tragiska undergång.

S:s historiska romaner fick god kritik av den historiska sakkunskapen. Erik Lönnroth skrev att vid läsningen av Man ur huse "måste man ge sig inför kraften och intensiteten i denna tunga, kärva berättelse. Den sopar med sig läsaren i de stora svep som sänder folkhopar till död eller räddning under storpolitikens blinda makt-bud"(1958). En annan historiker konstaterade för sin del att "i motsats till så många andra författare i denna genre har Salje förmått att tillägna sig en modern historiesyn, följa med i det rent sakliga" (Palme).

En lika mäktig prestation utgör Genom lindens krona (1987)  en bred historisk roman om den svåra omställningen för bondebefolkningen som följde efter laga skiftet 1827, ett väldigt ämne av samma historiska dignitet som emigrationen. Kvinnor och barn led mest av byarnas sprängning och de följande utflyttningarna till ofta magra och ensligt belägna brukningsdelar. Många bondefamiljer fick betala ett mycket högt mänskligt pris.

 sonen till en skicklig bysnickare  var som skrivare en noggrann hantverkare som bara gav sig in på fält där han hade sakkunskap. Han ägnade stor omsorg åt detaljerna i miljöskildringen. På förfrågan har han nämnt fem av sina 18 romaner som han var särskilt nöjd med. Det var två av de senare romanerna i Lovängsserien, nämligen Den söker icke sitt och Hem dll havet, vidare Dessa dina bröder (1964) och snapphaneböckerna Man ur huse och Natten och brödet.

Vilhelm Moberg som Knut Toring-svi-tens diktare och Närkeskildraren Irja Browallius tillhör de sv författare som torde ha inspirerat S. Han hade inte läggning för bländande infall som Harry Martinson  som kom från samma socken som S  utan hans berättelser liknar snarare breda och lugnt flytande floder. Det kan innebära att han ibland ter sig omständlig. "Styrkan men också begränsningen i hans författarskap är den omsorgsfulla inrut-ningen, en omudig strävan efter autenticitet, som skapar en igenkännandets trygghet hos läsaren", skrev en historiker som uppskattade S:s författarskap (Åberg).

Existentiella frågor berörs ofta av S vilket bidrar till att ge djup åt hans människoskildring. Han var också en diktare som levde med de gestalter som hans fantasi skapade av olika drag från samhällsstudier och verklighetsiakttagelser. "Jag har sett figurerna framför mig" är ett återkommande yttrande av S. Hans berättar-gåva yttrade sig även i lust att framträda muntligt, och han blev en eftersökt föreläsare som under årens lopp höll uppemot 1 700 föredrag.

Först och sist var S:s skildringar förankrade i bondetillvaron. Sitt hemlandskap förblev han trogen både i liv och författarskap. Redan året efter hans död grundades i Blekinge Saljesällskapet som snabbt fick ett stort antal medlemmar.

Författare

Lars FurulandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

S:s efterlämnade papper (bl a ms o brev) i LUB. -Brev från S i KB (bl a till R Oldberg) o i RA (till Centerns ungdomsförb).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Händels Largo (Sveriges ungdom, organ för det kyrkliga ungdomsarbetet, årg 34, 1937, Sthlm, 4:o, [nr] 14, s 4; novell). - Faddergåvan. Komedi i 3 akter [omsl: Folkkomedi ...]. Kristianstad 1938. 34 s. [Faksimiluppl] S. Sandby 1989. 2. uppl [1953]. 36 s. - Dimmorna lyfter. Roman. Sthlm 1940. 405 s. [2. uppl] 1947. 350 s. 3. uppl 1951. 325 s. [Nya utg:] 1955. 288 s. [Sthlm] 1967. 322 s. [Nya uppl] Sthlm 1975, 1985. 321 s. Gbg 1972. S 7-322. (Förstorade böcker.) Övers: Den sejge strid, Khvn 1951, 212 s, [ny utg:] Den sege strid, [Khvn] 1983, 278 s; Tåkene let- ter, Oslo 1951, 357 s, 2.-8. oppl s å, 9.-10. oppl 1952, 1954, [ny utg] 1975, 356 s ([skyddsomsl:] Salje-roma-ner [5]); Mlhy se zdvihaji, Praha 1947, 406 s. - Boken som min vän (Ariel, tidn för ideella o sociala strävanden utg av Nationaltemplarorden, årg 52, 1940, Sthlm, fol, n:r 47, s 1, 15 f). - En timma av ett liv (Fo-cus, tidn för Wendelsbergs folkhögskolas kamratför-en, vintern 1940-41, Mölnlycke (tr Sthlm) [omsl], 4:o, s 4; novell; även; Barrdoft, utg av Patienternas understödsfond vid Blekinge läns sanatorium i Fur, Saleboda, årg 11, 1942-43, Karlskrona 1942 [omsl], 4;o, s 15 f). - Ångest (Barrdoft, 10, 1941, s 13; dikt). - På dessa skuldror. Roman. Sthlm 1942. 456 s. 2.-3. uppl s å. 4.-5. uppl 1943. 455 s. 6. uppl 1944 [enl uppg]. 7. uppl 1948. 371 s. 8. uppl 1951. [Nya utg:] 1953. 456 s. ([FIB:sfolkböcker,] 109 [ryggtitel].) 1964. 298 s. (Sal-jes Loväng-serie 1 [skyddsomsl].) [Nya uppl] 1970, 1975,1978.1976. 254 s. (En bok för alla.) 1991.478 s. (Storstilsbiblioteket, [pärm:] 126.) Övers: Väkevät kä-det, Turku 1943, 430 s, 2. painos Porvoo & Hfors 1950, 389 s; Jorden drager, Khvn 1943, 287 s, [2.-3. Opl okända,] 4.-5. Opl 1944, 1949, [ny utg Khvn] 1979, 332 s; Tilbake til jorden, Oslo 1943, 386 s, 2. oppl 1949, 375 s, 3.-4. oppl 1950, 4.-5. oppl 1951, 6.-7. oppl 1952, 1954, [nya utg:] 1963, 303 s (Cappe-lens nye Ugleböker, 6), 1975, 386 s; Ketill i EngihliS, 1*, Akureyri 1946, 413 s; Op deze schouders, Den Haag [1952], 292 s; Auf diesen Schultern, Frankfurt am Main 1957, 443 s. - Julkväll med en främling (Högre folkskolans jul, [omsl:] utg av Jämshögs högre folkskola, 1942, [Jämshög, tr] Sölvesborg [omsl], 4:o, s 8 f; novell). - Du öde - - - (Barrdoft, 12, 1943-44, tr 1943 [omsl], s 7; dikt). - Efter färder och år (Vid julbrasan, Godtemplarordens jultidn, årg 55, 1943, Sthlm, [omsl,] fol, s 24-26; novell). - Människors rike. Sthlm 1944. 425 s. 2.-4. uppl s å. 5. uppl 1945. 6.-7. uppl 1949, 1950. 344 s. (Populära LT-romaner [omsl].) 8. uppl 1954. 349 s. (D:o.) [Nya utg:] ... Roman. 1959. 356 s. ... rike. [Sthlm] 1964. 300 s. (Saljes Loväng-serie 2 [skyddsomsl].) 1970. Sthlm 1975. [Ny tr] 1978.1993. 478 s. (Storstilsbiblioteket, 187.) [Även följetong i Folket i bild 1949: 40 - 1950: 40.] Övers: Kyntäjän valtakunta, Turku 1945,486 s, 2. painos Porvoo & Hfors 1955, 370 s; Menneskers Rige, Khvn 1945, 262 s, [Khvn] 1979, 339 s; Der Menschen Reich, Zurich 1948, 317 s; Herskal du leve, Oslo 1948, 328 s, 2.-3. oppl s å, 4.-5. oppl 1949,6. oppl 1950, 7.-8. oppl 1951, 9.-11. oppl 1952, 1954, [ny utg] 1975, 327 s ([skyddsomsl:] Salje-romaner [2]). - Smed-Antesjulgåva. Novell (Lantungdomensjul, 1944, Sthlm, 4:o, s 11-13). - Sommarsaga (Svenska journalen, årg 21, 1945, Sthlm, 4:o, nr 35, s 10 f, 30 f; novell). - Du tysta källa. Roman. Sthlm 1946. 418 s. 2.-4. uppl s å. [Nya utg:] 1952. 240 s. 1956. 283 s. ([Folket i bilds folkböcker,] 142.) 1972. 350 s. [Ny uppl] 1981. Övers: Si-nun avullasi, Boel, Turku 1947, 413 s; Brydningstid, Khvn 1947, 248 s, [ny utg:] d 1-2, [Khvn] 1981, 176, 167 s; Av hjertets dyp, Oslo 1954, 295 s, 2.-5. oppl s å, 6. oppl s å [utk 1955], [ny utg] 1975 (Salje-romaner [7]). - Korset på vinden. Pjäs i 3 akter. Kristianstad 1946. 39 s. 2. uppl 1947. 40 s. [Ny tr] 1949. 3. uppl 1954. -Att längtan rätt förstå (Vid julbrasan, 59,1947, s 3-5; novell). - Den vapenlöse (Landsbygdens jul, 1947, [Falkenberg, tr] Malmö, 4:o, s 23-26; d:o). -Vingslag i natten. Roman. Sthlm 1948. 434 s. 2.-6. uppl s å. 7. uppl 1949. [Nya utg:] 1951. 334 s. 1957. 294 s. [Sthlm] 1966, 1970. 285 s. Övers: Yksinäinen nuoruus, Hfors 1949, 346 s; Vingeslag i natten, Oslo 1949, 351 s, 2. oppl s å, 3.-4. oppl 1950, 5.-6. oppl 1951, 7.-8. oppl 1952,1954, [ny utg] 1975, 350 s (Sal-je-romaner [3]); d:o, Khvn 1950, 284 s, [ny utg:] bd 1-2, [Khvn] 1982, 175, 178 s. - Denna din nästa (Landsbygdens jul, 1948, s 9-12; novell). - Den åttioåttonde (Östgöta-helg, Östergötlands jultidn, 1948, [Linköping, tr] Vadstena [omsl], 4:o, s 5-7; d:o). -Uppesittarkväll (ibid, 1949, Linköping, s 5-7; d:o). -Du dunkla längtan (Mors jultidning, 1949, Sthlm, [omsl,] fol, s 2 f, 23; d:o). -1 människors rike ... Salje om verkligheten bakom sin roman - ny följetong ... (Folket i bild, årg 16, 1949, Sthlm, 4:o, nr 39, s 2). -Jul som vuxen (Ungdomens jul, 1949, [Falkenberg, tr] Malmö, 4:o, s 14-16, 21; novell). - Svar till 'Julglädje" (Landsbygdens jul, 1949, s 11 f; d:o). - Julgåvan (Vid julbrasan, 61,1949, s 3-5; d:o). - De flyendes eldar. Roman. Sthlm 1950. 433 s. 2.-5. uppl s å. [Nya utg:] ... eldar. 1959. 473 s. (Folket i bilds folkböcker, 163.) 1968. 344 s. [Även följetong i Vecko-tidn Så-ningsmannen 1951, nr 13-36.] Övers: Rakastin heitä kaikkia, Hfors 1950,499 s; Livet skal vaere en gave, Oslo 1950, 390 s, 2.-6. oppl s å, 7.-9. oppl 1951,10. oppl 1953, 11. oppl s å [utg 1954], [ny utg] 1975, 389 s (Salje-romaner [4]); Zwischen Hass und Hoffnung, Zurich 1955, 347 s. - Jaget och dikten (BMF, organ för Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen, årg 32, 1950, Sthlm, 4:o, nr 9, s 8-10). - Ottefärden (Östgöta-helg, 1950, s 5-7; novell). - Barden (Vid julbrasan, 63, 1951, s 26-28; d:o). -Julgåvan (Sol, [utg av] Det norske totalavholdsselskap, 1951, Oslo, s 21-24; d:o). - Den ofärdige (Lantungdomensjul, 1951, s 12, 47 f; d:o). - Den ovälkomne (Landsbygdens jul, 1951, s 21, 24-26, 42; d:o). -Jubilaren (Jul i bygda, utg av Norges bondelag og Norges bygdeungdomslag, 1951, Oslo, 4:o, s 11-13, 20; d:o). - Diktens och verklighetens Beck-Lasse (Ungdomens jul, 1951, s 15-18; om "På dessa skuldror"). - Vid bybrunnen. En snappha-neberättelse (Julfacklan, 1952, [Sthlm, tr] Malmö, fol, s 28-31). - Den söker icke sitt. Roman. Sthlm 1953. 452 s. 2.-6. uppl s å. [Nya utg:] ... sitt. 1955. 477 s. ([FIB:sfolkböcker,] 128 [ryggtit].) 1964. 343s. (Saljes Loväng-serie 3 [skyddsomsl].) [Sthlm] 1970. Sthlm 1975. 342 s. [Ny tr] 1977. 343 s. 1993. 551 s. (Storstils-biblioteket, 188.) Övers: Elin, Oslo 1953, 375 s, 2.-5. oppl s å, 6. oppl 1954, [ny utg] 1975 (Salje-romaner [6]); Den som har elsket meget, [Khvn] 1954, 258 s, [ny utg] 1980, 364 s. - Kvinnor i skördetid (Husmodern, årg 37, 1953, Sthlm, 4:o, nr 38, s 21 f, 50). - Under offertornen (Perspektiv, tidskr för kulturdebatt, årg 4, 1963, Sthlm, 4:o, s 251-253; novell). - Livets gäster. Roman. Sthlm 1955. 439 s. 2.-6. uppl s å. [Nya utg:] 1961. 383 s. 1967. 331 s. 2. uppl 1980. Övers: Livets gjester, Oslo 1955, 363 s, 2.-3. oppl s å, 4. oppl s å [utk 1956], [ny utg] 1975 (Salje-romaner [8]).-Detta är ej nödvändigt (Orupssippan, utg av patientföreningen "Nytta och trevnad" på Orup, årg 29, 1955, [Höör, tr] Malmö [omsl], 4:o, s32-34).-Torken. Novell (Vi, årg 43, 1956, Sthlm, 4:o, nr 39, s 9 f). - Längtan (Mors hyllning, morsdagsgåva, 1956, Falkenberg [omsl], fol, s 12-14; d:o). -Bilen (ibid, 1957, s 16-19, 40; d:o; även Idun, årg 75, 1962, Sthlm, 4:o, nr 9, s 31, 39, 45, 47). -Julbrödet. Berättelse från 1600-talet (Vid julbrasan, 69, 1957, Sthlm, s 2 f, 38 f). - Man ur huse. Roman. [Sthlm] 1958. 454 s. 2.-6. uppl (även deluppl Hfors) s å. [Nya utg:] Sthlm 1963. 390 s. ([Bonniers folkbibliotek,] 266 [skyddsomsl].) 1969. 330 s. [Nya tr] 1978,1981. 1. pocketutg 1990. 330 s, 1 kartbl. (Ba-nérpocket.) Utdrag i: Livet i litteraturen, litteraturorientering för ungdomsskolan ... [utg: A Isling], [2.] Möt äventyret, Sthlm 1960, s 400-408: Straff för snapphanar). Overs: Mann av huse, Oslo 1958, 406 s, 2. oppl s å; Mand af hus, [Khvn] 1963, 309 s. - Tre i skogen (Idun, 71, 1958, nr 3, s 24 f, 36). - När byamännen blev snapphanar (Landsbygdens jul [omsl], 1958, s 8-10, 45, 50). - Ungdom - ungdomsår (SLU-bladet, organ för Svenska landsbygdens ungdomsförbund, årg 32,1958, Falkenberg, 4:o, nr 9, s 9). - Mötet (Vidjulbrasan, [71,] 1959, s 2 f, 38 f; novell). -Julfira-re (Landsbygdens jul, 1959, s 4-7; d:o). - Minnesbild (Mors hyllning, gåva till Mors dag, 1959, s 3; dikt). -Kustridaren. Roman. [Sthlm] 1960. 419 s. [Ny utg] 1970. 364 s. 3.[= 2.] tr 1981. 1. pocketutg 1990. (Ba-nérpocket.) Overs: Strand-rideren, Oslo 1961, 380 s, 2. oppl så. - Intill gryningen. [Sthlm] 1960. 60 s. (Medföljde Mors julbrev [1960, i konvolut,] 4:o.) [Nya utg:] [Sthlm, tr] Falun 1971. 117s. [Språket ngt förändrat.] (Wahlströms mini-pocket 5.) Olofström 1999. 40 s. [Språket enligt 1. uppl.] - Bondeåret (STFÅ, 1960, Sthlm, s 57-77). - Lyngkongen (Jul i bygda, 1960, s 6-9; novell; på sv se nedan 1969). -Duvgården (Vid julbrasan, [73,] 1961, s 17-19; d:o).-Detta ditt rum (Landsbygdensjul, 1961, s 6 f, 44 f; d:o; även: Mors jultidning, 1966, s 9-11). - Signum för norra Skåne förr: Orostider, snapphanar (SLU-bla-det, 36, 1962, nr 7, s 18, 28). - Med de våra genom sekler. [Förtitel:] Jämshögs sparbank har med anledning av 125-årsjubileet 1963 utg detta bokarbete. [Jämshög, (tr Karlshamn) 1963.] 318 s. 2.-3. uppl Sthlm 1970, 1984. 322 s. - Blekinge - lövskogsgläntan mot havet (Lunds stifts julbok, årg 55, 1963, [Lund, tr] Malmö, s 47-53; även sep, 8 s). - Dessa dina bröder. Roman. [Sthlm 1964.] 475 s. [Nya tr s å, nya uppl:] 1973, 1981. [Ny utg:] ... red ... av förf. Sthlm 1969. 325 s. (Bokklubben Svalan [skyddsomsl].) [Ny uppl] 1972. Övers: Disse dine br0dre, Oslo 1965, 451 s. - Den objudne gästen (Svensk veckotidning, 1964, Sthlm, fol, nr 52, [Julläsning,] s 8, 19; novell; även Kvällsstunden, [lördagsbilaga till Västmanlands Nyheter s å,] årg 42,1980, Västerås, fol, nr 51 (20/12), s 25, 44). - Föret i portgången. Utdrag av ett kåseri hållet vid BMF:s årsfest i Stockholm den 28 mars 1965 (BMF, 47, 1965, h 1/2, s 4-8). - Prolog vid kommunsammanslagningen Jämshög-Olofström-Kyrkhult årsskiftet 1966-1967. [Olofström, tr] Karlshamn 1966 [omsl]. (7) s. [Ny tr 1997.] - Hämnaren och fågelboet (Orups-sippan, 40,1966, s 27 f, 2; d:o). - Längs livets stränder. Roman. Sthlm 1967. 437 s. [Nya utg:] ... stränder. 1971.346 s. [Bokklubben Svalan.] 1974. 437 s. [Ny tr] 1976. - Natten och brödet. Roman. Sthlm 1968. 366 s. [Nya utg:] 1973. 291 s. (Bokklubben Svalan [skyddsomsl].) [Ny uppl] 1974. 1975. 366 s. 2. tr s å. 1. pock-etutg 1990. 366 s, 1 kartbl. (Banérpocket.) Övers: Natten og brödet, Oslo 1970, 346 s. - Stugan i min trädgård (Ekskölden. Publikation från Elevförbundet vid Blekinge läns folkhögskola, årg 15,1968-69, Bräk-ne-Hoby, [rubr,] s 24-33). - En folkhögskola växer fram (Blekingskt bildningsarbete 1969, [Verksamhetsberättelse,] utg av Blekinge läns bildningsförbund Karlshamn 1969 [omsl], s 41-49). - Ljungkungen (Smålands författarsällskaps skriftserie 2. Andra tider i Småland. Red av F Fridell o I Wahlén, Väckelsång 1969,s 137-149).-Pesten 1710-1713 (Lundsstiftsjulbok, 61, 1969, s 145-153). - Lågan i kvällen. Roman. [Sthlm] 1971. 354 s. 2.-3. uppl s å. [Nya utg:] 1974. 1974 [annat förlag o format], [2.]-3. tr 1976. 1993. 528 s. (Storstilsbiblioteket, 189.) Övers: Flammen i m0rket, Oslo 1976, 302 s; Opbrud, [Khvn] 1984, 300 s. - Gränsland (STFÅ, 1971, s 145-159). - Hem till havet. Sthlm 1973. 245 s. [Nya utg:] 1974. [Ny tr] 1975. 1993.336 s. (Storstilsbiblioteket, 190.) Övers: Hjem til havet, [Oslo] 1977, 196 s; d:o, Khvn 1983,193 s. - Sonen (Smålänningensjul, 1974, Sthlm, fol, s 26-28; novell). - Efter midnatt. Roman. [Sthlm] 1976. 399 s. [Ny utg] 1979. Övers: Etter midnatt, [Oslo] 1979, 324 s. - [Utdrag ur Du tysta källa resp Kustridaren o Natten och brödet] (Sobers landskapsböcker [3]. Blekinge i litteraturen, [1.] Blekingeförfattare från 1880 till 1950, Red av N-E Frinnman, Sthlm 1976, s 299-305, [2.] ... 1950-1984, 1976, s 126-156). -Julnatten (Västgötens jul, utg av Synskadades förening i Skaraborgs län o Synskadades förbund i Älvsborgs län, 1979, Gössäter, 4:o, s 33-35; novell). - Hantverkaregatan. Sthlm 1980. 157 s. 2. tr s å. [Utdrag härur] (Röster i Blekinge. En antologi av Tommy Olofsson, [Sthlm] 1994, s 143-145). -Julkortet (Västgötensjul, 1981, s 30-33; novell). - Genom lindens krona. Sthlm 1987. 495 s. 2. tr 1988. [Nya utg:] Höganäs 1989. (Bokklubben Vår bok.) - Brev till livet. Minnen. Sthlm 1993. 241 s. 2. tr s å. [Ny utg] 1995. 403 s. (Storstilsbiblioteket, 301.) - Den historiska romanen och verkligheten (Blekingeboken, årg 72,1994, Karlskrona, s 5-11). - Katten som förlät mig (N Emmelin m fl, Festskrift till Jan-Öjvind Swahn. Red av Björn Johnson, Höganäs 1995, s 21-24). - Bidr i: Vecko-tidning-en (Saxons veckotidning) Såningsmannen, 1951: 13-36 (följetong), 51,52,1955:15, 43,1957:14,1959: 13, 1961: 51, 1962: 2, 1965: 1, Sthlm, 4:o, Julglimten, 1962,1964,1970, 1972,1974,1976-78, Vetlanda, 4:o; vidare SDS 1955: 6/2 o 2/6, SvD 1958: 24/12, Blekinge läns tidning 1959: jubileumsnr 19/12, 1969: 18/12, 1975: 24/12, 1980: 24/12, Öresunds-Posten (m fl tidn) 1960: 24/12, Ystads Allehanda 1964: 30/4, Östgöta Correspondenten 1964: 2/5,1967: 1/7, 9/9, 1969: julbilagan, 1970:11/7, Folket, Eskilstuna, 1964: 22/12, Eskilstuna-Kuriren 1965: julbilaga, Gotlänningen 1967: julbilaga, Kalmar läns tidning 1968: 2/2, 1969: 14/11, Bohusläningen 1968: julbilaga, Borås tidning 1969: 28/9, 14/12, Hallandsposten 1969: 16/12, Skånska dagbladet 1970: 24/12, Östersunds-Posten 1973: 27/12; se E Mårtensson Kangeman & Christin Nilsson, Sven Edvin Saljes tryckta skrifter, utkast till en bibliografi (Blekingeboken, 72, 1994, s 11-14).

Källor och litteratur

Källor o litt: B Hagman, S E S: en presentation av ett förfiskap (Bibl:högskolan, Borås, stencil, 1975).

K-F Björn, Sjung dig själv en sång: en bok om SES (1981); N-E Björsson, Hur skall det gå för Kjell Loväng (Land, 28 maj 1971, nr 22); S Carlson, Att läsa S (Perspektiv 1964, s 409-411); A K Hallgard, SES (dens, Baka bröd o drömma drömmar, 1993, s 152-161); L Furuland, Folkförf S (Blekinge läns tidn 18 aug 1999); H Janstad, S går igång med väldigt projekt (Arbetet 16 febr 1977); K Johansson, S:s återkomst: bönders liv i skiftets tid (DN 19 nov 1987); E Lönnroth, Stark hist roman (DN 27 sept 1958); dens, Från snapphanetiden (DN 18 nov 1960); R Oldberg, SES (dens, Några moderna sv förf, 1944, s 129-137); dens, SES (dens, Nutidsförf, 1949, s 314-324); dens, Friskytten försvenskas: S om sin nya roman (Jordbrukarnas fören:blad 4 okt 1968, nr 40); S U Palme, Den sanna berättarglädjen (S-T 10 nov 1958); E Schön, Stark stämning o oerhörd exakthet (Land 26 sept 1980, nr 39); M Segerblom, Wendelsbergsåren betydelsefulla för S (Accent 22 aug 1969, nr 20); A Åberg, Mellan två herrar (SvD 27 sept 1958).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Edvin Salje, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6324, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Furuland), hämtad 2019-06-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6324
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Edvin Salje, urn:sbl:6324, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Furuland), hämtad 2019-06-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se