Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
5 träffar, sida:  1 
(Björnram), Lars Olofsson, Krigsbefäl, Underlagman (– troligen 1572)
1. Lars Olofsson (Björnram) var med all sannolikhet bördig från Östergötland. Vi veta nämligen, att han ägde arvjord i Drothems socken vid Söderköping. Härmed stämmer synnerligen väl, att den av Mårten Helsing upptecknade traditionen om Gustav Vasas ungdom gör L. till fogde hos Erik Ryning, då hövitsman på Stäkeborgs slott i närheten av nämnda stad. Vid tiden för Stockholms kapitulation hösten...
Axehiälm, Johan Henriksson, Riksantikvarie, Underlagman (1608 – 1692)

Axehiälm, Johan (Jahan) Henriksson, f. 3 aug. 1608 i Norrköping, † 10 nov. 1692. Föräldrar: handelsmannen Johan Henrik de Gebern och Valborg Andersdotter. Student i Uppsala 27 aug. 1625. Auditör i Svea hovrätt 1629 (ed 14 dec.); erhöll jämte M. Aschaneus fullmakt som antikvarie med 300 daler årligen i lön 20 maj 1630; sekreterare vid ...

Bäfverfeldt, Peder, Riksdagsledamot, Underlagman, Justitiepresident (1607 – 1653)

Bäfverfeldt, Peder, före adlandet Petrus Canuti Carolstadius och senare Peder Kanutius, herre till Henstad, Fintan, Dingelstund och Vidön, f. 1607 i Karlstad, d. 20 maj 1653 i Göteborg. Föräldrar: borgmästaren i Karlstad Knut Olofsson och Emerentia Krakow. Student i Uppsala 6 mars 1625; disp. 1626 (Disputatio physica XX de animalibus irrationalibus; pres. J. Ches-necopherus) och 26 jan....

Bärling, Olof Mårtensson, Riksdagsledamot, Hovrättsassessor, Underlagman (1604 – 1679)

Bärling (Berling), Olof Mårtensson, f. 1604 i Enköping, d. 7 jan. 1679. Fader: rådmannen i Enköping Mårten Olsson. Student i Uppsala mars 1624; disp. 19 maj 1625 (Collegii Physici disputatio XVIII de speciebus animalis, homine eiusque in utero formatione, & zoophytis; pres. schillus Petrus) och 19 dec. 1629 (Disputatio juridica, de judiciorum administratione, nucleum totius processu...

Evert Hindersson, Köpman, Godsägare, Underlagman (troligen på 1530-talet – levde ännu 1615)

Evert Hindersson (Efuert Hindrichson), f. troligen på 1530-talet, levde ännu 12 juni 1615 (enligt Norlander, men utan belägg, ännu 1624). Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Torsåker Henricus Erici och en dotter till bonden Måns Gullesson. Jordägare i Holms by, Överlännäs sn (V. norrl.) 1559; köpte 1574 jord i Sånga sn, senare även i Överlännäs sn; namnes som landsköpman 1562; underlagman i...

5 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se