Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
164 träffar, sida:  1 2 3 4 
Ameen, Georg F, Tidningsredaktör, Boktryckare, Postdirektör (1811 – 1898)

1. Georg Fredrik Ameen, f. 11 sept. 1811 i Karlskrona, d 24 apr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten vid örlogsflottan Georg Fredrik Améen och Anna Helena Falk. Student i Lund 8 febr. 1827; avlade juridisk examen 1833. Auskultant i skånska hovrätten 28 juni s. å.; tf. kammarskrivare vid K. M:ts flottas Göteborgsstation 1834 och...

Andersson, Carl Johan (Charles John), Samlare, Upptäcktsresande, Konservator (1828 – 1867)

Andersson, Carl Johan (Charles John), f. 5; mars 1828 i Norra Råda, d 6 juli 1867. Föräldrar: den engelske björnjägaren Llewellyn Lloyd (se denne) och Kajsa Andersdotter. Genomgick Vänersborgs läroverk; student i Lund 2 okt. 1847; utbildade sig till samlare av naturföremål;och skicklig konservator; begav sig 1849 till England för att genom ...

Smedh, Johannes, Boktryckare (– senast 1496)

Smedh (Fabri, Schmidt), Johannes, f trol i Tyskland, d senast 30 sept 1496. Boktryckare trol i Lübeck, verksam i Sthlm från 94.

G m Anna.

Snell, Johann, Boktryckare (– tidigast 1519)

Snell, Johann, f möjligen i Einbeck, Tyskland, d tidigast 1519 trol i Lubeck. Boktryckare, huvudsakligen verksam i Lubeck 79–19, arbetade i Danmark 82, i Sverige 83–84.

Sohm, Peter, Boktryckare (1751 – 1819)

Sohm, Peter, dp 24 aug 1751 i Sthlm, Hedv El, d 3 febr 1819 där, Jak o Joh. Föräldrar: handlanden Peter S o Anna Maria Nyman. Anställd i Carlbohmska tryckeriet samt i Pfeiffers o Fougts tryckerier, Sthlm, faktor vid Breitkopfs boktryckeri, S:t Petersburg, 82, vid första kejserliga Kadettkårens boktryckeri där 86, rysk statsfånge i Welsk, Volodgaguver...

Sahlström, Eric J, Tonsättare, Spelman, Nyckelharpist, Instrumentmakare (1912 – 1986)

Sahlström, Eric Johan, f 24 aug 1912 i Vendel, Upps, d 7 juni 1986 i Tegelsmora, Upps. Föräldrar: torparen o spelmannen Anders Gustaf S o Kristina Katarina Wenngren. Lantarbetare o lantbrukare i Göksby, Tegelsmora. Nyckelharps- o instrumentbyggare, kompositör, pedagog. – Riksspelman 46, erhöll bl a MA:s medalj För tonkonstens främjande 69.

Salvius, Lars, Publicist, Boktryckare, Förläggare (1706 – 1773)

Salvius, Lars, f 18 sept 1706 (Strömflygt) i Stigtomta, Söd (fdb saknas), d 5 mars 1773 i Sthlm, Klara (db; 4 mars enl Strömflygt o bouppteckn). Föräldrar: kh Lars S o Catharina Aurelia. Elev i Nyköpings skola, i Borgå gymn 27, studerade vid Åbo akad jan 30–33, inskr vid UU 22 febr 34, auskultant vid Sthlms rådhusrätt 10 mars 36, vid...

Scheutz, P Georg, Publicist, Boktryckare (1785 – 1873)

1 Scheutz, Per Georg, f 23 sept 1785 i Jönköping, d 22 maj 1873 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: vinhandlaren o källarmästaren Fredrik Christian Ludvig S o Johanna Christina Berg. Elev vid Jönköpings skola o Växjö gymn, inskr vid LU 12 dec 94 o 26 sept 03, teol ex där 6 dec 03, jur ex 15 mars 05, kameralex 8 juni 05, allt vid LU, auskultan...

Schroderus, Ericus B, Översättare, Boktryckare (1575 omkr – 1647)

Schroderus, Ericus Benedicti, f omkr 1575 trol i Nyköping, d sommaren 1647 där. Föräldrar: borgmästaren Bengt Nilsson Skräddare o Anna Andersdtr. Inskr vid univ i Marburg, Tyskland, 13 nov 98, mag där 20 jan 99, skolmästare i Nyköping 8 jan 04, lärare åt hertig Karl Filip 12 jan 08, korrektor vid kronans större tryckeri i Sthlm 16 ...

Reusner, Christoph, Förläggare, Bokbindare (1639 – 1698)

Reusner, Christoph, dp 1 mars 1639 i Sthlm, Ty, d 1698 (bet för själaringn 18 mars där, ibid). Föräldrar: bokbindaren Christoffer R o Maria Hansdtr. I bokbindarlära hos sin far 54, bokbindargesäll 58, återkom från utrikes resa 68, verksam i sin moders verkstad, bokbindarmästare 5 juni 74, hovbokbindare hos änkedrottningen från 15 febr 76, bokförläggare.

G 11 aug 1674 i Sthlm, Ty, m Re...

Richolff, Georg (Jurgen), Boktryckare (1494 – 1573)

Richolff, Georg (Jurgen), f 1494 trol i Lübeck, d 1573 där (begr omkr 1 april i Mariakyrkan). Föräldrar: boktryckaren Georg R o Anna. Boktryckare i Tyskland 18–68 (med avbrott), kom till Sverige senast 25, deltog i upprättandet av k tryckeriet i Sthlm 26, förestod k tryckeriet där 2627 o i Uppsala 3941.

Rundberg, Petter, Vapensmed (1718 – 1780)

Rundberg, Petter, f 29 okt 1718 i Gränna landsförs, d 1 nov 1780 i Jönköping, Kristina. Föräldrar: torparen Mikael Persson R o Annika Jonsdtr Frindström. Elev hos stockmakarmästaren Jöns Ahlgren i Huskvarna sept 39, lärling där 23 nov 39, gesäll 5 nov 43, medl av stockmakargesällskapet 2 dec 43, mästare vid pistol- o stockmakarämbetena vid K M:ts gevärsfaktori, Jönköping, 4 sept 52, övermäst...

Percy, C Arthur, Målare, Tecknare, Porslinskonstnär (1886 – 1976)

Percy, Carl Arthur (före 1906 Carlsson, Carl Arthur Percy), f 10 aug 1886 i Vickleby, Kalm, d 22 juni 1976 där. Föräldrar: sjömannen Nils Peter Carlsson o Johanna Sofia Andersdtr. Elev vid Konstnärsförb:s skola i Sthlm 0508, vid Académie Matisse i Paris 0809, verksam i Frankrike 1113 o 2022, konstnärlig ledare vid Gefle Porslinsfabrik 2...

Petrus Astronomus, Astronom, Urmakare (– efter 1513)

Petrus Astronomus, f i Tyskland (Carlsson), d efter 1513. Munk i Vadstena kloster. Astronom o urkonstruktör.

Petterson, R M Victor, Boktryckare, Bokbindare (1850 – 1919)

Petterson, Robert Melcher Victor, f 31 mars 1850 i Linköping, d 20 febr 1919 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: garverimästaren Adolf Wilhelm P o Katarina Kindlund. Bokbinderiidkare i Sthlm 1 okt 74, VD o led av styr för Victor Pettersons bokindustri- o handelsab (från 19 Victor Pettersons bokindustriab) från 01, led av stadsfullm i Sthlm 95–03, v o...

Pfeiffer, Johan, Läkare, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1731 – 1806)

Pfeiffer, Johan, dp 22 jan 1731 i Sthlm, Ridd, d 12 dec 1806 där, ibid. Föräldrar: kopparslagaråldermannen Elias P o Barbro Brita Hagman. Inskr vid UU 13 juli 44, vid univ i Greifswald 28 sept 56, mag där 18 okt 56, sjukhusläk vid sv armén i Pommern 5762, MD vid univ i Greifswald maj 60, läk i Sthlm 62, fattigläk på Södermalm där 27 april 63, medicus vid amiralitetets galärflot...

Precht, Burchart, Möbelsnickare, Ornamentbildhuggare (1651 – 1738)

1 Precht, Burchart, f 24 okt (Murray), dp 2 nov 1651 i Bremen, S:t Stephani, d 26 febr 1738 (bouppt) i Sthlm (bet för själaringn 28 febr där, Ty). Föräldrar: timmermannen Johan P o Liesabeth Meyer. Studerade för sin äldre bror Christian P i Hamburg 66, kom till Sverige o blev elev hos Nicolaes Millich (bd 25) 74, studieresor i Europa maj 87–m...

Olof Persson, Skulptör, Predikstolsmakare (– möjligen 1705/06)

Olof Persson, d möjl 1705 eller 1706 (Ljusdal LI: 4, HLA), sannolikt son till skattebonden, träbildsnidaren o predikstolsmakaren Peder Olofsson i Norr Kämsta, Ljusdal, Gävl. Skattebonde i Norr Kämsta (nämnd i mtl 1660 — 84). Träbildsnidare o predik-stolsmakare. — Trol ogift.

Olsson, Johannes, Lantbrukare, Poet, Smed (1818 – 1886)

Olsson, Johannes, f 22 okt 1818 i Järn, Älvsb, d 22 maj 1886 där. Föräldrar: hemmansägaren o klockaren Olof Jonsson o Kerstin Gudmundsdtr. Hemmansägare, smed, folkskald.  Ogift.

Otto, Statius, Möbelsnickare, Träsnidare (före 1603 – efter 1619)

Otto, Statius (Stachius, Staas, Stads, Stats), träsnidare från Lüneburg, dokumentariskt påvisbar 1603–19. Nämns som snickarlärling i Helsingör 24 jan 03, belagd som bildsnidare på Frederiksborgs slott vid Hilleröd, Danmark, periodvis 13 april 06–19, hade trol egen verkstad i Helsingör omkr 0&...

Palm, August T, Agitator, Tidningsredaktör, Skräddare (1849 – 1922)

Palm, August Theodor, f 5 febr 1849 i Södra Sallerup, Malm, d 14 mars 1922 i Sthlm, Matt. Föräldrar: skolläraren Nicolaus (Niklas) P o Anna Andersdtr. I skräddarlära 59, gesäll i Malmö 67, gesällvandr i Sverige, Danmark o Tyskland 67–74, skräddarmästare i Haderslev, Tyskland, 74–77, utvisad ur Tyskland 27 febr 77, tillskä...

Palmær, Henrik B, Författare, Skriftställare, Boktryckare (1801 – 1854)

1 Palmaer, Henrik Bernhard, f 25 aug

1801 i Frinnaryd, Jönk, d 7 juli 1854 i Linköping. Föräldrar: kontraktsprosten Isac Magnus P o Catharina (Karin) Maria Kin-berg. Elev vid Linköpings trivialskola o gymn 09-19, inskr vid UU 5 okt 19, FK 18 juni 28, disp pro gradu 11 juni 30, mag 16 juni 30, allt vid UU, tf adjunkt i kemi o farmaci vid Kl 5 nov 32 —6 ju...

Nilsson, Robert K, Målare, Skulptör, Keramiker (1894 – 1980)

1 Nilsson, Robert Karlheim, f 6 sept 1894 i Höganäs, Malm, d 25 juli 1980 i Lerberget, Väsby, Malm. Son till Johanna N. Studier vid Möller & B0gelys Keramikfabrik i Snekkersten, Danmark, vid P Ipsens Enkes Terrakottafabrik i Khvn, vid Högre konstindustriella skolan i Sthlm 21

Nisbeth, A F Hugo, Tidningsredaktör, Publicist, Boktryckare (1837 – 1887)

Nisbeth, Adolf Fredrik Hugo (Hugo ej i fdb), f 10 jan 1837 i Nor, Värml, d 9 juli 1887 i Sthlm, Klara. Föräldrar: tulldistriktschefen kapten Per Fredrik N o Anna Charlotta Bratt. Sjökadett 54, sjökaptensex vid navigationsskolan i Kalmar 57, innehade olika anställn:ar i handelsflottan, red o utg av Sthlms Börs- o Handels-Tidn maj 64...

Norberg, Samuel, Boktryckare, Förläggare, Bruksidkare (1752 – 1843)

Norberg, Samuel, f 15 juli 1752 i Hubbo, Vm, d 10 febr 1843 i Gbg, Domk. Föräldrar: prosten Olof N o Christina Petræa. Skeppsskrivare vid Ostindiska kompaniet i Gbg, anställd på kompaniets fartyg åtminstone 75

Nordgren, Olivia L, Riksdagsledamot, Typograf (1880 – 1969)

Nordgren, Olivia Louise, f 27 febr 1880 i Gislöv, Malm, d 7 juni 1969 i Trelleborg. Dtr till Ingrid Olsdtr Hallberg. Typograf i Trelleborg 94–11, revisor i Sv typografförb:s avd där 08, spec ombud där 15, v ordf där 22, sekr i Sveriges soc:dem ungdomsförbis (SSU) skånedistr 08–09, i Trelleborgs soc:dem kvinnoklubb 11–24, ordf 13-16, revis...

Nordin, Johan Gabriel, Typograf, Boktryckare (1835 – 1886)

Nordin, Johan Gabriel, f 5 febr 1835 i Hedemora, d 23 sept 1886 i Sthlm, Maria. Föräldrar: häradsskrivaren Johan Petter N o Anna Catharina Norman. Boktryckarlärling hos Z Haeggström o I Marcus, Sthlm, 4955, konstförvant 55, underfaktor vid Typografiska fören:s tryckeri april 57, förest där 59, ägare därav 6165, skattmästare i Typografiska...

Nordin, Lorentz (Lars), Möbelsnickare (1708 – 1786)

Nordin, Lorentz (Lars), f jan 1708 (db) i Västmanland (Sthlms stads handelskoll), d 3 okt 1786 i Sthlm, Maria. Gesäll vid Sthlms snickarämbete 12 okt 30, hovschatullmakare vid slottsbyggnaden i Sthlm 14 febr 43, drottn Lovisa Ulrikas schatullmakare 18 febr 52, mästare vid Sthlms snickareämbete 14 april 52, burskap 4 okt 64, burskapet uppsagt 6 juli 73.

G 1) 1744 (SKL) m Gertrud Löfqvi...

Nordström, Anders J, Boktryckare (1742 – 1821)

Nordström, Anders Jacobsson, f 24 juni 1742 (mtl 1820), d 27 juli 1821 i Sthlm, Klara. Boktryckargesäll hos Peter Hesselberg, Sthlm, 65, drev boktryckeri tills med L Wennberg 6972, medl i Boktryckeri-soc 69, erhöll förnyat tillstånd till eget boktryckeri 26 mars 73, erhöll privilegium på stilgjuteri I7 jan 82, sål...

Norrman, Herman, Målare, Tecknare, Möbelsnickare (1864 – 1906)

Norrman, Herman, f 5 aug 1864 i Tranås, Säby, Jönk, d 24 aug 1906 där. Föräldrar: garverifabrikören Carl Johan N o Gustafva Svensdtr. Snickar- o målarlärling, elev vid Tekn skolans afton- o söndagssk 8385, vid FrKA ht 85vt 86, vid Gbgs musei rit- o målarsk (Valands konstsk) 8687, möbeldekoratör i Tranås från 91....

Norstedt, Carl, Boktryckare (1797 – 1862)

2 Norstedt, Carl, son till N 1, f 1 maj 1797 i Örebro, d 9 febr 1862 i Sthlm, Nik. Inskr vid UU 14 juni 09, kameralex där 13 juni 15, underofficer vid Nerikes reg 16, kontrollör vid Hjälmare kanalbygge, verksam i firma P A Norstedt & Söner från 23, ensam ägare till företaget från 55, förest för Konstförvantskapets kassa från 32, ordf...

Norstedt, Per Adolf, Köpman, Rådman, Boktryckare (1763 – 1840)

1 Norstedt, Per Adolf, f 28 jan 1763 i Örebro (Örebro AI.:11, u 416), d 20 sept 1840 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Lars N o Sara Elisabeth v Aken. Köpman i Örebro, rådman där 7 febr 91–april 94, led av borgarståndet vid riksdagen 92, erhöll ensamrätt till salubrygd i Örebro 95 o drev bryggeri...

Nyberg, Ehrnfried R V, Typograf, Boktryckare (1869 – 1942)

Nyberg, Ehrnfried Reinhold Valdemar, f 13 juli 1869 i Sala, d 9 aug 1942 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: fabrikören Tobias Reinhold N o Johanna Wennström. Boktryckerielev, faktor o tryckeriförest hos ab Hasse W Tullberg, Sthlm, 90–11, drev Ehrnfried Nybergs boktryckeri där 12–17, tekn o konstnärl ledare vid Victor Pettersons bokindustriab d&au...

Nyman, Carl Fredric, Botanist, Konservator (1820 – 1893)

Nyman, Carl Fredric, f 14 aug 1820 i Sthlm, Kat, d 26 april 1893 där, Klara. Föräldrar: grosshandlanden Carl Gustaf N o Anna Brita Dahlberg. Elev vid Sthlms gymn 1 sept 346 juni 38, inskr vid UU 12 juni 38, med fil ex där 5 juni 41, vik lär vid Klara h lärdomsskola o Nya elementarskolan, Sthlm, till 44, konservator vid Naturhist riksmuseets avd för botanik 5589.

Nyström, Peter J, Boktryckare (1702 – 1766)

Nyström, Peter Jöransson, f 28 juni 1702 i Hed, Vm, d 15 mars 1766 i Sthlm, Klara. Föräldrar: hammarsmeden Jöran Johansson o Anna Larsdtr. Boktryckerigesäll i Sthlm 25, övertog i o med sitt giftermål hustruns (tidigare Anders Björkmans) tryckeri där, drev tryckeriet i sitt namn maj 31–...

Malmsten, Charley (Carl) P H, Inredningsarkitekt, Möbelformgivare (1888 – 1972)

3 Malmsten, Charley (Carl) Per Henrik, sonson till M 1, f 7 dec 1888 i Sthlm, Klara, d 13 aug 1972 i Borgholm (enl db för Solna). Föräldrar: docenten MD Karl Adam M o Inez Isabella Erika Victorina Cadier. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm vt 08, inskr vid LU ht 09, praktik som snickare, anställd vid Carl G Bergstens arkitektkontor i Sthlm 13, innehade egen snickarverkstad där 16

Malmström, Axel V, Fotograf, Typograf (1872 – 1945)

Malmström, Axel Valentin, f 13 febr 1872 i Linköping, d 7 juli 1945 i Saltsjö-Boo, Sth (enl db för Ad Fredr, Sthlm). Föräldrar: skräddaren Anders Peter M o Sofia Lovisa Petersson. Sättare o faktor vid olika tryckerier i Linköping o Sthlm, bl a vid ab Arbetarnes tryckeri, Sthlm, 95, frilansfotograf från 02.

G 1) 23 nov 1895 i Bromma, Sth, m Esther Maria Sofia Lundahl, f 14 nov 1876 i S...

Masreliez, J Adrien, Ornamentbildhuggare (1717 – 1806)

1 Masreliez, Jacques Adrien, f 15 maj 1717 i Grenoble, Frankrike, d 28 okt 1806 i Sthlm, S:t Eugenia katolska fors. Ledare for den ornamentala inredn av k slottet o lär vid Ritarakad (från 68 Målar- och bildhuggarakad) april 48–21 maj 76. Led av Målar- o...

Masreliez, Jean Baptiste E B, Ornamentbildhuggare (1753 – 1801)

3 Masreliez, Jean Baptiste Edouard Barbe, bror till M 2, f 31 aug 1753 i Sthlm, Franska kapellet (senare S:t Eugenia katolska förs), d 25 (24 enl db för Jak o Joh, Sthlm) maj 1801 där, S:t Eugenia katolska förs. Konststudier i Paris 70 — 73, biträdde fadern (M 1) som ornamentsbildhuggare i Sthlm 73, lär i ornamentsritn vid Målar- o bildhuggar-akad ma...

Mattsson, John (Johnny) F, Skulptör, Träsnidare (1906 – 1970)

Mattsson, John (Johnny) Filip, f 18 juli 1906 i Gävle, d 9 febr 1970 där, Staffan. Föräldrar: sågaren o skidmakaren Per Johan M o Hilda Maria Thor. Timmerskiljare i Gävle, elev vid Steneby skolor för yrkesundervisn, Älvsb. Träsnidare o skulptör. Norrlands-förb:s Olof Högberg-...

Meurer, Ignatius, Boktryckare (1586 – 1672)

Meurer, Ignatius, f 24 april 1586 i Blankenburg, Thüringen, d 26 mars 1672 (Gerdessen; begr 3 maj i Sthlm, Jak). Föräldrar: borgmästaren Hans M o Elisabet Axt. Studier vid univ i Erfurt, informator hos en advokat i Greifswald 04, påbörjade boktryckarutbildn 05, boktryckargesäll i Rostock 08, reste till Sthlm 09, anställd hos Andreas Gutterwitz, sedan i Anund Olofsson Helsings tryckeri, drev ...

Meves, F Wilhelm, Apotekare, Ornitolog, Konservator (1814 – 1891)

Meves, Friedrich Wilhelm, f 14 april 1814 i Delligsen, Braunschweig, Tyskland, d 10 april 1891 i Sthlm, Ty. Föräldrar: pastorn Ludewig Christian Friedrich M o Auguste Wilhelmine Lüders. Apotekselev i Braunschweig 29, provisor 34, inskr vid univ i Kiel 23 okt 40, amanuens vid anatomisk-zoologiska museet där 41, konservator vid Naturhist riksmuseet, Sthlm, april 42

Meybusch, Anton, Medaljgravör, Myntgravör (1645 omkr – 1702)

Meybusch (Meijbusch), Anton, f omkr 1645 trol i Tyskland, d 1 maj 1702 trol i Khvn. Gesäll hos guldsmeden Valentin Toutin i Sthlm på 60-talet, gravör vid k myntet 69, k medalj snidare 13 mars 74, fransk hovmedaljör 84, dansk mynt- o hovmedaljör 92.

G 1) 4 febr 1675 i Sthlm, Ty, m Margareta Reimer (Römer), d 1690 (själaringn 28 aug i Sthlm, Nik o Ty), dtr till guldsmeden Johan R, samt ...

Meyer, Gerhard, Styckgjutare (1704 – 1784)

Meyer (Meijer), Gerhard, f 1 aug 1704 (dp 2 aug i Sthlm, Ty), d 10 nov 1784 i Sthlm, Klara. Föräldrar: styckgjutaren Gerhard M o Catharina Kammecker (jfr bd 20, s 605). Inskr vid UU 28 maj 17, styckgjutarlärling vid M:ska gjuteriet i Sthlm 20, studieresor i Europa 24–27, ledare för det M:ska styckgjuteriet 28, sprutmästare vid k slottet o Sthlms stad ...

Meyer, Johann Friedrich, Tecknare, Boktryckare, Litograf, Tidningsutgivare (1806 – 1893)

1 Meyer, Johann Friedrich, f 6 jan 1806 i Havelberg, Brandenburg, d 17 dec 1893 i Sthlm, Ty. Föräldrar: vinmästaren o murargesällen Johann Friedrich M o Catharina Elisabeth Meyer. Elev vid konstakad i Berlin 2228, elev i dekorationsmåln hos K Gropius vid operan där, studier i litografi vi...

Meyer, J F Otto, Konstgjutare (1852 – 1933)

3 Meyer, Johann Friedrich Otto, bror till M 2, f 24 jan 1852 i Sthlm, Ty, d 26 sept 1933 där, ibid. Elev vid FrKA:s principskola 65–68, vid Slöjdskolan i Sthlm 68–70, studerade modellering och ciselering vid statygjutarfirman Lentz & Heroldts huvudavd i Nürnberg samt vid 

Modig, Carl, Affärsman, Skräddare (1844 – 1909)

Modig, Carl, f 2 dec 1844 i Daretorp, Skar, d 12 okt 1909 i Härnösand. Föräldrar: torparen Lars Andersson M o Maria Stina Svensdtr. Skomakar- o skräddarlärling, järnvägsarbetare, utbildn o praktik i skräddaryrket i Sthlm o Khvn 62–65, anställd skräddare i Sundsvall o Söderhamn 67–69, innehade eget skrädderi i H...

Momma, Peter, Boktryckare, Bruksidkare, Tidningsutgivare (1711 – 1772)

4 Momma, Peter, sonsons son till M 1, f 21 april 1711 (Marks v Würtemberg), sannolikt i Myra, Helgona, Söd (Wollin, Industrierna s 112), d 17 mars 1772 i Sthlm, Klara. Föräldrar: notarien Rotof M o Elsa Dorothea Kraak. I tjänst hos stadssekr K Enroth, Nyköping, utförde undersökn:ar rör holländska flottan o studerade boktryckeri o stilgju...

Morel, Jacques, Bokbindare (1620 – omkring 1689)

Morel, Jacques, f omkr 1620 i Frankrike, d 1689 (27 nov betaldes för gravöppn) i Sthlm, Klara. Drottning Kristinas bokbindare ca 4954, kammarbokbindare ca 58ca 73, kanslibokbindare 6087. G m NN, levde ännu 1691.

Ljungquist, Walter B, Författare, Boktryckare (1900 – 1974)

2 Ljungquist, Walter Bertil, kusin till L 1, f 11 juni 1900 i Kisa, Ög, d 22 maj 1974 där. Föräldrar: köpmannen Erik Josef L o Edla Josefina Cecilia Pettersson. Kontorist i faderns accidenstryckeri i Kisa, tryckeriägare där 24–34. Förf. – Samf De Nios stora pris 56, SvD:s litteraturpris 56, SA:s förf:pris 69.

G 1) 5 okt...

1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se