Tillbaka

Laurent, släkt

Start

Laurent, släkt

Laurent, släkt. Isaac L (1684—1749) flyttade till Sverige — enligt uppgift från trakten av Arles i sydöstra Frankrike — o blev vinkypare vid hovet senast 1725. Bland hans söner var drottning Lovisa Ulrikas hovsekreterare Claude L (1727—71) o samma drottnings hovkvartermästare Isaac L (f 1731 el 32; d 1803). Den senare räddade vid ett tillfälle konung Adolf Fredriks liv (konc i inrikes civile ärender), o ett par timmar före drottningens död hämtade han o negern Badin i enlighet med hennes önskan hennes papper från Fredrikshovs slott i Sthlm till Svartsjö för att de ej skulle komma i Gustav III:s händer. Från 1787 arrenderade han Svartsjö kungsladugård, som efter hans död övertogs av sonen assessor Johan Abraham L (1757—1807), gift med en dtr till boktryckaren Henric Fougt (bd 16). En Etienne L (d senast 1731), som åtminstone från 1696 (Bernt L:s brev) bodde i Schaffhausen i norra Schweiz, uppges ha flytt från Frankrike på grund av förföljelserna mot hugenotterna i slutet av 1600-talet. Hans son handskmakaren Jean Baptiste L (d 1775, 98 år gammal) flyttade från Montpellier till Geneve 1731 o med drottning Lovisa Ulrika från Berlin till Sthlm 1744. En uppgift (Minne från L:ska släktmötet; Serfass; D:r E L:s stamfar hugenott), att denne var bror till ovannämnde Isaac L d ä, har ej kunnat verifieras, men Isaacs son Claude L var enligt sin bouppteckning skyldig handskmakaren L pengar. Jean Baptiste L:s son kantorn i fransk-reformerta församlingen i Sthlm David L (1734—1813) var far till skådespelaren Jean Baptiste L (f 1784, ej 1782; d 1821). En äldre son till David L, strumpfabrikören Axel Georg L (1775—1836) i Sthlm, var morfar till statsminister O R Themptander. Axel Georg o Jean Baptiste L:s äldre bror strumpfabrikören David Ulrik L (1774—1869) i Sthlm var farfars far till skolrådet Knut Arvid L (1876 —1965) i Hfors. En kusin till Arvid L var far till överläkaren vid ortopediska sjukhuset i Hfors Lars-Erik L (f 1915), o en annan kusin till honom var far till skådespelerskan Märta L (f 1920) i Hfors.

David Ulrik, Axel Georg o Jean Baptiste L:s äldste bror, strumpvävaren Pierre François L (1773—1843), var far till rådmannen Axel Ludvig L (1801—57) i Norrtälje. Dennes brorson skrädderiarbetaren Johan Samuel L (1841—1904) var ordf i Sthlms fackliga centralkomm 1883—86 o sv ordf på den skandinaviska fackföreningskongressen i Gbg 1886 men en bestämd motståndare till socialismen. Hans brorson Vilhelm Edvard L (1862—1923) deltog 1886 i Uppsala i grundandet av föreningen Studenter o arbetare, som ville verka för klasskillnademas utjämnande. Edvard L blev sedan läkare i Sthlm o tog 1891 initiativet till en avdelning där av denna förening (jfr bd 21, s 433). Han var ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1903— 13 o ordf i dess på hans förslag tillsatta livsmedelskomm 1907—13. L var far till prof emeritus i telegrafi o telefoni vid KTH Torbern L (f 1896) o prof i botanik i Kairo o Alexandria Vivi L-Täckholm (1898—1978; se Täckholm), av vilka den förre är far till docenten i teoretisk fysik med mekanik i Sthlm Bertel L (f 1928) o prof i medicinsk o fysiologisk kemi i Uppsala Torvard L (f 1930).

 


Svenskt biografiskt lexikon