Tillbaka

Ingvar vittfarne

Start

Ingvar vittfarne

Vikingahövding

 

Ingvar vittfarne, enl isl tradition f omkr 1016, d 1041 i Ryssland o son till Emund Åkesson, konung Erik segersälls dotterson. Vikingahövding.

Från den tid, då I enligt isländsk uppgift dog, finns mer än ett tjugotal runstenar över personer, som omkommit på en sjöfärd österut med en person med förnamnet I. I några fall preciseras resmålet såsom Särkland (saracenernas land), dvs i detta fall tydligen de under kalifatet lydande länderna vid Kaspiska havet. De flesta av dessa runstenar finns i Södermanland, några i Uppland, en i Västmanland och två på Vikbolandet i Östergötland. Det är tydligt, att runstenarna åsyftar samme person som givit namnet åt den från 1300-talets början härrörande fantastiska isländska Yngvars saga viÖforla, vars första fem kapitel anses kunna återgå på äldre tradition. — I hade enligt sagan en son med namnet Sven. Ett par runstenar från Rimbo och Husby-Lyhundra, Sth, nämner en person med förnamnet I såsom bror till bl a en Erik och en Håkan (se vidare ovan s 560 o bd 14, s 248).

Hans Gillingstam


Svenskt biografiskt lexikon