Tillbaka

Folcker, släkter

Start

Folcker, släkter

Folcker, släkter. Se även Folcher o Folker.

1 Rådmannen i Gävle Jöran Pettersson (d 1678) uppges i litteraturen ha hetat F, men av hans epitafium i Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle framgår, att han själv ej torde ha burit detta namn. Han blev far till rådmannen i Gävle Petter F (f 1697), av vars söner rådmannen och skeppsredaren Jur gen F (1681–1740) och borgmästaren Petter F (1685–1722) var riksdagsmän i borgarståndet 1723 resp 1713–14 och 1719. Den senare blev far till häradshövdingen i Västerbottens norra distrikt Petter F (1716–75), vars son var hovrättsrådet Fredrik August F (1755–1828). Två av Jurgen F:s söner emigrerade till Ostindien liksom en av hans farbröder. Den siste av släkten F, som var bosatt i Gävle, tycks ha varit en brorson till honom, kryddkrämaren och stadsmäklaren Johan F (1725–87), vars son Nils F (f 1768) enligt Gävle husförhörslängd 1795–1802 vistades utomlands.

2 Trädgårdsmästaren i Sthlm Gottfried F (d 1790) uppgives enligt släkttraditionen ha varit av tysk börd. Han blev far till bl a Gustaf F (1782–1865), som var guldsmedsålderman i Sthlm 1832–39. Denne var en skicklig yrkesman liksom hans båda söner, guldsmedsmästarna i Sthlm Gustaf Theodor F (1811–77) och Gustaf Robert Leonard F (1820–75). Den senare blev far till överintendenten Gustaf Erik F (se nedan).
   En äldre bror till Gustaf F, Johan Peter F (1780–1844), innehade Folckers modehandel vid Brunkebergstorg i Sthlm och blev far dels till sidenfabrikören i Sthlm, sedermera lantbrukaren Johan Fredrik F (1810–91), dels till Gustaf Gottfrid F (1816–76), som grundade G G F:s färgeri på Kungsholmen i Sthlm. Den förres son, borgmästaren i Strömstad Carl Gustaf F (1848–1904), blev far bl a till civiling Knut Ivar Teodor F (f 1893, d 1982), som utgivit publikationer inom det belysningstekniska området, och till Jonas Fredrik F (1886–1950). Jonas F blev löjtnant vid Värmlands reg 1909, var 1908–14 sekr i Allm valmansförb i Sthlm, 1915–20 1:e ombudsman i högerpartiets riksorganisation och 1920–25 generalagent för Försäkringsab Skandia samt blev 1927 verkst dir i Kaféab Norma i Sthlm. Dess folkrestauranger vann snart stor popularitet och har bidragit till restaurangkulturens höjande. Han var stadsfullmäktig i Sthlm 1915–19 och 1921–27. En son till honom i hans äktenskap med en halvsyster till skulptören Carl Milles är konstnären Göran Emil F (f 1920, d 2000), g m målarinnan Svea Hedvig Gerda F, f Milton (f 1917, d 2006).

 


Svenskt biografiskt lexikon