Tillbaka

Albertina Carlsson

Start

Albertina Carlsson

Gymnasielärare, Zoolog

Carlsson, Albertina, f. 12 juni 1848 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Petter Carlsson och Anna Maria Jönsson. Elev vid S:t Nikolai församlings folkskola från medlet av vt. 1855 till medlet av vt. 1857; åtnjöt enskild undervisning; elev vid h. lärarinneseminariet i Stockholm ht. 1865; avlade avgångsexamen 29 maj 1868; har bedrivit zoologiska studier vid Stockholms högskola mars 1880—vt. 1926, från sept. 1882 inskriven som lärjunge utan avlagd studentexamen. Privatlärarinna ht. 1868—1870; lärarinna vid K. G. Paulis nya elementarskola för flickor i Stockholm 1870 —81 och vid Södermalms h. läroanstalt för flickor 1881—1907. Erhöll av Vetenskapsakademien halva Flormanska priset 1885; fil. hedersdoktor vid Stockholms högskola 21 maj 1927.

A. C:s skolstudier avbrötos efter ett par år genom sjukdom, men hon fortsatte sin utbildning på egen hand med hjälp av en bror. Efter avslutad kurs vid h. lärarinneseminariet i Stockholm ägnade hon sig med allmänt erkänd framgång åt lärarinnekallet. Genom professor V. Leches föreläsningar väcktes emellertid hennes håg för zoologisk forskning och hon blev, utan att avlägga akademisk examen eller inneha akademisk tjänst, från första stund och in i sena ålderdomen en hängiven medarbeterska vid högskolans första vetenskapliga institution, den av Leche grundlagda zootomiska. Hon har där oavbrutet ägnat sig åt undersökningar inriktade på vertebraternas morfologi samt behandlat anatomiska, embryologiska och fylogenetiska frågor i ett stort antal avhandlingar, vilka uppmärksammats i den internationella vetenskapliga litteraturen och av högskolan belönats med hedersdoktorat (1927).

L. H. Faxén.


Svenskt biografiskt lexikon