Tillbaka

C Beyron Carlsson

Start
Beyron Carlsson. Fotografi

C Beyron Carlsson

Journalist, Tidningsredaktör

Carlsson, Carl Beyron, f. 18 dec. 1869 i Stockholm. Föräldrar: kaféidkaren och vaktmästaren Knut Oskar Leonard Carlsson och Constance Hultgren. Elev vid h. latinläroverket å Södermalm ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 16 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. 1888—vt. 1891. Medarbetare i Aftonbladet 1891—96; redaktionssekreterare i Dagen 1896—98; medarbetare i Dagens nyheter 1898—1910; redaktör av Julkvällen 1910—14; ånyo medarbetare i Aftonbladet 1911—13; redaktör av Dagen 1913—14, av Veckojournalen 1914—18 och av Julstämning från 1915; förlagschef hos Åhlén & Åkerlund 1918—20; redaktör av Kasper 1920 och ånyo av Veckojournalen 1921—22; huvudredaktör av Idun från 1922.

Gift 9 dec. 1911 med Ester Anna Maria Hallgren, d.. 25 apr. 1883, dotter till maskinisten Karl Gustav Hallgren.

C. har efter sina journalistiska lärospån lett flera bekanta sföretag såsom Dagen (1913—14), Julkvällen (1910—14), Julstämning (sedan 1915) och Idun (sedan 1922). I sin verksamhet som redaktör har han sökt tillgodose den breda publikens smak, och till denna har han även vänt sig med sina talrika, ofta under signaturerna Celestin och Floridor offentliggjorda kåserier. Den lätta, kåserande stilen återvänder jämväl, förenad med humoristisk ådra och vaken blick för det karakteristiska, i de ganska talrika arbeten, C. i bokform publicerat. Av dessa äro några humoresker, erinrande om hans journalistik, andra åter Stockholms-skildringar av större bredd och mera direkt kulturtecknande syftning såsom »Hela Stockholm» (1912) och »Stockholmskan» (1915). I samma linje röra sig också hans minnen av »Kristina Nilsson, grevinna de Casa Miranda» (1921). Sitt intresse för huvudstaden har C. ådagalagt även genom bidrag till olika samlingsverk, däribland »Vårt Stockholm» (1920), samt såsom en av stiftarna av Stockholms-gillet (1914), vars vice ålderman han från början varit.

E. Vennberg.


Svenskt biografiskt lexikon