Tillbaka

Ehrengranat, släkt

Start

Ehrengranat, släkt

Ehrengranat, släkt, härstammar från Petrus Benedicti, som var prost i Veckholm (Upps.) 1593, då han underskrev ärkestiftets bekräftelsebrev å Uppsala mötes beslut, och 18 febr. 1595, då han i brev till en kollega diskuterade kyrkoceremoniernas ändring. Bland hans söner, som antogo namnet Leuchovius, märkas fil. magistern Benedictus Petri Leuchovius (f. 1583, d. 1623), som 15 sept. 1616 blev teologie professor vid Uppsala univ. och 1621 kyrkoherde vid Storkyrkan i Stockholm, och Ericus Petri Leuchovius (f. 1586, d. 1641), prost i Veckholm. Den senares son kamreraren i Kammarkollegium Erik Eriksson Leuchovius, var g. m. K. rådet och fältmarskalken greve Erik Dahlberghs syster Sara Dahlberg. Deras sonson fänriken Aron Leuchovius (d. 1714) blev fången vid Pultava 1709 och avled i Solvytjegodsk, där sonen Aron Leuchovius, 1751 adlad Ehrengranat (f. 1712, d. 1772), föddes. Han var major vid artilleriet och användes på grund av kunskap i ryska vid fredskongressen i Åbo 1743. Sonen, överstelöjtnanten vid Savolaks infanterireg., slutligen översten i armén Carl Adam E. (f. 1742, d. 1829) var bl. a. fullmäktig i Riksgäldskontoret (1807) och direktionsledamot i Stockholms stads brandförsäkringskontor. Han äktade 1778 kammarfröken hos drottning Sofia Magdalena, underhovmästarinnan hos kronprins Gustav Adolf, Maria Aurora Uggla (f. 1747, d. 1826). Av deras söner var Carl Aron E. (f. 1779, d. 1823) kabinettssekreterare 1809–11, medan Clas Adam E. (se nedan) var den ryktbare hippologen. Ätten fortlever.

Bengt Hildebrand.


Svenskt biografiskt lexikon