Tillbaka

B F Augusta Braunerhjelm

Start

B F Augusta Braunerhjelm

Dramatiker, Författare, Journalist

1. Beata FredrikaAugustaBraunerhjelm, f. 2 nov. 1839 på Lundås i Edebo socken i Roslagen. Föräldrar: kammarherren Samuel August Braunerhielm och grevinnan Sofia Eleonora Fredrika Taube. Debuterade som författarinna med komedien »Kusinerna» (uppförd första gången å dramatiska teatern 19 febr. 1870); vistades 1877—81 för vacklande hälsa flera vintrar i Italien; besökte 1892—93 världsutställningen i Chicago och skrev därifrån korrespondenser till Sydsvenska dagbladet.

A. B. var för sin samtid framför allt »författaren till komedien Kusinerna». Detta stycke blev en stor framgång och ett av dramatiska teaterns succésprogram för flera säsonger framåt. Det uppfördes ett 50-tal gånger. Kritiken framhöll, att stycket icke egentligen hade någon fast dramatisk byggnad och knappast någon intrig, men att det bjöd på en intressant karaktärsteckning och en livfull och medryckande dialog. Det handlar om hur en liten yrhätta, som ännu står på gränsen mellan barn och kvinna, kuvas och erövras av sin mycket äldre kusin, häradshövdingen, samt hur kärleken finner väg till dessa båda. Det var för teckningen av huvudpersonen, den unga flickan, som A. B. vann sin berömmelse och stycket sin framgång. A. B. har skrivit ytterligare två komedier: »Hvem?», som 1877 spelades å dramatiska teatern, och »Bror Görans unga hustru», som ungefär samtidigt uppfördes å Nya teatern. Intetdera av dessa stycken är tryckt. Under senare hälften av 1870-talet prövade A. B. sina krafter på fornnordiska ämnen i dramatisk framställning men hade icke samma lycka som med komedierna. Femaktsskådespelet »Blodshämden» (tryckt 1879) blev aldrig spelat, och tragedien »Kåre», som lyckades erövra ett andra pris i Svenska akademien 1879, gavs visserligen å K. teatern i apr. följande år men nedlades efter några få föreställningar. Intryck från Ibsens »Haermaendene» spåras i båda dessa dramer. Resorna och vistelsen i Italien skänkte A. B. stoff till små sedemålningar i novellform, vilka samlade utgåvos i »Studier efter naturen. Teckningar från Italien» (1883) och »Nya teckningar från Italien», (s. å.). Det är kärlekshistorier samt raskt och säkert konturerade små karaktärsbilder ur den italienska medelklassens liv, som ännu förmå skänka ett levande intryck framför allt tack vare den rappa dialogen. Romanen »I unga dagar» (1900), som också har sin handling förlagd till Italien, tynges av för mycken problemdiskussion. B. har också utgivit en samling sagor: »I den tiden —» (1898), dels småstycken i H. C. Andersens stil, dels bearbetningar av gamla kända folksagomotiv, t. ex. »Prinsessan och vallaren», där den episka tråden dock är mycket uttvinnad. Smärre bidrag av hennes hand påträffas i tidens periodiska litteratur.

Nils Molin.


Svenskt biografiskt lexikon