Tillbaka

Elsa Beskow (f. Maartman)

Start

Elsa Beskow (f. Maartman)

Barnboksförfattare, Illustratör, Teckningslärare

5. Elsa Beskow, f. Maartman, f. 11 febr. 1874 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Bernt Maartman från Flekkefjord, Norge, och Augusta Fahlstedt. Åtnjöt undervisning vid Anna Whitiocks skola; studerade vid tekniska skolan; genomgick även dess högsta avdelning, den s. k. högre konstindustriella skolan, 1892–95. Teckningslärarinna vid Anna Whitlooks skola (Stockholms nya samskola) 1894–97.

Gift 12 okt. 1897 med Natanael Beskow (se B. 3).

E. M. övergav sin avsikt att fortsätta sin påbegynta konstnärliga utbildning genom studier vid Konstakademien, då hon vid nitton års ålder (1893) förlovade sig med Natanael Beskow. Hennes kunskaper fingo i stället användning genom en lärarinneverksamhet, om vilken bl. a. hennes »Vill du måla?»-böcker — teckningar avsedda att färgläggas av harn — bära vittne. Likaså började hon (1895) teckna till jultidningar och göra bokomslag. År 1897 utkom hennes första bilderbok: »Sagan om den lilla lilla gumman», och därefter har hon så gott som årligen utgivit sina alltid omtyckta barnböcker. Hennes text är hurtig och lättflytande, sagor och verser äro moraliska utan att vara moraliserande, illustrationerna i färglagd teckning eller akvarell väl avpassade för barnfantasien. Med »Puttes äventyr i blåbärsskogen» (1901) kan man säga att E. B. slog så helt igenom, att hon blev känd i varje svenskt hem, där barn finnas. Hennes böcker ha nu nått en mycket stor spridning och utges även i norsk och dansk upplaga. Många ha utkommit i tyska, polska, ryska, bömiska, engelska och holländska översättningar. Den kände pedagogen Jan Ligthart har översatt »Tomtebobarnen» och »Pelles nya kläder». En del av hennes små dikter ha tonsatts — i Sverige av Alice Tegnér.

E. B:s insats på vår barnlitteraturs område har i hög grad bidragit till att uttränga en mängd mindervärdiga bilderböcker, ofta av utländskt ursprung, som tidigare behärskat marknaden. Med sina arbeten har hon gjort en nyttig och glädjebringande gärning för både hem och skola.

Greta Holmgren.


Svenskt biografiskt lexikon