Tillbaka

Nolcken (von), släkt

Start

Nolcken (von), släkt

(von) Nolcken, släkt, enligt intyg från 1620, 1650 och 1656 (X 18) härstammande från slottshövitsmän under grevarna av Bentheim i nordvästra Tyskland, där personer med namnet Nolke kunnat beläggas i grevskapet Hoya redan under 1400-talets senare hälft. En Tönnis Nöliken uppges 1568 ha varit bland dem som i sv tjänst blivit tillfångatagna av danskarna, och samma förnamn uppges (X 18) ha burits av farfadern till den ryttare Henrik N (d 1617) vilken 1604 som förläning fick ett f d prebendehemman i Solberga i Sy a (nu i Veta), Ög, s å befordrades till löjtnant och 1609 blev befallningsman på Vaxholm. Enligt en omkr 1700 belagd släkttradition (Genealog Handbuch d balt Rittersch, Livland, 1, s 118) skall denne ha gått i sv tjänst redan 1596, deltagit i slaget vid Kirkholm 1605 och blivit far till mannrichtern (lanträttsdomaren) Heimardt Nolke (d 1655) på Ösel. Den sistnämndes son (Livl donationskontorets arkiv) ryttmästaren Friedrich Nolcke (d 1691) var far till Christoph Reinholt v N (16501732). Denne deltog i Henrik Horns (bd 19) fälttåg till Ostpreussen 167879, kämpade 1691 under den engelske konungens befäl i Brabant mot fransmännen, deltog 1697 i Johan Klinkouenströms (bd 21, s 301) expedition till Güstrow, befordrades vid garnisonsregementet i Wismar till överste 1714, var 171518 fånge efter Stralsunds kapitulation, fick avsked 1719 och var senare lantråd på Ösel.

Hans son Eric Matthias v N (N 1) naturaliserades 1726 som sv adelsman, blev friherre 1747 och avancerade till sist till president i Göta hovrätt. Han var far till envoyéerna Gerhard Gustaf Adam N (N 2) och Johan Fredric N (N 3). Deras äldre bror, förste hovstallmästaren hos hertig Karl (sedermera Karl XIII) Arvid Reinhold N (17321802), av vars arkiv rester finns i RA (E 4899), kom genom sitt äktenskap med en syster till presidenten Arvid Fredrik Kurck (bd 21) i besittning av godset Hanaskog i Kviinge, Krist. Deras yngste son, Arvid N (17711807), blev 1794 häradshövding i Halmstads, Höks och Tönnersjö hd, 1799 assessor i Göta hovrätt och 1802 landshövding i Värmland. Hans äldste bror, överstelöjtnanten Eric Reinhold N (17631834) på mödernegodset Jordberga i Källstorp, Malm, var 180511 landshövding i Kristianstads län. Eric N, av vars arkiv rester finns i LLA, var i äktenskap med en dotter till konteramiralen och landshövdingen Fredric Georg Strömfelt far till godsägaren Carl Adam v N (N 4) på Jordberga. Med dennes bror utdog den sv släktgrenen på manssidan 1877, men den fortlevde på spinnsidan ända till 1938 med N 4:s dotter; Jordberga äges fortfarande (1989) av ättlingar till henne.

Eric och Arvid N:s bror Axel Gustaf Fredric N (17671821) kom genom sitt äktenskap i besittning av stora gods i Livland. Han blev ryskt kollegiiråd 1801 och statsråd 1816 samt introducerades 1818 som friherre på riddarhuset i Finland, där dock varken han eller någon av hans ättlingar någonsin bosatte sig. Hans sonsons son Woldemar Ernst v N (18511917) adopterades 1890 till rysk greve efter en avliden morbror, varefter han skulle kalla sig greve Reutern, friherre v N. Woldemar v N var 190612 av kurländska storgodsägare vald medlem av ryska riksrådet. Han dog i Sthlm, men med ett undantag har hans ättlingar ej varit bosatta i Sverige.

H G-m


Svenskt biografiskt lexikon