Henrik Johan Gummerus

Född:1775-05-20 – Finland (i Koskis kapellförsamling)
Död:1836-07-13 – Högby församling (H-län), Kalmar län

Präst


Band 17 (1967-1969), sida 413.

Meriter

Gummerus, Henrik Johan, f 20 maj 1775 i Koskis kapellförs (Åbo o Björneb), d 13 juli 1836 i Högby (Kalm). Föräldrar: komministern Henrik G o Johanna Bäcksten. Inskr vid Åbo akad 18 juni 95, prästv 22 dec 99, pastorsadjunkt i Lemland (Åland) 99, i Finström där 07, k hovpredikant 19 maj 08, bataljonspredikant vid Ålands lantvärn 17 juli 08, dessutom sjukhuspräst på Åland aug 08, fältprost för åländska fördeln 5 dec 08, pastoralex 27 nov 10, tjänstgörande hovpredikant 20 dec 10, kh i Högby 9 sept 12 (tilltr 13).

G 1 maj 05 i Lemland m Maria Helena Hult, f 13 juni 78 i Björneborg, d 3 juni 41 i Högby, dtr till köpmannen o dykerikommissarien Magnus H o Elisabeth Ljung.

Biografi

Då ryssarna på våren 1808 besatt Åland, kom det till våldsam jäsning bland befolkningen, som fått befallning att utföra orimliga uppgifter under hot om hårda repressalier. Man vände sig då till kronolänsmannen Eric Aren (bd 2, s 127 f), som var villig att medverka vid en resning mot inkräktarna. Aren underrättade G som gillade företaget och båda utsågs till anförare. Först överrumplades några ryska posteringar och två dagar senare (7 maj) tvingades den ryska huvudstyrkan att nedlägga vapnen. Aren begav sig därefter till Sthlm med fångarna.

Åland var emellertid ännu inte fritt från fiender. På Kumlinge stod en avsevärd rysk styrka under överste Vuitsch. En expedition under löjtnanten vid arméns flotta A v Kapfelman hade ankommit till Måshaga 6 maj. Bud sändes till G med begäran om hjälp mot ryssarna och 10 maj gick G med sitt folk till angrepp. Vuitsch kapitulerade, och G ryckte in i byn och lät avväpna de ryska soldaterna. Så slutade det i folksägnen ryktbara Kumlingeslaget. 20 ryska officerare, däribland överste Vuitsch, 38 underofficerare och omkring 400 man blev fångna. Ålänningarna hade 2 döda och 5 sårade.

G:s förtjänster uppmärksammades, han blev hovpredikant, fick tapperhetsmedalj, utnämndes till fältprost och fick 1812 Högby pastorat på Öland.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Gbgs konsistorii skriv:er till K M:t 1812 (ang Valinge), RA. — FBH 1 (1903); Kalmar hm, 4 (1951) o där anf litt.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henrik Johan Gummerus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13299, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2019-04-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13299
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henrik Johan Gummerus, urn:sbl:13299, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2019-04-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se