Fogelklou, släktBand 16 (1964-1966), sida 243.

Biografi

Fogelklou, ursprungligen småländsk, sedan skånsk släkt. Dess stamfader Peter Svensson P uppges i 1739 års generalmönsterrulla för Kalmar regemente vara 24 år och född i Småland samt befordrad till korpral 1733 efter att förut ha varit volontär vid roten nr 62 Ålstorp i Lenhovda sn (Kron). Han var på 1750-talet sergeant och levde ännu 1773 i Gårdsby sn (Kron). Hans son Carl Magnus F (1752—97) blev student i Greifswald 1770, prästvigdes 1776 och blev komminister i Dädesjö (Kron) 1784. Hans maka Margareta Bergenholtz, kyrkoherdedotter från Nottebäck, var dotterdotter till den bekante prosten i Vislanda Samuel Wiesel. G M F:s son, färgaren i Kristianstad Johan Magnus F (1781—1858), äktade en dotter av färgaren och rådmannen Anders Wihlborg (1741—1806), av den kända skånska släkten, och blev fader dels till v häradshövdingen Carl Anders F (1809—65), som var förste bokhållare i Skånska hypoteksföreningen 1836—52 och tillika kämnärspreses i Lund samt kamrer vid Riksbankens avdelningskontor i Malmö från 1852, dels till färgaren i Kristianstad Fredrik Joachim F (1813—63). En son till denne var rådmannen i Simrishamn, häradsskrivaren Johan Fredrik F (1842—1915), som i gifte med lantbrukardottern Maria Persson från östra Hoby hade flera barn. Av dessa blev sonen Ernst Wilhelm F (1873—1948) rådman i Halmstad, auditör vid Hallands reg och v krigsdomare. Han var far till bankjuristen vid Skandinaviska banken, jur kand Ernst Lars Erik F (f 1909), Sthlm, och bror till kinamissionären Johanna Emilia (Nanna) F (1872—1954), g 1906 m börsmäklaren Alfred Sigurd Wancke (1864—1931), och till den kända författarinnan Emilia Maria F-Norlind (f 1878, d 1972), g 1922 med geografen och Danteöversättaren, docenten fil dr Arnold Norlind (1883—1929). Emilia F-Norlind, som blev teol kand 1909 och teol hedersdoktor 1941 i Uppsala, har bl a varit seminarielektor i Kalmar. Utöver sin stora fackproduktion har hon skrivit om maken, »Arnold» (1944), samt de självbiografiska arbetena »Barhuvad» (1950) och »Resfärdig» (1954), vilka även något berör hennes familjs historia, samt »Minnesbilder och ärenden» (1963).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Generalmönstermlla 1739, KrA. — Justitiematr 1934, utg av A Gullberg (1934); Hans Larsson, Emilia Fogel-klou (OoB, 44, 1935); O Lindberg, Landsstaten i Malmöhus o Kristianstads län (1919); I Seth, Univ i Greifswald o dess ställning i sv kulturpolitik 1637—1815, Zusammenfas-sung och bilagor (1952), s 53; G Sjöström, Skånska nationen (1682—1832) (1897); dens, Skånska nationen 1833—1889 (1904); Sv juristmatr (1950); Sv porträttgalleri. Ge-neralreg (1913); Sv släktkal 1936, s 878; Lydia Wahlström, Glada givare (1929); G Virdestam, Växjö stifts herdam, (1930); örnberg 12, 1898, s 45 ff.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fogelklou, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14285, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-08-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14285
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fogelklou, släkt, urn:sbl:14285, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-08-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se