Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
16 träffar, sida:  1 
Banér, Karl, Diplomat, Överkammarherre, Guvernör, Statssekreterare (1598 – 1632)

11. Karl Baner, broder till de fyra föregående [B. 7, B. 8, B. 9, B.10], f. 17 okt. 1598 på Segersjö i faderns fängelse, d. 11 apr. 1632 i Elbing. Erhöll enskild undervisning i hemmet; student i Uppsala 1 juni 1615; lämnade universitetet 14 apr. 1617; företog utländska resor 1618–24. Kammarherre 1624...

Bonde, Nils, Arméofficer, Landshövding, Holsteinsk överkammarherre (1685 – 1760)

10. Nils Bonde, den föregåendes broder, son till B. 7 i hans första gifte, f. 19 jan. 1685 i Stockholm, d 24 apr. 1760 därstädes. Greve av Björnö, ägde Hörningsholm och Toftaholm. Student vid Åbo akademi 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697—98; student i Tübingen jan. ...

Brahe, Nils, Diplomat, Riksråd, Amiral, Överkammarherre (1633 – 1699)

10. Nils Brahe d. y., den föregåendes son, f. 10 apr. 1633 i Anklam, d 25 jan. 1699 i Stockholm. Greve till Visingsborg, friherre, till Kajana, herre till Rydboholm, Lindholmen, Bogesund och Skokloster i Uppland, Brahehus, Lyckas, Östanå och Västanå i Småland, Sesswegen i Lifland och Spiker på Rügen. Uppfostrades efter moderns död 1643 hos farbrodern,...

De la Gardie, Jacob Casimir, Riksråd, Överkammarherre, Kavalleriofficer (1629 – 1658)

7. Jacob Casimir De la Gardie, broder till D. 4, 6, 8 och 9, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kolk, Soneburg, Kida, Tarwast, Tiurala, Runsa och Arnö samt Biskopstorp, f. 3 febr. 1629 i Stockh...

De la Gardie, Gustaf Adolf, Riksråd, Överkammarherre, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Universitetskansler (1647 – 1695)

10. Gustaf Adolf De la Gardie, den föregåendes brorson, son till D. 4 och 5, f. 11 dec. 1647 i Stockholm, d 5 mars 1695 på Värnanäs' sätesgård, Halltorps socken. Greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kägleholm, Magnusberg, Mariedal, Vänngarn ...

Fleming, Jöran, Diplomat, Riksråd, Överkammarherre, Rikskammarråd (1628 – 1667)

12 Fleming, Jöran (Klasson), bror till F 10 o F 11, f 20 okt 1628 i Sthlm (enl huvudbaner i Värmdö kyrka), d. 7 sept 1667 i Breda, Nederländerna, jordfäst 12 sept 1668 i Sthlm (Jak), begr i Värmdö. Inskr vid Uppsala univ 26 maj 1637, frih 26 mars 1651, överkammarh, kammarråd 21 juli 1653, led av reduktions...

Gyldenstolpe, Nils Philip, Landshövding, Överkammarherre, Guvernör (1734 – 1810)

3 Gyldenstolpe, Nils Philip, sonson till G 2, f 19 febr 1734 på Forsby, Österåker (Söd), d 20 febr 1810 i Sthlm (Klara). Föräldrar: kammarherren greve Ulric Nils G o grev Brita Christina Oxenstierna af Korsholm o Wasa. Inskr vid UU 2 april 50, eo kanslist i utrikesexp 3 juni 51, kammarherre 20 juli 57, tjänstg hos kronprinsen 30 mars 62, drottningens ...

Gyllenstierna, Karl, Riksråd, Överkammarherre, Hovrättspresident, Kammarråd, Generalguvernör, Kammarkollegiepresident (1649 – 1723)

9 Gyllenstierna, Karl, bror till G 6 o G 7, f 4 febr 1649, d 6 juni 1723 i Sthlm (själaringn 7 juni i Nik). Inskr vid UU maj 57, kammarherre hos änkedrottn Hedvig Eleonora 68, överkammarherre 72, överhovstallmästare 20 dec 73, guvernör för änkedrottn :s livgeding 30 mars 80 (k konf...

Königsmarck, Otto Wilhelm, Diplomat, Fältmarskalk, Överkammarherre, Generalguvernör (1639 – 1688)

3 Königsmarck, Otto Wilhelm, bror till K 2, f 5 jan 1639 i Minden, Westfalen, d 15 sept 1688 på ett venetianskt amiralsskepp utanför Chalkis (dåv Negroponte), Grekland. Studier vid univ i Leipzig 51—53, i Jena 53— 55, studieresor i Europa 57—60, överkammarherre vid sv hovet 11 dec 60, envoyé till England 17 dec 60, överste o chef för C G Wrangels kavallerireg 64—65, ambassadör till Frankrike...

Lewenhaupt, Adam C L, Arméofficer, Överkammarherre, Kavalleriofficer, Arkivsamlare (1820 – 1895)

10 Lewenhaupt, Adam Casimir Ludvig, bror till L 9, f 1 nov 1820 på Claestorp, Ö Vingåker, Söd, d 13 mars 1895 på Sjöholm där. Inskr vid UU 5 nov 33, studentex 14 nov 36, sergeant vid skånska dragonreg 14 febr 37, underofficers- o kavalleriofficersex 30 april 38, linjeofficersex i Sthlm 23 dec 38, under-löjtn vid skånska dragonreg 21 febr 39, löjtn 15 juni 49, tjänstg kammarherre hos kro...

Leyonhuvud, Axel Gabriel, Riksdagsledamot, Arméofficer, Hovmarskalk, Överkammarherre, Lantmarskalk (1717 – 1789)

7 Leyonhuvud, Axel Gabriel, f 13 sept 1717 i Säter, d 19 juni 1789 på Lindö, Norrköping. Föräldrar: överstelöjtn frih Carl Leonard L o grev Elsa Barbro Oxenstierna. Inskr vid UU 9 nov 30, eo kanslist i kanslikoll 8 febr 34, volontär vid livgardet 14 nov 36, rustmästare där 31 juli 37, förare 6 april 38, sergeant 29 okt 39, fänrik 8 aug 41, deltog i riksdagarna 42—43, 51—52, 55—56, 60 —6...

Oxenstierna Axelsson, Erik, Riksdagsledamot, Lagman, Riksråd, Överkammarherre, Generalguvernör, Rikskansler (1624 – 1656)

9 Oxenstierna, Erik, Axelsson, son till O 6, f 13 febr 1624 i Jäder, Söd, d 23 okt 1656 i Frauenburg, (Ost)Preussen (nu Frombork, Polen). Inskr vid UU mars 33 — febr 43, resa till Tyskland, Nederländerna, Frankrike o Italien juli 43 —okt 45, överkammarherre hos drottning Kristina senast jan 46, guvernör i Estland 23 juli 46, deltog i riksdagarna 50 o 55, generaldirektor o chef för Kommerskol...

Reuterholm, Gustaf Adolf, Riksdagsledamot, Kammarherre, Överkammarherre, En av rikets herrar, Kammarrevisionspresident (1756 – 1813)

4 Reuterholm, Gustaf Adolf, son till R 2, f 7 juli 1756 i Sjundeå, Nylands län, d 27 dec 1813 i Schleswig-Friedrichsberg, Tyskland. Inskr vid UU 14 febr 69, volontär vid Västmanlands reg 16 sept 70, sergeant där 15 juni 71, vid Östgöta infanterireg 22 mars 73, fänrik i armén 30 nov 74, placerad till tjänstgöring vid Västmanlands reg 22 m...

Schlippenbach, Christoph Carl, Diplomat, Hovmarskalk, Överkammarherre, Kavalleriofficer (1624 – 1660)

Schlippenbach, Christoph Carl, f 1 jan 1624 i Salingen, Kurland, d 23 nov 1660 vid Gunnarstenarna, Ösmo, Sth. Föräldrar: löjtnanten Christoph v S o Anna Maria v Manteuffel, genannt Zöge. Hovjunkare hos generalguvernören Bengt Oxenstierna (bd 28, s 476) 42–43, löjtn vid Hovreg (Livgardet till fot) 44, kapten där 45–46, adjutant...

Stierneld, Adolf Ludvig, Överkammarherre, Historieförfalskare, Riksdagsledamot, Museigrundare (1755 – 1835)

2 Stierneld, Adolf Ludvig, son till S 1 i hans 2:a g, f 1 sept 1755 i Sthlm, Jak o Joh, d 31 juli 1835 i Kärnbo, Söd. Inskr som volontär vid Västmanlands reg 56, sergeant där 64, livdrabant 9 sept 66, fänrik vid Västmanlands reg 8 okt 66, åter livdrabant 12 dec 70, löjtn i armén 30 okt 71, v korpral vid Livdrabantkåren 22 maj 75, kammarherre hos drott...

16 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se