Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
15 träffar, sida:  1 
Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Arméofficer, Teaterdirektör, En av rikets herrar, General, Överstekammarjunkare (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770–71;...

Beskow, von, Bernhard, Poet, Teaterdirektör, Överstekammarjunkare, Förste expeditionssekreterare (1796 – 1868)

1. Bernhard von Beskow, f. 22 apr. 1796 i Stockholm, d 17 okt. 1868 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Bernhard Beskow och Anna Katarina Delin. Åtnjöt enskild undervisning med Jonas Magnus Stjernstolpe som informator; inskrevs som student i Södermanlands-Närkes nation vid Uppsala universitet 17 mars 1807; avlade kansliexamen 10 juni 1814. E. o. kanslist i handels-och finansexpeditionen 14 ...

Bonde, Knut F, Diplomat, Teaterdirektör, Överstekammarjunkare, Handelspolitiker (1815 – 1871)

16. Knut Philip Bonde, den föregåendes broder, f. 9 mars 1815 på Eriksberg, d 17 okt. 1871 i Stockholm. Efter skolstudier i Bremen kadett vid Karlberg 4 okt. 1830—7 maj 1835; sergeant; underlöjtnant i Smålands husarregemente 30 dec. 1837 med tur från 6 maj 1839; erhöll avsked 11 mars 1841; överintendent vid K. M: ts hov 20 apr. 1846; erhöll överinseen...

Bonde, Carl Carlsson, Diplomat, Riksdagsledamot, Talman, Överstekammarjunkare (1850 – 1913)

18. Carl Carlson Bonde, son till B. 15, f. 11 juni 1850 i Stockholm, d 16 nov. 1913 på Eriksberg vid makans dödsbädd. Elev vid nya elementarskolan , 1 sept. 1862; avlade mogenhetsexamen 14 maj 1869; inskriven vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1871) avlade kansliexamen 14 sept. 1872. Attaché vid beskickningen i Paris 25 okt. ...

Bonde, Carl J, Diplomat, Arméofficer, En av rikets herrar, Överstekammarjunkare (1757 – 1840)
12. Carl Jöran Bonde, f. 22 juli 1757 på Fituna, d 24 okt. 1840 på Nynäs. Föräldrar: kaptenen Jöns Alexander Bonde och Ulrika Eleonora Rosenhane. Student i Uppsala 13 juni 1769; underkonduktör vid fortifikationen 1773; fänrik vid livgardet 5 apr. 1775; en av faddrarna vid kronprinsens dop 1778; löjtnant 8 febr. 1779; uppvaktande kavaljer hos kronprinsen 24 jan. 1782— 89; stabskapten 31 mars 17...
Bonde, Trolle-, Gustaf, Konstsamlare, En av rikets herrar, Mecenat, Överstekammarjunkare, Godsägare (1773 – 1855)

13. Gustaf Trolle-Bonde, son till B. 11, f. 28 mars 1773 på Vibyholm i Årdala socken, d 3 jan. 1855 i Stockholm. Innehade Sävstaholm, Bordsjö, Katrineholm, Härrestad, Askeryd, Trolleholm, Björnö och Hässelby samt erhöll såsom innehavare av Trolleholms fideikommiss K. M:ts tillstånd att kalla och skriva sig Trolle-Bonde 16 maj 1809. Student vid Uppsala...

Bonde, Trolle-, Gustaf, Kavalleriofficer, Överstekammarjunkare, Godsägare (1806 – 1884)

14. Gustaf Trolle Bonde, den föregåendes brorson, f. 3 febr. 1806 i Stockholm, d 5 febr. 1884 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Fredrik Ulf Bonde och grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt. Student i Uppsala 6 juni 1821; kvartermästare 8 febr. 1823 och kornett 22 apr. s. å. vid livregementets husarkår; avlade lilla matematiska examen...

Cederhielm, Germund Ludvig, Diplomat, Riksdagsledamot, En av rikets herrar, Överstekammarjunkare (1755 – 1841)

8. Germund Ludvig Cederhielm, son till C. 6 i hans andra gifte, f. 8 apr. 1755 i Jönköping, d 8 febr. 1841 i Linköping. Student i Uppsala 19 apr. 1768. Livdrabant 27 febr. 1770; företog en utrikes resa 1770; medföljde en ambassad till Danmark 1772 och överste L. F. von Kaulbars' beskickning till Petersburg 1774; kornett vid lätta livdragonerna 20 dec....

Gripenstedt, Johan T, Industriidkare, Riksdagsledamot, Överstekammarjunkare (1851 – 1918)

2 Gripenstedt, Johan Theodor, son till G 1, f 16 sept 1851 på Nynäs i Bälinge (Söd), d 29 juli 1918 i Asker (Ör). Kadett vid Karlberg 18 maj 69, utex 23 maj 71, underlöjtn vid livreg:s dragonkår 9 juni 71, löjtn 2 april 75, utan lön från 88, ryttmäst i kåren 8 jan 90, avsked ur krigstjänsten 92, överstekammarjunkare 12. Innehade Bysta fideikommiss med...

Kurck, Knut, Riksdagsledamot, Kammarherre, Överstekammarjunkare, Konspiratör (1761 – 1831)

8 Kurck, Knut, sonsons son till K 4, f 20 jan 1761 på Hedensö, Näshulta, Söd, d 8 dec 1831 i Sthlm (enl db för Dunker, Söd). Föräldrar: kammarherren frih Axel Johan K o frih Maria Charlotta Sture. Rustmästare vid Södermanlands reg 17 dec 71, livdrabant 29 jan 77, elev vid krigsakad i Berlin juni 77— 31 dec 78, genom byte fänrik vid Södermanlands reg 4 april 81, löjtn där 23 aug 82, två års p...

Löwenhielm, Carl A, Diplomat, Statsråd, General, Överstekammarjunkare (1772 – 1861)

3 Löwenhielm, Carl Axel, halvbror till L 2, f 3 nov 1772 i Sthlm, Hovf, d 9 juni 1861 där, Klara. Föräldrar: Karl XIII o Christina Augusta Fersen, g m hovkanslern greve Fredric Adolph L. Fänrik vid livg 8 maj 78, löjtn där 17 april 83, inskr vid univ i Strasbourg 85–87, tjänstg vid gardet 88, kapten där 18 maj 9...

Löwenhielm, Gustaf C F, Diplomat, Teaterdirektör, General, Överstekammarjunkare (1771 – 1856)

2 Löwenhielm, Gustaf Carl Fredrik, sonson till L 1, f 6 okt 1771 i Sthlm, Hovf, d 29 juli 1856 där, Klara. Föräldrar: hovkanslern greve Fredric Adolph L o grev Christina Augusta Fersen. Förare vid livgardet 17 maj 78, kornett vid lätta dragonreg 11 maj 79, studier i Strasbourg 81–87, löjtn vid nämnda reg 26 sept 87, stabskapte...

Palmstjerna, Carl Otto, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Lantmarskalk, Överstekammarjunkare, Finansminister (1790 – 1878)

3 Palmstjerna, Carl Otto, bror till P 2, f 27 nov 1790 i Kyrkefalla, Skar, d 19 nov 1878 i Sthlm, Hedv El. Styckjunkare vid Göta artil-lerireg 8 nov 94, kvartermästare i Västgöta dragonreg 18 sept 99, kadett vid Krigsakad på Karlberg 29 sept 03, officersex 2 april 07, kornett i reg 10 april 07, löjtn där 29 juni 09, vid Skånska husarreg 24 mars 12, r...

Palmstjerna, Nils Fredric, Riksdagsledamot, Arméofficer, General, Överstekammarjunkare (1788 – 1863)
2 Palmstjerna, Nils Fredric, sonson till P 1, f 1 dec 1788 i Hömb, Skar, d 11 juni 1863 i Hamburg. Föräldrar: översten frih Måns P o frih Beata v Essen. Fanjunkare vid Skaraborgs reg 31 maj 94, fänrik där 6 juli 04, inskr vid univ i Greifswald 7 maj 03, vid univ i Göttingen 04, vid UU 8 nov 05, kans-liex där ht 06, fänrik vid Bohusläns reg 2 sept 06, löjtn 2 dec 08-3 april 10, andre kapten 1 s...
Sprengtporten, Jacob Wilhelm, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare, General, Överstekammarjunkare, Överhovjägmästare (1794 – 1875)

3 Sprengtporten, Jacob Wilhelm, brorson till S 1 och S 2, f 9 okt 1794 i Hyltinge, Söd, d 29 sept 1875 där. Föräldrar: ambassadören o generalen, frih Johan Wilhelm S (s 62) o grev Sophia Lovisa Mörner. Inskr vid UU 29 sept 09, ex till rättegå...

15 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se