Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
16 träffar, sida:  1 
Ahlman, Pehr Zacharias, Lagman, Advokatfiskal, Vice hovrättspresident (1734 – 1802)

Ahlman, Pehr Zacharias, f. 6 sept. 1734 i Okome socken, d 23 mars 1802. Föräldrar: kyrkoherden Lars Ahlman och Margareta Brinck. Student i Lund 20 febr. 1752; auskultant i Svea hovrätt 5 dec. 1759; kanslist i manufakturkontoret 10 febr. 1763; sekreterare i järnkontoret 1763–78; kanslist i handels- och manufakturdeputationen vid riksdagarna 1765–66 och 1769&nda...

Bergström, Pehr, Översättare, Advokatfiskal (1740 – 1824)
1. Pehr Bergström, f. 13 juli 1740 i Husby, d 19 juli 1824 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Peter Bergström och Kristina Maria Broström. Student i Uppsala 25 sept. 1753; disp. 10 dec. 1763 (De atmosphaera tel-lurem ambiente, p. III; pres. D. Melander); fil. kand. 20 dec. s. å.; disp. 16 maj 1764 (å ovannämnda avhandling, p. IV, under samme preses); fil. magister 18 juni s.å. E. o. k...
de Moucheron, Hendrick, Affärsman, Arméofficer, Advokatfiskal, Kommerskollegiekommissarie (1612 – 1670)

de Moucheron, Hendrick, f. 6 maj 1612 i Amsterdam, d. 21 juli 1670 i Stockholm. Fader: översten i rysk tjänst Cosmo de Moucheron. Studerade matematik, krigsväsen, »seglation» och juridik; var först i rysk tjänst men övergick i holländsk; tjänstgjorde i Brasilien som ingenjör och överste, jämväl i civilförvaltningen, blev advokatfiskal, sedan ordinarie råd i höga justitierätten samt slutligen...

Edman, Johan Erik, Kammarråd, Advokatfiskal, Vice landshövding (1765 – 1814)

Johan Eric Edman, f. 10 juni 1765 i Västerås, d. 30 april 1814 i Göteborg. Föräldrar: bruksägaren Adolf Samuel Edman och Helena Uhr. Student i Uppsala (inskr. i Västmanlands-Dala nation 22 juni) 1782; ex. till rättegångsverken dec. s. å.; auskultant i Svea hovrätt 20 dec. 1782; amanuens i hovrättens advokatfiskalskontor 3 dec. 17...

Falkman, Hans Aron, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Advokatfiskal (1776 – 1846)

4. Hans Aron Falkman, bror till F. 3, f. 7 febr. 1776 i Malmö (Caroli), d. 9 april 1846 på Krapperup, Brunnby sn (Malm.). Student vid Lunds univ. 16 nov. 1789; jur. ex. där 11 dec. 1792; auskultant vid Malmö rådhusrätt 27 maj 1793; e. o. kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 8 okt. 1794; auskultant i Svea hovrätt 19 dec. s. å.; vice notarie i hovrä...

Fehman, Thomas, Riksdagsledamot, Lagman, Advokatfiskal, Justitiekansler (1665 – 1733)

Thomas Fehman, f. 1 nov. 1665 i Göteborg, d. 26 febr. 1733 på Grävsnäs, Erska sn (Älvsb.). Föräldrar: vice lagmannen i Bohus län, justitieborgmästaren i Marstrand Nils Thomasson F. och Elsa Lembke. Student vid Uppsala univ. 1 mars 1682; disp. där 21 maj 1690; auskultant i Svea hovrätt 9 dec. s. å.; notarie vid Norrmalms kämnärsrätt i Stockholm 1691, vid förmyndarekammaren 1695; sekreterare i...

Fredenstierna, Adam, Riksdagsledamot, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1685 – 1772)

Fredenstierna, Adam (före adl Schiitz), f 24 dec 1685 i Viborg (enl originalgeneal, RHA), d 4 (ej 1) maj 1772 i Sthlm (Klara). Föräldrar: fältskären Adam S o Anna Moderus. Inskr vid Viborgs gymnasium 9 aug 1700, vid Åbo akad 14 maj 1703, eo kanslist vid kammarkoll o defensionskommissionen 1706, auskultant vid Svea hovrätt 3 juni 1708, tjänstg som registrator o eo kanslist där 1710, nota...

Högstedt, Karl-Henrik M, Häradshövding, Justitieråd, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1872 – 1951)

Högstedt, Karl-Henrik Mauritz, f 14 jan 1872 i Värnamo, d 6 april 1951 i Sthlm, Jak. Föräldrar: kommissionslantmätaren Henrik Otto H o Jenny Augusta Lindquist. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad vt 89, inskr vid UU 6 sept 89, jur utr kand 3 okt 95, eo notarie vid Göta hovrätt 18 okt 95, tingstjänstg 95—01, förordn som amanuens, fiskal, advokatfiskal, sekr o adjung led i Göta hovrätt 02—06, sek...

Lagergren, Pehr J, Riksdagsledamot, Borgmästare, Talman, Vice advokatfiskal (1797 – 1856)

Lagergren, Pehr Johan, f 4 sept 1797 i Falkenberg, d 14 okt 1856 (enl db för Norrköping) i Sthlm. Föräldrar: borgmästaren Johan L o Johanna Brita Hammarstrand. Inskr vid LU 19 okt 12, vid UU 29 maj 18, ex till rättegångsverken där 20, notarie vid statsrevisionerna 20 o 22, auskultant i Svea hovrätt 23 juni 20, eo notarie där 5 mars 21, konstit notarie i kammarkoll 27 nov 21—25, v notari...

Leijonmarck, Sven, Riksdagsledamot, Hovrättspresident, Advokatfiskal (1649 – 1728)

1 Leijonmarck, Sven, före adl Åkermarck, d 25 febr 1649 i Uskela prästgård, Åbo o Björneb, Finl, d 26 juli 1728 på Finsta, Skederid, Sth. Föräldrar: kontraktsprosten Christiem Christierni Agricola o Brita Svensdtr Forssenia. Inskr vid Åbo akad 64, disp där 10 maj 73, inskr vid UU 14 juli 73, testimonium acad 17 mars 75, landssekr i Uppsala 17 maj 79, krigsfiskal 19 april 83, actor ...

Liliestråle, Joachim Wilhelm, Författare, Riksdagsledamot, Lagman, Advokatfiskal, Justitiekansler (1721 – 1807)

Liliestråle, Joachim Wilhelm (före adl Broms), f 22 juni 1721 på superintendentsbostället Ekenäs, St Kil, Värml, t 31 jan 1807 på Låstad, Strängnäs landsförs. Föräldrar: prof o superintendenten Ingemund Bröms o Magdalena Elisabet Wetzler. Inskr vid UU 4 juni 34, auskultant i Svea hovrätt 4 juni 44, v aktuarie 13 febr 45, v häradsh 11 juni 46, antagen till kriminalprot:s förande vid Svea hovr...

Ljungberg, Carl Eduard, Riksdagsledamot, Statsrevisor, Advokatfiskal (1820 – 1910)

Ljungberg, Carl Eduard, f 30 nov 1820 i Kristianstad, d 9 febr 1910 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: lantmäteridir Alexander L o Dorothea Catharina Norgren. Elev vid Kristianstads läroverk, studentex vid LU 26 nov 36, inskr vid UU 6 febr 38, kansliex där 7 juni 38, eo kanslist i kammarexp 17 aug 38, kameral-ex vid UU 12 juni 40, hovrättsex där 27 maj 41, auskultant i hovrätten över Skåne o Bleki...

Lovisin, Erik, Riksdagsledamot, Landshövding, Advokatfiskal (– 1693)

Lovisin, Erik (före adl Lovisinius), f i Södertälje (Orig:genealogier, RHA), d 18 maj 1693 i Sthlm (Karl XI; ringn i Jak o Joh samt Ty 19 maj). Föräldrar: hovrättsassessorn Olof Eriksson Lovisinius o Margareta Larsdtr (RR; jfr släktart o Svea hovrätts arkiv E VI a 2 a a o Frälseg). Inskr vid UU 11 sept 61, vid univ i Greifswald 7 juli 65,...

Lundahl, Jacob A, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1844 – 1915)

Lundahl, Jacob August, f 23 aug 1844 i Bara, Malm, d 24 april 1915 i Kristianstad. Föräldrar: skolläraren, organisten o orgelfabrikören Jöns L o Hanna Jacobsdtr. Inskr vid LU 26 maj 63, hovrättsex där 29 maj 69, auskultant vid hovrätten över Skåne o Blekinge 3 juni 69, tf domhavande 29 juli 71, v häradsh 20 dec 72, bitr fiskal 29 nov 75, tf fiskal 1 jan 76, tf advokatfiskal 3 juli 76, adj le...

Riddermarck, Lars, Advokatfiskal, Krigsfiskal (1650 – 1733)

Riddermarck, Lars, före adl Wetterhamn, f 1650 i Jönköping (Marks v Würtenbergs geneal, RHA), d 28 febr 1733 i Byarum, Jönk. Föräldrar: kommissarien vid Jönköpings faktori Petter Håkansson o Margareta Stormhatt. Gymnasiestudier i Linköping, inskr vid LU 17 sept 68, studerade där 6871, studerade bl a vid univ i Jena o vid univ i England o Holland, auskultant i Kommerskoll 74, se...

Rydqvist, Carl M, Riksdagsledamot, Advokatfiskal (1806 – 1884)
 2 Rydqvist, Carl Magnus, bror till R 1, f 12 maj 1806 i Gbg, Garnisonsförs, d 11 juli 1884 i Lovö, Sth (enl db för Sthlm, Klara). Studentex vid Gbgs gymn 5 juni 22, inskr vid UU 4 febr 23, kansliex där 9 juni 25...
16 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se