Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
12 träffar, sida:  1 
Bielke, Nils Adam, Riksråd, Bergskollegiepresident, Överstemarskalk (1724 – 1792)

30. Nils Adam Bielke, son till B. 27, f. 30 jan. 1724 i Gröteborg, d 20 juni 1792 på Sturefors, Vists socken i Östergötland. Vistades på Krageholm i Skåne 1727–33; student i Lund 3 nov. 1733, i Uppsala 12 okt. 1738, ånyo i Lund ht. 1739–vt. 1741 och vid Greifswalds universitet ht. 1741—vt. 1743. Erhöll kammarherrefullmakt 28 jan. 1738, ...

Bonde, Carl, Diplomat, Riksråd, Justitieråd, En av rikets herrar, Riksmarskalk, Bergskollegiepresident (1741 – 1791)

11. Carl Bonde, son av B. 9 i hans andra gifte, f. 11 sept. 1741 på Hässelby, Spånga socken, d 4 aug. 1791 på Sävstaholm. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Kunhult, Sävstaholm och Vibyholm. Student i Uppsala okt. 1754, vistades där till 27 okt. 1756 och ånyo från 15 okt. 1757 till 11 maj 1758. E. o. kanslist vid kanslikolle...

Cederbaum, Peter Christoffer, Bruksidkare, Bergskollegiepresident (1733 – 1795)

Peter Christoffer Cederbaum, före adlandet Bauman, f. 6 jan. 1733 i Kalmar, d. 10 okt. 1795 i Västervik. Föräldrar: handlanden i Västervik Lorens Bauman och Katarina Dorotea Hoppenstedt. Bedrev enligt adelsbrevet akademiska studier i Sverige men inskrevs ej som student vid någotdera universitetet; besåg rikets bergslager och ansenligare bergverk; reste utrikes 1749—50 och besökte bl. a....

Creutz, Lorentz d.y., Diplomat, Landshövding, Kammarherre, Vice bergskollegiepresident (1646 – 1698)

3. Lorentz Creutz d. y., den föregåendes brorson, son till C. 1, f. 31 mars 1646 på Sarvlaks, d. 7 febr. 1698 i Stockholm. Herre till Kasseritz, Sarvlaks och flera andra gårdar samt Forsby och Malmgård i Pernå socken, Molnby och Näse m. fl. i Borgå socken, Västerby i Pojo, Tyko i Bjärnå, Kirjakkala i Uskela, Ka...

Creutz, Lorentz d.ä., Lagman, Landshövding, Riksråd, Amiral, Kammarråd, Vice bergskollegiepresident (1615 – 1676)
1. Lorentz Creutz d. ä., f. 1615, d. 1 juni 1676 i slaget vid Öland. Friherre till Kasseritz i Rauge socken i Lifland, herre till Sarvlaks i Pernå socken, till Sippola och Liikkala i Veckelaks socken, till Abborfors och Petjärvi i Pyttis socken, Liuksiala i Kangasala, Saaris i Tammela, Selkis i Vichtis, Gästerby i Sibbo, Ekois i Tyrvis, Degerby i Pernå, Kullo i Borgå och Ispois i St. Karins soc...
Fleming, Erik, Landshövding, Riksråd, Lantmarskalk, Bergskollegiepresident (1616 – 1679)

9 Fleming, Erik (Henriksson), son till F 7 i hans 1:a g, f 19 febr 1616 på Edeby gård, Salems sn (Sth; enl gravmonument i Sorunda kyrka), d 19 april 1679 på Riksten, Botkyrka sn (Sth). Medföljde 1634 som kammarh sin far på beskickningen till Moskva, assessor i generalbergsamtet 1637, studieresa till Tyskland, Holland, Belgien, England, Skottland o ...

Fleming, Klas, Landshövding, Lantmarskalk, Kommerskollegiepresident, Bergskollegiepresident (1649 – 1685)

13 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 10, f 15 febr 1649 i Sthlm (enl begravningsvapen i Jakobs kyrka), d 31 juli 1685 i Holland på resa till Aachen, begr 2 maj 1686 i Sthlm (Jak). Inskr vid Uppsala univ 24 juli 1662, vid Åbo akad 1665–69 o vid univ i Groningen 7 okt 1671, auskultant i Svea hovrätt 24 okt 1670, utrikesresor 1671–74, hovr&ari...

Gyllenborg, Fredrik, Riksdagsledamot, Lagman, Kammarherre, Bergskollegiepresident (1698 – 1759)

3 Gyllenborg, Fredrik, bror till G 2, f 12 juli 1698, d 25 aug 1759 i Sthlm (Klara). Page hos änkedrottn Hedvig Eleonora 10, avsked 16 febr 15, auskultant i Svea hovrätt 16, hovjunkare 10 dec 19, kammarherre 11 juni 22, lagman på Gotland 30 mars 33, i Närke 11 maj 37, bankofullm 23 juni 41— 59, presidents titel 28 april 47, president i bergskoll 6 aug...

Leyonmarck, Gustaf Adolph, Riksdagsledamot, Bergsråd, Bergskollegiepresident (1734 – 1815)

2 Leyonmarck, Gustaf Adolph, sonson till L 1, f 6 sept 1734 på Finsta, Skederid, Sth, d 4 maj 1815 i Sthlm, Klara. Föräldrar: sekr Sven Johan Leijonmarck o Elisabet Malmberg. Inskr vid UU 9 dec 47, bergsex 54, auskultant vid bergskoll 18 juni 54, eo kanslist där 25 sept 56, v notarie 18 dec 56, ord notarie 25 april 60, deltog i riksdagarna 60—62, 69—70, 71—72 o 78—79, förrättade bergsti...

Lillienberg, Jean Georg, Riksdagsledamot, Landshövding, Bergskollegiepresident, Lagman (1713 – 1798)

Lillienberg, Jean Georg, f 3 aug 1713 på Toftnäs, Bolmsö, Jönk, d 26 april 1798 på Herrestad, Toresund, Söd. Föräldrar: assessorn o häradsh Daniel Dreffling, adl L, o Christina Margareta Stiernclou. Inskr vid LU 10 okt 22, studier där 26-31, eo kanslist i krigsexp 28 sept 31, kommissionssekr i Wien 1 mars 39 (tilltr ej), kammarherre hos Fredrik I 10 dec 43, lagman på Gotland 22 juli 46-...

Nordin, af, Carl Johan, Riksdagsledamot, Statsråd, Kavalleriofficer, Bruksidkare, Bergskollegiepresident (1785 – 1850)

3 af Nordin, Carl Johan, son till N 1, f 6 aug 1785 i Valbo, Gävl, d 8 juni 1850 där. Kornett vid lätta dragonreg 15 febr 02, löjtn vid livg till häst 27 nov 06, ryttmästare där 19 sept 09, överstelöjtn:s avsked 14 nov 09, deltog i riksdagarna 09/10–40/41 (led av statsutsk 15U, 17/18U o 23, i bankoutsk 34/35–40/41), disponent vid Forsbac...

Palmquist, Magnus, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Bergskollegiepresident (1660 – 1729)

2 Palmquist, Magnus, bror till P 1, f 28 aug 1660 i Sthlm (sannolikt identisk med kommissarie Gustaf Bergs son "Gustaf, dp 1 sept där, Hovförs), d 27 juli 1729 där, Nik. Inskr vid UU 3 april 68, pikenerare vid Livgardet febr 79, förare 2 jan 80, sergeant mars 80, fänrik 22 juni 81, löjtn 14 maj 8.6, kapten 5 dec 91, major 10 aug 96, allt vid Livgardet, i uti krigstjänst 89 — 91 o 92 — 95, öv...

12 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se