Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
6 träffar, sida:  1 
Asteropherus, Magnus Olai, Läkare, Dramatisk författare (– 1647)

Asteropherus, Magnus Olai (Arbogensis), f. i Arboga, d 19 sept. 1.647. Vistades i sin ungdom några år på resor i utlandet; prästvigd i Västerås 1603. Rektor vid Arboga skola; kyrkoherde i Västerfärnebo församling 1614.

A. var två gånger gift, andra gången med Margareta Johansdotter, d 12 mars 1648.

Börk, Isak, Skådespelare, Poet, Dramatisk författare (– omkring 1700)

Börk, (Björk), Isak, d. troligen omkr. 1700 i Narva. Föräldrar: kronoinspektoren över Avesta bruk Anders Börk och Maria Hak. Student i Uppsala 22 febr. 1679; tillhörde den krets av studenter, som uppträdde på Lejonkulans teater i Stockholm 1686–91; kom därpå till Dorpat, vid vars universitet han studerade och där han vi...

Carstenius, Petrus, Präst, Skolman, Dramatisk författare (1646/47 – 1710)

2. Petrus Carstenius, den föregåendes son, f. 1646 eller 1647, troligen i Borgå, d. 14 maj 1710 i Viborg (begraven där 19 apr. 1712). Student i Åbo 14 jan. 1665; disp. febr. 1668 (Disputatio philosophiaj primse seu metaph...

Catonius, Nicolaus Holgeri, Dramatisk författare (– 1655)

Catonius, Nicolaus Holgeri, d 12 aug. 1655 i Kalmar. Son till kyrkoherden i Ljungby Holger Sunesson Catt (namnet förmodligen taget efter hemmanet Kattemåla i Ljungby). Åtföljde superintendenten J. Rothovius på hans visitationsresor i Kalmar stift 1622 och underskrev visitationsprotokollen; disp. år 1625 i Uppsala (Disputatio gradualis de concursu primse caus...

Lannerstjerna, Johan Magnus, Arméofficer, Skald, Dramatisk författare (1758 – 1797)

Lannerstjerna, Johan Magnus, f 10 dec 1758 på kaptensbostället Berg, Älgå, Värml, d 15 jan 1797 i Strömstad. Föräldrar: majoren Magnus Vilhelm L o Johanna Gustava v Schening. K page 71, kornett vid N skånska kavallerireg 23 april 77, livdrabant 14 maj 79, avsked med rätt att som livdrabant kvarstå i armén 25 juni 82, delt...

Leijonstedt, Anders (Wollimhaus), Diplomat, Riksråd, Skald, Dramatisk författare (1649 – 1725)

Leijonstedt, Anders, före adl Wollimhaus, f 1649 i Uppsala, d 10 okt 1725 i Sthlm (ringn 13 okt i Nik). Föräldrar: apotekaren Simon Volimhauss o Catharina Andersdtr Brandt. Inskr vid UU sept 59, stipendium 21 juni 73, disp 76, sekr i bankoverket 83, kommissarie i exekutionskommissionen 2 maj 85, direktor där 28 febr 96—4 april 03, deltog i riksdagarna 86, 89, 9...

6 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se