Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
Banér, Gustav Axelsson, Diplomat, Häradshövding, Hovmarskalk, Riksråd, Ståthållare (1547 – 1600)

6. Gustav Axelsson Baner, broder till de båda föregående, f. 19 maj 1547, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade jämte brodern Sten utomlands. Skall från 1564 ha tjänstgjort vid konungens livfana och fört dennes huvudbaner; hovmarskalk 13 febr. 1569; riksråd s. å. (ed 2 aug.); användes huvudsakligen i militä...

Banér, Sten Axelsson, Diplomat, Hovmarskalk, Riksråd (1546 – 1600)

5. Sten Axelsson Banér, den föregåendes broder, f. 1546, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade i utlandet; användes i militära, diplomatiska och administrativa uppdrag; riksråd senast 1584; förestod vid olika tillfällen i brodern Gustavs frånvaro dennes hovmarskalkstjänst; ett av de svenska ombuden vi...

Banér, Svante, Arméofficer, Hovmarskalk, Lagman, Ståthållare (1584 – 1628)

7. Svante Banér till Djursholm och Tärnö, den föregåendes son, f. 24 jan. 1584, d. 1 apr. 1628. Erhöll undervisning av informator i hemmet; anträdde 1603 en utrikes resa; student i Frankfurt an der Oder s.å. men avbröt på grund av medellöshet studierna och ägnade sig åt krigstjänst; deltog som menig ryttare...

Cederström, Bror, Arméofficer, Hovmarskalk, General, Krigskollegiepresident, Lantförsvarsminister (1754 – 1816)

2. Bror Cederström, den föregåendes sonson, f. 7 sept. 1754 i Stockholm, d 8 okt. 1816 i Växjö. Föräldrar: landshövdingen och generalmajoren friherre Bror Olofsson Cederström och Sara Kristina Zedritz. Kadett i artilleriregementet 25 febr. 1766; idkade studier i Frankrike, bl. a. i La Rochelle; återkom 1769; volontär vid livg...

de Geer, Charles, Entomolog, Hovmarskalk, Bruksidkare (1720 – 1778)

3. Charles de Geer, den föregåendes syssling, sonsons son till de G. 1, friherre till Lövsta, f. 30 jan. 1720 på Finspång i Risinge, d 7 mars 1778 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen Jean Jacques de Geer och Jacquelina Kornelia van Assendelft. Följde som barn föräldrarna till Holland; fideikommissarie till Lö...

Düben, von, Anders d.y., Hovmarskalk, Kammarherre, Hovkapellmästare (1673 – 1738)

6. Anders Düben d. y., adlad och friherre von Düben, son till D. 2 och broder till D. 3, D. 4 och D. 5, f. 28 aug. 1673 i Stockholm, d. 23 aug. 1738 där och begr. i Jakobs kyrka. Diskantist i hovkapellet 1686—88; instrumentist 168...

Düben, von, Carl Wilhelm, Diplomat, Hovmarskalk, Riksråd, Kammarherre, Hovkansler, Kammarrevisonspresident (1724 – 1790)

7. Carl Wilhelm von Düben, son till D. 5, f. 2 febr. 1724, d. 29 dec. 1790 i Stockholm. Upphöjdes jämte modern och syskonen efter faderns död i grevligt stånd 7 juli 1731; student vid Uppsala univ. 6 sept. 1732; inskrevs i kansliet som e. o. kanslist vid Utrikesexpeditionen 29 okt. 1742; användes vid kongressen i Åbo i den svenska ambassadens ka...

Düben, von, Gustaf d.y., Hovmarskalk, Hovkapellmästare (1660 – 1726)

3. Gustaf von Düben d. y., son till D. 2 och broder till D. 4, D. 5 och D. 6, dp 9 maj 1660 i Stockholm (Tysk.), d. 5 dec. 1726 där. Kammarpage hos den nyfödde kronprins Karl 1682; instrumentalist i hovkapellet 1686—88; hovkapellm...

Edholm, af, Erik Wilhelm, Arméofficer, Hovmarskalk, Teaterdirektör (1817 – 1897)

2. Erik Wilhelm af Edholm, son till E. 1, f. 13 juni 1817 i Stockholm (Hovf.), d. 31 mars 1897 där (Hovf.). Student vid Uppsala univ. 12 juni 1835; fanjunkare vid Andra livgardet 26 febr. s. å.; officersex. 27 maj 1836; underlöjtnant vid nämnda reg. 28 juni s. å.; ordonnansofficer hos konung Karl XIV Johan 1 aug. 1838; löjtnant 30 nov. 1841; kapten 4...

Falkenberg, von, Dietrich, Diplomat, Arméofficer, Hovmarskalk (1580-talets slut – 1631)

Dietrich von Falkenberg, f. vid 1580-talets slut på Herstelle i Hessen, d. 10 maj (g. st.; 20 enl. n. st.) 1631 i Magdeburg. Föräldrar: fogden Christoff von Falkenberg och Appollonia Spiegel zum Desenberg. Hovjunkare hos lantgreve Moritz av Hessen i Kassel; ledsagade dennes son arvprins Otto på hans resa 1611 till Nederländerna och England; sänd av lantgreven ...

Gyllenhaal, Lars Herman, Riksdagsledamot, Häradshövding, Hovmarskalk, Lagman, Justitiestatsminister (1790 – 1858)

4 Gyllenhaal, Lars Herman, f 20 mars 1790 på Härlingstorp, N Ving (Skar), d 22 dec 1858 där. Föräldrar: godsägaren Lars Herman G o frih Hedvig Margareta Leuhusen. Inskr vid UU 12 dec 02, sekr i Linnéska inst i Uppsala 06, kansliex 10 juni 08, hovrättsex 2 dec 08, eo kanslist i justitierevisionsexp 6 juni 09, auskultant i Göta hovrätt 1 dec...

Gyllenkrok, A Gösta, Riksdagsledamot, Hovmarskalk, Kammarherre, Kavalleriofficer, Mecenat (1783 – 1865)

2 Gyllenkrok, Axel Gustaf (Gösta), sonsons son till G 1, f 14 juli 1783 på Björnstorp, Gödelöv (Malm), d 18 maj 1865 i Odarslöv (Malm). Föräldrar: sekundmajoren frih Axel Thure G o grev Christine Charlotte Mörner af Morlanda (bd 8, s 135). Kornett vid livreg till häst 12 april 86, löjtn vid Bohusläns dragonreg 19 nov 88, inskr vid LU 12 okt 91, kadett...

Horn, Gustaf Jacob, Riksdagsledamot, Hovmarskalk, Kammarherre (1706 – 1756)

2 Horn, Gustaf Jacob, brorson till H 1, f 5 maj 1706 i Stade (enl ant bland H:s ppr i Esplundaarkivet), avrättad 23 juli 1756 i Sthlm. Föräldrar: översten Karl Gustav H o Gustaviana Fleming. Frih 23 maj 19, eo kanslist i kanslikolhs exp 23 dec 24, inskr vid univ i Halle 16 sept 28, kammarherre 3 juli 31, deltog i riksdagarna 31, 40 —55, hovmarskalk ho...

Höpken, von, Anders Johan, Riksdagsledamot, Hovmarskalk, Riksråd (1712 – 1789)

3 von Höpken, Anders Johan, bror till H 2, f 31 mars 1712 i Sthlm, d 9 maj 1789 där, begr i Klara. Inskr vid UU 30 okt 27, eo kanslist vid utrikesexp 15 aug 28, auskultant i kommerskoll 5 jan 30, vistades utomlands 30—34, deltog i riksdagarna 38—39, 40—41, 42—43 o 46, ord kanslijunkare 21 aug 39, kammarherre 2 april 41, andre exp: sekr vid utrikesexp ...

Jennings, John, Finansman, Riksdagsledamot, Hovmarskalk (1729 – 1773)

2 Jennings, John, son till J 1, f 14 dec 1729 i Sthlm, d 14 dec 1773 på Forsmarks bruk, Forsmark, Sth. Inskr vid UU 1 april 49, adjutant vid Livreg till häst 12 juni 50, avsked från reg o ryttmästares karaktär 9 okt 53, kompanjon m Robert Finlay under firma Jennings & Finlay 54—20 juli 62, deltog i riksdagarna 55—56, 60—62, 65—66, 69—70 o 71—...

Khevenhüller, Paul, Hovmarskalk, Riksråd, Ståthållare (1593 – 1655)

Khevenhüller, Paul, f 23 april 1593 på Wernberg, Kärnten (enl huvudbaneret i Österåkers kyrka, Söd), d 9 dec 1655 i Sthlm. Föräldrar: ärkehertig Karls av Österrike råd, frih Sigmund K o frih Regina v Tannhausen. Kejserlig silverkamrerare 12, ärkehertig Ferdinands råd, arvlandsstallmästare i Kärnten, borggreve i Klagenfurt, överste för ett kavallerireg i sv sold nyåret 32, överflyttade till S...

Leyonhuvud, Axel Gabriel, Riksdagsledamot, Arméofficer, Hovmarskalk, Överkammarherre, Lantmarskalk (1717 – 1789)

7 Leyonhuvud, Axel Gabriel, f 13 sept 1717 i Säter, d 19 juni 1789 på Lindö, Norrköping. Föräldrar: överstelöjtn frih Carl Leonard L o grev Elsa Barbro Oxenstierna. Inskr vid UU 9 nov 30, eo kanslist i kanslikoll 8 febr 34, volontär vid livgardet 14 nov 36, rustmästare där 31 juli 37, förare 6 april 38, sergeant 29 okt 39, fänrik 8 aug 41, deltog i riksdagarna 42—43, 51—52, 55—56, 60 —6...

Liljencrants, Gustaf (Gösta) F, Arméofficer, Hovmarskalk, Landshövding, Landstingspolitiker (1801 – 1869)

2 Liljencrants, Gustaf (Gösta) Fredrik, sonson till L 1, f 7 nov 1801 på Sandbro, Björklinge, Upps, d 8 mars 1869 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: landsh greve Johan Wilhelm L o Johanna Beata v Engeström. Kadett vid Karlberg 16 maj 15, utex 22 sept 18, löjtn vid Livg till häst 4 sept 22, ordonnansofficer hos konungen 4 febr 28, ryttm...

Lillie, Knut Knutsson, Häradshövding, Hovmarskalk, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1596)

2 Lillie, Knut Knutsson, son till L 1, d 6 jan 1596 (Fh 6). Nämnes tidigast 52, häradshövding i Oppunda, Söd, 7 juli 54 — senast 56, riddare vid Erik XIV:s kröning 29 juni 61, riksråd senast 14 jan 62 (Bergman) o ännu 12 febr 64 (RR), konungens hovmästare (Konung Erik XIV-.s nämnds dombok) o hovmarskalk (E 6118) senast 28 febr 62, ...

Mörner, Hans G, Riksdagsledamot, Arméofficer, Hovmarskalk, Landshövding, General, Guvernör (1623 – 1685)

4 Mörner, Hans Georg, son till M 2 i dennes första g, f 24 juni 1623 (X 18), d 11 aug 1685 i Jönköping, Kristina. Ryttare vid ett tyskt kavallerireg i sv tjänst 44, kornett vid översten Gustav Horn Evertssons kavallerireg hösten 44, ryttmästare vid generalmajoren Robert Douglas' kavallerireg 45, generaladjutant för vänstra flygeln 47, ka...

Mörner, von, Otto Helmer, Häradshövding, Hovmarskalk, Ståthållare, Kammarråd (1569 – 1612)

1 von Mörner, Otto Helmer, f 8 maj 1569 på Zellin, Brandenburg (M:ska släktboken), d 1612 före 20 okt i Nyköping (d:o). Föräldrar: hauptmannen Ludvig v M o Catharina v Marwitz (d:o). Studier i Strassburg 79—87 o 89—93, trädde i hertig Karls tjänst 96, hovmarskalk hos hertigen 00, häradsh i Sunnerbo hd, Kron, från 03, jämte Peder Nilsson ståth på Åbo slott 20 juni 06-25 maj 09, ombud vid unde...

Oxenstierna Gustafsson, Gabriel, Hovmarskalk, Lagman, Riksråd, Riksdrots (1587 – 1640)

7 Oxenstierna, Gabriel, Gustafsson, bror till O 6, f 15 juni 1587 i Reval, d 27 nov 1640 i Sthlm. Inskr i univ vid Rostock april 99, i Wittenberg 15 sept 00 o i Jena trol aug 02, deltog i fälttåget i Livland 05, började tjänstg vid hertig Johans av Östergötland hov 10, hertigens råd 12–18 (hovmarskalk 13), lagman över den furstl delen ...

Paykull, von, Gustaf, Författare, Hovmarskalk, Poet, Naturalieforskare (1757 – 1826)
3 von Paykuil, Gustaf (före 1818 Pajkull), f 23 juli 1757 i Sthlm, Svea art, d 28 jan 1826 i Östuna, Sth. Föräldrar: majoren Carl Fredrik P o Beata Charlotta Simming. Inskr vid UU 23 juni 67, kansliex där 15 maj 79, eo kanslist i utrikesexp 1 febr 80, hovjunkare 27 nov 80, kopist 30 aug 81, prot:sekr 6 maj 83, exp:sekr 14 aug 94, allt i utrikesexp, kansliråds titel 9 maj 96, hovmarskalk 28 sep...
Ribbing, Seved, Häradshövding, Hovmarskalk, Lagman, Riksråd (1552 – 1613)

1 Ribbing, Seved, f 6 mars 1552 i Finnekumla, Älvsb (faderns uppg i Biographica, RA), d 26 sept (Åkersteins geneal, RHA) 1613 i Sthlm (Marks v Würtenbergs geneal, RHA). Föräldrar: häradshövdingen Sven R o Anna Bengtsdtr (Gylta). I hovtjänst 71, hovjunkare 75, häradsh i Åkerbo, Öland, 76senast 82, i Västra hd, Småland, från ...

Schlippenbach, Christoph Carl, Diplomat, Hovmarskalk, Överkammarherre, Kavalleriofficer (1624 – 1660)

Schlippenbach, Christoph Carl, f 1 jan 1624 i Salingen, Kurland, d 23 nov 1660 vid Gunnarstenarna, Ösmo, Sth. Föräldrar: löjtnanten Christoph v S o Anna Maria v Manteuffel, genannt Zöge. Hovjunkare hos generalguvernören Bengt Oxenstierna (bd 28, s 476) 42–43, löjtn vid Hovreg (Livgardet till fot) 44, kapten där 45–46, adjutant...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se