Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
28 träffar, sida:  1 
Behmer, Daniel, Häradshövding, Hovrättsassessor, Retoriker, Hovråd (1611 – 1669)

Daniel Behmer, före adlandet Daniel Jonæ Gewalius, senare Gislenius (Gislenus, Gissel) och slutligen, fr. o. m. 1638, Behm, f. okt. 1611 i Gävle, d. 29 dec. 1669 i Älvkarleby. Föräldrar: borgmästaren John Mickelsson och Anna Danielsdotter Kröger. Åtnjöt skolundervisning i Gävle; student i Uppsala 1 febr. 1626...

Biörner, Eric Julius, Nordist, Hovrättsassessor, Sagoutgivare (1696 – 1750)

Biörner (Biærner), Eric Julius, f. 22 juli 1696 i Timrå socken, d 1750. Föräldrar: häradshövdingen, sedermera assessorn Maurits Biörner och Anna Katarina Teet. Idkade studier vid Härnösands skola och gymnasium; student i Uppsala 5 nov. 1715; disp. sept. 1717 (De Svedia boreali; pres. J. Hermansson). E. o. kanslist i antikvitetsarkivet 7 dec. 1717; auskultant i Svea hovrätt 1718 (ed 1 juli); ...

Bärling, Olof Mårtensson, Riksdagsledamot, Lagman, Hovrättsassessor (1604 – 1679)

Bärling (Berling), Olof Mårtensson, f. 1604 i Enköping, d. 7 jan. 1679. Fader: rådmannen i Enköping Mårten Olsson. Student i Uppsala mars 1624; disp. 19 maj 1625 (Collegii Physici disputatio XVIII de speciebus animalis, homine eiusque in utero formatione, & zoophytis; pres. schillus Petrus) och 19 dec. 1629 (Disputatio juridica, de judiciorum adminis...

Cedercrona, Daniel Gustaf, Riksdagsledamot, Hovrättsassessor (1706 – 1752)

Cedercrona, Daniel Gustaf, f. 28 apr. 1706, d. 20 apr. 1752 i Stockholm. Föräldrar: häradshövdingen assessor Johan Morin, adlad Cedercrona, och Ingeborg von Wandahl. Elev vid Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 10 maj 1726. Auskultant i Göta hovrätt; kallas sekreterare; bevistade riksdagarna 1734—52 och var därunder bl. a. ledamot av kammar-, ekonomi- och kommerse-deputationen 1734 (...

Cederschiöld, Petrus Elie, Hovrättsassessor, Jurist, Kanslisekreterare (1625 – 1697)
1. Petrus Elise Gavelius, adlad Cederschiöld, f. 3 sept. 1625 i Gävle, d 29 juni 1697 i Jönköping. Föräldrar: justitieborgmästaren i Gävle Elias Pedersson Gavelius och Katarina Nilsdotter. Inskrevs vid Uppsala universitet 20 juni 1635 men studerade likväl vid trivialskolan i Gävle 1635—40 och fortsatte först därefter studierna vid universitetet; disp. 17 nov. 1649 (Titulus. juris de obligationi...
Claëson, Nils L A, Hovrättsassessor, Justitieråd, Justitieombudsman, Ecklesiastikminister (1848 – 1910)

4. Nils Ludvig Alfred Claëson, den föregåendes halvbroder, f. 15 nov. 1848 å Lindhov i Botkyrka socken, d 7 jan. 1910 i Stockholm. Föräldrar: häradshövdingen i Södertörns domsaga Nils Kristian Claëson och Charlotta Elisabet Stråle af Ekna. Elev vid Klara skola samt vid Stockholms gymnasium ht. 1863; avlade mogenhetsexam...

Crusenstolpe, Magnus, Riksdagsledamot, Hovrättsassessor (1724 – 1805)
1. Magnus Crusenstolpe, före adlandet Corin, f.lnov. 1724 i Lund, f 13 jan. 1805 i Jönköping. Föräldrar: förste stadskomministern i Lund, sedermera stadskomministern i Göteborg Magnus Chorin och Maria Magdalena Falkman. Kom enligt egen uppgift med informator till Lund 1731; student därstädes 1732 (erlade biblioteksavgift 20 nov.); inskriven i skånska nationen 24 sept. 1736; vistades ånyo i Lun...
Crusenstolpe, Magnus Jacob, Författare, Skriftställare, Riksdagsledamot, Historiker, Tidningsredaktör, Hovrättsassessor (1795 – 1865)

2. Magnus Jacob Crusenstolpe, den föregåendes sonson, f. 11 mars 1795 i Jönköping, d 18 jan. 1865 i Stockholm. Föräldrar: v. presidenten i Göta hovrätt Johan Magnus Crusenstolpe och Kristina Charlotta Nymansson. Sattes vid tolv års ålder i pension i Stockholm; student i Lund 5 febr. 1811; avlade hovrättsexamen 1814. Auskultant i Göta hovrätt 30 j...

Crusius, Benedictus Olai, Hovrättsassessor, Jurist (– 1633)

Crusius, Benedictus Ola i, f. på 1590-talet antagligen i Örebro, d. före 10 juli 1633 i Göteborg. Student i Rostock 10 nov. 1611, Helmstädt 7 sept. 1614, i Greifswald 15 sept. 1615, i Marburg 24 juni 1622 och i Giessen; disp. i Giessen 12 febr. 1624 för juris utriusque doktorsgrad (Disputatio inauguralis de regalibus). Juris professor i svensk rätt vid Uppsala universitet 13 juni 1625; ...

Derenthal, Johan, Kommunalpolitiker, Hovrättsassessor (1575 – 1630)

Derenthal, Johan, f. 17 sept. 1575 i Minden, Westfalen, d. 25 juni 1630 i Reval. Föräldrar: rådsförvanten i Minden Meinolff Derenthal och Mechtild Spanman. D. gick i skola i Lemgo och Dortmund och utbildades två år hos jesuitenia i Minister; student vid Rostocks univ. maj 1595, vid Leipzigs univ. sommarsemestern 1597 och höll där juridiska privatföreläsningar; besökte sedan univ. i Jena, Wit...

Ehrenborgh, Casper Wilhelm Michaël, Riksdagsledamot, Häradshövding, Hovrättsassessor, Kammarherre (1786 – 1844)

1. Casper Wilhelm Michaël Ehrenborgh, f. 14 april 1786 i Nyköping, d. 5 jan. 1844 i Kristianstad. Föräldrar: kaptenen Johan Daniel Ehrenborg och grevinnan Wilhelmina Douglas. Student vid Uppsala univ. 4 okt. 1799; hovrättsex. där 2 juni 1803; auskultant. i Svea hovrätt 21 juli s. å.; e. o. kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 29 jan. 180...

Ehrenmalm, Lars Johan, Riksdagsledamot, Lagman, Landshövding, Hovrättsassessor (1688 – 1774)

1. Lars Johan Ehrenmalm, före adl. Malm, f. 14 juni 1688 i Viborg, d. 21 sept. 1774 i Åbo. Föräldrar: överkrigskommissarien Lars Malm och Helena Lilliegren. Student vid Åbo univ. 11 mars 1703; auditör vid artilleriet i Finland 8 jan. 1708; fången vid Viborgs kapitulation 1710; befriad 1712; privatsekr. hos kanslipresidenten greve [a:13807:...

Girs, Aegidius Laurentii, Lärare, Hovrättsassessor, Historieskrivare (1583 – 1639)

Girs, Aegidius Laurentii, f 1583 (Genealogica 100, RA), d i slutet av 1639. Fader: möjl kh i Grödinge (Sth) Laurentius Nicolai G. Inskr vid UU 08, pagehovmäst 20 —22, undersekr i RA 22 maj 27, sekr i Svea hovrätt 11 mars 30, assessor där 9 okt 35 (rådsprot).

G före 1627 m Elsa Pedersdtr (d före 1645), dtr till häradsh Peder Nilsson, ...

Graan, Johan, Landshövding, Hovrättsassessor (– 1679)

Graan, Johan, f trol 1610 i Skellefteå prästgård, d vid 68 års ålder efter 4 aug 1679 (ringn 19 sept i Jak, Sthlm). Föräldrar: kh i Skellefteå Gerhardus Jonæ o Brita Andersdtr (Grubb). Inskr vid UU nov 26, resp 35, inskr vid Leidens univ 30 sept 37, jur utr dr där, assessor av 3:e kl i Svea hovrätt 7 juni 42, adl 1 nov 45, assessor av 2:a kl 16 dec 51, landshövd över Västerbotten 4 febr 53, ...

Groll, V Lennart, Häradshövding, Landshövding, Hovrättsassessor, Ståthållare, Civilminister (1845 – 1896)

Groll, Victor Leonard (Lennart), f 22 febr 1845 i Sthlm (Nik), d 25 okt 1896 där (Hedv El). Föräldrar: lärftskramhandl Axel Leonard G o Agnes Sofia Emilia Hiessleiter. Inskr vid UU 28 maj 63, ämbetsex till rättegångsverken 19 maj 69, auskultant i Svea hovr 24 maj 69, eo notarie 31 maj 69, v häradsh under Göta hovr 30 maj 72, eo fiskal i Svea hovr...

Hamilton, Gustaf Wathier, Häradshövding, Landshövding, Hovrättsassessor, Justitieråd (1783 – 1835)

6 Hamilton, Gustaf Wathier, son till H 5, f 5 juli 1783 på Danbyholm, Björkvik (Söd), d 8 dec 1835 i Linköping. Inskr vid UU 6 febr 98, ex till rättegångsverken 10 dec 01, auskultant i Svea hovrätt 18 dec 01, i Göta hovrätt 29 mars 02, v häradsh 23 jan 04, eo kanslist i justitierevisionsexp 11 okt 04, häradsh :s fullm 1 mars 05, adjung led i Svea...

Hasselrot, Carl B, Riksdagsledamot, Häradshövding, Hovrättsassessor (1842 – 1911)

3 Hasselrot, Carl Birger, son till H 2 i hans första g, f 5 okt 1842 i Sthlm (Hovf), d 8 april 1911 i Köping (Kalm). Elev vid Skara h a l 57, inskr vid UU 12 sept 59, hovrättsex där 7 sept 63, kameralex där 10 sept 63, co notarie i Göta hovrätt 63, notarie i borgarståndet vid riksdagen 65—66, tf domhavande under sammanlagt nära 6 år 67—76, v hära...

Hasselrot, Berndt F E, Hovrättsassessor, Hovrättspresident, Justitieombudsman, Justitieminister (1862 – 1930)

4 Hasselrot, Berndt Fridolf Engelbrekt, son till H 2 i hans andra g, f 23 mars 1862 på Sämsholm, N Säm (Älvsb), d 14 okt 1930 på Gripsnäs, Kärnbo (Söd). Mogenhetsex vid h a l i Växjö 31 maj 81, inskr vid LU 13 sept 81, hovrättsex där 30 maj 85, tingstjänst i domsaga o förordn i Göta hovrätt 85&md...

Hylten, von, Samuel, Riksdagsledamot, Lagman, Landshövding, Hovrättsassessor (1671 – 1738)

2 von Hylten (före adl Hylteen), Samuel, bror till H 1, f 13 nov 1671 i Sthlm, d 8 maj 1738 i Munka-Ljungby, Krist. Inskr vid UU 23 maj 80, auskultant i Svea hovrätt 27 april 91, eo kanslist i kanslikoll 92, kopist i livländska exp där 24 okt 95, kanslist i inrikes civilexp 23 april 97, registrator vid utrikesexp 9 okt 05, vid inrikes civilexp 14 jan ...

Juslén, Pehr, Skriftställare, Hovrättsassessor, Dramatiker, Justitieråd (1739 – 1794)

Juslén, Pehr, f 2 nov 1739 i Abo, d 5 april 1794 i Sthlm, Finska. Föräldrar: hovrättsrådet Pehr Jusleen o Johanna Abrahamsdtr Paleen. Inskr vid univ i Åbo 49, disp pro gradu 13 juli 57, mag 2 aug 57, eo kanslist vid RA i Sthlm 59, kopist 6 okt 61, kanslist 66, registrator 1 juni 68, aktuarie 5 juni 71, allt vid RA, assessor i Åbo hovrätt 31 mars 73, led av Högsta domstolen 15 maj 89—1 m...

Lilliestierna, Carl, Riksdagsledamot, Lagman, Hovrättsassessor (1696 – 1742)

Lilliestierna, Carl, f 16 juli 1696 i Sthlm, d 2 juni 1742 där, begr i Nik. Föräldrar: generalauditören Henrik Gerhard L o Anna Petersdtr, adl Nohlanvähr. Inskr vid univ i Königsberg 29 april 07, auditör vid överste Longvilles franska dragonreg i sv sold 9 aug 15, d:o vid Skånska dragonreg 16, överauditör vid finska armén 18, sekr i Åbo hovrätt 6 sept 18, deltog i riksdagarna 19—40/41 (...

Lind, Erik V, Hovrättsassessor, Justitieråd, Hovrättsråd (1888 – 1959)

Lind, Erik Valle, f 17 okt 1888 i Sthlm, Andra Livg, d 10 febr 1959 där, Kungsh. Föräldrar: polisdomaren Gustaf Adolf L o Ellen Valfrid Bendixson. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 18 maj 07, inskr vid UU ht 07, JK där 31 jan 12, eo notarie i Svea hovrätt 29 mars 12, tingstjänstg i Uppsala läns mellersta distr 13—14, tf fiskal i Svea hovrätt 28 sept 17, eo assessor där 5 juli 18,...

Lindhagen, Carl A, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Hovrättsassessor (1860 – 1946)

3 Lindhagen, Carl Albert, son till L 2 i hans första g, f 17 dec 1860 i Sthlm, Kat, d 11 mars 1946 där, Bromma. Mogenhetsex vid Södra gymnasiet i Sthlm vt 78, inskr vid UU ht 78, jur fil ex maj 79, jur utr kand:ex 16 febr 83, eo notarie vid Svea hovrätt 23 febr 83, sekr i styr för StH 19 jan 85-31 dec 94, v häradsh 1 okt 86, tf fis...

Mickel Olofsson, Häradshövding, Hovrättsassessor, Ståthållare (troligen på 1550-talet – 1615)

Mickel Olofsson, f trol på 1550-talet, d 4 juni, begr omkr 9 juni 1615 i Sthlm, Ty. Skrivare i hertig Karls kansli omkr 72, sekr (kansliförvant) där 85, vid rikets kansli 99, led av beskickn till Danmark 10 aug 99, i slottsloven (ståth) på Sthlms slott 13 nov 03nov 11, led av beskickn:ar ...

Modée, Reinhold Gustaf, Riksdagsledamot, Hovrättsassessor, Lustspelsförfattare, Urkundsutgivare (1698 – 1752)

1 Modée, Reinhold Gustaf, f 13 mars 1698 (originalgen, RHA) trol i Malmö, d 10 april 1752 i Åbo sv förs. Föräldrar: översten Julius M o Emerentia Maria de Mortaigne. Inskr vid LU 23 april 13, auskultant i Göta hovrätt 19 nov 16, eo kanslist i tyska exp 17, kopist där 3 dec 18, deltog i riksdagarna 19 o 20, kopist i kansliexp 6 mars 19, i...

Murray, Walter, Idrottsledare, Landshövding, Hovrättsassessor, Kommunikationsminister (1871 – 1957)

5 Murray, Walter, bror till M 4, f 9 okt 1871 i Malmö, S:t Petri, d 5 febr 1957 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h a l i Nyköping 23 maj 89, inskr vid UU 17 sept 89, jur fil ex 25 april 90, jur utr kand där 29 maj 96, eo notarie i Svea hovrätt 5 juni 96, amanuens vid ED juli 98, tjänstg vid Svea hovrätts prot sept 99—febr 03, adjung led av Svea h...

Mörner, Carl Göran D, Riksdagsledamot, Statsråd, Hovrättsassessor, Kammarherre, Hovrättsråd (1808 – 1878)

14 Mörner, Carl Göran Detlof, son till M 10, f 31 okt 1808 på Esplunda, Rinkaby, Ör, d 12 maj 1878 i Sthlm, Klara. Inskr vid UU 11 febr 25, jur fil ex 15 dec 27, kanslist vid kanslistyr:s exp 19 jan 28, jur utr kand 18 dec 29, auskultant i Svea hovrätt 22 dec 29, eo kanslist vid justitiefördeln av K M:ts kansli 24 dec 29, kammarherre 9 f...

Nordenstam, B Allan, Landshövding, Statsråd, Hovrättsassessor, Överståthållare, Hovrättsråd (1904 – 1982)

Nordenstam, Berndt Allan, f 26 dec 1904 i Jönköping, Kristina, d 2 mars 1982 i Sthlm, Osc. Föräldrar: rektor Roland N o Karin Hay. Studentex vid h a l i Jönköping 29 maj 23, lantmäterielev 21 jan 24, lantmäteriex i Sthlm 31 maj 27, innehade olika lantmäta-reförordn:n 31 maj 27hösten 32, inskr vid StH 15 sept 28, elev vid lantmäteriets kulturtekn kurs 1 sept 30

28 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se