Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
34 träffar, sida:  1 
Almquist, Gustaf Fridolf, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Hovrättsråd, Generaldirektör (1814 – 1886)

4. Gustaf Fridolf Almquist, den föregåendes halvbror, f. 31 okt. 1814 å Antuna gård, d 12 okt. 1886 å Hanstaviks gård i Södertälje landsförsamling. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Agnes Katarina Alten. Student i Uppsala 8 okt. 1830; avlade hovrätts- och kameralexamen 9 juni 1833. Auskultant i Svea...

Beck-Friis, Joachim, Riksråd, Hovrättsråd (1722 – 1797)

1. Joachim Beck-Friis, f. 18 juli 1722, d 3 aug. 1797 på Börringekloster. Föräldrar: majoren Korfits Ludvig Beck-Friis och Maria Sofia Skogh. Student i Lund 11 febr. 1735. Auskultant i Göta hovrätt 1 apr. 1740; v. häradshövding 1743; kammarherre 13 apr. 1744; assessor i Göta hovrätt 9 maj 1754; hovrättsråd 8 mars 1757; revisionsse...

Boberg, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Hovrättsråd (1714 – 1771)
Boberg, Carl Gustaf, adlad von Palmcro na, f. 8 maj 1714, d 31 jan. 1771 å Åleby i Över-Selö socken. Föräldrar: hovmästaren Nils Boberg och Maria Elisabet Tendler. Student i Uppsala 19 dec. 1724; anställd i kammarkollegiets refendariekontor 29 okt. 1736; e. o. kanslist 7 juli 1737; kanslist 7 juni 1739; borgmästare i Öregrund 3 apr. 1742; medlem av riksens ständers kommission 1743; riksdagsman...
Brahe, Abraham, Lagman, Riksråd, Hovrättsråd (1569 – 1630)

5. Abraham Brahe, broder till B. 24, f. 25 mars 1569 på Rydboholm, d där 16 mars 1630. Greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm och Lindholmen, herre till Brahelinna, Dimbo, Ulvstorp och Skofteby. Undervisades av preceptorer och reste i utlandet (var sommaren 1593 i Danzig). Uppvaktade vid hoven och ass...

Cedercrantz, O Conrad V, Diplomat, Landshövding, Hovrättsråd (1854 – 1932)

2. Otto Conrad Valdemar Cedercrantz, f. 22 okt. 1854 på Kulltorp i Tuna församling, Kalmar län. Föräldrar: löjtnanten Hjalmar Cedercrantz och1 Cecilia Westerdahl. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk vt. 1865; avlade mogenhetsexamen 17 maj 1872; student i Uppsala ht. 1872; jur. utriusque kand. 14 sept. 1880. E. o. notarie i Göta hovrätt 23 sept....

Ehrencreutz, Olof Benjamin, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarherre, Hovrättsråd, Hovjunkare (1702 – 1772)

2. Olof Benjamin Ehrencreutz, den föregåendes son, f. 26 aug. 1702 på Erendal, Frustuna sn (Söd.), d. 2 sept. 1772 på sin egendom Älghammar, Björnlunda sn (Söd.). Student vid Uppsala univ. 2 maj 1715; hovjunkare 5 juli 1731; auskultant i Svea hovrätt 15 okt. 1735; kammarherre 16 mars 1737; assessor i nämnda hovrätt 18 maj 17...

Ehrenmalm, Samuel Magnus, Riksdagsledamot, Häradshövding, Hovrättsråd (1731 – 1814)

3. Samuel Magnus Ehrenmalm, den föregåendes broder, f. 14 febr. 1731 i Åbo, d. 11 april 1814 å Bastö gård, Åland. Student vid Åbo univ. 1744; e. o. kanslist i Justitierevisionen 1752; kanslist där 16 febr. 1758; häradshövding i Ålands domsaga 31 juli 1759; assessor i Åbo hovrätt 29 juni 1762; hovrätt...

Ehrenpreus, Carl Didric, Riksdagsledamot, Riksråd, Hovrättsråd, Bruksidkare (1692 – 1760)

5. Carl Didric Ehrenpreus, son till E. 1 och halvbroder till E. 2 och E. 3, f. 18 (29) jan. 1692 i Örebro, d. 21 (ej 6) febr. 1760 i Stockholm (Klara). Genomgick tyska skolan i Stockholm; student vid Uppsala univ. 1 mars 1706; e. o. kanslist i K. M:ts kansli febr. 1711; kopist vid Utrikesexpeditionens tyska avdelning 14 mars 1712; sändes 5 juni s. &ari...

Fredenstierna, Adam, Riksdagsledamot, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1685 – 1772)

Fredenstierna, Adam (före adl Schiitz), f 24 dec 1685 i Viborg (enl originalgeneal, RHA), d 4 (ej 1) maj 1772 i Sthlm (Klara). Föräldrar: fältskären Adam S o Anna Moderus. Inskr vid Viborgs gymnasium 9 aug 1700, vid Åbo akad 14 maj 1703, eo kanslist vid kammarkoll o defensionskommissionen 1706, auskultant vid Svea hovrätt 3 juni 1708, tjänstg som registrator o eo kanslist där 1710, nota...

Grefberg, Gustaf E, Justitieråd, Hovrättsråd, Generaldirektör (1879 – 1964)

Grefberg, Gustaf Ernst, f 27 okt 1879 i Söderköping, d 1 mars 1964 i Danderyd (Sth). Föräldrar: köpmannen, rådmannen o bankdir Gustaf Fredrik Alfred G o Jenny Amalia Linden. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 6 juni 99, inskr vid UU 14 sept s å, jur utr kand 15 sept 04, tingstjänstgöring 04—07, tjänstg i Svea hovrätt fr&arin...

Gyllenswärd, Ragnar H F, Justitieråd, Hovrättsråd, Justitieombudsman (1891 – 1967)

Gyllenswärd, Ragnar Hugo Ferdinand, f 11 aug 1891 i Växjö, d 26 febr 1967 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: majoren o lasarettssysslomannen Oskar Hugo G o Wendla Wilhelmina Isabella Hultman. Mogenhetsex vid h a l i Växjö 9 juni 09, inskr vid UU 13 sept s å, språkstudier vid univ i Grenoble, Frankrike, 11, FK vid UU 25 okt 11, JK vid UU där 30 maj 16, tingstjänstg 16—18, i tjänst vid Göta hovrätt...

Gärde, J Natanael, Hovrättsråd, Regeringsråd, Justitieminister (1880 – 1968)

Gärde, Johannes Natanael, f 27 juli 1880 i Seglora (Älvsb), d 28 jan 1968 i Sthlm (Osc). Föräldrar: hemmansägaren Johannes Bengtsson o Hedda Andersdtr. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 13 juni 98, inskr vid UU ht 98, FK där 15 sept 00, jur utr kand där 15 sept 05, eo notarie vid Göta hovrätt 19 sept 05 o tingstjänstgöring i Marks, ...

Hagströmer, Sven A E, Landshövding, Hovrättsråd (1877 – 1943)

3 Hagströmer, Sven Axel Eschelsson, son till H 2, f 29 jan 1877 i Uppsala, d 28 maj 1943 i Sthlm (Osc). Mogenhetsex i Uppsala 31 maj 95, inskr vid UU 8 juni 95, jur fil ex 31 jan 96, jur utr kand 29 maj 00, eo notarie i Svea hovrätt 1 juni 00, tf fiskal där 13 febr 06, adjung led där 5 april 07, tf revisionssekr 9 maj 10—20 okt 11 o maj 12, fiskal i...

Hasselrot, Bror C, Landshövding, Statsråd, Ståthållare, Hovrättsråd (1882 – 1951)

5 Hasselrot, Bror Carl, son till H 2 i hans tredje g, f 8 nov 1882 i Växjö, d 21 jan 1951 i Stocksund (Danderyd). Mogenhetsex vid h a l i Växjö 14 juni 01, inskr vid LU 14 sept 01, jur fil preliminärex där 31 jan 02, hovrättsex 31 maj 05, eo notarie i hovrätten över Skåne o Blekinge 8 juni 05, i Göta hovrätt 28 aug 06, tjänstg i domsaga 07— 09, i...

Högstedt, Karl-Henrik M, Häradshövding, Justitieråd, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1872 – 1951)

Högstedt, Karl-Henrik Mauritz, f 14 jan 1872 i Värnamo, d 6 april 1951 i Sthlm, Jak. Föräldrar: kommissionslantmätaren Henrik Otto H o Jenny Augusta Lindquist. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad vt 89, inskr vid UU 6 sept 89, jur utr kand 3 okt 95, eo notarie vid Göta hovrätt 18 okt 95, tingstjänstg 95—01, förordn som amanuens, fiskal, advokatfiskal, sekr o adjung led i Göta hovrätt 02—06, sek...

Lassen, Bengt F C, Förläggare, Hovrättsråd (1908 – 1974)

Lassen, Bengt Fredrik Christian, f 22 sept 1908 i Landskrona, d 22 jan 1974 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: kamrer Christian August Ludvig L o Betty Eriksson. Studentex i Landskrona 9 juni 26, inskr vid LU 14 sept 26, JK där 31 mars 31, tingstjänstg 31— 34, tjänstg i hovrätten över Skåne o Blekinge 34—35, e fiskal där 34, tjänstg i justi-tiedep 35—36, sekr i 1935 års distr:åklagarutredn ...

Lawski, Sven J K W, Justitieråd, Hovrättsråd (1884 – 1963)

1 Lawski, Sven Jan Kasimir Wladislaw, f 1 sept 1884 i Norrköping, f 14 febr 1963 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: konsthandl Jean L o Rozia Oderfeld. Mogenhetsex i Norrköping 26 maj 02, inskr vid UU 8 sept 02, jur utr kand 14 sept 07, eo notarie i Sthlms rådhusrätt 20 sept 07, i Göta hovrätt 10 jan 08, tingstjänstg 09—11, tf fiskal i Göta hovrätt 26 maj 11, adjung led 28 jan 13, assessor 1 okt 1...

Leijonhuvud, Samuel Abraham, Riksdagsledamot, Landshövding, Hovrättsråd (1785 – 1843)

8 Leijonhufvud, Samuel Abraham, f 8 nov 1785 i Kristianstads gamisonsförs, d 27 nov 1843 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: överstelöjtn frih Abraham L o Sara Christina Löfvenskjöld. Inskr vid LU 9 okt 00, hovrättsex 18 maj 03, auskultant i Göta hovrätt 27 okt 03, eo kanslist i justitierevisionen okt 07, hä-radsh:s fullm 7 maj 10, kammar...

Levinson, Karl S, Landshövding, Statsråd, Hovrättsråd, Statssekreterare (1885 – 1971)

1 Levinson, Karl Samuel, f 2 okt 1885 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 aug 1971 där, Matt. Moder: Maria Josefina (Sofia) Ryning. Mogenhetsex vid h a l i Skara 31 maj 05, inskr vid UU 29 sept 05, JK där 15 sept 08, eo notarie i Göta hovrätt 28 sept 08, domarbitr 09—-12, hovrättstjänstg 12—18, assessor i Göta hovrätt 5 juli 17, tf revisionssekr 23 aug 18, tf byråchef i finansdep 18, fiskal i Göta ...

Lind, Erik V, Hovrättsassessor, Justitieråd, Hovrättsråd (1888 – 1959)

Lind, Erik Valle, f 17 okt 1888 i Sthlm, Andra Livg, d 10 febr 1959 där, Kungsh. Föräldrar: polisdomaren Gustaf Adolf L o Ellen Valfrid Bendixson. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 18 maj 07, inskr vid UU ht 07, JK där 31 jan 12, eo notarie i Svea hovrätt 29 mars 12, tingstjänstg i Uppsala läns mellersta distr 13—14, tf fiskal i Svea hovrätt 28 sept 17, eo assessor där 5 juli 18,...

Linder, F William, Riksdagsledamot, Häradshövding, Statsråd, Borgmästare, Hovrättsråd (1876 – 1951)

Linder, Fredrik William, f 3 juni 1876 i Östra Kärrtorp, Malm, d 14 aug 1951 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: stationsinspektoren Olof Nilsson o Johanna Österling. Mogenhetsex vid h a l i Lund 20 maj 95, inskr vid LU 10 sept 95, jur fil ex 30 maj 96, jur utr kand 14 dec 03, eo notarie i Göta hovrätt 14 jan 04, tingstjänstg 05—06, tjänstg i Göta hovrätt 11 jan 07, fiskal där 18 sept 11, tf...

Linnér, Sigfrid N, Riksdagsledamot, Landshövding, Statsråd, Hovrättsråd (1877 – 1963)

Linnér, Sigfrid Nathanael, f 13 sept 1877 i Bäckaby, Jönk, d 13 jan 1963 i Uppsala. Föräldrar: kh Johan Axel L o Hulda Margareta Eneroth. Mogenhetsex vid Växjö h a l 95, inskr vid UU ht 95, jur fil ex där 25 april 96, JK 14 okt 00, eo notarie i Svea hovrätt 21 sept 00, tf fiskal där 06, adjung led 07, sekr vid sv-norska skiljedomstolen i renbetesfrågan 09, tf revisionssekr 25 juli 10—11 maj ...

Lundahl, Jacob A, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1844 – 1915)

Lundahl, Jacob August, f 23 aug 1844 i Bara, Malm, d 24 april 1915 i Kristianstad. Föräldrar: skolläraren, organisten o orgelfabrikören Jöns L o Hanna Jacobsdtr. Inskr vid LU 26 maj 63, hovrättsex där 29 maj 69, auskultant vid hovrätten över Skåne o Blekinge 3 juni 69, tf domhavande 29 juli 71, v häradsh 20 dec 72, bitr fiskal 29 nov 75, tf fiskal 1 jan 76, tf advokatfiskal 3 juli 76, adj le...

Mörner, Carl Göran D, Riksdagsledamot, Statsråd, Hovrättsassessor, Kammarherre, Hovrättsråd (1808 – 1878)

14 Mörner, Carl Göran Detlof, son till M 10, f 31 okt 1808 på Esplunda, Rinkaby, Ör, d 12 maj 1878 i Sthlm, Klara. Inskr vid UU 11 febr 25, jur fil ex 15 dec 27, kanslist vid kanslistyr:s exp 19 jan 28, jur utr kand 18 dec 29, auskultant i Svea hovrätt 22 dec 29, eo kanslist vid justitiefördeln av K M:ts kansli 24 dec 29, kammarherre 9 f...

Nordenfalk, Johan A E, Förläggare, Hovrättsråd (1897 – 1980)

3 Nordenfalk, Johan Axel Erland, sonsons son till N 1, f 12 nov 1897 i Sthlm, Jak o Joh, d 22 nov 1980 där, Osc. Föräldrar: ryttmästaren o kabinettskammarherren, frih Johan Axel N o Hedvig Reuterskiöld. Studentex vid Norra latinlärov, Sthlm, 12 maj 15, reservofficersex 28 aug 18, inskr vid StH 7 okt 18, underlöjtn i Livreg:s dragoners re...

Nordenstam, B Allan, Landshövding, Statsråd, Hovrättsassessor, Överståthållare, Hovrättsråd (1904 – 1982)

Nordenstam, Berndt Allan, f 26 dec 1904 i Jönköping, Kristina, d 2 mars 1982 i Sthlm, Osc. Föräldrar: rektor Roland N o Karin Hay. Studentex vid h a l i Jönköping 29 maj 23, lantmäterielev 21 jan 24, lantmäteriex i Sthlm 31 maj 27, innehade olika lantmäta-reförordn:n 31 maj 27hösten 32, inskr vid StH 15 sept 28, elev vid lantmäteriets kulturtekn kurs 1 sept 30

Nothin, Torsten K V, Riksdagsledamot, Överståthållare, Hovrättsråd, Justitieminister (1884 – 1972)

Nothin, Torsten Karl Viktor, f 16 febr 1884 i Voxtorp, Jönk, d 1 mars 1972 i Jönköping, Sofia. Föräldrar: kh Johannes N o Anna Josefina Bengtson. Mogenhetsex vid h a l i Växjö 14 juni 01, inskr vid LU sept 01, jur fil ex 31 jan 02, hovrättsex där 31 maj 05, tingstjänstg 05–07, auskultant vid Göta hovrätt 7 juni 05, tf fiskal 1...

Olin, Gustav, Hovrättsråd, Rättshistoriker (1872 – 1955)

Olin, Gustav, f 19 nov 1872 i Lund, d 18 jan 1955 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handlanden Nils Gustaf Edvard O o Emma Sophia Albertina Ohrman. Mogenhetsex vid Lunds h a l 2 juni 90, inskr vid LU 29 aug 90, FK 30 jan 92, jur utr kand där 11 dec 99, eo notarie i Hovrätten över Skåne o Blekinge 19 dec 99, i Svea hovrätt 10 april 02, tjänstg vid protokollet där 1 okt 02maj 05, sakk ino...

Petrén, B E Gustaf, Jurist, Hovrättsråd, Regeringsråd (1917 – 1990)

4 Petrén, Bror Erik Gustaf, brorson till P1P2, f 5 dec 1917 i Lund, d 28 aug 1990 i Ängelholm (enl db för Sthlm, Osc). Föräldrar: professor Erik Gustaf P o FK Torborg Margareta Sylwan. Studentex vid H a l i Lund 4 juni 35, inskr vid LU 2 sept 35, FK 29 maj 37, FM 31 mars...

Quensel, Nils J E, Statsråd, Kammarrättspresident, Hovrättsråd (1894 – 1971)

4 Quensel, Nils Jacob Eberhard, syssling till Q 3, f 22 okt 1894 i Sthlm, Ad Fredr, d 8 nov 1971 där, ibid. Föräldrar: justitierådet Olof Eberhard Carl Q o Anna Jönsson. Studentex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 11 maj 12, inskr vid UU 30 aug 12, FK 29 maj 15, JK där 16 april 20,...

Schlyter, Karl J D, Riksdagsledamot, Hovrättsråd, Justitieminister (1879 – 1959)

2 Schlyter, Karl Johan Daniel, sonson till S 1, f 21 dec 1879 i Karlskrona, d 25 dec 1959 i Sthlm, Matt. Föräldrar: lektorn FD Gustaf Ragnar S o Augusta Elisabeth Cederberg. Mogenhetsex vid H a l i Karlskrona 8 juni 97, inskr vid LU 4 febr 98, FK 14 dec 98, jur fil ex 14 dec 99, jur utr kand 14 sept 01, allt vid LU, e o notarie i Hovrätten över Skåne o Blek...

Sebaldt, Carl Fredrik, Borgmästare, Talman, Hovrättsråd (1713 – 1792)

Sebaldt, Carl Fredrik, f 1 april 1713 i Moskva (Silfverstolpe, s 5), d 19 okt 1792 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: trumpetaren Christian Fredrik S o Maria Christina Sparre. Gymnasist i Borgå 8 mars 31, inskr vid Åbo akad 12 mars 34, auskultant vid Åbo hovrätt 14 nov 36, handsekr hos riksrådet Samuel Åkerhielm 1 jan 38–31 dec 41, e o kanslist ...

Skytte, Johan, Riksråd, Riddare, Ståthållare, Hovrättsråd, Generalguvernör, Universitetskansler (1577 – 1645)

1 Skytte, Johan (före adl Schroderus), f i maj 1577 i Nyköping, d 15 mars 1645 i Söderåkra, Kalm. Föräldrar: borgmästaren Bengt Nilsson Skräddare o Anna Andersdtr. Elev vid Nyköpings latinskola o kollegium i Sthlm, studerade utomlands 92–01, inskr vid univ i Frankfurt an der Oder 92, vid univ i Wittenberg 19 okt 93, vid univ i Marburg 24 se...

Strahl, Ivar, Hovrättsråd, Straffrättsjurist (1899 – 1987)

Strahl, Ivar, f 13 mars 1899 i Sthlm, Hedv El, d 4 dec 1987 i Uppsala, Domk. Föräldrar: rådmannen Anders Albin Frithiof S o Maria Amalia (Malin) Kistner. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 10 maj 17, inskr vid StH 4 sept 17, JK 28 maj 21, biträdande lär vid stats- o rättsvetensk fak 25–27, sekr i fak 8 mars 26–1 mars 28, JL 15 sept 26, disp 2 okt 26, JD 21 maj 27, allt vid StH,...

34 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se