Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
13 träffar, sida:  1 
Behmer, Daniel, Häradshövding, Hovrättsassessor, Retoriker, Hovråd (1611 – 1669)

Daniel Behmer, före adlandet Daniel Jonæ Gewalius, senare Gislenius (Gislenus, Gissel) och slutligen, fr. o. m. 1638, Behm, f. okt. 1611 i Gävle, d. 29 dec. 1669 i Älvkarleby. Föräldrar: borgmästaren John Mickelsson och Anna Danielsdotter Kröger. Åtnjöt skolundervisning i Gävle; student i Uppsala 1 febr. 1626...

Beijer, von, Johan, Hovråd, Postdirektör (1606 – 1669)

1. Johan von Beijer (tidigare Beier), f. 10 maj 1606 i Berlin, d. 13 sept. 1669 i Stockholm. Anställdes såsom kanslist hos Axel Oxenstierna 1632 eller 1633; medföljde denne till Sverige 1636; sekreterare i kommerskollegiet 22 dec. 1637; utnämndes till postmästare »här i riket, storfurstendömet och riket underliggande provinser» 15...

Bohle, Friedrich, Hovråd, Svensk-pommersk kansler (1601 – 1658)
Bohle, Friedrich, f. 17 maj 1601 i Mitau, d 4 apr. 1658 i Stettin. Son till en borgare i Köslin, som var hertiglig pommersk hovskräddare. Omtalas 1630 som hertigens av Pommern sekreterare; densammes länssekreterare och arkivarie 1631; synes efter den pommerska regeringens upplösning ha levt utan tjänst; svenskt hovråd 25 aug. 1640 (ed 30 sept.); assistensråd hösten 1642 (K. brev till Johan Oxe...
Camerarius, Ludvig, Diplomat, Hovråd (1573 – 1651)

Camerarius, Ludvig, f. 22 jan. 1573 i Nürnberg, d. 4 okt. 1651 i Heidelberg. Föräldrar: läkaren och botaniken Joakim Camerarius och Maria Rummlin von Lohnerstadt. Studerade juridik vid universiteten i Leipzig, Helmstedt och Altdorf; besökte Italien; juris doktor i Basel 1597. Anställd vid rikskammarrätten i Speier; kurfurstligt råd i Pfalz 1598; hovråd 1600; medlem av »Oberrath» därstäd...

Chemnitz, von, Bogislaus Philipp, Arméofficer, Häradshövding, Hovråd, Rikshistoriograf (1605 – 1678)

2. Bogislaus Philip p von Chemnitz, före adlandet Chemnitius, den föregåendes broder, f. 9 maj 1605 i Stettin, d 17 maj (enl. andra uppgifter febr.) 1678 på Hallsta i Dingtuna socken. Student i Rostock maj 1616 och i Jena vt. 1625. Gick i holländsk krigstjänst troligen 1627, i svensk krigstjänst omkring 1630 och avancerade där till kapten; svensk riks...

Coyet, Peter Julius, Diplomat, Häradshövding, Kansliråd, Hovråd (1618 – 1667)
1. Peter Julius Coyet, f. 1 febr. 1618 i Stockholm (icke i Moskva), d. 11 juni 1667 i Breda i Holland. Föräldrar: myntmästaren Julius (Gillis) Coyet och Katarina von Steinberg. Företog utrikes studieresor och var därunder bl. a. elev vid gymnasiet i Amsterdam; student i Leiden 27 maj 1637; disp. därstädes 13 juli 1639 (Dissertatio iuridica de obligationibus et conventionibus in genere; pres. J....
De la Gardie, Pontus, Diplomat, Arméofficer, Riksråd, Ståthållare, Fältöverste, Hovråd (1520 – 1585)

1. Pontus De la Gardie, f. (enl. vanlig uppgift) 1520, d 5 nov. 1585 genom drunkning i Narovafloden. Fader: köpmannen Jacques Scoperier i Caunes, Languedoc, Frankrike. Studerade i Bologna och var munk i ett franskt kloster; övergick till krigstjänst och stred i Piemont och Flandern samt sedan i Skottland, dit han följde franska trupper, som skulle stöd...

Ehrenkrona, Paul Gammal, Riksdagsledamot, Kansliråd, Hovråd (1700 – 1777)

2. Paul Gammal Ehrenkrona, den föregåendes son, f. 23 nov. 1700, d. 21 dec. 1777 i Stockholm (Klara). Student vid Uppsala univ. 27 okt. 1715; e. o. kanslist i Kanslikollegium 8 juli 1719; kanslist vid braunschweigska kongressen 5 juli 1720; kopist i Kanslikollegium 16 juli 1725; kanslist vid Utrikesexpeditionen 6 juli 1726; kommissionssekr. i Berlin 6 juli 1730; hovr&ari...

Fleming, Klas, Riksdagsledamot, Landshövding, Lantmarskalk, Kommerskollegiepresident, Bergskollegiepresident, Hovråd (1649 – 1685)

13 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 10, f 15 febr 1649 i Sthlm (enl begravningsvapen i Jakobs kyrka), d 31 juli 1685 i Holland på resa till Aachen, begr 2 maj 1686 i Sthlm (Jak). Inskr vid Uppsala univ 24 juli 1662, vid Åbo akad 1665—69 o vid univ i Groningen 7 okt 1671, auskultant i Svea hovrätt 24 okt 1670, utrikesresor 1671—74, hovråd...

Leijonstedt, Anders (Wollimhaus), Diplomat, Riksdagsledamot, Riksråd, Lantmarskalk, Hovråd (1649 – 1725)

Leijonstedt, Anders, före adl Wollimhaus, f 1649 i Uppsala, d 10 okt 1725 i Sthlm (ringn 13 okt i Nik). Föräldrar: apotekaren Simon Volimhauss o Catharina Andersdtr Brandt. Inskr vid UU sept 59, stipendium 21 juni 73, disp 76, sekr i bankoverket 83, kommissarie i exekutionskommissionen 2 maj 85, direktor där 28 febr 96—4 april 03, deltog i riksdagarna 86, 89, 93, 97, 13—14, 19, 20 o 23,...

Lillieroot, Nils, Diplomat, Hovråd (1636 – 1705)

Lillieroot, Nils (före adl Eosander), f 25 april 1636 i Åsbo, Ög, d 19 april 1705 i Sthlm (begr 23 april i Jak). Föräldrar: kontraktsprosten Johan Eosander (bd 14, s 6) o Elisabeth Trana. Inskr vid UU 17 okt 55, vid univ i Leiden 62, kommissionsråd till barbareskstaterna 22 nov 67, kommissionssekr till Frankrike 16 febr 69, adl 7 s...

Polus, Thomas, Statsråd, Kungligt råd, Hovråd (1634 – 1708)

Polus, Thomas, f 1634 i Reval, d 24 (Pfeiff), begr 29 mars 1708 i Sthlm, Riddarh. Föräldrar: professor poesis Timoteus P o Elisabeth v Wehren. Skolgång i Västerås, inskr vid univ i Greifswald 28 juli 53, sekr hos hertig Adolf Johan (bd 1) 64, registrator i K kansliet 18 dec 64, referendarie där 19 febr 66, legationssekr vid sv beskickn t...

Preis, Joachim Fredrik, Diplomat, Kansliråd, Hovråd (1667 – 1759)

Preis, Joachim Fredrik, f omkr 1667 i Dorpat, d 22 dec, begr 28 dec 1759 i Haag. Föräldrar: superintendenten Georg Preisius o Hedvig Schultz. Inskr vid lyceet i Riga 89, tjänstg vid k kansliet, sekr hos Johan Palmquist (bd 28) i Paris 95, kommissionssekr i Haag 9 febr 03 (Likv), resident hos Generalstaterna 16 april 1925, a...

13 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se