Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
37 träffar, sida:  1 
Adlercreutz, Axel Gustaf, Riksdagsledamot, Landshövding, Justitieråd, Civilminister, Justitiestatsminister (1821 – 1880)

2. Axel Gustaf Adlercreutz, den föregåendes brorson, f. 2 mars 1821, d 20 maj 1880 i Stockholm. Föräldrar: generallöjtnanten Gustav Magnus Adlercreutz och Margareta Elisabet Charlotta von Arbin. Student i Uppsala 20 okt. 1838; jur. fil. kand. 14 dec. 1840; jur. kand. 19 febr. 1845. E. o. kanslist i kammarkollegium 4 mars 1842; auskultant i Svea hovrätt...

Afzelius, J F Ivar, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Justitieråd, Talman (1848 – 1921)

8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, son till A. 6, f. 15 okt. 1848 i Uppsala. Avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. elementarläroverk 22 maj 1867; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1868; jur. utr. kand. 24 sept, 1873; studerade vid universiteten i Leipzig och Göttingen okt. 1874–aug. 1875; jur. utr. lic. 1 sept. 1877; disp. 23 jan....

Almén, Tore August, Justitieråd, Jurist (1871 – 1919)

2. Tore August Almén, den föregåendes son, f. 14 okt. 1871 i Uppsala. Genomgick andra och tredje klasserna vid Uppsala h. allmänna läroverk samt följande klasser vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm; avlade mogenhetsexamen där 17 maj 1889; student i Uppsala 17 sept. s. å.; avlade jur. fil. examen 25 apr. 1890; jur. utr. ka...

Almqvist, Ludvig T, Häradshövding, Justitieråd, Justitieminister, Civilminister (1818 – 1884)

2. Ludvig Theodor Almqvist, den föregåendes bror, f. 4 jan. 1818 i Gränna, d 26 aug. 1884 på Algö. Student i Uppsala 19 okt. 1835; avlade hovrättsexamen 30 maj 1837. E. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen 21 juni s. å.; auskultant i Svea hovrätt 14 sept. s. å.; e. o. fiskal 31 maj 1841; v. häradshövding 1843; adjunge...

Annerstedt, P S Ludvig, Riksdagsledamot, Justitieråd, Justitieminister (1836 – 1904)

4. Pehr Samuel Ludvig Annerstedt, den föregåendes brorson, f. 7 aug. 1836 i Karlskrona, d 20 nov. 1904 i Stockholm. Föräldrar: kontreamiralen Klas Samuel Annerstedt och Louise Gustava Lagerstråle. Student i Uppsala 20 maj 1856; fil. kand. 30 jan. 1860; disp. 29 maj s. å.; fil. magister 31 maj s.å.; avlade hovrättsexamen 19 maj 1862; jur. ...

Backman, Johan Harder, Justitieråd (1790 – 1862)

Johan Harder Backman, f. 22 okt. 1790 i Onsala, d 1 febr. 1862 å egendomen Vattsgård i Halland. Föräldrar: sjökaptenen Niklas Backman och Ingrid Lundström. Idkade studier i Varbergs skola och vid Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 30 sept. 1808; avlade hovrättsexamen 4 juni 1810. Auskultant i Svea hovrätt 20 juni 1810 och vid Göteborgs ...

Billing, S J U Herman, Justitieråd (1849 – 1917)

4. Sven Johan Ulrik Herman Billing, den föregåendes broder, f. 16 sept. 1849 i Önnestad, d 12 jan. 1917 i Stockholm. Student i Lund 23 maj 1868; fil. kand. 14 dec. 1872; jur utr. kand. 30 nov. 1875. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 20 dec. 1875 och i Göta hovrätt 16 juni 1876; e. o. notarie i Göta hovrätt 27 juni 1876; v. häradshövding 1...

Blom, Isac Reinhold, Poet, Justitieråd (1762 – 1826)

Blom, Isac Reinhold, f. 27 okt. 1762 vid Stjärnholm i S:t Nikolai församling, d 6 maj 1826 i Stockholm. Föräldrar: predikanten vid Stjärnholms kapell, sedermera prosten och kyrkoherden i Över- och Ytterenhörna Jonas Blom och Anna Sofia Wigelstjerna. Genomgick Strängnäs gymnasium; student i Uppsala 3 okt. 1781. Auskultant i Svea hovrätt 16 juni 1783 (ed); inskrevs vid Stockholms rådhus- och k...

Bonde, Carl, Diplomat, Riksråd, Justitieråd, Riksmarskalk, Kollegiepresident (1741 – 1791)

11. Carl Bonde, son av B. 9 i hans andra gifte, f. 11 sept. 1741 på Hässelby, Spånga socken, d 4 aug. 1791 på Sävstaholm. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Kunhult, Sävstaholm och Vibyholm. Student i Uppsala okt. 1754, vistades där till 27 okt. 1756 och ånyo från 15 okt. 1757 till 11 m...

Borgström, Axel G S, Kommunalpolitiker, Justitieråd (1862 – 1939)

Borgström, Axel Gustaf Sven, f. 17 sept. 1862 å Herrevadskloster, Riseberga socken. Föräldrar: domänintendenten Mårten Borgström och Tomasine Louise Giertz. Elev vid Lunds b. allmänna läroverk ht. 1874; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1880; student i Lund 25 aug. s. å.; avlade juridisk preliminärexamen 30 maj 1881 oc...

Calonius, Matthias, Statsråd, Justitieråd, Jurist, Ekonom (1737 – 1817)

Matthias Calonius, f. 27 dec. 1737 i Saarijärvi, d. 13 sept. 1817 i Åbo. Föräldrar: kyrkoherden i Saarijärvi, prosten Mattias Calonius och Elisabet Silander. Erhöll undervisning i hemmet från jan. 1744; elev vid gymnasiet i Borgå 17 febr. 1750; student i Åbo 7 mars 1757; kurator för Viborgs nation 1759—78; disp. 20 mars 1762 (De juribus civium concessis et reservatis, p. I; pres. o. för...

Carleson, Eduard Henrik, Riksdagsledamot, Justitieråd, Justitiestatsminister (1820 – 1884)

3. Eduard Henrik Carleson, den föregåendes sonsons son, f. 16 nov. 1820 på Valstad i Klockrike socken, d. 1 apr. 1884 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Jakob Edvard Carleson och Liboria Fredrika Eleonora Harmens. Student i Uppsala 4 dec. 1838; avlade examen till rättegångsverken 1 juni 1841. E. o. kanslist i justitierevis...

Carlson, Gustaf E T, Justitieråd (1861 – 1936)

3. Gustaf Erik Theodor Carlson, den föregåendes broder, f. 10 maj 1861 i Uppsala. Elev vid Beskowska skolan i Stockbolm ht. 1872—vt. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 24 maj 1878; student i Uppsala ht. 1878; fil. kand. med huvudämnena matematik, astronomi och fysik 13 dec. 1881; avlade examen till rättegångsverken 13 dec. 1883. E. o. ...

Carlson, Karl Gustaf, Justitieråd (1850 – 1932)

Carlson, Karl Gustaf, f. 9 maj 1850 i Väne-Åsaka. Föräldrar : lantbrukaren Oskar Carlson och Sara Johanna Mellbin. Elev vid Vänersborgs h. elementarläroverk ht. 1863; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 maj 1869; student vid Uppsala universitet 14 sept. 1869; fil. kand. 19 apr. 1873; student vid Lunds universitet ht. 1873; disp. 30 maj 1874; fil. dokt...

Claëson, Nils L A, Hovrättsassessor, Justitieråd, Justitieombudsman, Ecklesiastikminister (1848 – 1910)

4. Nils Ludvig Alfred Claëson, den föregåendes halvbroder, f. 15 nov. 1848 å Lindhov i Botkyrka socken, d 7 jan. 1910 i Stockholm. Föräldrar: häradshövdingen i Södertörns domsaga Nils Kristian Claëson och Charlotta Elisabet Stråle af Ekna. Elev vid Klara skola samt vid Stockholms gymnasium ht. 1863; avlade mogenhetsexam...

Edelstam, Axel, Justitieråd, Ämbetsman (1873 – 1943)

2. Axel Edelstam, f. 16 aug. 1873 i Stockholm (Livg. t. häst), d. 26 mars 1943 där (Jak.). Föräldrar: regementsskrivaren Carl Fabian Edelstam och Anna Augusta Lovisa Hierta. Mogenhetsex. i Stockholm 20 maj 1892; student vid Uppsala univ. 15 sept. s. å.; jur. fil. ex. 29 april 1893; jur. utr. kand. 31 jan. 1899; e. o. notarie i Svea hovrätt 3 febr. s. å.; ...

Grefberg, Gustaf E, Justitieråd, Hovrättsråd, Generaldirektör (1879 – 1964)

Grefberg, Gustaf Ernst, f 27 okt 1879 i Söderköping, d 1 mars 1964 i Danderyd (Sth). Föräldrar: köpmannen, rådmannen o bankdir Gustaf Fredrik Alfred G o Jenny Amalia Linden. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 6 juni 99, inskr vid UU 14 sept s å, jur utr kand 15 sept 04, tingstjänstgöring 04—07, tjänstg i Svea hovrätt fr&arin...

Gyllenswärd, Ragnar H F, Justitieråd, Hovrättsråd, Justitieombudsman (1891 – 1967)

Gyllenswärd, Ragnar Hugo Ferdinand, f 11 aug 1891 i Växjö, d 26 febr 1967 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: majoren o lasarettssysslomannen Oskar Hugo G o Wendla Wilhelmina Isabella Hultman. Mogenhetsex vid h a l i Växjö 9 juni 09, inskr vid UU 13 sept s å, språkstudier vid univ i Grenoble, Frankrike, 11, FK vid UU 25 okt 11, JK vid UU där 30 maj 16, tingstjänstg 16—18, i tjänst vid Göta hovrätt...

Hamilton, Gustaf Wathier, Häradshövding, Landshövding, Hovrättsassessor, Justitieråd (1783 – 1835)

6 Hamilton, Gustaf Wathier, son till H 5, f 5 juli 1783 på Danbyholm, Björkvik (Söd), d 8 dec 1835 i Linköping. Inskr vid UU 6 febr 98, ex till rättegångsverken 10 dec 01, auskultant i Svea hovrätt 18 dec 01, i Göta hovrätt 29 mars 02, v häradsh 23 jan 04, eo kanslist i justitierevisionsexp 11 okt 04, häradsh :s fullm 1 mars 05, adjung led i Svea...

Hammarskjöld, Carl G, Nationalekonom, Kommunalpolitiker, Justitieråd, Ecklesiastikminister (1838 – 1898)

3 Hammarskjöld, Carl Gustaf, f 22 febr 1838 på Väderum i Tuna (Kalm), d 1 april 1898 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kaptenen Carl Leonard H o Beata Maria Tham. Studentex vid UU 23 maj 56, inskr där 26 maj 56, jur fil ex 9 febr 61, ex till rättegångsverken 19 maj 63, jur utr kand:ex 26 maj 65, doc i nationalekonomi o ekonomi-o finansrätt vid ...

Hellner, Johannes, Riksdagsledamot, Justitieråd, Utrikesminister (1866 – 1947)

Hellner, Johannes, f 22 april 1866 i Svedala (Malm), d 19 febr 1947 i Sthlm (Osc). Föräldrar: folkskolläraren Sören Hansson o Hanna Petersdtr. Mogenhetsex vid Lunds katedralskola 5 juni 85, inskr vid LU 3 sept 85, FK där 15 sept 87, JK där 21 maj 91, eo notarie vid Svea hovrätt 22 maj 91, eo notarie i Skånska hovrätten 4 aug 92, v härad...

Högstedt, Karl-Henrik M, Häradshövding, Justitieråd, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1872 – 1951)

Högstedt, Karl-Henrik Mauritz, f 14 jan 1872 i Värnamo, d 6 april 1951 i Sthlm, Jak. Föräldrar: kommissionslantmätaren Henrik Otto H o Jenny Augusta Lindquist. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad vt 89, inskr vid UU 6 sept 89, jur utr kand 3 okt 95, eo notarie vid Göta hovrätt 18 okt 95, tingstjänstg 95—01, förordn som amanuens, fiskal, advokatfiskal, sekr o adjung led i Göta hovrätt 02—06, sek...

Juslén, Pehr, Skriftställare, Hovrättsassessor, Dramatiker, Justitieråd (1739 – 1794)

Juslén, Pehr, f 2 nov 1739 i Abo, d 5 april 1794 i Sthlm, Finska. Föräldrar: hovrättsrådet Pehr Jusleen o Johanna Abrahamsdtr Paleen. Inskr vid univ i Åbo 49, disp pro gradu 13 juli 57, mag 2 aug 57, eo kanslist vid RA i Sthlm 59, kopist 6 okt 61, kanslist 66, registrator 1 juni 68, aktuarie 5 juni 71, allt vid RA, assessor i Åbo hovrätt 31 mars 73, led av Högsta domstolen 15 maj 89—1 m...

Kôersner, G Albert, Advokat, Justitieråd, Jurist (1872 – 1929)

Koersner, Gustaf Albert, f 7 aug 1872 i Rättvik, Kopp, d 2 okt 1929 i Sthlm, Osc. Föräldrar: läroverksadjunkten FD Per Oskar K o Maria Ulrika Boëthius. Mogenhetsex vid h a l i Falun vt 90, inskr vid UU ht 90, hovrättsex 30 maj 94, eo notarie i Svea hovrätt 94, studerade nationalekonomi, romersk rätt o processrätt vid UU 94—97, jur fil ex där 30 maj 95, prakt advokat i Sthlm 98—18, led av sty...

Lawski, Sven J K W, Justitieråd, Hovrättsråd (1884 – 1963)

1 Lawski, Sven Jan Kasimir Wladislaw, f 1 sept 1884 i Norrköping, f 14 febr 1963 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: konsthandl Jean L o Rozia Oderfeld. Mogenhetsex i Norrköping 26 maj 02, inskr vid UU 8 sept 02, jur utr kand 14 sept 07, eo notarie i Sthlms rådhusrätt 20 sept 07, i Göta hovrätt 10 jan 08, tingstjänstg 09—11, tf fiskal i Göta hovrätt 26 maj 11, adjung led 28 jan 13, assessor 1 okt 1...

Lind, Erik V, Hovrättsassessor, Justitieråd, Hovrättsråd (1888 – 1959)

Lind, Erik Valle, f 17 okt 1888 i Sthlm, Andra Livg, d 10 febr 1959 där, Kungsh. Föräldrar: polisdomaren Gustaf Adolf L o Ellen Valfrid Bendixson. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 18 maj 07, inskr vid UU ht 07, JK där 31 jan 12, eo notarie i Svea hovrätt 29 mars 12, tingstjänstg i Uppsala läns mellersta distr 13—14, tf fiskal i Svea hovrätt 28 sept 17, eo assessor där 5 juli 18,...

Lindhagen, C Albert, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Justitieråd (1823 – 1887)

2 Lindhagen, Claes Albert, bror till L 1, f 25 juli 1823 i Askeby, Ög, d 21 okt 1887 i Sthlm, Hedv El. Inskr vid UU 8 okt 41, disp pro exercitio 42, fd kand 22 maj 47, disp pro gradu 13 juni 48, mag 15 juni 48, hovrättsex 6 juni 49, eo kanslist i Justitierevisionsexp 15 dec 49, auskultant i Svea hovrätt 19 dec 49, eo notarie där lOjan 50, v notarie 29 sept ...

Lindhagen, Arthur, Justitieråd, Hovrättspresident (1884 – 1950)

6 Lindhagen, Arthur, son till L 2 i hans andra g, f 21 juli 1884 i Sthlm, Hedv El, d 14 febr 1950 där, Kungsh. Mogenhetsex vid Nya elementarsk i Sthlm 21 maj 02, inskr vid UU 9 sept 02, jur fil ex 13 dec 02, jur utr kand 6 april 07, allt vid UU, eo notarie i Svea hovrätt 11 april 07, tingstjänstg i Uppsala läns norra domsaga 09—10, sekr i komm ang egn...

Mannerstam, Johan, Riksdagsledamot, Lagman, Justitieråd (1785 – 1825)

Mannerstam, Johan, f 26 jan 1785 i Växjö, d 30 april 1825 i Sthlm, Klara. Föräldrar: landshövdingen o lagmannen Johan Adam Wesslo, adl M, o Brita Catharina Hollström. Inskr vid LU 9 okt 00, jur ex där 31 maj 02, eo kanslist i justitierevisionsexp 3 april 03, landssekr i Växjö 06, häradsh:s fullm, tur o befordringsrätt 29 juni 09, deltog i riksdagarna 09

Marks von Würtemberg, Erik T, Häradshövding, Justitieråd, Hovrättspresident, Utrikesminister (1861 – 1937)

2 Marks von Würtemberg, Erik Teodor, sonsons sonson till M 1, f 11 maj 1861 i Ejörnlunda, Söd, d 5 mars 1937 i Saltsjöbaden, Sth (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: underlöjtn frih Ulrik Johan Teodor Ludvig M o Clara Gustafva Kjellgren. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 13 juni 78, inskr vid UU 26 sept 78, FK 25 maj 80, jur utr kand d&au...

Naumann, Christian, Justitieråd, Jurist, Akademisk lärare (1810 – 1888)

1 Naumann, Christian, f 1 juli 1810 i Malmö, S:t Petri, d 30 aug 1888 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: Snickaråldermannen Johannes N o Cecilia Florman. Inskr vid LU 9 okt 26, filol kand 20 juni 31, FK 30 maj 32, disp 16 juni 32, mag 23 juni 32, allt vid LU, kanslist i bondeståndet vid riksdagen 34/35, eo kanslist i ecklesiastikdep 21 nov 34, jur utr kand vid LU 3 aug ...

Olivecrona, S D R Knut, Skriftställare, Justitieråd, Jurist (1817 – 1905)

1 Olivecrona, Samuel Detlof Rudolf Knut, f 7 okt 1817 i Bro, Värml, d 2 febr 1905 i Sthlm, Klara. Föräldrar: v häradsh Hans Carl O o Christina Sophia Heijkenskjöld. Inskr vid UU 13 juni 36, FK 27 mars 39, disp pro gradu 7 juni 39, mag 15 juni 39, JK 31 aug 42, allt vid UU, auskultant i Svea hovrätt 6 sept 42, eo notarie där 31 maj 43, eo kanslist i...

Petersson, G Albert, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Justitieråd, Justitieminister (1851 – 1938)

Petersson, Gustaf Albert, f 7 april 1851 i Björkeberg, Ög, d 11 mars 1938 i Lidingö. Föräldrar: klockaren, organisten o skolläraren Carl Gustaf P o Mathilda Christina Nyländer. Mogenhetsex vid Högre elementar-lärov i Linköping 5 juni 69, inskr vid LU 20 sept 69, preliminärex 27 maj 71, hovrättsex där 5 febr 73, eo notarie vid G...

Poppius, Gabriel, Häradshövding, Statsråd, Justitieråd (1769 – 1856)

1 Poppius, Gabriel, f 18 febr 1769 i Jockas (Juva), S:t Michels län, d 3 jan 1856 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kyrkoherden Henrik P o Katarina Nyländer. Inskr vid trivialskolan i Rantasalmi, S:t Michels län, 21 juni 83, vid Åbo akad 1 okt 86, disp där 12 maj 92, auskultant i Åbo hovrätt 16 maj 92, ord kanslist där 22 juni 95, v häradsh 17 dec 98, notarie i hovrätten 20 juni 99, häradsh i Övre...

Ramstedt, Johan O, Statsråd, Justitieråd, Statsminister, Regeringsråd (1852 – 1935)

1 Ramstedt, Johan Olof, f 7 nov 1852 i Sthlm, Nik, d 15 mars 1935 där, Engelbr. Föräldrar: klädesfabrikören Reinhold Wilhelm R o Maria Sofia Julia Victoria Hæggström. Mogenhetsex vid Sthlms lyceum 14 maj 69, inskr vid UU ht 69, kansliex 27 maj 72, ex till rättegångsverken där 26 maj 73, auskultant i Svea hovrätt 11 juni 73, eo notarie där 17 juli 73, notarie i AK:s kansli 76, i FK:s kansli 7...

Sandström, A Emil F, Justitieråd, Rödakorsordförande (1886 – 1962)

Sandström, Alfred Emil Fredrik, f 11 okt 1886 i Nyköping, Allhelgona, d 6 juli 1962 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: banktjänstemannen Carl Olof S o Hilma Maria Nordin. Mogenhetsex vid H a l i Nyköping 14 juni 04, inskr vid UU ht 04, JK där 31 maj 08, e o notarie i Göta hovrätt 2 juni 08, tingstjänstgöring i Östbo o Västbo h&a...

Sjögren, K J Wilhelm, Justitieråd, Rättshistoriker (1866 – 1929)

Sjögren, Karl Johan Wilhelm, f 10 april 1866 i Visby, d 12 mars 1929 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handlanden Jonas Petter S o Hedvig Elisabeth Charlotta Lyth. Mogenhetsex vid H a l i Visby 23 maj 84, inskr vid UU 16 sept 84, FK 30 jan 86, FL 28 maj 87, disp 2 nov 87, FD 31 maj 88, jur utr kand 16 nov 92, allt vid UU, e o notarie i Svea hovrätt 6 dec 92, disp för docentur...

37 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se