Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
131 träffar, sida:  1 2 3 
(Forstenasläkten), Torsten Lindormsson, Häradshövding, Riddare, Kammarherre (– 1631)

3 Torsten Lindormsson (Lindersson), bror till F 2, f 1561 (N W Marcks von Würtembergs geneal tabeller, tillägg), d 3 mars 1631 på Restad i Naglum (Älvsb; begr i V Tunhem). Tidigast nämnd 1581 (J E Almquist 1955), i tjänst vid hertig Sigismunds hov senast 1584 o ännu 1586, kammarherre eller »kammarjunker» hos Sigismund senast 1594, häradsh i Långh...

(Natt och Dag), Arfvid Ifvarsson, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kammarherre, Hovrättspresident (1633 – 1683)

11 Arfvid Ifvarsson, sonsons sonson till N 9, fl maj 1633 i (Orig:geneal) i Sthlm (Marks v Wurtenberg), d 31 maj 1683 (Orig:geneal), begr 10 juni 1684 i Sthlm, Jak. Föräldrar: landshövdingen Ifvar Nilsson o Christina Posse. Inskr vid UU 5 nov 43, företog resor i Europa o besökte bl a Utrecht, London o Paris 55–56, kammarherre hos Karl X ...

Adelswärd, Georg (Georges) N, Diplomat, Kammarherre (1810 – 1878)

4. Georg Nicolaus Adelswärd, f. 31 aug. 1810 i Stralsund, d 26 nov. 1878 i Paris. Föräldrar: hovmarskalken Göran Axel Adelswärd och Anne-Catherine-Honorine Bernard. Student i Paris 19 aug. 1829, i Uppsala 9 okt. 1832; avlade kansliexamen i Uppsala 15 dec. 1834. E. o. kanslist i kammarexpeditionen 19 febr. 1835; attaché i Petersburg 20 nov. 1837; kammarjunkare ...

Adlersparre, Carl August, Arméofficer, Kammarherre (1810 – 1862)

5. Carl August Adlersparre, f. 7 juni 1810 i Kristinehamn, d 5 maj 1862 i Stockholm. Föräldrar: se Adlersparre 2. Kadett vid Karlberg 17 febr. .1823; fänrik vid Svea livgarde 13 dec. 1828; avlade officersexamen vid samma regemente 25 dec. s. å.; underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 30 mars 1833; greve vid faderns död, 23 sept. ...

Adlerstedt, Lorens Jacob, Kammarherre, Kammarråd, Hovjunkare (1699 – 1756)

1. Lorens Jacob Adlerstedt, f. 14 aug. 1699, d 25 nov. 1756. Föräldrar: kommerserådet Karl Adlerstedt och hans första hustru, Katarina Bång. Auskultant i kommerskollegiet 22 aug. 1716; v. notarie 1717; nödgades 1718 av Karl XII att avstå från en tillämnad resa till England och tjänstgöra som fältkommissarie vid armén i No...

Banér, Axel, Landshövding, Riksråd, Kammarherre, Kansliråd (1661 – 1742)

15. Axel Banér, den föregåendes broder, f. 16 dec. 1661, d 29 juli 1742. Hovjunkare vid Hedvig Eleonoras hov; kammarherre därstädes 1692; landshövding i Kronobergs län 11 nov. 1710 och i Stockholms län 10 juni 1718; riksråd 30 dec. s. å. och tillika kansliråd 23 juni 1719–1731; greve 17 apr. 1719 (ej introducerad).

Banér, Karl, Diplomat, Överkammarherre, Guvernör, Statssekreterare (1598 – 1632)

11. Karl Baner, broder till de fyra föregående [B. 7, B. 8, B. 9, B.10], f. 17 okt. 1598 på Segersjö i faderns fängelse, d. 11 apr. 1632 i Elbing. Erhöll enskild undervisning i hemmet; student i Uppsala 1 juni 1615; lämnade universitetet 14 apr. 1617; företog utländska resor 1618–24. Kammarherre 1624...

Beck-Friis, Corfitz A, Diplomat, Riksdagsledamot, Kabinettskammarherre (1824 – 1897)

2. Coifitz Augustin Beck-Friis, f. 12 febr. 1824 i Stockholm, d. 16 apr. 1897 å Börringekloster. Föräldrar: fideikommissarien till Börringekloster och Fiholm, kammarherren greve Korfits Beck-Friis och Eva Ulrika Barck. Åtnjöt undervisning i hemmet samt besökte vintern 1834–35 College Henri i Paris; student i Lund 12 febr. 1840; disp. 20 maj 184...

Beck-Friis, Joachim, Riksråd, Kammarherre, Hovrättsråd (1722 – 1797)

1. Joachim Beck-Friis, f. 18 juli 1722, d 3 aug. 1797 på Börringekloster. Föräldrar: majoren Korfits Ludvig Beck-Friis och Maria Sofia Skogh. Student i Lund 11 febr. 1735. Auskultant i Göta hovrätt 1 apr. 1740; v. häradshövding 1743; kammarherre 13 apr. 1744; assessor i Göta hovrätt 9 maj 1754; hovrättsråd 8 mars 1757; revisionsse...

Beck-Friis, Lave G, Diplomat, Kammarherre (1834 – 1904)

3. Lave Gustaf Beck-Friis, den föregåendes broder, f. 19 maj 1834 på Fiholm i Södermanland, d. 20 juli 1904 på Bosjökloster i Skåne. Student i Lund 19 juni 1851; avlade kansliexamen 18 juni 1852 och examen till rättegångsverken 6 dec. 1854. E. o. kanslist i civildepartementet 16 juli 1852; auskultant i hovrätten över Sk&ar...

Bielke, Axel G, Konstsamlare, Kammarherre, Konstkännare, Konstföreningsgrundare (1800 – 1877)

32. Axel Gabriel Bielke, f. 28 mars 1800, d 17 jan. 1877 i Stockholm. Föräldrar: kornetten greve Gustav Ture Bielke till Sturefors och Viggebyholm och Charlotta Katarina Hård af Segerstad. Student i Uppsala 5 dec. 1815; avlade kansliexamen 12 juni 1820; företog en utrikes resa 1825—27. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 29 juni 1820; kammarjunkare 1822; kammarherre 1 febr. 1828; va...

Bielke, Gustav, Diplomat, Kammarherre, Hovrättspresident (1618 – 1661)

23. Gustav Bielke, den föregåendes kusin, son till B. 21, friherre till Korpo, herre till Edshammar, Frösvik och Åkerö, f. 29 sept, 1618 på Frösvik i Uppland, d 23 okt. 1661 på Almenäs i Västergötland. Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 10 juni 1639. Kammarherre 1640; vice president i Svea hovrätt 13 sept. 1645; p...

Bielke, Nils, Kammarherre, Romersk senator, Påvlig kammarherre (1706 – 1765)

28. Nils Bielke, son till B. 26, f. 12 jan. 1706 i Stockholm, d 12 juni 1765. Svensk kammarherre; naturaliserad i Frankrike 1733; kammarherre hos påven 1735; romersk senator 10 febr. 1737. Innehade utländska ordnar.

Gift 27 aug. 1727 med Hedvig Elisabet Sack, f. 14 febr. 1708, d 3 maj 1760, dotter till överstelöjtnanten Karl Filip Sack.

Bielke, Sten Carl, Riksdagsledamot, Botanist, Kammarherre, Vice hovrättspresident (1709 – 1753)

29. Sten Carl Bielke, f. 14 mars 1709 i Stockholm, d 13 juli 1753 på Stenby i Adelsö socken. Föräldrar: dv. översten, slutligen landshövdingen friherre Ture Stensson Bielke och Ursula Kristina Törne. Student i Uppsala 4 dec. 1721; erhöll ett »hederligit» testimonium academicum 15 mars 1729. E. o. kanslist vid utrikes- och kammarexpeditionerna 20 maj 1729; amanuens vid K. biblioteket 17 aug. ...

Bielke, Sten Nilsson, Diplomat, Lagman, Riksråd, Amiral, Kammarherre, Riksskattmästare, Statskontorspresident (1624 – 1684)

24. Sten Bielke d. y., den föregåendes broder, f. 8 aug. 1624 på Åbo slott, d 8 sept. 1684 i Stockholm. Friherre till Korpo, herre till Leals län, Gäddeholm, Gräsö, Mellå, Örboholm och Tånga. — Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 13 jan. 1644. Kapten vid amiralitetet 13 ...

Bildt, Carl N D, Diplomat, Kammarherre, Kabinettssekreterare (1850 – 1931)

2. Carl Nils Daniel Bildt, den föregåendes son, f. 15 mars 1850 i Stockholm. Student vid Uppsala universitet 17 sept. 1866; juris utriusque kandidat 6 apr. 1870. Auskultant i Svea hovrätt 11 apr. 1870; e. o. notarie där 25 apr. s. å.; attaché i Paris 3 juni s. å., i London 23 nov. s. å., i Paris 2 juni 1871 och i London 14 okt. s. &arin...

Birger Månsson, Biskop, Påvlig kammarherre, Nuntie (– 1464)
Birger Månsson (Birgerus Magni), f. tidigast 1417 (troligen något av de närmast följande åren), d 1464. Föräldrar: rådmannen i Stockholm Magnus Birgersson och Margit, dotter till Laurens Paling och förut gift med borgmästaren i Stockholm Jösse Dæn. Inskrevs vid Leipzigs universitet sommarsemestern 1438 och promoverades där till artium baccalarius i sept. 1440; upptog senast år 1441 och trolige...
Björnstjerna, Johan Magnus, Riksdagsledamot, Kammarherre, Kavalleriofficer, General, Lantförsvarsminister (1805 – 1898)

3. Johan Magnus Björnstjerna, f. 28 jan. 1805 på Kristinelund i Arby socken nära Kalmar, d 20 mars 1898 i Stockholm. Föräldrar: generalmajoren Magnus Johan Björnstjerna och Sara Elisabet Nilsson. Student i Uppsala 9 okt. 1818; kadett vid Karlberg 28 sept. 1820; utexaminerad därifrån 20 sept. 1822; fänrik vid andra livgardet 10 dec. s. å.; ...

Björnstjerna, Oscar Magnus F, Diplomat, Riksdagsledamot, Kammarherre, General, Utrikesminister (1819 – 1905)

5. Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna, den föregåendes broder, f. 6 mars 1819 i Stockholm, d 2 sept. 1905 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1836. Passerade graderna vid livgardet till häst 12 juli 1836—5 mars 1837; fanjunkare vid livregementets dragonkår 27 juni 1836; avlade officersexamen 19 dec. 1837; underlöjtnant vid nämnda...

Bonde, Carl Jedvard, Diplomat, Godsägare, Överstekammarherre (1813 – 1895)

15. Carl Jedvard Bonde, sonson till B. 12, f. 4 mars 1813 på Eriksberg, Stora Malms socken, d 24 dec. 1895 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren och fil. doktorn friherre Karl Karlsson Bonde och Ingeborg Bonde. Åtnjöt skolundervisning i Bremen. Fanjunkare 28 apr. 1830; fänrik vid Svea livgarde 23 apr. 1831; student i Uppsala 22 nov. s. å.; attac...

Bonde, Clas, Landshövding, Riksråd, Kammarherre, Rikskammarråd (1664 – 1726)

8. Clas Bonde, den föregåendes syssling, f. 27 nov. 1664 på Vaholm i Västergötland, d 23 apr. 1726 på Sävstaholm. Föräldrar: lantdomaren i Skåne Ulf Bonde och Kristina Bielkenstierna. Greve till Sävstaholm (1719), friherre till Vaholm, herre till Ör, Åkeshov, Johannislund, Bergkvara, Nygård, Gäddeberg och Ulfängen. Studerade i Lund; inskriven vid Upps...

Bonde, Gustaf, Landshövding, Riksråd, Kammarherre, Universitetskansler, Alkemist (1682 – 1764)

9. Gustaf Bonde, son till B. 7 i hans första gifte, f. 6 apr. 1682 i Stockholm, d 5 dec. 1764 därstädes. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Hässelby och Mällingsholm. Student vid Åbo universitet 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697—98; kornett vid Upplands ståndsdrago...

Bonde, Nils, Arméofficer, Landshövding, Holsteinsk överkammarherre (1685 – 1760)

10. Nils Bonde, den föregåendes broder, son till B. 7 i hans första gifte, f. 19 jan. 1685 i Stockholm, d 24 apr. 1760 därstädes. Greve av Björnö, ägde Hörningsholm och Toftaholm. Student vid Åbo akademi 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697—98; student i Tübingen jan. ...

Boye, Fredrik C, Grafiker, Tidningsredaktör, Konsthistoriker, Kammarherre, Kavalleriofficer (1773 – 1857)

8. Fredrik Carl Boye af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 7 juli 1773 i Stralsund, d 8 febr. 1857 i Stockholm. Föräldrar: dv. ryttmästaren friherre Fredrik Boije af Gennäs, sedermera postdirektör i Stralsund samt titulär landshövding, och Fredrika Karolina von Blessing. Volontär i Blixenska regementet 1 juni 1775; kvartermästare i Västgöta kavallerire...

Brahe, Gustaf, Fältmarskalk, Kammarherre, Ståthållare (1558 – 1615)

3. Gustaf Brahe, den föregåendes broder, greve till Visingsborg, friherre till Sundholmen, herre till Borkholm, f. 8 mars 1558 på Rydboholm, d 10 Jan. l615 i Danzig. Var hovjunkare hos Sigis- mund 1587 och kammarherre hos densamme 1593; legat till München 1591; sändes 1593 av Sigismund till Danmark (audiens 1 juli) och till hertig Karl och riksrådet; ...

Brahe, Nils, Diplomat, Riksråd, Amiral, Överkammarherre (1633 – 1699)

10. Nils Brahe d. y., den föregåendes son, f. 10 apr. 1633 i Anklam, d 25 jan. 1699 i Stockholm. Greve till Visingsborg, friherre, till Kajana, herre till Rydboholm, Lindholmen, Bogesund och Skokloster i Uppland, Brahehus, Lyckas, Östanå och Västanå i Småland, Sesswegen i Lifland och Spiker på Rügen. Uppfostrades efter moderns död 1643 hos farbrodern,...

Broman, Erland Carlsson, Riksdagsledamot, Kammarherre, Kommerskollegiepresident (1704 – 1757)

2. Erland Carlsson Broman, styvsons sonson till B. 1, friherre till Rosersberg, herre till Segersjö, f. 1 nov. 1704 på Bergby i Vendels församling, d. 19 jan. 1757 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Karl Broman och Eva Hök. Student i Lund. Hovjunkare 25 juni 1722; auskultant i Svea hovrätt 10 febr. 1724 (ed 19 febr. s. å.); kammarherre 5 juli 1731...

Bråkenhielm, Gustaf Anton, Kabinettskammarherre, Kavalleriofficer, General (1837 – 1922)

2. Gustaf Anton Bråkenhielm, den föregåendes brorson, f. 7 juni 1837 på Lillö kungsgård, Norra Åsums socken, d. 13 febr. 1922 i Hälsingborg. Föräldrar: lagmannen Johan Nyman Bråkenhielm och Johanna Katarina Fastberg. Elev vid krigsakademien å Karlberg 20 jan. 1851; avlade officersexamen 1 dec. 1855; underlöjtnant vid skånska dragonrege...

Burén, Axel O G, Företagsledare, Statsrevisor, Kammarherre (1842 – 1923)

3. Axel Otto Gotthard Buren, den föregåendes broder, f. 20 okt. 1842 på Ekeberg i Ekeby socken, Linköpings stift, d. 23 nov. 1923 i Stockholm. Elev vid Norrköpings lyceum 1855 och vid Uppsala katedralskola 1857; student i Uppsala 26 maj 1863; avlade kameralexamen 30 maj 1864. Biträdde i Stockholms läns landskontor hösten 1864; e. o. kammars...

Burenstam, Carl J R, Diplomat, Kammarherre, Urkundsutgivare (1829 – 1907)

Carl Johan Reinhold Burenstam, f. 10 nov. 1829 å Skyllberg, Lerbäcks socken, d. 17 juni 1907 å Tjälvesta, Snavlunda socken. Föräldrar: överstelöjtnanten Johan Daniel Burenstam och grevinnan Mariana Beata von Rosen. Inskriven i Uppsala universitets preliminaristmatrikel 19 maj 1848; student i Uppsala 8 juni s. å.; disp. 28 nov. 1849 (De pantheis...

Cederhielm, Carl Gustaf, Diplomat, Kammarherre (1693 – 1740)

4. Carl Gustaf Cederhielm, son till C 2, f. 2 juli 1693 på Sturefors i Vists socken, d 1740 i Paris. Student i Uppsala 11 febr. 1710; bevistade 1713/14 och 1723 års riksdagar och var vid den senare ledamot av kommersedeputationen (jmfr adelns prot. 13 febr.) och av deputationen för undersökning rörande priserna; bisittare vid lagmansting i Österg&oum...

Cederhielm, Germund Carl, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarherre, Hovrättspresident (1717 – 1789)

6. Germund Carl Cederhielm, sonson till C. 2, den föregåendes kusins son, f. 9 maj 1717 på Sörby, d 30 okt. 1789 , därstädes. Föräldrar: lagmannen i Tiohärads lagsaga Erik Germund Cederhielm och Katarina Ebba Natt och Dag. Student i Uppsala 1 okt. 1730; erhöll »in optima forma» testimonium academicum 29 nov. 1732; student i Lund 4 nov. 1734. Auskultan...

Cederhielm, Josias Carl, Riksdagsledamot, Kammarherre, Tullråd (1734 – 1795)

7. Josias Carl Cederhielm, den föregåendes syssling, friherre till Lindholmen, Segersjö och Västberga, f. 11 apr. 1734 i Stockholm, d 21 dec. 1795 på Västberga, Brännkyrka socken. Föräldrar: kammarherren Karl Vilhelm Cederhielm och Anna Margareta von Strokirch. Student i Uppsala 23 juli 1741; erhöll testimonium academicum vt. 1750. Auskultant i kommer...

Cederschiöld, Staffan F R P, Diplomat, Kammarherre, Generaltulldirektör (1847 – 1927)

7. Staffan Fredrik Robert Per Cederschiöld, den föregåendes syssling, f. 28 jan. 1847 i Stockholm, d 9 jan. 1927 därstädes. Föräldrar: kammarrådet Rudolf Uranius Cederschiöld och Louise Gustava Adelheid Quaade från Danmark. Åtnjöt undervisning i Stockholms lyceum; avlade avgångsexamen därstädes 25 maj 1...

Creutz, Ernst Johan, Riksdagsledamot, Arméofficer, Lagman, Landshövding, Kammarherre (1675 – 1742)

6. Ernst Johan Creutz, de tre föregåendes kusin, son till C. 2, f. 12 febr. 1675 i Åbo, d. 3 apr. 1742 på Kristineholm i Allhelgona socken, Strängnäs stift. Student i Åbo 1683; företog en utrikes studieresa; fänrik vid Upplands tremännings infanteriregemente 1 sept. 1700; hovjunkare hos änkedrottning Hedvig Ele...

Creutz, Lorentz d.y., Diplomat, Landshövding, Kammarherre, Vice bergskollegiepresident (1646 – 1698)

3. Lorentz Creutz d. y., den föregåendes brorson, son till C. 1, f. 31 mars 1646 på Sarvlaks, d. 7 febr. 1698 i Stockholm. Herre till Kasseritz, Sarvlaks och flera andra gårdar samt Forsby och Malmgård i Pernå socken, Molnby och Näse m. fl. i Borgå socken, Västerby i Pojo, Tyko i Bjärnå, Kirjakkala i Uskela, Ka...

Cronhiort, Abraham, Arméofficer, Landshövding, General, Florentinsk kammarherre (1634 – 1703)
1. Abraham Cronhiort, f. 1 jan. 1634 på Kockenhausen i Lifland, d. 12 nov. 1703 i Helsingfors. Föräldrar: översten Abraham Larsson Hirsch, adlad Cronhiort, och Dorotea Vellingk. Volontär vid Närke-Värmlands regemente och vid svenska armén i Tyskland 1648; fänrik vid regementet 1648; student i Rostock hösten 1649 och i Greifswald 3 dec. 1651; löjtnant vid fältmarskalken greve G. A. Lewenhaupts r...
Cronstedt, Jacob, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarherre (1668 – 1751)

1. Jacob Cronstedt, före adlandet Olderman, greve och friherre till Fullerö och Almö i Barkarö socken, f. 23 nov. 1668 i Stockholm, d. 21 febr. 1751 därstädes. Föräldrar: handelsmannen och föreståndaren för tyska kyrkan i Stockholm Anders Olderman och Anna Gerdes. Student i Uppsala 3 mars 1679 (avlade studenteden 12 dec. 1695); adl...

Cronstedt, Johan Adam, Arméofficer, Landshövding, Kammarherre, General (1749 – 1836)

7. Johan Adam Cronstedt, son till C. 4, den föregåendes broder, f. 12 nov. 1749 i Stockholm, d. 21 febr. 1836 därstädes. Sergeant vid arméns flotta 6 mars 1763; kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 18 juni 1766; livdrabant 19 dec. 1766 (erhöll lön 9 sept. 1767); löjtnant i armén 3 nov. 1773; v...

d'Albedyhll, Gustaf, Diplomat, Kammarherre, Kammarjunkare (1758 – 1819)

2. Gustaf d'Albedyhll, den föregåendes sonson, f. 31 mars 1758 i Stralsund, d. 11 aug. 1819 på Lövsund, Runtuna socken. Föräldrar: överstelöjtnanten Krister Reinhold d'Albedyhll och friherrinnan Helena Dorotea Elisabet von Eickstedt. Vistades, hos morbrodern, preussiske överhovmarskalken friherre A, L. M. von Eickstedt-Peterswaldt från 1762; kom ...

De Geer, Charles, Riksdagsledamot, Kammarherre (1747 – 1805)

4. Charles De Geer, den föregåendes son, f. 8 mars 1747 på Lövsta, d 13 jan. 1805 i Stockholm. Volontär vid greve Gabriel Spens regemente (garnisonsregementet i Pommern) 1756; förare därstädes 1 sept. 1756; sergeant 1758; konstituerad fänrik 11 dec. 1760; student vid Uppsala universitet 7 okt. 1761; stabsfänrik 3 nov. 1761; fänrik vid livgardet 26 maj...

de Geer, Emanuel, Diplomat, Riksråd, Kammarherre (1748 – 1803)

5. Emanuel de Geer, den föregåendes broder, f. 28 sept. 1748 i Stockholm, d 19 apr. 1803 i Uppsala. Volontär vid livgardet 1755; fänrik där 3 sept. 1764; inskriven som student vid Uppsala universitet 7 okt. 1761; erhöll avsked från livgardet 18 sept. 1771; kammarherre hos änkedrottning Lovisa Ulrika 6 dec. 1771; reste utrikes; e. o. kanslist vid kansl...

De la Gardie, Jacob Casimir, Riksråd, Överkammarherre, Kavalleriofficer (1629 – 1658)

7. Jacob Casimir De la Gardie, broder till D. 4, 6, 8 och 9, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kolk, Soneburg, Kida, Tarwast, Tiurala, Runsa och Arnö samt Biskopstorp, f. 3 febr. 1629 i Stockh...

De la Gardie, Axel G., Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Kammarherre (1772 – 1838)

16. Axel Gabriel De la Gardie, den föregåendes broder, f. 23 nov. 1772 i Stockholm, d 15 jan. 1838 på Maltesholm i Östra Sönnarslöv. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 2 juli 1777; sergeant vid Västmanlands regemente 24 jan. 1781; sekundadjutant därstädes 7 febr. 1781; fänrik 12 apr. 1786; stabslöjtnant vid premiärmajorens kompani 25 mars 1790; s...

De la Gardie, Gustaf Adolf, Riksråd, Överkammarherre, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Universitetskansler (1647 – 1695)

10. Gustaf Adolf De la Gardie, den föregåendes brorson, son till D. 4 och 5, f. 11 dec. 1647 i Stockholm, d 5 mars 1695 på Värnanäs' sätesgård, Halltorps socken. Greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kägleholm, Magnusberg, Mariedal, Vänngarn ...

de Mornay, Charles, Diplomat, Kammarherre, Krigsbefäl (– 1574)

1. Charles de Mornay, sieur de Varennes, avrättad 4 sept. 1574 på Stockholms Stortorg. Kom i svensk tjänst 1557; i legation till Polen hösten 1557—sommaren 1558; diplomatisk budbärare till sin frände C. de Dancay i Köpenhamn hösten 1558 och våren 1559 (instr. 18 mars); i hertig Eriks tjänst från 1558; sändes jämte Gustaf Johansson (Tre rosor) och Karl Holgersson (Gera) till England 1559 att ...

Djurklou, Nils Gabriel, Författare, Skriftställare, Kammarherre, Fornforskare (1829 – 1904)

3. Nils Gabriel Djurklou, sonsons son till D. 2, f. 24 juli 1829 på Sörby, Norrbyås sn (ör.), d. 31 mars 1904 i Örebro. Föräldrar: godsägaren och kaptenen friherre Gabriel Djurklou och friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld. Efter studier vid Uppsala lyceum student i Uppsala 30 maj 1847; kansliex. 5 juni 1854; fil. hed.-doktor i Köpenhamn 5 juni ...

Dohna, Christoff Delphicus, Arméofficer, Fältmarskalk, Kammarherre, Kavalleriofficer (1628 – 1668)

1. Christoff Delphicus, burggreve' och greve zu Dohna (skrev sig Dhona), f. 4 juni 1628 i Delft, Nederländerna, d. 21 maj 1668 i London. Föräldrar: Christoff, burggreve och greve zu Dohna, och grevinnan Ursula von Solms-Braunfels. Inskrevs som barn vid prinsens av Oranien livgarde, kapten och kompanichef 16 maj 1646; kammarherre hos drottning Kristina 28 jan. 1653; överste för Livgardet 16 j...

Drake, Erik, Kammarherre, Kavalleriofficer (1625 – 1673)

4. Erik Drake, son till D. 2 i dennes andra gifte, f. 17 april 1625 på Göberg, Linderås sn (Jönk.), d. 19 mars 1673 där. Volontär 1639; fänrik vid Älvsborgs reg. 1644; löjtnant vid Livgardet juli 1645; kapten där 1646; var 1650 ryttmästare vid Barclays skvadron; kammarherre hos arvprinsen Karl Gustav och major till häst 1 april 1654; generaladjutant 2...

131 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se