Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
4 träffar, sida:  1 
Hartmansdorff, von, J August, Riksdagsledamot, Kammarrättspresident (1792 – 1856)

von Hartmansdorff, Jacob August, f 12 mars 1792 i N Liarp, Adelöv (Jönk), d 21 dec 1856 i Sthlm (Nik). Föräldrar: regementskvartermästaren Jacob Baltzar v H o Fredrika Grönhagen. Inskr vid UU 14 mars 06, ex till rättegångsverken 07, kansliex 08, eo kanslist i krigsexp 22 febr 09, kopist vid pommerska exp 22 juni 10, kanslist o v notarie i Sundhetskoll 17 juni 11, kanslist i dep för kolo...

Lagerbjelke, Johan Gustaf, Sjöofficer, Amiral, Kammarrättspresident (1745 – 1812)

1 Lagerbjelke, Johan Gustaf, f 22 maj 1745 i Karlskrona, d 16 okt 1812 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: riksrådet frih Axel Lagerbielke o frih Sophia Maria v Psilander. Kadett vid örlogsflottan i Karlskrona jan 57—61, löjtn vid amiralitetet 13 sept 62, sjöartillerilöjtn 31 jan 70, deltog i riksdagarna 71—72, 78—79, 86, 89, 00 o 09—10 (lagutsk 10), major vid sjöartilleribataljonen 20 juni 74...

Låstbom, af, Herman, Lagman, Landshövding, Kammarrättspresident (1742 – 1811)

af Låstbom, Herman (före adl Låstbom), f 2 nov 1742 i Kristinehamn, d 16 maj 1811 där (enl db för Varnum, Värml). Föräldrar: brukspatronen Anders Låstbohm o Anna Elisabet Kolthoff. Inskr vid UU 30 jan 56, auskultant i Svea hovrätt 15 dec 59, eo kanslist i justitierevisionsexp 28 jan 60, ord kanslist i generalauditörsexp 6 ok...

Quensel, Nils J E, Statsråd, Kammarrättspresident, Hovrättsråd (1894 – 1971)

4 Quensel, Nils Jacob Eberhard, syssling till Q 3, f 22 okt 1894 i Sthlm, Ad Fredr, d 8 nov 1971 där, ibid. Föräldrar: justitierådet Olof Eberhard Carl Q o Anna Jönsson. Studentex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 11 maj 12, inskr vid UU 30 aug 12, FK 29 maj 15, JK där 16 april 20,...

4 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se