Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
26 träffar, sida:  1 
Ahlberg, Axel W, Klassisk filolog (1874 – 1951)

Ahlberg, Axel Wilhelm, f. 26 apr. 1874 i Gällstad. Föräldrar: prosten August Ahlberg och Laura Antoinette Gyzander. Avlade mogenhetsexamen i Halmstad 28 maj 1891; student i Lund 9 febr. 1892; fil. kand. 15 sept. 1894; studerade i Uppsala läsåret 1895–96; fil. lic. i Lund 14 dec. 1899; disp. 26 maj 1900; fil. doktor 31 maj s. å.; företog, delvis med understöd av offentliga medel, resor till L...

Alexanderson, Aron M, Klassisk filolog (1841 – 1930)

1. Aron Martin Alexanderson, f. 10 apr. 1841 i Stockholm. Föräldrar: dv. curator ad litem, sedermera rådmannen i Stockholm Fredrik Bernhard Alexanderson och Katarina Henrika Nordström. Genomgick Stockholms gymnasium; avlade mogenhetsexamen i Uppsala 11 maj 1860 och inskrevs som student därstädes 14 maj s. å.; fil. kand. 31 jan. 1866; disp. 17 maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å.; företog läså...

Ausius, Henrik, Klassisk filolog, Jurist (1603 – 1659)

Ausius, Henrik, f. 28 sept. 1603, d. 23 (26?) apr. 1659 (begravd 8 maj). Föräldrar: kyrkoherden i Ås Magnus Hénrici och Cecilia Håkansdotter. Kallade sig som yngre Henricus Magni. Kom till Växjö skola 1614; student i Uppsala i juni 1627; kallad till kollega vid collegium illustre i Stockholm 1629; återvände som »Trollorum alumnus» (begåvad med Trolleska stipendiet) till Uppsala 1630; informa...

Bergman, Johan, Gymnasielärare, Klassisk filolog, Nykterhetsman (1864 – 1951)

Bergman, Johan, f. 6 febr. 1864 i Tydje. Föräldrar: hemmansägaren Nils Fredrik Andersson öch Ingegärd Sofia Engelbrektsdotter. Intogs i Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1877 : avlade mogenhetsexamen därstädes 22 maj 1882; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1884; fil. lic. 14 nov. 1888; disp. 27 maj 1889; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit ett betydande antal u...

Bersell, Anders Olof, Klassisk filolog (1853 – 1903)

Bersell, Anders Olof (som student Bärsell), f. 16 maj 1853 i Utmeland, d 16 dec. 1903 i Rock Island, Ill. Föräldrar: bonden Bärs Olof Olsson och Karin Persdotter. Genomgick Fjellstedtska skolan i Uppsala 1872–77; avlade mogenhetsexamen vid h. allmänna läroverket därstädes 23 maj 1877; student i Uppsala 20 sept. s. å.; teol. fil. kand. 15 dec. 1879. Lärare vid Evangeliska fosterlandstiftelsen...

Cavallin, Christian, Klassisk filolog, Lexikograf (1831 – 1890)

3. Christian Cavallin, den föregåendes broder, f. 3 sept. 1831 i Borrlunda, d. 10 okt. 1890 i Lund. Genomgick Lunds katedralskola; student i Lund 20 nov. 1847; disp. 3 maj 1848 (Staten, dialog af Platon, p. 6; pres. S. Cavallin); fil. kand. 11 juni 1853; disp. 13 juni 1853 (Computatio observationum eclipsis solis quae erat die XXVIII julii MDCCCLI, p. 2; pres. J. M. Agardh); fil. d...

Dahl, Christopher, Präst, Psalmdiktare, Klassisk filolog, Skald (1758 – 1809)

3. Christopher Dahl, de båda föregåendes broder, f. 17 maj 1758 i Saleby församling, d. 4 sept. 1809 i Uppsala-Näs prästgård. Elev vid Skara trivialskola 17 okt. 1765 och gymnasium hh 1770; student i Uppsala 26 sept. 1775; disp. 18 juni 1777 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX:1—27, versione et notis explicata, p. III; pres. A. Afzelius); avlade ...

Ek, Johan Gustaf, Klassisk filolog (1808 – 1862)

Ek, Johan. Gustaf, f. 3 sept. 1808 på Ekekulls dragontorp, Skede sn (Jönk.), d. 7 okt. 1862 i Lund. Föräldrar: rotmästaren vid Smålands dragonreg. Petter Ek och Elisabeth Margaretha Pettersdotter. Genomgått Växjö skola och gymnasium 1817–28; student i Lund 1 okt. 1828; filol. kand. 20 juni 1831; fil. kand. 2 juni 1832; fil. magister med första hedersrummet 23 juni s. å.; docent i romerska li...

Janzon, G Elias, Klassisk filolog, Översättare (1859 – 1929)

Janzon, Gustaf Elias, f 25 nov 1859 i Sthlm, Nik, d 24 juni 1929 i Lerum, Älvsb. Föräldrar: vaktmästaren Erik Gustaf J o Ingrid Katarina Malmorin. Mogenhetsex vid Sthlms gymn vt 77, inskr vid UU 20 sept 77, FK 29 jan 89, FL 27 maj 93, disp 29 maj 94, FD 31 maj 94, inskr vid univ i Berlin 94, docent i klassisk filologi vid GH 31 maj 95—1 jan 25, sekr i styr för GH 1 sept 99—30 juni 07, i Filo...

Knös, O Vilhelm, Klassisk filolog, Skolman (1838 – 1907)

5 Knös, Olof Vilhelm, f 15 aug 1838 i Gamla Uppsala, d 10 jan 1907 i Uppsala. Föräldrar: dompr Anders Erik K o Gabriella Schönherr. Studentex i Uppsala 18 maj 57, inskr vid UU 19 maj 57, FK 28 maj 68, disp 25 maj 69, FD 31 maj 69, doc i grekiska 4 juni 72—vt 74, allt vid UU, lektor i grekiska, latin o filosofisk propedeutik vid h elementarlärov i Gävle 24 febr 74, ...

Linder, Carl Wilhelm, Präst, Klassisk filolog, Kommunalman, Riksdagsman (1825 – 1882)

Linder, Carl Wilhelm, f 10 mars 1825 i Torpa Norrgård, Vist, Ög, d 20 okt 1882 i Linköping. Föräldrar: hemmansäg o rusthållaren Daniel Persson o Christina Nilsdtr. Inskr vid UU ht 45, FK 31 mars 51, FM 16 juni 51, docent i latinska språket 18 juli 54, adjunkt i grekiska språket s d, allt vid UU, examinator i studentex i grekiska ht 54—vt 59, lärare i latin o grekiska vid Uppsala Lyceum vt 55...

Lindskog, Claes, Klassisk filolog, Ecklesiastikminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1870 – 1954)

2 Lindskog, Claes, bror till L 1, f 15 juni 1870 i Gbg, Karl Johan, d 21 april 1954 i Malmö, Slottsstaden. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 22 maj 88, inskr vid LU 29 aug 88, FK 15 sept 90, eo amanuens vid univ:bibl 30 okt 91-15 okt 94, FL 6 april 95, disp 18 maj 95, doc i latinska språket o litteraturen 18 juni 95, FD 31 maj 97, studentkårens v ordf 97, dess ordf 98, allt vid LU,...

Lundblad, Johan, Präst, Historiker, Klassisk filolog, Boktryckare (1753 – 1820)

1 Lundblad, Johan, f 1 mars 1753 i Tönnersjö, Hall (fdb saknas), d 20 (ej 18) juni 1820 i Lund. Föräldrar: torparen Knut Larsson o Pernilla Kiällsdtr. Elev vid gymnasiet i Gbg 72, inskr vid univ i Leipzig 21 maj 74, mag där 22 febr 76, studier vid univ i Halle o Greifswald 77, inskr vid LU 26 april 79, doc i romersk vältalighet där 8 jan 81, prästv i Lund 31 maj 81, eo bataljonspredikant vid...

Lundström, K J Vilhelm, Klassisk filolog, Journalist, Akademisk lärare (1869 – 1940)

Lundström, Karl Johan Vilhelm, f 7 maj 1869 i Sigtuna, d 20 mars 1940 i Gbg, Vasa. Föräldrar: handl Carl August L o Johanna Charlotta Molin. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 13 maj 86, inskr vid UU 17 sept 86, FK där 13 dec 88, en av stiftarna av studentfören Heimdal 91, sekr 91–92, ordf där 93–95, FL vid UU 31 jan 93, disp 1 sept 93, FD 6 sept 93, doc i latinska språket o li...

Lysander, Albert T, Klassisk filolog, Estetiker (1822 – 1890)

1 Lysander, Albert Theodor, f 29 maj 1822 i Gbg, Kristine, d 25 april 1890 i Lund. Föräldrar: klädeshandl Sven L o Anna Dorothea Winckler. Elev vid N Beckmans privatskola, Gbg, 33, vid Gbgs gymnasium 37–40, studentex i Lund 29 sept 40, inskr vid LU ht 40–vt 48, filol kand 20 juni 43, FK 20 juni 45, disp 31 maj 47, mag 23 juni 47, doc i latinska språket o litteraturen vid LU 9 juni 48–59, adj...

Löfstedt, H Einar H, Klassisk filolog, Universitetsrektor (1880 – 1955)

2 Löfstedt, Haimon Einar Harald, son till L 1 i hans andra g, f 15 juni 1880 i Uppsala, d 10 juni 1955 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex vid Uppsala ha 1 26 maj 98, inskr vid UU 2 sept 98, FK 16 sept 01, FL 29 maj 06, disp 11 maj 07, FD 24 maj 07, doc i latinska språket o litteraturen 20 juni 07, allt vid UU, tf prof i romersk vältalighet o poesi vid LU 1 nov 11–31 mars 13, prof i samm...

Löfstedt, N Einar A, Klassisk filolog (1831 – 1889)

1 Löfstedt, Nor Einar Ansgarius, f 24 mars 1831 i Härnösand, d 21 maj 1889 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kh Harald L o Sara Catharina Bergstedt. Studentex i Uppsala o inskr vid UU vt 51, FK 31 maj 58, disp 21 maj 60, FD där 31 maj 60, lär i klassiska språk vid Uppsala lyceum 60–62, disp för docentur vid UU maj 61, doc i grekiska litteraturen där 18 juni 61, lär i grekiska o latin vid Uppsala p...

Nachmanson, Ernst, Klassisk filolog, Medicinhistoriker (1877 – 1943)

2 Nachmanson, Ernst, bror till N 1 o N 3, f 3 febr 1877 i Sthlm, Mosaiska, d 4 dec 1943 där, Osc. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 17 maj 94, inskr vid UU 6 sept 94, FK 27 maj 98, studier i Berlin for U v Wilamowitz-Moellendorff mars–dec 01, i München för H Diels o K Krumbacher april–aug 01, FL 31...

Nelson, Axel H, Klassisk filolog, Bibliotekarie, Lärdomshistoriker (1880 – 1962)

Nelson, Axel Herman, f 11 sept 1880 i Norrköping, Hedvig, d 20 maj 1962 i Uppsala, Domk. Föräldrar: grosshandl August N o Anna Paulina Ahlborg. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 1 juni 98, inskr vid UU 15 sept 98, FK 31 jan 02, bibliotekarie för Östgöta nation maj 02–maj 05, ordf där okt 04okt 05, förste kurator där...

Nilsson, N Martin P:son, Klassisk filolog, Arkeolog, Universitetsrektor (1874 – 1967)

Nilsson, Nils Martin Persson, f 12 juli 1874 i Stoby, Krist, d 7 april 1967 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: lantbrukaren Per N o Ingar Jönsdtr. Mogenhetsex vid Kristianstads h a l 10 juni 92, inskr vid LU 6 sept så, FK 31 maj 95, FL 31 jan 00, disp 26 maj så, FD 31 maj så, doc i grekiska språket o litteraturen 20 juni så, allt vid LU, tf eo prof i klassiska språk med undervisningsskyldighet i...

Norrmannus, Laurentius, Klassisk filolog, Biskop (1651 – 1703)

Norrmannus, Laurentius (Norrmann, Lars), f 24 april 1651 i Jäder, Söd, d 21 maj 1703 i Uppsala (Norrelius). Föräldrar: fogden Johan Jönsson o Rebecka Bark. Elev vid gymnasiet i Strängnäs 64, inskr vid UU 25 febr 68, företog studieresor till Tyskland o Holland 79–sept 80 o juli 96–april 97, till Danmark, Holstein o Tyskland 94, eo prof:s titel 30 april 81, bibliotekarie hos riksdrotsen [a:173...

Paulson, Johannes, Klassisk filolog, Högskolerektor (1855 – 1918)

Paulson, Johannes, f 14 mars 1855 i Välluv, Malm, d 10 mars 1918 i Gbg, Domk. Föräldrar: rusthållaren Jöns Pålsson o Kjersti Nilsdtr. Studentex vid Lunds privata elementarskola 31 maj 77, inskr vid LU 3 sept 77, FK där 15 sept 80, v ordf i LU:s studentkår 84–85, ordf där 86, eo amanuens vid LUB 7 juni 8422 sept ...

Persson, Axel W, Klassisk filolog, Klassisk arkeolog (1888 – 1951)

Persson, Axel Waldemar, f 1 juni 1888 i Kvidinge, Krist, d 7 maj 1951 i Uppsala, Domk. Föräldrar: godsarrendatorn Carl P o Charlotta Johannesdtr. Mogenhetsex vid Helsingborgs h a l 9 juni 06, inskr vid LU 15 sept 06, FK där 31 maj 10, inskr vid univ i Göttingen sommarterminen 12, vid univ i Berlin vinterterminen 12–13, FL vid LU 15 dec 13, studerade i Berlin jan–juni o dec 14, disp vid LU 25...

Persson, Per, Klassisk filolog (1857 – 1929)

Persson, Per, f 31 dec 1857 i Västra Vingåker, Söd, d 27 juni 1929 i Uppsala. Föräldrar: hemmansägaren Per P o Brita Elisabet Persdtr. Studentex vid Örebro h elementarlärov 9 juni 74, inskr vid UU 14 sept 75, FK 21 jan 78, FL 15 sept 83, disp 20 mars 86, doc i klassiska språk 30 april 86, FD 31 maj 86, allt vid UU, lär vid Fjellstedtska skolan, Uppsala, ht 84

Petersson, Pehr Johan, Klassisk filolog, Poet (1816 – 1874)

Petersson, Pehr Johan, f 8 maj 1816 i Skirö, Jönk, d 19 juni 1874 i Uppsala. Föräldrar: riksdagsmannen Peter Pehrsson o Anna Stina Zachrisdtr. Elev vid Växjö gymnasium 32, dimissionsbetyg där 2 juni 35, inskr vid UU 26 okt 35, informator juni 37–39, disp pro exercitio vid UU vt 40, FK 24 mars 42, disp pro gradu maj 42, mag 14 juni 42, doc i romersk poesi 14 dec 42, allt vid UU, adjunkt i lat...

Rudberg, Gunnar, Klassisk filolog (1880 – 1954)

Rudberg, Gunnar, f 17 okt 1880 i Björsäter, Skar, d 6 aug 1954 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kontraktsprosten August R o Helena Elisabet Charlotta Odström. Mogenhetsex vid H a l i Skara 2 juni 99, inskr vid UU 14 sept 99, FK 31 jan 03, FL 31 maj 07, disp 19 maj 08, FD 30 maj 08, ordf i studentkåren 08–09, doc i grekiska språket o litt:en 19 sept 08–1 juni 19, allt vid UU, lär i latin vid Uppsa...

26 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se