Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
10 träffar, sida:  1 
Cronström, Isaac, Arméofficer, General, Guvernör, Krigsrådspresident (1661 – 1751)

5. Isaac Cronström, den föregåendes broder, son till C. 2, f. 3 juli 1661 i Avesta, d. 31 juli 1751 på godset Nemelaer i Brabant i Nederländerna. Student i Uppsala 6 maj 1670; företog en utrikes studieresa 1679 och blev därunder student i Leipzig 1679, Leiden 21 okt. 1680 och Paris 1681; fänrik vid greve K...

Dahlbergh, Erik J, Arkitekt, Landshövding, Fältmarskalk, Fortifikationsofficer, Generalguvernör, Krigsråd (1625 – 1703)

Dahlbergh, Erik Jönsson, f. 10 okt. 1625 i Stockholm, d. 16 jan. 1703 därstädes. Föräldrar: landsbokhållaren Jöns Eriksson (Dahlberg) och Dorotea (Dordi) Matsdotter. Åtnjöt undervisning hos kyrkoherden i Simtuna Johannes Marci Simtelius 1630–31; gick i skola i Västerås 1631, i Uppsala 1632–34, i Norrköping 1635&n...

Forbus, Arvid, General, Krigsråd (1598 – 1665)

Forbus, Arvid, f 15 juni 1598, trol på Ånäs i Borgå sn, Nyland, d 29 maj 1665 i Stettin. Föräldrar: tullnären i Borgå Enevald Forbes o Karin Matsdtr (Björnram). Löjtn vid Ernst Creutz' reg (Östra Nylands inf:reg) 1623, kapten vid R Metstakes reg (Björneborgs reg) 1626, överstelöjtn där 22 maj 1630, ö...

Frisenheim, Johan Henrik, Landshövding, Krigsråd (– 1737)

Frisenheim, Johan Henrik (före adl Fri-sius), f omkr 1670 i Nyen, d 12 okt 1737 i Villmanstrand. Fader: kh i tyska förs i Nyen Johan Henrik Frisius. Burskap som köpman i Nyen 1691, flyttade till Viborg 1703, krigskommissarie vid finska armén 1710, överkrigskommissarie 1713, krigsråd 4 dec 1716, adl 6 dec s å, landsh i Nyslotts o Kymmenegårds län 16 sept 1721, frih 4 aug 1727.

G 1...

Otter, von, Salomon, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarråd, Krigsråd (1647 – 1732)

1 von Otter, Salomon, före adl Otter, f 11 okt 1647 i Örebro, d 23 nov 1732 i Karlskrona. Föräldrar: faktorn vid Örebro faktori Carsten Otterr o Christina Hansdtr (Schemmelkorn). Skolgång i trivialskolan i Örebro 57–59, skrivare i landskontoret där 61, kammarskrivare i Kammarkolls generalmilitiekontor 28 mars 67, i koll:s ...

Paykull, Jurgen, Arméofficer, Riksråd, General, Guvernör, Krigsråd (1605 – 1657)

1 Paykull, Jurgen, f 2 maj 1605 i Reval, d 1 febr 1657 (bet för ringn 7 febr i Sthlm, Jak). Föräldrar: godsägaren Jurgen P o Margareta v Treyden. Fänrik vid Gustav Horns (bd 19) reg 26, vid Ernst Creutz' (bd 9, s 84) nyländska reg samt Klas Hastfehrs o Gustav Horns Savolaksreg:n 30 — 31, löjtn vid Arvid Forbus' (bd 16) värvade reg 32, major vid Savolaks reg 35, överstelöjtn vid Gustaf Otto S...

Pyhy, von, Conrad, Kansler, Krigsråd (1500omkr – 1553)

von Pyhy, Conrad (före mars 1536 Peutinger), f omkr 1500 i Tyskland, d trol i maj 1553 i Västerås. Föräldrar: okända. Var Gustav I:s kansler 24 aug 38sept 43, skriver sig "krigsråd och kansler" 12 jan 39, erhåller k fullm att tills med andra underhandla med Danmark 8 sept 40 (GIR 1540, s 124) o 10 aug 41 (GIR 1541, s 286) o med Frankrike 25 jan 42 (GIR 1542, s 65).

G m A...

Reuterholm, Nils E, Riksdagsledamot, Landshövding, Krigsråd (1676 – 1756)

1 Reuterholm, Nils Esbjörnsson, f 16 sept 1676 i Stora Rytterne, Vm (v Dalin), d 4 dec 1756 (v Dalin) i Örebro (db saknas). Föräldrar: inspektören Esbjörn Persson o Elisabet Krok. Elev vid Västerås gymn, inskr vid UU 1 mars 90, anställd vid sv ambassaden i Holland till Rijswijkska freden 97, utsänd till England 98, kommissionssekr vid sv beskickn:en i Hannover 00, vid sv ambassaden till Wars...

Stenbock, Gustaf Otto, Riksdagsledamot, Riksråd, General, Kungligt råd, Riksamiral, Krigsråd (1614 – 1685)

4 Stenbock, Gustaf Otto, sonson till S 3, f 7 sept 1614 i Länghem, V Götaland (Isogæus, s 617), d 24 sept 1685 i Sthlm (ibid, s 639; begr 30 april 1686 där, Ridd). Föräldrar: riksrådet frih Gustaf S o grev Beata Margareta Brahe. Hovjunkare 27, ryttare vid Smålands kavallerireg 31, kornett där 32, fänrik vid Scheratins tyska reg 33, kompanichef vid Has...

Stiernhielm, Georg, Riksdagsledamot, Poet, Fornforskare, Krigsråd (1598 – 1672)

Stiernhielm (före adl Olai, Olofsson, Lilia), Georg (Jöran), f 7 aug 1598 i Vika, Dalarna (J O Åkersteins geneal:er, RHA), d 22 april 1672 (Åkerstein; bet för själaringn s d i Sthlm, Nik). Föräldrar: bergsmannen o fogden över Österdalarna Olof Markvardsson o Karin Mattsdtr. Studier vid Johannes Rudbeckius' privata kollegium i Uppsala 12&nda...

10 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se