Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
4 träffar, sida:  1 
Adlercreutz, Carl Johan, Arméofficer, Statsråd, General, Kuppmakare (1757 – 1815)

1. Carl Johan Adlercreutz, f. 27 apr. 1757 å Kiala i Borgå socken i Finland, d. 21 aug. 1815. Föräldrar: kornetten vid Nylands dragonregemente Tomas Adlercreutz och Hedvig Katarina Bartéels, dotter av regementsfältskären Frans Bartéels. Sekondkorpral vid finska lätta dragonkåren 17 okt. 1770; följde denna vid [a:20012:Sprengtporte...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, En av rikets herrar, Kuppmakare (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Brahe, Eric, Diplomat, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, Godsägare, Kuppmakare (1722 – 1756)

12. Eric Brahe, den föregåendes sonson, f. 23 juni 1722 i Stockholm, avrättad 23 juli 1756 därstädes. Föräldrar: kaptenen Nils Brahe och Fredrika Vilhelmina Stenbock. Student i Uppsala 5 okt. 1732 till 1739. Valdes 23 maj 1740 till rector illustris vid Uppsala universitet, men avböjde uppdraget; ryttare vid norra skånska kavalleriregementet mars 1741;...

Ribbing, Adolph L, Riksdagsledamot, Arméofficer, Kuppmakare (1765 – 1843)

5 Ribbing (senare de Leuven), Adolph Ludvig, son till R 4, f 10 jan 1765 i Sthlm, Klara, d mars eller 1 april 1843 i Paris. Sergeant vid Konungens eget värvade reg 72, fänrik utan lön vid Livgardet till fot 23 april 77, löjtn utan lön där 18 mars 82, i fransk krigstjänst 82dec 84, fänriks lön vid Livgardet till fot 18 okt 8...

4 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se