Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
2 träffar, sida:  1 
Bruncrona, Nils Abraham, Sjöofficer, Skärgårdsofficer, Sjömätare, Lotsdirektör (1763 – 1846)
1. Nils Abraham Bruncrona, före adlandet Rabbe, f. 3 aug. 1763 i Uppsala, d. 28 sept. 1846 i Stockholm. Föräldrar: juris professorn Olof Rabenius och Anna Kristina Bruncrona. Volontär vid livdragonregementet 15 juli 1776; korpral därstädes 30 okt. 1777; sergeant vid arméns flottas finska eskader 17 febr. 1781; erhöll sergeants lön 17 apr. 1783; avlade sjöofficersexamen 11 nov. s. å.; fänri...
Hägg, Erik, Sjöofficer, Tidningsredaktör, Generallotsdirektör (1870 – 1958)

5 Hägg, Erik, son till H 2, f 8 nov 1870 i Karlskrona, d 22 febr 1958 i Sthlm, Skeppsh. Kadett vid sjökrigsskolan 1 okt 86, underlöjtn vid flottan 29 okt 92, löjtn 26 april 95, tjänstg i flottans stab 00—02, kapten 30 dec 01, sjömilitär medarb i SvD 04—23, red för Vår flotta 05—19, adjutant vid sjökrigsskolan 06—09, lär där 06—15, tjänstg vid marinsta...

2 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se