Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
5 träffar, sida:  1 
Berndes, Pehr Bernhard, Sjöofficer, Militäringenjör (1750 – 1826)

1. Pehr Bernhard Berndes, f. 30 apr. 1750 i Alunda, d 20 maj 1826 i Stockholm. Föräldrar: gruvfogden Johan Fredrik Beerns och Barbro Dumky. Intogs vid sju års ålder i Östhammars stadsskola; student i Uppsala 22 febr. 1759; volontär vid fortifikationsmilitärstaten 3 sept. 1771; avlade officersexamen 1776; arklimästare på galärflottans stat ...

Brandt, Daniel, Byggmästare, Militäringenjör (– tidigast 1635)
Brandt, Daniel. Byggmästare i Östersjöprovinserna 15 jan. 1601; ställdes till ståthållarens på Åbo slott förfogande 10 mars 1603 och användes sedan i fortifikationsarbeten i Finland; erhöll uppseende över fästningarna i Östersjöprovinserna 13 juni 1607; tjänstgjorde tillika som skansmästare åtminstone 1616 och 1617 samt kallas 1619 byggmästare i Narva.
Bresselisij, Johannes Baptista, Byggmästare, Militäringenjör (– tidigast 1616)
Bresselisij (Brisselesa, Brizilesa), Johannes B a p t i s t a, italiensk militäringenjör; gick i svensk tjänst senast 1580; byggmästare på Kexholm 1580; kallades av Pontus De la Gardie till fälttrupperna 1 maj 1581 och upptages sedan i fälträkenskapema t. o. m. 1584; erhöll donation på gods i Uppland 15 apr. 1599 och kallas då hovjunkare; ledare av kronans byggnadsarbeten vid slott och gårdar m...
Böckman, Martin, Artilleriofficer, Militäringenjör (– 1702)

Böckman, Martin, d. 24 juni 1702 i London. Deltog i Karl X Gustavs krig och avancerade därunder från korpral till kapten; överflyttade till England och ingick där vid konungens livgarde till häst aug. 1660; firemaster vid engelska flottan 6 juni 1661; erhöll avsked ur engelsk tjänst maj 1663 och inträdde i spansk tjänst s. å.; f&a...

Cöllen, von, Henrik, Byggmästare, Militäringenjör (– tidigast 1559)

Cöllen, Henrik von (van; även Cöhlen, Köllen), officer och byggmästare, var 1533 i slottsloven i Kalmar; ägde ett stenhus i Stockholm »östantill», som han försålde på 1530-talet; byggmästare å Gripsholm 1537—45, i Uppsala 1545-—51; verksam i Mälardalen 1551—58 och i Finland från 1558. — Var antagligen gift.

5 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se