Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Bager, Haqvin, Politisk skriftställare, Handelsman (1711 – 1782)

1. Haqvin Bager, f. 19 maj 1711, d 10 febr. 1782 i Malmö. Föräldrar: handlanden i Malmö David Håkansson Bager och Magdalena Märta Lorich. Företog efter erhållen utbildning för handelsyrket en utländsk resa, varunder han bl. a. besökte England, samt sedermera en resa till Holland. Erhöll burskap såsom grov-och spannmåls...

Bergman, Carl Gunnar, Politisk skriftställare, Rättshistoriker (1881 – 1938)
Bergman, Carl Gunnar, f. 8 maj 1881. Föräldrar : protokollssekreteraren Johan Vilhelm Bergman och Anna Gunilla Karolina Hultbring. Lärjunge vid Nya elementarskolan ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1899; student vid Uppsala universitet 25 sept. s. å.; jur. fil. kand. 31 jan. 1900; jur. utr. kand. 30 jan. 1904; student vid universitetet i Leipzig 18 apr. s. å. och bedrev där und...
Bergstrand, Wilhelm Alexander, Publicist, Politisk skriftställare (1850 – 1891)

3. Wilhelm Alexander Bergstrand, f. 26 sept. 1850 i Västerås, d 2 febr. 1891 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen Johan Alexander Bergstrand och Fredrika Eleonora Follkjern. Student i Uppsala 19 sept. 1870; jur. fil. kand. 30 maj 1871; jur. utr. kand. 25 okt. 1873. Auskultant i Svea bovrätt 23 febr. 1874; e. o. amanuens i civildepartementet s. å.; medarbeta...

Björklund, J Gustaf, Politisk skriftställare, Statsvetare (1846 – 1903)
Björklund, Johan Gustaf, f. 10 nov. 1816 i Björksta socken, d 2 juli 1903 i Stockholm. Föräldrar: rättaren Anders Björklund och Maja Greta Sätterlund. Avlade mogenhetsexamen i Västerås 30 maj 1870; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 12 sept. 1878; student vid Lunds universitet 28 apr. 1879; idkade därstädes filosofiska och folkrättsliga studier t. o. m. ht. 1881; bedrev natu...
Blix, Magnus, Häradshövding, Politisk skriftställare (1743 – 1805)
1. Magnus Blix, f. 3 (4?) jan. 1743, d 22 juni 1805 på Östanvik i Södertörn. Föräldrar: lanträntmästaren Johan Karl Blix och Brita Margareta Malmborg. E. o. tjänsteman i riksens ständers: bank 13 sept. 1758; interimsräntmästare i Gävleborgs län 24 okt. 1763; e. ordinarius vid K. artillérikrigsrätten 15 jan. 1766; v. auditör vid artilleriregementet 16 juli s. å.; erhöll regements-skrivares lön ...
Helsingius, Daniel Georgii, Publicist, Politisk skriftställare (1717 – 1774)

Helsingius, Daniel Georgii, f trol 1717, d 12 aug 1774 i Sthlm (Klara). Föräldrar: domprosten i Borgå Georg H o Beata Schmidt. Studier i Borgå från 27, inskr vid Åbo akad 4 febr 32, inskr vid UU 25 jan 35, FK 39, innehade k stipendium 43—47, v notarie i slottsrätten april 48, notarie i k kansliet 11 aug 49, ord notarie i slottsrätten 15 nov 53, k bibliotekarie 1 juni 61, k sekr 29 juni 62, l...

Lager, K Fritjof, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Politisk skriftställare (1905 – 1973)

Lager, Karl Fritjof, f 1 okt 1905 i Berga, Kron, d 22 febr 1973 i Helsingborg. Föräldrar: lantbrukaren Johan Botolf L o Ida Augusta Andersson. Typograf 21—26, studier vid Brunnsviks folkhögskola 26—28, bitr sekr i Sveriges kommunistiska ungdomsförb 28— 29, sekr samt led av centralkomm o verkst utsk där 29—31, led av Sveriges kommunistiska partis (SKP) centralkomm (styr) 29— 67, partisek...

Leche Löfgren, E Maria (Mia) L, Journalist, Politisk skriftställare, Fredspolitiker (1878 – 1966)

3 Leche Löfgren, Ebba Maria (Mia) Lovisa, dtr till L 2, f 10 okt 1878 i Lund, d 8 april 1966 i Sthlm, Engelbr. Elev vid Whitlockska skolan, Sthlm, medarb i Vårt land 06—08, deltog i bildandet av Frisinnade kvinnor 14, av Intemat kvinnoförb för fred o frihet i Haag 15, led av förbis sv sektions centralstyr från 15 (v ordf där 46—52, ordf i gbgskretsen 42—50), deltog i bildandet av Hjälpk...

Linck, Josef A D, Tidningsredaktör, Litteraturhistoriker, Politisk skriftställare (1846 – 1901)

Linck, Josef Axel Daniel, f 17 mars 1846 i Söderhamn, d 11 maj 1901 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: borgmästaren Frans Wilhelm L o Margareta Theresia Ullgren. Elev vid Hudiksvalls allm lärov o Gävle gymn, inskr vid UU 63, FK där 29 maj 75, disp där 30 maj 76, medarb i Vår tid 76—77, riksdagsreferent i NDA 78, i DN 80 o i Fria ordet 81, medarb i Industritidn Norden 82, anställd vid veckotidn Vi...

Ljungberg, G F Einar ("Texas"), Agitator, Politisk skriftställare, Nykterhetsman (1880 – 1974)

Ljungberg, Georg Frithiof Einar, f 26 aug 1880 i Gbg, Kristine, d 6 dec 1974 i Sthlm, Matt. Föräldrar: källarmästaren Johannes Hansson o Hilda Amalia Ljungberg. Led av centralstyr för Sveriges soc:dem ungdomsförb (SSU) 07-13, av verkst utsk där 09, bokförläggare i Gbg 07—12, led av styr för soc:dem vänsterfören 12—14, bo...

Nordenskiöld, Carl Fredrik, Riksdagsledamot, Kanslist, Mystiker, Politisk skriftställare (1756 – 1828)

3 Nordenskiöld, Carl Fredrik, bror till N 1 o N 2, f 30 mars 1756 i Sibbo, Nyland, d 28 febr 1828 i Rostock, S:ta Maria. Inskr vid Åbo akad 15 okt 70, auskultant vid Svea hovrätt 28 nov 72, eo notarie där 8 april 73, eo kanslist i justitierevisionen 26 april 73, i RA 6 sept 73, kopis...

Nordström, G Hilding, Historiker, Politisk skriftställare, Ämbetsman (1885 – 1949)

2 Nordström, Gustav Hilding, bror till N 1, f 23 dec 1885 i Härnösand, d 13 nov 1949 i Sthlm, Bromma (Essinge kbfd). Mogenhetsex vid h a l i Härnösand 6 juni 06, inskr vid UU ht 06, FK där 16 sept 09, lär vid Örebro läns folkhögsk o Sollefteå samskola 09–10, amanuens o tf aktuarie i kommerskoll 24 aug 14–30 juni 17,...

Nyström, C Anton, Läkare, Folkbildare, Politisk skriftställare (1842 – 1931)

Nyström, Christen Anton, f 15 febr 1842 i Gbg, Domk, d 17 juni 1931 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Lars Fredrik N o Carolina Kristina Silfverstolpe. Studentex vid Gbgs realgymn 11 sept 60, inskr vid UU 13 sept 60, med fil kand 14 dec 61, amanuens vid anatomiska o fysiologiska instit där 63–64, bitr läk på Augustenborg, Slesvig, under dansk-tyska ...

Odel, Anders, Författare, Politisk skriftställare (1718 – 1773)

Odel, Anders, före 1746/47 Odhelius, f eller dp 1 juni 1718 i Skövde landsförs, d 16 sept 1773 i Sthlm, Klara. Föräldrar: kh Andreas Odhelius (s 56) o Maria Billmark. Inskr vid Skara skola hösten 28, vid UU 8 aug 38, informator i Sthlm 39–40, volontär vid fortifikationen 8 juni 47, studerade appretur o mönsterritn i Paris o Berlin maj 48...

Richert, Johan Gabriel, Häradshövding, Politisk skriftställare (1784 – 1864)

1 Richert, Johan Gabriel, f 25 mars 1784 i Tidavad, Skar, d 2 jan 1864 i Gbg, Domk. Föräldrar: häradshövdingen o lagmannen Johan R o Christina Margareta Bergendahl. Elev vid Skara gymn febr 99, inskr vid LU 13 okt 00, ex till rättegångsverken där 22 maj 01, auskultant vid Göta hovrätt 15 sept 01, innehade olika domarförordnanden, v härad...

Rothman, Jacob Gabriel, Politisk skriftställare (1721 – 1772)

2 Rothman, Jacob Gabriel, son till R 1 i hans 1:a g, f 1721 i Växjö, d 27 juni 1772 i Sthlm, Nik. Inskr vid Växjö skola 16 nov 32, vid Växjö gymn 36, vid UU 22 aug 41, prosektor där 6 juni 4755, vistades utomlands 4762, e o vid General stora sjötullskontoret 15 sept 66, förman för handelsbalanskontoret i Gener...

Schröder, Carl G, Tidningsredaktör, Politisk skriftställare, Anarkist (1876 – 1959)

Schröder, Carl Gustaf, f 19 mars 1876 i Sthlm, Jak, d 20 maj 1959 i Malmö, Möllevången. Föräldrar: sjökaptenen Carl Lorentz Gustaf S o Anna Lovisa Sten. Affärsanställd i Sthlm 90–03, led av styr för Fritänkareförb 99-05, exp:förare o led av styr för Sthlms arbetarekommun 03–04, red för Blekinge Folkblad 1...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se