Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
8 träffar, sida:  1 
Alströmer, Clas, Godsägare, Protokollsekreterare (1736 – 1794)

3. Clas Alströmer, den föregåendes broder, f. 9 aug. 1736 i Alingsås, d 5 mars 1794 på Gåsevadsbolm. Student i Uppsala 2 maj 1750; företog resor i Sverige 1753 och i utlandet 1760–64; schäferikiommissarie 29 juni 1762; assessor i kommerskollegium 13 febr. 1770; protokollssekreterare i justitierevisionen 27 juni s. å.; erhö...

Bergstedt, Anders, Protokollsekreterare (1768 – 1825)

Bergstedt, Anders, f. 11 sept 1768 i Hackvad, d 10 juni 1825. Föräldrar: båtsmannen o torparen Lars Bergstedt i Hackvads socken och Anna Larsdotter. Student i Uppsala 9 nov. 1790; avlade examen till K. M:ts kansli 13 juni 1793. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 26 juni 1793 och i krigsexpeditionen 9 apr. 1794; assistent i västindiska kompaniets tjänst 1796, sedan han 12 okt. s. å. er...

Berndes, Johan Bernhard, Protokollsekreterare, Gravör (1792 – 1834)

3. Johan Bernhard Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 2 dec. 1792 i Stockholm, d 9 sept. 1834 därstädes under koleraepidemien. Student i Uppsala 8 mars 1811; avlade kansliexamen 10 dec. 1812. E. o. kanslist 22 jan. 1813, kopist 15 mars 1816, kanslist 4 mars 1817 och protokollssekreterare 2 apr. 1822, allt vid kammarexpeditionen.

Gif...

Bredberg, Henrik Wilhelm, Statsråd, Protokollsekreterare (1819 – 1877)

Henrik Wilhelm Bredberg, f. 15 apr. 1819 i Stockholm, d. 10 dec. 1877 därstädes. Föräldrar: justitierådet Erik Vilhelm Bredberg och Hedvig Kristina Pfeffer. Elev vid Nya elementarskolan 1829; student i Uppsala 9 juni 1837; jur. fil. kand. 11 dec. 1838; jur. kand. 18 apr. 1843. E. o. kanslist i ecklesiastikexpeditionen 11 febr. 1839 och i justitierevisionsexpeditionen 22 apr. 1843; ausku...

Cederborgh, Fredric, Författare, Boktryckare, Protokollsekreterare (1784 – 1835)

Fredric Cederborgh, f. 17 juni 1784 på Östra Bors bruk i Lindesbergs landsförsamling, d. 19 jan. 1835 på Dalkarlshyttan i samma socken. Föräldrar: brukspatronen assessor Nils Reinhold Cederborg och Maria Fredrika Victorin. Student i Uppsala 30 maj 1794; överflyttade år 1800 till Lund, där han inskrevs vid universitetet 17 okt. 1801 och i nov. 1801 avlade en kansliexamen, som enligt hans...

Cervin, Carl Gustaf, Grosshandlare, Bankdirektör, Protokollsekreterare (1815 – 1899)

3. Carl Gustaf Cervin, sonsons son till C. 1, den föregåendes syssling, f. 26 sept. 1815 på Ulvsåkraholms säteri i Nöbbele socken, d 14 juni 1899 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten och godsägaren Frans Johan Cervin och Magdalena Fredrika Silfversparre. Elev vid Växjö trivialskola ht. 1822—vt, 1825 och vi...

Enander, Samuel, Kanslist, Protokollsekreterare, Postmästare (1733 – 1803)

2. Samuel Enander, f. 2 okt. 1733 i Uppsala (Domk.), d. 21 april 1803 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Samuel Enander och Margaretha Smaræ. Student vid Uppsala univ. 21 april 1744; fil. magister där 20 juni 1758; e. o. kanslist i kollegiiexpeditionen i Kansli-kollegium31 mars 1761; kopist där 28 juni 1763; kanslist 3 dec. 1767; sekreterare i Sekreta utskottets mi...

Engeström, von, Johan, Riksdagsledamot, Protokollsekreterare (1743 – 1807)

4. Johan von Engeström, före adlandet Engeström, son av E. 1 och bror till E. 2, E. 3 och  E.5, f. 12 okt. 1743 i Lund, d. 30 dec. 1807 på Lina, Södertälje landsförs. Student vid Lunds univ. 18 dec. 1750; adlad 22 nov. 1751; jur. ex. 24 maj 1760; auskultant i Svea hovrätt 7 nov. s. å.; e. o. notarie d...

8 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se