Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
5 träffar, sida:  1 
Anckarsvärd, Michaël (Cosswa), Landshövding, Lantmarskalk, General, Skärgårdsofficer (1742 – 1838)

1. Michaël (Cosswa) Anckarsvärd, f. 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken, d 23 mars 1838 å Karlslund. Föräldrar: brukspatronen Johan Pettersson Cosswa och Katarina Lind. Student i Uppsala 25 maj 1752; volontär vid fortifikationen i Stockholm 13 mars 1759; underkonduktör 18 apr. s. å.; sergeant vid artilleriet i Pommern 26 juni ...

Brant, Johan Ludvig, Skärgårdsofficer (1756 – 1814)

2. Johan Ludvig Brant, den föregåendes son, f. 27 febr. 1756 i Stockholm, d. 5 juni 1814 i Göteborg. Sergeant vid arméns flotta 1770; fänrik därstädes 25 sept. 1772; tjänstgjorde vid främmande mariner 1776—83; löjtnant 19 febr. 1777; kapten 19 dec. 1783; chef för ett kompani uti Kristina 1 febr. 1794 (exped. dat. 20 dec. 1793); major i armén 31 juli 1...

Bruncrona, Nils Abraham, Sjöofficer, Skärgårdsofficer, Sjömätare, Överlotsdirektör (1763 – 1846)

1. Nils Abraham Bruncrona, före adlandet Rabbe, f. 3 aug. 1763 i Uppsala, d. 28 sept. 1846 i Stockholm. Föräldrar: juris professorn Olof Rabenius och Anna Kristina Bruncrona. Volontär vid livdragonregementet 15 juli 1776; korpral därstädes 30 okt. 1777; sergeant vid arméns flottas finska eskader 17 febr. 1781; erhöll sergeants lön 17 apr. 1...

Cronstedt, Carl Olof, Amiral, Skärgårdsofficer (1756 – 1820)

8. Carl Olof Cronstedt, sonson till C. 2, den föregåendes syssling, f. 3 okt. 1756 på Botby i Helsinge socken i Finland, d. 7 apr. 1820 på Härtonäs i samma socken. Föräldrar: majoren Johan Gabriel Cronstedt och Hedvig Juliana Jägerhorn av Spurila. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente maj 1765; volon...

de Brunck, Emanuel Fabian, Skärgårdsofficer (1760 – 1820)

de Brunck, Emanuel Fabian, f. 2 mars 1760, d. 9 juni 1820 i Visby. Föräldrar: kommerserådet i dansk tjänst Gustav de Brunck och Elisabet Kristina Völschow. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 5 juni 1769; begagnade även privat undervisning; lärstyrman utan lön vid galärflottan i Stockholm 8 dec. 1775; erhöll högbåtsmans...

5 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se