Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Castreen, Matthias, Borgmästare, Underofficer, Officer, Kronofogde (1693 – 1771)

1. Matthias Castreen, f. 3 febr. 1693 antagligen i Virdois,. t 11 juni 1771 i Kajana. Föräldrar: kapellanen i Virdois, sedermera', kyrkoherden i Pälkäne Olaus Castrenius och Kristina Hagert. Student i Åbo 1711; inträdde kort därefter i krigstjänst vid artilleriet,, där han tjänade som konstapel till lands och sjöss två och ett kvarts år; krigsfånge i Danmark tre kvarts år; volontär vid Öster...

Cunninghame, Thomas, Artilleriofficer, Underofficer (1691 – 1759)

Thomas C u n n i n g h a m e, f. 1 nov 1691 i Stockholm, d. 23 aug. 1759 i Karlskröna. Föräldrar: kryddkrämaren i Stockholm Thomas Cuninghame öch Ester Hajock. Hantlangare vid artilleriet 1 febr. 1710; konstapel därstädes 1711; furir 1712; styckjunkare 1 jan. 1713; fången i Danmark 1713—16; äldste underlöjtnant vid fältartilleriet 22 aug. 1717; löjtnant därstädes 3 sept. 1718; fyrverkar...

Melin, Douglas E, Entomolog, Zoolog, Underofficer (1895 – 1946)

3 Melin, Douglas Edvard, brorson till M 2, f 4 okt 1895 i Gbg, Domk, d 29 mars 1946 i Uppsala, Domk. Föräldrar: grosshandl Ernst Waldemar M o Anna Levisson. Studentex vid hal i Skara 27 maj 14, inskr vid UU 2 nov 14, fänrik i Älvsborgs reg:s reserv 30 dec 16, FK vid UU 3 nov 17, underlöjtn i reg:s reserv 24 jan 19, FL vid UU 28 maj 21, l...

Montgomery-Cederhielm, Robert N G, Riksdagsledamot, Underofficer, Lanthushållare (1820 – 1888)

4 Montgomery-Cederhielm, Robert Nils Germund, son till M 3, f 4 dec 1820 i Sthlm, Jak o Joh, d 20 april 1888 där (enl db för Lännäs). Föräldrar: översten Josias M-C o Matilda Beatrix Valeriana Maria della Trinità (de) Orozco. Inskr vid UU 6 okt 37, kansliex där ht 39, fanjunkare vid Livg till häst 5 febr 40, officersex 11 maj 41, underl...

Nisser, William P, Industriidkare, Riksdagsledamot, Underofficer (1882 – 1960)

2 Nisser, William Patrik, kusins son till N 1, f 18 juni 1882 i Stora Skedvi, Kopp, d 20 april 1960 i Stora Kopparberg, Kopp. Föräldrar: disponenten Ernst Martin Wilhelm N o Helena Charlotta Jakobina de Laval. Mogenhetsex vid h a l i Falun 7 juni 01 (kompl vid Nya elementarskolan i Sthlm 23 april 03), avgångsex från Svea artillerireg:s u...

Nordenfelt, Leonard M, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Underofficer (1827 – 1900)

1 Nordenfelt, Leonard Magnus, f 29 juli 1827 (Örby kyrkoarkiv) i Kattungatorp, Kattunga, Älvsb (Nordenfelt, s 18), d 20 aug 1900 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: översten, landsh Enar Wilhelm N o Maria Elisabet Wærn. Furir vid Älvsborgs reg...

Odelberg, O Wilhelm, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Industriledare, Underofficer (1844 – 1924)

4 Odelberg, Oscar Wilhelm, son till O 2, f 25 maj 1844 i Brännkyrka, Sth, d 10 april 1924 i Sthlm (enl db för Gustavsberg, Sth). Studentex vid UU 23 jan 63, inskr där 26 jan 63, furir i Södermanlands reg 19 febr 63, officersex 25 febr 64, underlöjtn i reg 14 juni 64, språk- o lantbruksstudier, bl a i Skottland, Frankrike o Tyskland 65

Oldevig, E Johan, Gymnastiklärare, Sjukgymnast, Underofficer (1843 – 1922)

Oldevig, Emil Johan, f 29 sept 1843 i Karlstad, d 2 nov 1922 i Karlshamn. Föräldrar: landshövdingen Hans Fredric O o Maria Henrietta Amalia v Berg. Officersex vid Krigsskolan på Karlberg 30 maj 68, underlöjtn vid Jönköpings reg 11 juni 68, elev vid Gymnastiska centralinst (GCI) i Sthlm sept (styr: prot 12 sept) 70, gymnastiklär vid Sthlms gymn 71&ndas...

Olson, Gustaf (Gösta) A, Sjukgymnast, Underofficer, Konsthandlare (1883 – 1966)

Olson, Gustaf (Gösta) Adolf, f 10 maj 1883 i Linköping, d 23 jan 1966 i Sthlm, Osc. Föräldrar: rådmannen Adolf Fredrik O o Emma Augusta Bengtson. Mogenhetsex vid h a l i Linköping vt 03, volontär vid Andra livgrenadjärreg 18 juni 04, elev vid Gymnastiska centralinst (GCI) 5 okt 05, underlöjtn i nämnda reg:s reserv 14 dec 0619 okt 11, gymnastikdir:ex vid GCI 10 juni 08, sju...

Palme, Sven T, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Underofficer, Försäkringsjurist (1854 – 1934)

2 Palme, Sven Theodor, halvbror till P 1, f 4 dec 1854 i Kalmar, d 9 aug 1934 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: landssekr o lagmannen Christian Adolph P o Augusta Johanna Amalia Hasselqvist. Mogenhetsex vid H elementarlärov i Kalmar 6 juni 73, volontär vid Svea art:reg 5 juli 73, kadett vid Krigsskolan 14 juli 74, officersex där 23 okt 75, under-löjtn ...

Palmgren, N Arvid, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Underofficer (1890 – 1971)

Palmgren, Nils Arvid, f 30 april 1890 i Falun, d 14 nov 1971 i Gbg, Härianda. Föräldrar: majoren o teckningsläraren Jakob Georg P o Tekla Gottfrida (Frida) Lindskog. Mogenhetsex vid Hal å Södermalm, Sthlm, 18 maj 09, reservofficersvolontär vid Fortifikationen 12 juni 09 — 14 okt 11, reserv-officersex vid Krigsskolan 29 aug 11, ingenjörselev vid SJ okt 11—juli 12, underlöjtn i Fortifikationen...

Posse, Gustaf (Gösta) M, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Underofficer (1823 – 1888)

11 Posse, Gustaf (Gösta) Mauritz, bror till P 10, f 12 dec 1823 i Allerum, Malm, d 31 mars 1888 i Edåsa, Skar. Inskr vid LU 30 okt 39, studentex 14 dec 39, filol kand-ex 19 dec 42, FK 20 dec 43, disp pro gradu 25 maj 44, mag 22 juni 44, allt vid LU, eo kanslist i Civildep 8 aug 44, volontär vid Skånska dragonreg 48, fanjunkare vid Andra ...

Renat, Johan Gustaf, Arméofficer, Kartograf, Underofficer (1682 – 1744)

Renat, Johan Gustaf, f 1682 i Sthlm, d 1 maj 1744 (bouppt 1744/1:797, SSA; bet för bårkläde 3 maj 1744 i Sthlm, Klara). Föräldrar: Gustav Mikael Renatus (urspr Moses Jakob) o Hedvig Eleonora Renata. Lärkonstapel vid artilleriet 99, konstapel 00, deltog i Karl XII:s militära operationer 0009, furir 02, styckjunkare febr 06, i rysk o kalmuckisk fångenskap juli 09jul...

Ridderstad, Carl Fredrik, Författare, Riksdagsledamot, Tidningsägare, Bruksidkare, Underofficer (1807 – 1886)

Ridderstad, Carl Fredrik, f 18 okt 1807 i Rådmansö, Sth, d 12 aug 1886 i Linköping, Domk. Föräldrar: understallmästaren o fideikommissinnehavaren Carl Fredrik R o Märta Charlotta Hedvig Wallenstråle. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 26 sept 21, medarb i Aftonbladet 30–47, officersex 30 maj 32, fänrik vid Hälsinge reg 7 juli 32, löjtn där 12 juli 39, avsked ur krigstjänst 26 maj 40, delägare ...

Roosval, John (Johnny) A E, Konsthistoriker, Underofficer (1879 – 1965)

Roosval, John (Johnny) August Emanuel, f 29 aug 1879 i Kalmar, d 18 okt 1965 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren konsul John Oscar R o Johanna Augusta Kramer. Mogenhetsex vid H allm lärov för gossar å Norrmalm i Sthlm 19 maj 97, inskr vid UU ht 97, FK där 16 sept 99, studerade i Berlin 9903, e o amanuens vid NordM aug 01, anställd vid Königl Zeughaus i Berlin okt 0...

Strömfelt, Fredrik Knut Harald, Riksdagsledamot, Underofficer (1831 – 1900)

2 Strömfelt, Fredrik Knut Harald, kusinsons sonsons son till S 1, f 8 juli 1831 i Västra Husby, Ög, d 12 sept 1900 i Sthlm (enl db för Västra Husby). Föräldrar: justitierådet, greve Hans Fredrik Harald S o Brita Maria v Troil. Innehavare av Hylinge fideikommiss, Västra Husby, från 37, fanjunkare i Andra livgrenadjärreg 16 maj 49, inskr vid UU 1...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se