Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
36 träffar, sida:  1 
Afzelius, Anders Eric, Vice häradshövding, Jurist (1779 – 1850)

4. Anders Eric Afzelius, f. 25 apr. 1779 i Forshems församling, d 1 mars 1850 i Riga. Föräldrar: kontraktsprosten och kyrkoherden i Mariestad Erik Afzelius och Kristina Margareta Victorin. Intogs i Skara skola 1790; student i Uppsala 12 dec. 1792; inskriven vid Åbo universitet 25 sept. 1795; försvarade 10 okt. 1796 i närvaro av konungen och hertigen av Söd...

Alexanderson, Carl A, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Vice häradshövding, Bruksidkare (1845 – 1932)

2. Carl Abraham Alexanderson, f. 10 febr. 1845 i Stockholm. Föräldrar: justitierådet Adolf Martin Joakim Alexanderson och Sofia Katarina Louise Zethelius. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 1854–63; student i Uppsala 26 nov. 1863; avlade hovrättsexamen 14 sept. 1867; hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut ht. 1871–ht. 1872. E. o. notarie i Svea hovr&aum...

Ask, John A, Vice häradshövding, Statsrättsjurist (1854 – 1907)

2. John Adolf Ask, den föregåendes son, f. 17 nov. 1854 i Lund, d därstädes 14 okt. 1907. Intogs ht. 1863 i Lunds h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1874; student vid Lunds universitet 7 sept. s. å:; avlade jur. fil. examen 29 jan. 1876; jur. utr. kand. 31 okt. 1879; företog hösten 1882, sommaren 1884 sa...

Assarsson, Pehr, Vice häradshövding, Straffrättsjurist (1838 – 1894)

Assarsson, Pehr, f. 27 mars 1838 i Asmundstorps församling, d 3 juni 1894 i Lund. Föräldrar: hemmansägaren Assar Jeppsson och Kerstina Andersdotter. Genomgick Lunds katedralskola; avlade studentexamen vid Lunds universitet 11 dec. 1858; inskriven som student 14 dec. s. å.; fil. kand. 1 okt. 1862; disp. för filosofiska graden 7 maj 1864; fil. doktor 7 juni 1865;...

Bergendahl, Klas Hugo, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Vice häradshövding (1851 – 1920)
Bergendahl, Klas Hugo, f. 28 nov. 1851 i Borås, d 4 apr. 1920 i Hultafors. Föräldrar: grosshandlaren Klas Georg Bergendahl och Maria Kinlund. Avlade mogenhetsexamen i Vänersborg 15 juni 1871; student i Uppsala 18 sept. s. å.; jur. fil. kand. 19 apr. 1873; inskrevs i jur. fakulteten 7 maj s. å.; avlade examen till rättegångsverken 28 maj 1880. E. o. notarie i Göta hovrätt 20 aug. 1880;"tf. domh...
Björck, Albert Wilhelm, Riksdagsledamot, Borgmästare, Vice häradshövding (1812 – 1885)

2. Albert Wilhelm Björck, den föregåendes halvbroder, f. 17 aug. 1812 i Göteborg, d 23 juli 1885 därstädes. Föräldrar: gymnasielektorn och titulärprofessorn Elias Daniel Björck och Johanna Charlotta Roos. Åtnjöt undervisning vid Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 16 okt. 1829; avlade examen till rikets rättegångsverk 3 dec. 1830. Auskultant i Göta...

Dahlgren, Carl Fredrik, Donator, Vice häradshövding, Konstsamlare (1818 – 1894)

Dahlgren, Carl Fredrik, f. 10 juli 1818 i Särstad, Gistads socken, d. 23 dec. 1894 i Stockholm. Föräldrar: hovrättskommissarien och hovkamrern Karl Dahlgren och Karolina de Falk. Elev i Linköpings h. lärdomsskola ht. 1827 och ånyo ht. 1831 samt i dess gymnasium ht. 1832; inskriven vid universitetet i Uppsala 7 okt. 1836; avlade studentexamen därs...

Dahlin, Jacob Efraim, Företagsledare, Vice häradshövding, Amiralitetsråd, Marinöverkommissarie (1848 – 1932)

2. Jacob E f r a i m Dahlin, den föregåendes broder, f. 5 apr. 1848 i Handog, Lits socken. Elev vid h. elementarläroverket i Östersund ht. 1855—vt. 1858 och ht. 1859—vt. 1866, vid Uppsala katedralskola vt. 1859 och vid Härnösands h. elementarläroverk ht. 1866—vt. 1868; tillika volontär vid Jämtlands fältj&aum...

Dickson, Robert, Landshövding, Vice häradshövding, Överståthållare, Hovrättsnotarie (1843 – 1924)

5. Robert Dickson, den föregåendes son, f. 27 nov. 1843 i Göteborg, d. 14 april 1924 i Stockholm. Studerade vid Göteborgs handelsinst. 1857—59; student i Uppsala 1860; ex. till rättegångsverken 7 dec. 1865; auskultant i Göta hovrätt 18 dec. s. å.; e. o. notarie där 15 jan. 1866; v. häradshövding 20 dec. 1869; tf. fiskal i hovrätten över Skåne och Blek...

Egerström, Fredrik Reinhold, Agronom, Vice häradshövding (1851 – 1926)

2. Fredrik Reinhold Egerström, f. 6 juli 1851 i Stockholm (Skeppsh.), d. 17 april 1926 på sin egendom Hanstavik, Södertälje landsförsamling. Föräldrar: kommendören vid flottan Arvid Reinhold Wilhelm Egerström och Maria Trafvenfelt. Mogenhetsex. vid Stockholms lyceum 15 maj 1869; student vid Uppsala univ. 19 aug. s. å.; fil. kand. ...

Ernberg, Jarl Ludvig, Riksdagsledamot, Historiker, Filosof, Vice häradshövding, Regeringsråd (1863 – 1947)

3. Jarl Ludvig Ernberg, f. 20 aug. 1863 i Karlskrona, d. 30 april 1947 i Stockholm (Hedv. EL). Föräldrar: rådmannen och magistratssekreteraren Eugène Ludvig Oscar Peterson och Mathilda Christina Humble. Mogenhetsex. vid Karlskrona högre allm. läroverk 3 juni 1882; student vid Uppsala univ. 19 sept. s. å.; jur. fil. ex. där 29 jan. 18...

Faxe, Arvid Gustaf, Riksdagsledamot, Landshövding, Statsråd, Vice häradshövding (1799 – 1882)

3. Arvid Gustaf Faxe, sonson till F. 1, f. 18 aug. 1799 i Karlskrona, d. 23 april 1882 i Jönköping. Föräldrar: överfältläkaren Carl Arvid Faxe och Sophia Elisabeth Lindahl. Gick i skola i Karlskrona; student vid Lunds univ. 7 okt. 1813; hovrättsex. där 19 juni 1817; auskultant i Göta hovrätt 7 aug. s. å.; tf. do...

Finerus, Carl, Riksdagsledamot, Borgmästare, Vice häradshövding (– 1770)

Finerus, Carl (Ebbesson), f omkr 1700 trol i St Harrie sn (Malm, föd:bok saknas), d. 23 juli 1770 i Ronneby. Föräldrar: tullförvaltaren i Landskrona, senare Hälsingborg Ebbe F o Maria Pictorelia. Inskr vid Lunds univ 14 april 1719, auskultant i Svea hovrätt 22 juni 1731, konsistorienot hos domkap i Lund juli s å, v häradsh 1735, politi- o justitieborgm i Nyköping 22 nov 1744—1764, ...

Hamilton, Gustaf A K, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Vice häradshövding (1831 – 1913)

10 Hamilton, Gustaf Axel Knut, brorson till H 6, f 29 nov 1831 i Österplana (Skar), d 14 april 1913 i Djursholm. Föräldrar: v häradsh greve Hugo David H o Maria Charlotta v Hofsten. Genomgick Skara skola o gymn 40—48, studentex vid UU 25 sept 48, jur-fil ex där 5 juni 50, JK där 25 april 55, eo notarie i Svea hovrätt 28 sept 55, tjänstg i Svea ho...

Hamilton, Hugo E G, Riksdagsledamot, Landshövding, Vice häradshövding, Civilminister (1849 – 1928)

11 Hamilton, Hugo Erik Gustaf, brorson till H 10, f 21 aug 1849 på Blomberg, Husaby (Skar), d 27 jan 1928 på Högfors bruk, Karbenning (Vm). Föräldrar: landsh greve Adolf Ludvig H o Johanna Ulrika Agnes Geijer. Mogenhetsex i Uppsala 19 maj 69, inskr vid UU 69, jur-fil ex där 1 april 71, JK där 14 sept 78, eo notarie i Svea hovrätt 16 se...

Holm, Gustaf B A, Vice häradshövding, Förläggare (1845 – 1910)

Holm, Gustaf Birger Anders, f 25 nov 1845 i Ystad, d 11 juli 1910 på Steninge slott, Husby-Ärlinghundra, Sth (enl db för Engelbr, Sthlm). Föräldrar: stadsfiskalen Nils Magnus H o Karna Fågelberg. Inskr vid LU ht 63, hovrättsex där 68, v häradsh under Göta hovrätt 2 okt 71, auskultant o eo notarie i Svea hovrätt 1 okt 72, första domareförordn av Svea hovrätt 10 febr 73, jur biträde hos P A No...

Husberg, Karl S, Riksdagsledamot, Landshövding, Vice häradshövding, Ecklesiastikminister (1854 – 1928)

Husberg, Karl Sigfrid, f 21 sept 1854 i Växjö (enl fdb för Uråsa, Kron), d 20 maj 1928 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bruksägaren Johan Daniel H o Sofia Elise Münter. Mogenhetsex i Växjö 21 maj 72, inskr vid UU 13 sept 72, jur fil ex där 26 maj 73, jur utr kand där 26 maj 79, eo notarie vid Svea hovr 5 juni 79, auskultant vid Skåns...

Hägglöf, Richard R T, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Vice häradshövding (1865 – 1933)

Hägglöf, Richard Robert Theodor, f 6 febr 1865 i Själevad, Vnl, d 4 juni 1933 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: bankdirektören Lars Olof H o Karin Wallin. Mogenhetsex i Härnösand vt 83, inskr vid UU ht 83, jur-fil ex 12 dec 84, JK 9 febr 91, eo notarie vid Svea hovr 13 febr 91, domareförordn 26 juli 92, v häradsh 2 okt 93, VD för ab Skånska handelsbankens kontor i Helsingborg 00—07, led av stadsf...

Kallenberg, Ernst A, Vice häradshövding, Jurist (1866 – 1947)

Kallenberg, Ernst Anton, f 16 aug 1866 i Malmö, S:t Petri, d 30 okt 1947 i Lund. Föräldrar: grosshandl Anton Edvard K o Nona Augusta Wieslander. Mogenhetsex vid Malmö h a l vt 84, inskr vid LU 19 sept 84, jur utr kand där 8 febr 89, auskultant i hovrätten över Skåne o Blekinge 14 febr 89, v häradsh 31 maj 92, jur utr lic vid LU 10 dec 94, disp 14 dec 94, jur utr dr 31 maj 95, prof i pro...

Karlsson, John O, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Vice häradshövding, Länsnotarie (1855 – 1929)

1 Karlsson, John Otto, f 31 maj 1855 på Råby, Dingtuna, Vm, d 26 juli 1929 i Västerås. Föräldrar: kronolänsmannen, godsägaren o rdgm Frans Otto K o Theodora Ulrika Berglund. Mogenhetsex i Västerås vt 74, inskr vid UU ht 74, preliminärex 29 maj 75, hovrättsex 13 sept 78, eo notarie i Svea hovrätt 24 okt 78, v häradsh 81, landskanslist i Västmanlands län 12 mars 81, länsnotarie där 24 jul...

Krusenstjerna, von, J Edvard, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Vice häradshövding, Civilminister (1841 – 1907)

4 von Krusenstjerna, Julius Edvard, f 26 sept 1841 i Askeryd, Jönk, d 1 febr 1907 i Narvik, Norge (enl db för Joh, Sthlm). Föräldrar: majoren Edvard Vilhelm v K o Julia Wilhelmina Lovisa Lagerheim. Inskr vid UU 17 maj 58, jur fil ex 30 jan 60, jur utr kand 10 dec 64, auskultant i Svea hovrätt 13 jan 65, notarie hos ridderskapet o adeln vid riksdagen 65—66, nota...

Lancken, von der, C Ehrenfried, Riksdagsledamot, Historiker, Borgmästare, Vice häradshövding (1843 – 1919)

2 von der Lancken, Carl Ehrenfried, bror till L 1, f 17 juni 1843 i Malmö, Garnisons-förs, d 4 juni 1919 i Sthlm, Hedv El. Inskr vid LU 15 sept 59, FK 13 dec 62, disp pro gradu 18 maj 64, doc i sv historia 27 juli 64 —20 sept 70, FD 7 juni 65, jur utr kand 31 mars 68, allt vid LU, auskultant i Svea hovrätt april 68, i Skånska hovrätten 16 mars 69, v häradsh 1 nov 70, auditör vid Skånska...

Leijonmarck, Carl E, Vice häradshövding, Hovrättspresident, Justitieombudsman (1855 – 1926)

3 Leijonmarck, Carl Evald, sonsons son till L 2, f 30 jan 1855 i Sthlm, Klara, d 29 jan 1926 där, Hedv El. Föräldrar: kammarherren Evald Gustaf Leyonmarck o Aurore Östberg. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 20 maj 73, inskr vid UU 29 sept 73, FK 25 maj 78, jur utr kand 24 nov 83, eo notarie i Svea hovrätt 3 dec 83, auskultant i skånska hovrätten 16 juli 84, tingstjänstg 84—85, v häradsh 29 ma...

Lindhagen, C Albert, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Justitieråd, Vice häradshövding (1823 – 1887)

2 Lindhagen, Claes Albert, bror till L 1, f 25 juli 1823 i Askeby, Ög, d 21 okt 1887 i Sthlm, Hedv El. Inskr vid UU 8 okt 41, disp pro exercitio 42, fd kand 22 maj 47, disp pro gradu 13 juni 48, mag 15 juni 48, hovrättsex 6 juni 49, eo kanslist i Justitierevisionsexp 15 dec 49, auskultant i Svea hovrätt 19 dec 49, eo notarie där lO...

Lovén, J Henric, Statsråd, Vice häradshövding, Jurist, Kammarrättspresident (1827 – 1908)

4 Lovén, Johan Henric, brorsons son till L 1, f 19 sept 1827 i Sthlm, Klara, d 26 jan 1908 där, ibid. Föräldrar: byråchefen Lars Johan L o Karolina Dorotea Ekström. Inskr vid UU 10 juni 45, FK 12 dec 50, disp 31 maj 51, mag 16 juni 51, jur utr kand 13 dec 56, allt vid UU, eo kanslist i justitierevisionsexp 14 jan 57, auskultant i Svea hovrätt 19...

Malmros, Frans D, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Skeppsredare, Vice häradshövding (1865 – 1931)

2 Malmros, Frans Didrik, son till M 1 i hans l:a gifte, f 14 sept 1865 i Trelleborg, d 12 april 1931 där. Mogenhetsex 84, inskr vid LU ht 84, praktik på spannmålsfirmor o skeppsmäklarkontor i London o Hamburg, hovrättsex vid LU 29 maj 88, auskultant vid hovrätten över Skåne o Blekinge 5 okt 88, v häradsh där 29 maj 91, led av styr för Tr...

Mannheimer, Otto S, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Vice häradshövding, Affärsjurist (1860 – 1924)

2 Mannheimer, Otto Salomon, son till M 1, f 12 sept 1860 i Gbg, Mosaiska, d 10 dec 1924 på Mössebergs kuranstalt, Friggeråker, Skar (enl db för Mosaiska, Gbg). Mogenhetsex vid Gbgs realgymnasium 5 juni 79, inskr vid UU 23 sept 79, jur fil ex 14 sept 81, jur utr kand 6 april 87, auskultant vid Göta hovrätt 12 april 87, eo notarie där 22 a...

Moberg, Carl O, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Vice häradshövding (1842 – 1905)

Moberg, Carl Oscar, f 20 sept 1842 i Västervik, d 5 febr 1905 i Karlstad. Föräldrar: rådmannen o grosshandlaren Anders Gustaf M o Catharina Fredrika Salander. Studier vid Västerviks elementarlärov, studentex i Uppsala 14 sept 60, inskr vid UU 19 sept 60, kameralex 28 jan 64, hovrättsex där 7 dec 65, auskultant i Svea hovrätt 15 dec 65, eo notarie där 20 juni 66, v häradsh 20 dec 69, notarie ...

Montan, Carl O, Tidningsredaktör, Hovrättsassessor, Vice häradshövding (1853 – 1914)

2 Montan, Carl Otto, bror till M 1, f 24 juni 1853 i Sthlm, Svea livg, d 16 jan 1914 där, Kungsh (kbf i Husby, Kopp). Inskr vid UU 2 okt 71, jur fil ex 13 nov 72, elev vid Siljansfors bruk 7374, vid Ljusne järnverk 74, medarb i Sthlms dagbl 7795, elev vid L'école des sciences politiqu...

Munck af Rosenschöld, Thomas, Riksdagsledamot, Vice häradshövding, Hovrättspresident (1813 – 1893)

3 Munck af Rosenschöld, Thomas, brorson till M 2, f 28 juni 1813 i Lund, d 20 jan 1893 i Sthlm (enl db för Lund). Föräldrar: konsuln Gabriel M o Hedvig Sara Lovén. Elev vid katedralskolan i Lund, inskr vid LU 23 juni 29, filol kand 20 juni 32, FK 18 juni 34, disp pro gradu 15 juni 35, mag 23 juni 35, allt vid LU, inskr vid UU 3 okt 35, e...

Nackreii, von, Olof, Riksdagsledamot, Landshövding, Hovrättsassessor, Vice häradshövding, Hovrättsråd (1728 – 1783)

von Nackreii, Olof, f 7 dec 1728 i Filipstad, d 21 juni 1783 i Uppsala. Föräldrar: brukspatronen Lars v N o Catharina Engman. Inskr vid UU 12 mars 44, auskultant vid Svea hovrätt 5 maj 46, i Göta hovrätt juni 52, v häradsh i Östersysslets hd, Värml, 1 dec 52, beständig v häradsh där 30 mars 54, ord 22 sept 56, deltog i riksdagarna 55/56–78/79 (led av SU 65/66), assessor i Göta hovrätt 8 sept...

Nordenfalk, Carl O C J, Riksdagsledamot, Landshövding, Hovrättsassessor, Vice häradshövding (1833 – 1909)

2 Nordenfalk, Carl Olof Christian Johan, son till N 1, f 15 febr 1833 i Törnsfall, Kalm, d 12 juni 1909 där. Inskr vid UU 20 maj 51, ex till rättegångsverken där 25 jan 56, auskultant i Svea hovrätt 12 febr 56, eo notarie där 14 mars 56, eo kanslist i justitierevisionsexp 57, v häradsh 20 dec 59, deltog i riksdagarna 59...

Nordling, E Viktor, Kommunalpolitiker, Vice häradshövding, Jurist (1832 – 1898)

2 Nordling, Ernst Viktor, bror till N 1, f 25 april 1832 i Sthlm, Maria, d 26 jan 1898 i Uppsala. Elev vid Uppsala katedralskola vt 40-vt 49, studentex vid UU 12 juni 49, inskr 49, preliminärex 14 dec 49, jur fil ex 13 juni 51, jur utr kand 26 jan 56, allt vid UU, tjänstg i justitierevisionsexp, Svea hovrätt o Sthlms rådsturätt 56

Odelberg, C Herman, Konsthistoriker, Vice häradshövding (1840 – 1878)

3 Odelberg, Christian Herman, son till O 2, f 2 juli 1840 i Brännkyrka, Sth, d 10 mars 1878 i Sthlm, Klara. Studentex vid UU vt 58, inskr 25 maj 58, jur fil ex där 31 maj 61, eo kanslist i finansdep 61, hovrättsex vid UU 19 maj 63, eo kanslist i justitierevisionsexp, auskultant i Svea hovrätt 2 juni 63, eo notarie där 1 juli 63, v härads...

Rhodin, Hans D G, Hovrättsassessor, Vice häradshövding, Generaldirektör (1854 – 1932)

1 Rhodin, Hans Daniel Gustaf, f 8 okt 1854 i Hjo, d 11 mars 1932 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: borgmästaren Gustaf Theodor R o Anna Louise Asplund. Mogenhetsex vid H elementarlärov i Jönköping 20 maj 74, inskr vid UU 14 sept 74, jur kand där 20 maj 80, e o notarie i Svea hovrätt 26 maj 80, i Göta hovrätt 1 juni 80, v häradsh 3 okt 81...

36 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se