Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
222 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
Adelcrantz, Carl Fredric, Arkitekt, Teaterdirektör (1716 – 1796)

2. Carl Fredric Adelcrantz, den föregåendes son, f. 30 jan. 1716, d 1 mars 1796. Student i Uppsala 22 febr. 1734 (samt ånyo 12 okt. 1738?); auskultant i kammarrevisionen 10 mars 1735; deltog i ritarakademins undervisning på slottet från 1735; ägnade sig efter faderns död, 1739, helt åt arkitekturstudier och företog i sådant syf...

Agrell (f. Martin), Alfhild T, Författare, Dramatiker (1849 – 1923)

Agrell, Alfhild Teresia, f. Martin, f. 14 jan. 1849 i Härnösand. Föräldrar: konditorn Erik Johan Martin och Karolina Margareta Adolphson.

Gift 14 okt. 1868–21 juli 1895 med handlanden och ombudsmannen Per Albert Agrell i Stockholm.

Ahlgren, Johan Samuel, Skådespelare, Teaterdirektör (1764 – 1816)

Ahlgren, Johan Samuel, f. 10 dec. 1764 i Stockholm, d 12 aug. 1816. Föräldrar: kamreraren Lars Ahlgren och Elisabet Fredrika Fredriksson. E. o. kanslist i amiralitetskollegiet; extra ordinarie i överståthållarämbetet för politiärenden; v. auditör; anställd vid den under A. F. Ristelis ledning nyinrättade och 1788 till kunglig förv...

Almlöf (f. Ficker), Anna Maria Francisca Charlotta, Skådespelare (1813 – 1881)

2. Anna Maria Francisca Charlotta Almlöf, f. Ficker, den föregåendes hustru i hans andra gifte, f. 16 juni 1813 i Stockholm, d 11 nov. 1881 därstädes. Föräldrar: oboisten i hovkapellet Kristian Fredrik Ficker och Johanna Charlotta Widerberg. Elev vid K. teatern 1 juli 1830; debuterade 23 sept. 1831 såsom Zelinda i »Califen i Bagdad&raq...

Almlöf (f. Deland), H C E (Betty), Skådespelare (1831 – 1882)

4. Hedvig Christina Elisabeth (Betty) Almlöf, f. Deland, den föregåendes hustru, f. 14 nov, 1831 i Örebro, d 1 apr. 1882 i Stockholm, Föräldrar: teaterföreståndaren Pierre Joseph Deland och skådespelerskan Hedvig Lovisa Charlotta De Broen. Anställd vid faderns trupp 1847–61, vid Mindre teatern 1861–63, vid K....

Almlöf, C A Knut, Skådespelare (1829 – 1899)

3. Carl AndersKnut Almlöf, son till A. 1 i dennes första gifte, f. 9 febr. 1829 i Stockholm, d. 3 jan. 1899 på sin villa Almnäs vid Gripsholm. Genomgick Klara trivialskola och Stockholms gymnasium; student i Uppsala 10 juni 1848. Anställd vid Pierre Delands sällskap 1851–52, vid K. teatern 1852–53, hos Deland 1853–61, vid Mi...

Almlöf, Nils W, Skådespelare (1799 – 1875)

1. Nils Wilhelm Almlöf, f. 24 mars 1799 i Stockholm, d. 27 febr. 1875 därstädes. Föräldrar: kammartjänaren Nils Almlöf och Maria Lovisa Herbelein. Genomgick huvudstadens s. k. storskola; extraelev vid fältläkarkåren 16 maj 1815; efter undergången examen 26 apr. förklarad för chirurgiae studiosus 29 apr. 1816. Underläkare...

Andersson, Johan Anders Oskar, Skådespelare, Översättare, Dramatiker (1813 – 1866)

Andersson, Johan Anders Oskar, f. 8 dec. 1813 i Stockholm, d 13 jan. 1866 i Malmö. Student i Uppsala 6 dec. 1831; avlade kameralexamen 3 dec. 1833 samt hovrättsexamen dec. 1834. E. o. notarie i Svea hovrätt 1835; tjänstgjorde i K. M:ts kansli; lämnade tjänstemannabanan i senare hälften av 1830-talet; debuterade å K. teatern såsom Filip i »...

André, Harald, Operaregissör (1879 – 1975)

André, Harald, f. 14 juni 1879 i Motala. Föräldrar: grosshandlaren John Andersson och Maria Kristina Andersson. Genomgick Motala elementarläroverk och h. realläroverket i Stockholm; avlade mogenhetsexamen 17 maj 1897; studerade någon tid i Uppsala samt därefter vid universitetet och musikkonservatoriet i Leipzig ht. 1900–vt. 190.3 och vid Sternska ...

Selander, Hjalmar, Skådespelare, Teaterdirektör, Regissör (1859 – 1928)

Selander, Hjalmar, f 2 juli 1859 i Fässberg, Göt, d 10 aug 1928 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: möbelhandlaren Anders S o Maria Johansson. Elev vid Chalmersska slöjdskolan, Gbg, 74, vid Gbgs teaterelevskola 77–78, debuterade vid Stora teatern i Gbg 29 dec 78, skådespelare där 78–79 o 83–84, vid K Tivanders sällsk 79–81, vid O...

Seuerling, Carl Gottfried, Skådespelare, Teaterledare (1727 – 1795)

Seuerling, Carl Gottfried, f 1727 i Ortrand, Sachsen (Ånsta AI:7, uppslag nr 28, ULA), d 14 maj 1795 i Örebro. Föräldrar: trol Johann Gottfried S o h h Johanna Sophia. Skådespelare o teaterledare i Tyskland, verksam som sådan i sv landsorten o i Finland från omkr 60.

G 1) 20 maj 1749 (Marks v Wurtenbergs konceptgen:er, utdöda ätter, RHA...

Sjöberg, S E Alf, Skådespelare, Regissör (1903 – 1980)

Sjöberg, Sven Erik Alf, f 21 juni 1903 i Sthlm, Hedv El, d 17 april 1980, där, Osc. Föräldrar: vaktmästaren Carl Erik S o Elisabet Wickberg. Elev vid H a l å Östermalm, Sthlm, vid Dramatiska teaterns elevskola 23–25, skådespelare vid Dramatiska teatern 25–29, förste regissör där från 30, regissör vid Radiotjä...

Sjöblom, Ulla M, Skådespelare, Sångare (1927 – 1989)

Sjöblom, Ulla Maria, f 11 maj 1927 i Sthlm, S:t Göran, d 3 aug 1989 där, Kat. Föräldrar: skomakaren Johan Bernhard S o Elsa Maria Ulrika Isacson. Studentex vid H a l för flickor på Norrmalm, Sthlm, 8 maj 47, elev vid Helsingborgs stadsteater 48–50, vid Dramatiska teaterns elevskola 50–53, skådespelerska bl a vid Dramatiska teatern 53&ndas...

Sjöström, Victor D, Skådespelare, Regissör (1879 – 1960)

Sjöström, Victor David, f 20 sept 1879 i Silbodal, Värml, d 3 jan 1960 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren o lantbrukaren Olof Adolf S o skådespelerskan Sofia Elisabet (Lisen) Hartman. Elev vid H a l i Uppsala jan 93–aug 95, skådespelare vid E Ahlboms sällsk 96–98, vid Sv teatern, Hfors, 98–99, vid Folkteatern, Gbg, 99&ndash...

Skawonius, Sven Erik, Målare, Scenograf, Dekorationsmålare, Formgivare (1908 – 1981)

Skawonius (före 1927 Svensson), Sven Erik, f 31 aug 1908 i Sthlm, Osc, d 15 mars 1981 där, Joh. Föräldrar: fabrikören Per S o Bengta Svensson. Elev vid Tekn skolan (från 1945 Konstfackskolan) i Sthlm 24–27, vid Konsthögsk 27–30, dekorationsmålare (scenograf) vid K Dramatiska teatern 31–37 o 61–75, chef för dekorations- o ...

Skoglund, Gunnar, Regissör, Produktionsledare (1899 – 1983)

Skoglund, Gunnar, f 2 sept 1899 i Sthlm, Ad Fredr, d 21 sept 1983 i Torö, Sth. Föräldrar: handelsbokhållaren Aron Fredrik S o Elin Maria Lindgren. Studentex vid H reallärov å Norrmalm i Sthlm 10 maj 19, inskr vid StH ht 19, litt:vetensk studier där 19-21, medarb i Idrottsbladet 19–24, assistent o sekr vid Konserthusteatern 24–26, sekr hos [a:6...

Smitt, I Fredrik, Skådespelare, Teaterdirektör (1820 – 1896)

Smitt (till 1832 Englund), Isac Fredrik, f 12 mars 1820 i Sthlm, Pro Patria, d 17 okt 1896 i Söderköping. Moder: strumpfabrikörsdottern Fredrika Charlotta Englund (enl hfl för Sthlm, Maria). Elev vid K teaterns balettskola 34–37, skådespelare vid J A Lamberts sällsk 37, vid C W Westerlunds sällsk 37–39, vid A G Wallins sällsk...

Rydberg, J Wilhelm, Skådespelare, Teaterdirektör (1850 – 1915)

Rydberg, Julius Wilhelm, f 26 juni 1850 i Sthlm, Hedv El, d 12 maj 1915 där, Kungsh. Föräldrar: skriftställaren o tidningsmannen Carl Henrik R o Emma Vilhelmina Adelaide Forsslund. Elev vid Nya elementarskolan, Sthlm, till ht 68, vid Musikkonservatoriet där 70-71, erhåll ensk undervisn i tal för Bertha Bock (g Tammelin) 70–71, skådespelare vid Sv teatern i Hfors 71–75, vid Stora teatern i Gb...

Rydeberg, O Georg, Skådespelare (1907 – 1983)

Rydeberg, Olof Georg, f 21 juli 1907 i Örgryte, Göt, d 22 (enl db) febr 1983 i Sthlm, Osc. Föräldrar: sjökaptenen Olof Yngve Georg R o Anna Maria Wilhelmina Blume. Elev vid Lorensbergsteatern, Gbg, 28–29, vid Dramatiska teaterns elevskola, Sthlm, 2931, skådespelare bl...

Rydkvist, A Elvira (Viran) O, Skådespelare, Teaterregissör, Teaterdirektör (1879 – 1942)

1 Rydkvist, Anna Elvira (Viran) Oscara, f 1 dec 1879 i Sthlm, Hedv El, d 10 juli 1942 där, ibid. Föräldrar: skådespelaren o teaterdirektören Per Albert Rydqvist o Sara Josefina Madiilda Lundgren. Skådespelerska hos A Ranfts (bd 29) lyriska sällsk 97, vid Stora teatern, Gbg, 99, vid Folkteatern där 06–22, direktris o regissör vid Lil...

Rydqvist, Oscar F, Journalist, Manusförfattare (1893 – 1965)

2 Rydqvist, Oscar Fredrik, syssling till R 1, f 13 juni 1893 i Sundsvall, d 12 mars 1965 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: handlanden Claes Oscar R o Hilda Charlotta Vilhelmina Larsson. Studentex vid H a l i Sundsvall 7 juni 11, inskr vid UU 15 sept 11, medarb i Sundsvalls Tidn 11-13, i Dagen 13-15, i Grönköpings Veckoblad 16-24, i DN periodvis 16–24, fast anst&a...

Sandrew, Anders, Affärsman, Teaterdirektör, Filmproducent, Biografägare (1885 – 1957)

Sandrew (tidigare Andersson), Anders, f 13 mars 1885 i Vendel, Upps, d 12 okt 1957 i Sthlm, Joh. Föräldrar: hemmansägaren Anders Karlsson o Karolina Kristina Larsdtr. Specerihandlare i Sthlm m firma Andersson & Sandrew från 01, biografägare från 26, VD o led av styr för Biografab Carlton 36, för ab Sandrew-Biograferna från 38, led av styr f...

Scheutz, Gustav, Filmproducent (1900 – 1967)

2 Scheutz, Gustav, f 28 nov 1900 i Alguts-boda, Kron, d 18 maj 1967 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: bruksägaren Abdon Elof Ludvig Willehad S o Ada Lovisa (Louise) Gråberg. Studentex som privatist i Sthlm 24, studier vid Handelshögskolan där 25–27, vid Pitman's College, London, led av styr för Svensk-engelska film ab från 28, VD där från...

Schildknecht (-Wahlgren), Maria, Skådespelare (1881 – 1977)

Schildknecht(-Wahlgren), Maria, f 31 mars 1881 i Sthlm, Ty, d 19 febr 1977 i Gbg, Vasa. Föräldrar: musikbokhandlaren Johan Albert S o Caroline (Lina) Fredrike Salmson. Elev vid Dramatiska teaterns elevskola 98–99, lär där 16–34, skådespelerska bl a vid Intima teatern, Sthlm, 08–10, vid Dramatiska teatern 10–35, vid Gbgs stadsteater 35&nd...

Rhodin, Carl M A, Cirkusdirektör, Cirkusartist (1871 – 1952)

2 Rhodin, Carl Max Alexander (Brazil Jack), f 28 sept 1871 i Bergen, Norge, d 7 nov 1952 i Malmö (enl db för Sthlm, S:t Göran). Föräldrar: trollkonstnären Carl Max Alexis R o Therese Margrethe Welcher. Cirkusdirektör.

G 1) 7 mars 1897 i Sthlm, Katolska (enl vb för Sthlm, Kat), m Gunhild Valborg Charlotta Hellman, f 16 maj 1881 i Gbg (enl fdb för Sthlm, Maria), d 14 april 1928 i Gjövik...

Rhudin, S Fridolf E, Skådespelare, Artist (1895 – 1935)

Rhudin, Sixten Fridolf Emanuel, f 10 okt 1895 i Ransäter, Värml (enl fdb för Norra Råda, Värml), d 6 mars 1935 i Sthlm (enl db för Djursholm). Föräldrar: skräddaren Per Olof Persson R o Maria Kajsa Thyberg. I skräddarlära hos fadern, skräddare i Munkfors, Värml, revy- o folklustspelsartist, filmskådespelare frå...

Ristell, Adolf Fredrik, Översättare, Teaterledare, Litteratör (1744 – 1829)

Ristell, Adolf Fredrik, f 17 juli 1744 i Uppsala, d enl uppg 1829 utomlands. Föräldrar: dans- o språkmästaren Carl Fredrik R o Charlotta Catharina Smedberg. Lektor hos drottn Lovisa Ulrika omkr 65, Gustav III:s bibliotekarie vid Drottningholms slott 771 febr 87, vid Sthlms slott 7887, ledare för Sv Dramatiska teatern 87 (privilegium 25 mars)–88, litteratör, ö...

Rolf, Ernst R, Skådespelare, Sångare, Musikförläggare (1891 – 1932)

Rolf (före 1913 Johansson), Ernst Ragnar, f 20 jan 1891 i Falun, d 25 dec 1932 i Sthlm (enl db för Djursholm). Föräldrar: skräddaren Klas Albert Johansson o Emma Karolina Wikström. Engagerad vid olika resande teatersällsk 07–10, kuplettsångare i bl a Sthlm, Kristiania o Trondheim från 10, skivartist från 10, grundade Ernst R...

Roos, Johan Petter, Skådespelare, Teaterdirektör (1818 – 1882)

Roos, Johan Petter, f 13 juli 1818 i Sthlm, Ad Fredr, d 13 aug 1882 där, Kat. Föräldrar: sämskmakarmästaren Johan Petter R o Fredrika Ulrika Haldén. Skolgång i Sthlm, hantverkarlärling där, elev o skådespelare i C W Westerlunds teatersällsk 39, skådespelare i C Blanks trupp hösten 40, i ett par mindre teatersällsk 4142, i P J ...

Ruckman, M Christina, Skådespelare (1771 – 1847)

Ruckman (före 1808 Franck), Maria Christina, f 2 febr 1771 i Uppsala, d 17 april 1847 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: slottsmuraren Johan Franck o Brita Lundström. Elev vid K teatern 84, första aktris där 881 juli 18, lär i deklamation vid K teaterns elevskola 1314, förest där 1 juli 191 juli 23.

G 19 april 1808 i Sthlm, Hovförs, m gravören Joha...

Personne, Nils E, Skådespelare, Översättare, Teaterhistoriker (1850 – 1928)

Personne, Nils Edvard, f 15 jan 1850 i Sthlm, Hedv El, d 15 juni 1928 där, Osc. Föräldrar: sidenkramhandlaren Nils Edvard P o Christina Elisabeth Wahlberg. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 14 maj 69, inskr vid UU 25 maj 69, jur preliminärex där 31 maj 70, eo kanslist vid Generalpoststyr 25 jan 72, skådespelare vid (K) Dramatiska teatern i Sthlm 7604 o från 08, regissör ...

Persson, C Edvard, Skådespelare, Regissör (1888 – 1957)

Persson, Carl Edvard, f 17 jan 1888 i Malmö, S:t Pauli, d 19 sept 1957 i Helsingborg (enl db för Jonstorp, Malm). Föräldrar: timmermannen o husägaren Anders P o Bengta Olsson. I byggmästarlära hos fadern, operettartist vid Axel Lindblads opera- o operettsällsk 0709, vid Anton Gambetta Salmsons operettsällsk 09...

Petterson, Hjördis O M, Skådespelare (1908 – 1988)

Petterson, Hjördis Olga Maria, f 17 okt 1908 i Visby, d 27 maj 1988 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: bagarmästaren Henrik Reinhold Pettersson o Anna Henrietta Pettersson. Elev vid H a l i Visby, vid Dramatiska teaterns elevskola 27–30, lär där 36–42, skådespelerska bl a vid Folkteatern, Gbg, 30–31, vid Gösta Ekmans teatrar, Sthlm, 31–35, vid Dramatiska teatern 36–42, 68–74 o 85, vid Vasatea...

Ralf, Oscar G, Skådespelare, Operasångare (1881 – 1964)

1 Ralf, Oscar Georg, f 3 okt 1881 i Malmö, Caroli, d 3 april 1964 i Kalmar. Föräldrar: orgelbyggaren o kyrkomusikern Hans P:son R o Hilda Maria Granquist. Mogenhetsex vid Malmö h a l 25 maj 00, inskr vid LU 14 sept 00vt 02, stipendiat vid K teatern i Sthlm 02, studerade sång för John Forsell (bd 16) 0204, ope...

Ranft, Albert A, Skådespelare, Teaterchef, Regissör (1858 – 1938)

Ranft, Albert Adam, f 23 nov 1858 i Sthlm, Jak o Joh, d 5 okt 1938 där, Matt. Föräldrar: snickarmästaren Adolf Fredrik R o Catharina Amalia Reijhell. Skådespelare vid F Nelsons sällsk 75, elev vid (K) Dramatiska teaterns elevskola 75, skådespelare vid M v Dolckes sällsk 76, vid K Tivanders o L Otterströms sällsk 7678, vid Södra teatern, Sthlm, 7881, vid Mindre tea...

Olin, Elisabeth, Skådespelare, Sångare (1740 – 1828)

Olin, Elisabeth, dp 8 dec 1740 i Sthlm, Kat, d 26 mars 1828 där, Nik. Föräldrar: organisten k hovmusicus Peter Lillström o skådespelerskan Elisabeth Söderman. Erhöll sångundervisn av fadern o av hovkapellmästaren F Zellbell d y, debuterade på K teatern 18 jan 73, verksam där 7384 (dock uppförd på teaterns pensionsstat först 04), erhöll av K M:t livstidspension 19 sept 78, först...

Olthoff, von, Christian E, Teaterledare, Ämbetsman (1697 – 1759)

von Olthoff, Christian Ehrenfried, före adl Charisius, f 14 mars, dp 16 mars 1697 i Stralsund, S:t Nikolai, d 2 jan, begr 5 jan 1759 där, ibid. Föräldrar: borgmästaren o lantrådet Christian Ehrenfried Charisius o Juliana Catharina Cock. Adl 4 maj 07, inträdde i sv militärtjänst 18, kopist i kansliets utrikesexp 8 juli 19, kanslist dä...

Palm, C Gottfrid, Teaterledare (1881 – 1950)

Palm, Carl Gottfrid, f 2 febr 1881 i Kolbäck, Vm, d 10 sept 1950 i Österåker, Sth. Föräldrar: soldaten Carl Eric Krantz o Eva Vilhelmina Norström. Anst vid Sthlm-Väs-terås-Bergslagens järnväg 97, metallarbetare i Eskilstuna 00—14, led av styr för Eskilstuna Folkets park 09, för Folkets parkers centralorganisation (FPC) 12, c...

Palme, Ulf H, Skådespelare, Regissör (1920 – 1993)

4 Palme, Ulf Henrik, sonson till P 1, f 18 okt 1920 i Sthlm, Osc, d 12 maj 1993 där (folkbokförd i Ingarö, Sth). Föräldrar: majoren Jean Oscar Albrecht P o Berta Inez Maria Paykull. Studentex vid Beskowska skolan i Sthlm 11 juni 40, elev vid Dramatiska teaterns elevskola 42 — 45, medverkade i radio från 43, engagerad vid Dramatiska teatern 45 — 50 o 54 — 70, skådespelare, regissör.

G ...

Niska, Adolf B, Skådespelare, Operettsångare (1884 – 1960)

Niska, Adolf Bernhard, f 17 febr 1884 i Viborg, Finland, d 2 aug 1960 i Sthlm, Finska. Föräldrar: sjökaptenen Ivar Alfred N o Hilda Maria Elise Schlüter. Avgångsex från Sv Lyceum i Viborg 25 maj 04, studentex o inskr vid Alexandersuniv i Hfors 6 juli 04, vid Polytechnicum där, debut som operettsångare vid Arcadia-teatern där',4 okt 05, engagerad vid Sv teatern i Åbo 06, vid Sv teatern i Hfor...

Nordén, G Arthur, Journalist, Lärare, Arkeolog, Manusförfattare (1891 – 1965)

Nordén, Gustaf Arthur, f 22 dec 1891 i Norrköping, Olai, d 3 okt 1965 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: möbelsnickaren Gustav Fredrik N o Ida Amanda Nilsson. Elev vid Norrköpings h a l ht 03, studentex där 13 maj 10, inskr vid UU ht 10, FK där 30 maj 13, lär vid Värmlands läns folkhögsk i Molkom 5 mars–25 april 12, vid &Ou...

Nordforss, Carl G, Författare, Arméofficer, Teaterdirektör (1763 – 1832)

1 Nordforss, Carl Gustaf, f 2 aug 1763 i Malingsbo, Kopp, d 27 juli 1832 i Sthlm, Klara. Föräldrar: komministern Anders Nohrfors o Elisabet Arosén. Bruksbokhållare i Malingsbo, accisskrivare vid tullverket i Sthlm 7 juli 85, volontär vid artilleriet 88, auditör vid Nylands infanterireg juli 88, överauditör vid G M Armfelts frikår i Dalarna okt 88 (konf:fullm 21 april 89), andre direktör vid ...

Nordgren, K Gösta, Skådespelare, Sångare, Flottare (1926 – 1981)

Nordgren, Karl Gösta "Snoddas", f 30 dec 1926 i Arbrå, Gävl, d 18 febr 1981 i Vänersborg (enl db för Ljusne, Gävl). Föräldrar: Karl N o Jenny Fredrika Lind. Flottare, tegelbruksarbetare. Sångare, medv i sv filmer 52 o 67.

G 13 febr 1954 i Tierp, Upps (kbf i Ljusne), m Britta Linnea Gustafsson, f 22 sept 1935 i Ljusne, dtr till snickarmästaren August Waldemar G o Svea Linnea Lundquist....

Norée, Ernst O, Affärsman, Skådespelare (1878 – 1936)

Norée, Ernst Oscar, f 13 dec 1878 i Gävle, d 18 jan 1936 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: konstförvanten Oskar Alfred Julius N o Maria Lovisa Lundberg. Studier vid h a l i Gävle 8995, anställd vid kronokassörskontoret vid Gefle-Posten där, engagerad vid

Norlander, Emil A, Journalist, Revyförfattare (1865 – 1935)

Norlander, Emil August, f 5 maj 1865 i Sthlm, Ad Fredr, d 11 april 1935 där, Bromma. Föräldrar: juveleraren Ernst August N o Amalia Vilhelmina Dahlbom. Gick ut Klara trivialskola 79, tandteknikerstudier i Sthlm o Tyskland till 93, lärling vid A L Normans tryckeri, medarb i Nya Nisse 93–08, red där 08-16, journalist vid S-T 95, redaktör där 97, utg av ...

Müller, Carolina F, Skådespelare, Operasångare (1756 – 1826)

2 Müller, Carolina Fridrica (Caroline Fridericha), f 5 febr 1756 i Khvn, d 17 nov 1826 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: fänriken Christian Frederik Halle o Johanne Christine Hansdatter (enl Neiiendam 1984). Anställd vid Det kongelige Teater i Khvn 62—april 80, operasångerska o premiäraktris vid K teatern i Sthlm juni 80—febr 82, ånyo anställd där 15 jan 83—06, instruktris i scenisk framställn o ...

Marcadet, Marie Louise, Skådespelare (1758 – 1804)

Marcadet, Marie Louise, f 3 dec 1758 i Sthlm, S:t Eugenia Katolska förs, franska kapellet, uppges ha avlidit 1804 i Paris (Dahlgren). Föräldrar: skådespelarna Jacques Anselme Baptiste o Marie Dumont. Första sångerska vid K Operan maj 78sept 95, aktris vid Gustav III:s franska trupp 81

Marmstedt, S Lorenzo (Lorens), Filmregissör, Teaterchef, Kritiker (1908 – 1966)

Marmstedt, Sigfrid Lorenzo (Lorens), f 29 okt 1908 i Sthlm, Katolska, d 4 april 1966 i Lidingö. Föräldrar: grosshandlaren Anders Edvard Eriksson o Marie Tabone. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 27, anställd i faderns firma ab Medelhavskompaniet där 2730, filmkritiker i SvD aug ...

Martinsson, Herman, Skådespelare, Frälsningsofficer (1834 – 1901)

Martinsson, Herman, f 5 april 1834 i Sthlm, Kat, d 15 juli 1901 i Södertälje (enl db för Hedv El, Sthlm). Föräldrar: sjökaptenen Abraham Wilhelm M o Anna Sophia Lundelius. Elev vid K teatern 4951, engagerad vid olika resande teatersällsk 5257, skådespelare vid Mindre teatern, Sthlm, 57

1 2 3 4 5 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se