Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
1 träffar, sida:  1 
Blumenthal-Gawell, Ida A, Berättare (1869 – 1953)
Blumenthal-Gawell, Ida Albertina, f. 4 nov. 1869 i Arbrå socken. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Gawell och Sofi Steinmetz. Genomgick Sjölanderska flickskolan i Gävle; tjänstgjorde vid Norrlandspostens redaktion därstädes; genomgick tekniska aftonskolan i Gävle 1892—95 samt åtnjöt undervisning vid tekniska skolan i Stockholm 1895—98, därav ett år i högre konstindustriskolan. Hedersledamot av Gäst...
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se