Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
1 träffar, sida:  1 
Blackstadius, Johan Zacharias, Historiemålare, Restaurator (1816 – 1898)

Blackstadius, Johan Zacharias, f. 14 mars 1816 i Falkenberg, d 26 febr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: sjökaptenen Adolf Fredrik Blackstadius och Anna Fredrika Stenbäck. Medföljde 1823–29 fadern på dennes sjöresor; åtnjöt undervisning i de hamnar, fartyget besökte; upptogs 1829 av moderns halvbroder, litografen K. Schultén i...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se