Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
3 träffar, sida:  1 
Richert, Johan Gabriel, Häradshövding, Politisk skriftställare (1784 – 1864)

1 Richert, Johan Gabriel, f 25 mars 1784 i Tidavad, Skar, d 2 jan 1864 i Gbg, Domk. Föräldrar: häradshövdingen o lagmannen Johan R o Christina Margareta Bergendahl. Elev vid Skara gymn febr 99, inskr vid LU 13 okt 00, ex till rättegångsverken där 22 maj 01, auskultant vid Göta hovrätt 15 sept 01, innehade olika domarförordnanden, v härad...

Nordenskiöld, Carl Fredrik, Riksdagsledamot, Kanslist, Mystiker, Politisk skriftställare (1756 – 1828)

3 Nordenskiöld, Carl Fredrik, bror till N 1 o N 2, f 30 mars 1756 i Sibbo, Nyland, d 28 febr 1828 i Rostock, S:ta Maria. Inskr vid Åbo akad 15 okt 70, auskultant vid Svea hovrätt 28 nov 72, eo notarie där 8 april 73, eo kanslist i justitierevisionen 26 april 73, i RA 6 sept 73, kopis...

Blix, Magnus, Häradshövding, Politisk skriftställare (1743 – 1805)
1. Magnus Blix, f. 3 (4?) jan. 1743, d 22 juni 1805 på Östanvik i Södertörn. Föräldrar: lanträntmästaren Johan Karl Blix och Brita Margareta Malmborg. E. o. tjänsteman i riksens ständers: bank 13 sept. 1758; interimsräntmästare i Gävleborgs län 24 okt. 1763; e. ordinarius vid K. artillérikrigsrätten 15 jan. 1766; v. auditör vid artilleriregementet 16 juli s. å.; erhöll regements-skrivares lön ...
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se