Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
87 träffar, sida:  1 2 
Adlerbeth, Gudmund Jöran, Författare, Översättare, Statsråd, Riksantikvarie (1751 – 1818)

1. Gudmund Jöran Adlerbeth, f. 21 maj 1751 i Jönköping, d 7 okt. 1818 å Ramsjöholm. Föräldrar: hovjunkaren, sedermera hovrättsassessorn Jakob Fredrik Adlerbeth och Anna Maria Spalding. Student i Uppsala 22 apr. 1768; avlade kansliexamen juni 1771. E. o. kanslist vid krigsexpeditionen 10 juli s. å.; erhöll tillstånd att jämvä...

Agricola, Michael Olavi, Översättare, Biskop, Reformator (1508 omkr – 1557)

Agricola, Michael Olavi, f. omkr. 1508, d 9 apr. 1557, var av svensk börd; hans fader Olof Simonsson var fiskare i Torsby, Perno socken, östra Nyland. Efter att ha gått i skola i Viborg kom han till Åbo och blev där skrivare och omsider sekreterare hos biskop Martin Skytte. Av Petrus Särkilaks inhämtade han den evangeliska åskådningen, blev pr...

Amnelius, Andreas Petri, Präst, Översättare (1638 – 1692)

Amnelius, Andreas Petri, f. 1638 i Amnestad, Svedvi socken, d i febr. 1692. Son till hemmansägaren Per Andersson. Student i Uppsala i mars 1659, då han kallar sig Amnestadius; prästvigd 30 nov. 1667. Skolmästare i Fellingsbro 1668; efter flerårig prästerlig tjänstgöring inom nämnda församling missi-verad till Romfartuna 1689 och komminister...

Andersson, Johan Anders Oskar, Skådespelare, Översättare, Dramatiker (1813 – 1866)

Andersson, Johan Anders Oskar, f. 8 dec. 1813 i Stockholm, d 13 jan. 1866 i Malmö. Student i Uppsala 6 dec. 1831; avlade kameralexamen 3 dec. 1833 samt hovrättsexamen dec. 1834. E. o. notarie i Svea hovrätt 1835; tjänstgjorde i K. M:ts kansli; lämnade tjänstemannabanan i senare hälften av 1830-talet; debuterade å K. teatern såsom Filip i »...

Angelini, Jöns Eric, Författare, Översättare, Kanslist (1779 – 1807)

Angelini, Jöns Eric (före 1803 och under sina sista år Angelin), f. 27 aug. 1779 i Skurups församling, d 27 nov. 1807. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Angelin och Elisabet Vivika Hjort. Student i Lund 8 okt. 1792; disp. 29 nov. 1797 (Supplementa in Vereliana a Petro Schenberg Lincopiae A. MDCCXXX edita, p. III, pres. G. Sommelius); avlade (antagligen privat) exame...

Rydelius (-Wägner), Ellen V, Journalist, Översättare, Författare (1885 – 1957)

Rydelius(-Wägner), Ellen Viktoria, f 27 febr 1885 i Norrköping, S:t Olai, d 1 april 1957 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: grosshandlaren Per Axel R o Anna Vilhelmina Ström. Mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 18 maj 03, inskr vid UU 24 sept 03, FKdär 31 maj 07, medarb i SvD 08–09, i DN 09–14, redaktionssekr på tidn Idun 21–23. Förf, översättare.

G 24 aug 1911 (–22) i Sthlm, Ku...

Rådström, Per (Pär) K, Författare, Journalist, Översättare (1925 – 1963)

2 Rådström, Per (Pär) Kristian, son till R 1, f 29 aug 1925 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 aug 1963 där, Högalid. Elev vid H a l för gossar å Norrmalm i Sthlm 41–42, hos fotografen K W Gullers i Sthlm 42, anställd vid Sv morgonbladet 43, vid Expressen 44-45, vid Radiodiffusion francais' sv sändn:ar 47, vid Gbgs morgonpost 49, vid Radiotjänsts u...

Sachs, Hilda G, Författare, Journalist, Översättare, Feminist (1857 – 1935)

Sachs, Hilda Gustafva, f 13 mars 1857 i Norrköping, S:t Olai, d 26 jan 1935 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: handlanden Johan Gustaf Engström o Gustafva Augusta Gustafsson. Elev vid Rundstedtska flickskolan, Norrköping, 66–73, privatlär i landsorten 74

Schroderus, Ericus B, Översättare, Boktryckare (1575 omkr – 1647)

Schroderus, Ericus Benedicti, f omkr 1575 trol i Nyköping, d sommaren 1647 där. Föräldrar: borgmästaren Bengt Nilsson Skräddare o Anna Andersdtr. Inskr vid univ i Marburg, Tyskland, 13 nov 98, mag där 20 jan 99, skolmästare i Nyköping 8 jan 04, lärare åt hertig Karl Filip 12 jan 08, korrektor vid kronans större tryckeri i Sthlm 16 ...

Schroderus, Ericus J, Översättare, Lexikograf (1609 troligen senast – 1639)

Schroderus, Ericus Johannis, f trol senast 1609 i Uppsala, d 14 jan 1639 i Sthlm. Fader: trol borgaren Johannes Andreae. Inskr vid UU 2 nov 25, disp pro gradu 17 okt 35, mag 27 eller 29 okt 35, allt vid UU, k stipendiat åtminstone 32–37, vistades i Uleåborg på k uppdrag 36, informator hos kh Petrus Erici Roslagius, Sthlm. Översättare, lexikograf. - Ogift.

Ristell, Adolf Fredrik, Översättare, Teaterledare, Litteratör (1744 – 1829)

Ristell, Adolf Fredrik, f 17 juli 1744 i Uppsala, d enl uppg 1829 utomlands. Föräldrar: dans- o språkmästaren Carl Fredrik R o Charlotta Catharina Smedberg. Lektor hos drottn Lovisa Ulrika omkr 65, Gustav III:s bibliotekarie vid Drottningholms slott 771 febr 87, vid Sthlms slott 7887, ledare för Sv Dramatiska teatern 87 (privilegium 25 mars)–88, litteratör, ö...

Rosenborg, O Einar, Översättare, Musikförläggare (1882 – 1960)

Rosenborg, Olof Einar, f 26 okt 1882 i Gävle, d 1 dec 1960 i Sthlm, Osc. Föräldrar: folkskolläraren Olof R o Anna Margareta Englén. Mogenhetsex vid H a l i Gävle 5 juni 00, inskr vid UU 14 sept 00, medarb i DN okt 03okt 05, red o utg av Jämtlandstidn okt 05okt 07, polit medarb i DN okt 07dec 20, ordf i Sveriges frisinnade ungdomsförb 12...

Rothman, Göran (Georg), Författare, Översättare (1739 – 1778)

3 Rothman, Göran (Georg), son till R 1 i hans andra gifte, f 30 nov 1739 i Skatelöv, Kron, d 4 dec 1778 i Sthlm, Nik. Inskr vid UU 15 nov 57, disp pro exercitio 29 okt 60, disp pro gradu 26 mars 61, FM 16 juni 61, disp för med drsgrad 27 maj 63, MD 7 juni 63, allt vid UU, prakt läk i Sthlm, biträdde som prot:förare i Collegium ...

Personne, Nils E, Skådespelare, Översättare, Teaterhistoriker (1850 – 1928)

Personne, Nils Edvard, f 15 jan 1850 i Sthlm, Hedv El, d 15 juni 1928 där, Osc. Föräldrar: sidenkramhandlaren Nils Edvard P o Christina Elisabeth Wahlberg. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 14 maj 69, inskr vid UU 25 maj 69, jur preliminärex där 31 maj 70, eo kanslist vid Generalpoststyr 25 jan 72, skådespelare vid (K) Dramatiska teatern i Sthlm 7604 o från 08, regissör ...

Petrus Olavi, Författare, Översättare, Tonsättare (– 1378)

Petrus Olavi, f i Skänninge, d 16 sept 1378 i Vadstena. Föräldrar: Olof o Botilda Petersdtr. Studerade vid univ, prästvigd, mag, förest för Helgeandshuset i Skänninge till 49, biktfader åt Birgitta Birgersdtr (bd 4), reste tills med henne till Italien o andra länder samt förestod hennes hushåll 49–73, återvän...

Petrus Olavi, Författare, Översättare, Prior (1307 omkr – 1390)

Petrus Olavi, f omkr 1307, d 9 april 1390 (Gejrot, s 122). Subprior o prior i Alvastra kloster, Västra Tollstad, Ög, Birgitta Birgersdtrs (bd 4) biktfader omkr 45–73, reste med biskop Hemming av Åbo (bd 18) till England, Frankrike o Rom någon gång mellan 46 o 49, reste med Birgitta till Italien o andra länder trol från början av 50-...

Pontin, Magnus M, Skriftställare, Läkare, Översättare (1781 – 1858)

1 af Pontin, Magnus Martin, före adl Pontin, f 20 jan 1781 i Askeryd, Jönk, d 30 jan 1858 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: kontraktsprosten Magnus Constans P o Maria Magdalena Meurling. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid UU 5 okt 98, MK 6 juni 04, ML där 31 maj 05, fältläk i Pommern 4 okt 05 (tilltr ej), kir mag i Sthlm 16 april 06, disp vid UU 31 maj 0...

Posse, K Elisabet (Betty), Författare, Översättare (1818 – 1880)

9 Posse, Katarina Elisabet (Betty), f 22 juli 1818 i Medelplana, Skar, d 22 juli 1880 i Södertälje (enl db för Uppsala). Föräldrar: justitieombudsmannen Casper Isaac Michael Ehrenborg (bd 12) o författarinnan Anna Fredrika Carlqvist (Fredrika Ehrenborg, bd 12). Guvernant 46

Ramsay, Ebba G, Författare, Översättare (1828 – 1922)

Ramsay, Ebba Gustava, f 1 okt 1828 i Sthlm, Nik, d 29 okt 1922 i Jönköping, Sofia. Föräldrar: tulldistriktschefen Wilhelm Svedin Karström (bd 20, s 774) o Carolina Catharina Almqvist. Filantropiskt verksam i Sthlm, Gbg o Jönköping, red för Sv söndagsskole-bibliotek 72, Gbgs Barn-tidn 73, grundade hem för vanföra barn (Wilhelmsro) 74, fö...

Regnér, Adolf, Översättare, Publicist (1786 – 1852)

2 Regnér, Adolf, son till R 1, f 3 dec 1786 i Sthlm, d 7 febr 1852 där, Jak o Joh. Inskr vid UU 3 okt 00, kansliex vid VHAA 29 juni 03, e o kanslist i utrikesexp 4 juli 03, kanslist i pommerska exp 13 juni 10, prot:sekr i K M:ts kansli 31 aug 15. Publicist, översättare.

G 28 dec 1813 i Sthlm, Klara, m Maria Charlotta Grahn, f 28 d...

Regnér, Gustaf, Författare, Översättare, Litteraturkritiker, Kanslist (1748 – 1819)

1 Regnér, Gustaf, f 11 okt 1748 i Fivelstad, Ög, d 22 mars 1819 i Sthlm, Klara. Föräldrar: komministern Gustaf R o Ebba Catharina Kylander. Skolgång i Vadstena 58, i Linköping 60, inskr vid UU 16 okt 67, informator i Östergötland, Uppsala o Sthlm 68–77, auskultant i Svea hovrätt 72, amanuens 72, e o notarie 72, allt i Svea hovrätt, e o kanslist i Kanslikoll 23 aug 74, kopist vid utrikesexp 1...

Ohlmarks, Åke J, Skriftställare, Översättare, Nordist, Religionshistoriker (1911 – 1984)

Ohlmarks, Åke Joel, f 3 juni 1911 i Kristianstad, d 6 juni 1984 i Crist di Niardo, Brescia, Italien. Föräldrar: grosshandlaren Carl Joel O o Anna Lovisa (Anna-Lisa) Larsson. Studentex vid Malmö h a l 7 juni 29, inskr vid LU 6 sept 29, FK där 30 jan 32, red för Lundagård vt 32–ht 33, sv lektor vid univ i Tübingen ht 33–vt 34, FL vid LU 14 sept 35, sv lektor vid Islands univ ht 35–vt 36, disp ...

Olavus Petri, Präst, Historiker, Översättare, Reformator (1493/1497 – 1552)

Olavus Petri (Phase), f möjl 6 jan 1493 (eller 1497) i Örebro, d 19 april 1552 i Sthlm. Föräldrar: smeden Peter Olofsson o Kristina Larsdtr. Inskr vid univ i Leipzig o Wittenberg sommarterminen 16, baccalaureus i Wittenberg 17 mars 17, mag där 11 febr 18, fortsatta studier där till senast 19, kansler hos biskop Matthias Gregersson (Lillie; bd 23) i Strängnäs 20, diakon där sept 20, skolmästa...

Orrelius, Magnus, Översättare, Litteratör (1717 – 1794)

Orrelius, Magnus, f 30 jan 1717 i Sunne, Jämtl, d 20 okt 1794 i Norrköping (Inrikes Tidningar 1794/125). Föräldrar: soldaten Hans Hemmingsson Fanberg o Brita Månsdtr. Elev vid Frösö trivialskola, Jämtl, febr 31, vid gymn i Härnösand 35–39, inskr vid UU 21 jan 40, informator, anställd vid Tullsoc i Sthlm 55, vid manufakturverket o ...

Palmfelt, Gustaf, Översättare, Riksråd, Ämbetsman, Politiker (1680 – 1744)

Palmfelt, Gustaf, f 1680 i Sthlm, d 14 sept 1744 där, Nik. Föräldrar: statskommissarien Gustaf Palm, adl P, o Maria Holm. Inskr vid UU 17 sept 87, kammarjunkare, krigsråd 19 maj 14 — 29, deltog i riksdagarna 20 — 43, led av krigskommissionen maj — dec 22, dir i Generalförrådskassan april 24 —april 25, led av fästn:kommissionen 10 j...

Norlind, G Arnold, Författare, Översättare, Geograf (1883 – 1929)

3 Norlind, Gottfrid Arnold, bror till N 1 o N 2, f 17 juni 1883 i Vellinge, Malm, d 17 febr 1929 i Sthlm, Matt. Mogenhetsex vid h a l i Lund 30 maj 01, inskr vid LU 20 sept 01, FK där 28 maj 03, vik adjunkt vid Trelleborgs samsk april–juni 08 o ht 11, FL vid LU 27 okt 10, disp 18 maj 12, FD 31 maj 12, doc i geografi 14 juni 12, tf prof i samma ämne 16 sept 1...

Michaelson, Knut G, Översättare, Dramatiker, Teaterchef (1841 – 1915)

Michaelson, Knut Gottlieb, f 1 april 1841 i Sthlm, Nik, d 23 sept 1915 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren o bruksägaren Erik August M o Hilda Christina Strokirk. Inskr vid UU ht 59–vt 60 o vt–ht 61, disponent vid Skebo bruk, Upps, 64–03, led av komm ang Dramatiska teatern maj 06–mars 07, chef för K Dramatiska teatern 13 maj 07–6 maj 10, meddir för Nya intima teatern i Sthlm 11–14. – Dra...

Molander, J Harald, Författare, Översättare, Teaterregissör (1858 – 1900)

1 Molander, Johan Harald, f 17 mars 1858 i Sthlm, Klara, d 22 nov 1900 där, Ad Fredr. Föräldrar: överläkaren MD Johan M o Augusta Dybeck. Inskr vid UU ht 77, andre regissör vid Nya teatern i Sthlm 84, intendent vid Sv teatern i Hfors 8693, regissör hos

Lovén, Nils, Författare, Präst, Översättare, Litteraturhistoriker (1796 – 1858)

2 Lovén, Nils, brorson till L 1, f 18 juni 1796 i Lund, d 10 febr 1858 i Äspö, Malm. Föräldrar: kh Pehr Magnus L o Clara Lidbeck. Inskr vid LU 24 dec 10, filol ex 17 juni 15, filos ex 7 maj 17, allt vid LU, eo amanuens vid LUB 24 april 17, disp pro gradu 7 juni, mag 21 juni 17, doc i litt:hist vid LU 20 juli 20, prästv 11 juni 21, eo adjunkt i estetik...

Lundgren, A H Hjalmar, Författare, Översättare, Bibliotekarie (1880 – 1953)

Lundgren, Anders Hugo Hjalmar, f 16 febr 1880 i Norrköping, S:t Olai, d 5 okt 1953 där, Hedvig. Föräldrar: stadskamreraren Johan Edmund L o Hilma Alfrida Sofia Andersson. Mogenhetsex vid Norrköpings hal vt 99, inskr vid UU ht 99–vt 13, FK 27 maj 03, FL 15 sept 08, amanuens vid UUB 09–14 (tjänstl från ht 13), disp 16 maj o FD 31 maj 13 vid UU, s...

Lundquist, Ernst G, Författare, Översättare (1851 – 1938)

Lundquist, Ernst Gustaf, f 3 febr 1851 i Nyköpings västra förs, d 18 jan 1938 i Sthlm, Matt. Föräldrar: provinsialläkaren MD Gustaf Mauritz L o Catharina Charlotta Rydström. Mogenhetsex i Nyköpings h elementarlärov 27 maj 69, inskr vid UU 16 sept 69–ht 77, litterär rådgivare vid Dramatiska teatern 81–98 o 04–07. Fö...

Lindahl, Peter, Författare, Skådespelare, Översättare (1712 – 1792)

Lindahl, Peter, f 1712 i Karlskrona (bil för Ånsta, Ör), t 19 dec 1792 på Åby, Ånsta. Skådespelare vid Sv skådeplatsen i Sthlm 37—54, spelprivilegium för landsorten 20 maj 54, som förnyades 7 juni 74. — Förf o översättare för teatern.

G 14 febr 1742 i Sthlm, Nik, m skådespelerskan Margareta Maria Fabritz, f 1 juli 1716 där, ibid, t 28 febr 1800 i Örebro, dtr till järnkrämaren Lars F o...

Lindqvist, Märta, Författare, Journalist, Översättare, Lärare (1888 – 1939)

Lindqvist, Märta, f 7 sept 1888 i Sthlm, Hedv El, d 3 april 1939 där, ibid. Föräldrar: musikdirektören Gustaf Hugo L o Emma Josefina Louise Wilhelmina Simonsson. Mogenhetsex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm vt 07, vik lär vid Nyköpings flickskola ht 07, inskr vid UU ht 08, lär vid Uppsala ensk lärov 09—13, sekr i English Society of Uppsala (and Library) vt 11-ht 12, FM vid UU 31 jan ...

Lindroth, E G Ludvig Vilhelm, Översättare, Språklärare, Pedagog (1845 – 1931)

Lindroth, Erik Gustaf Ludvig Vilhelm, f 5 aug 1845 i Ryssby, Kron, d 23 dec 1931 i S:t Per, Ög. Föräldrar: kh Anders Bernhard L o Hedvig Margareta Waller. Studentex i Uppsala 12 maj 63, inskr vid UU vt 63, FK 28 maj 68, vik lektor vid Sthlms gymnasium nov 68—vt 71 o extralär där 71 — 73, disp pro gradu 25 maj 69, FD 31 maj 69, huvudlär i latin o grekiska vid Beskowska skolan i Sthlm 71 ...

Lindström, G H Sigfrid, Författare, Tidningsredaktör, Översättare, Poet (1892 – 1950)

Lindström, Gustaf Hilding Sigfrid, f 19 april 1892 i Lidhult, Kron, d 1 maj 1950 i Lund (kbf i Halmstad). Föräldrar: komministern Peter L o Anna Aquilina Wickelgren. Studentex vid Halmstads hal 14 juni 11, inskr vid LU 15 sept 11, FK 31 maj 17, FM där 31 maj 18, bibliotekarie vid Gbgs nation i Lund ht 18—ht 20, medl av red for Lundagård våren 20—25, medarb i Lunds dagblad hösten 20, fast ans...

Lagergren, Claes E F, Författare, Översättare (1853 – 1930)

Lagergren, Claes Erik Filip (från 1880 med tillägget Frans Joseph Leo), f 20 okt 1853 på Hammar, Asker, Ör, d 13 febr 1930 i Rom (enl db för Tyresö, Sth). Föräldrar: bruksinspektören Gustaf L o Maria Carolina Kristina Lundgren. Skolgång vid Karolinska h elementarlärov i Örebro vt 63—vt 72, gen...

Lagerlöf, Erland, Filosof, Översättare, Lärare (1854 – 1913)

3 Lagerlöf, Erland, f 7 nov 1854 i Kristinehamn, d 23 maj 1913 i Lund. Föräldrar: regementsläkaren Magnus L o Hedvig Elisabet Margareta Clarholm. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 7 juni 73, inskr vid UU 15 sept 73, vid LU 4 okt 75, FK 14 sept 78, eo lär vid Lunds katedralskola 19 nov 84—vt 86, 87—88 o 92—93, lär vid fullst lärov för flickor i Lund 86—87, FL 30 maj 91, disp 25 maj 92, FD...

Lagerström, Magnus, Författare, Översättare, Köpman, Mecenat (1691 – 1759)

Lagerström, Magnus, f 16 dec 1691 i Sthlm,. d 5 juli 1759 i Gbg, begr 10 juli, Kristine. Föräldrar: regeringsrådet Magnus L o Helena Engelcrona. Sekr hos generalguvernören i Pommern sommaren 08, hovråds titel 10 jan 21, auskultant i kommerskoll o presidentsekr där 22—23, biträdde rikshistoriografen J Wilde 26—31, sekr i Sv ostindiska komp, Gbg, juni 31—46, dir i Nya ostindiska komp juni...

Langlet, Valdemar G, Författare, Tidningsredaktör, Översättare (1872 – 1960)

2 Langlet, Valdemar Georg, son till L 1, f 17 dec 1872 i Lerbo, Söd, d 16 okt 1960 i Sthlm, Matt. Elev vid Norra latinlärov 82— 86, vid h a l i Uppsala 86, mogenhetsex där vt 90, inskr vid UU ht 90, FK 30 maj 94, medarb i tidn Fyris, Uppsala, 94—97, i Sthlms Dagbl 1 aug 98—05, studier i Tyskland, Schweiz o Österrike 05—06, led av styr för Folkbildn:förb 07—10, sekr där juni 07—juni 08, ...

Lidforss, V Edvard, Översättare, Språkforskare (1833 – 1910)

1 Lidforss, Volter Edvard, f 11 febr 1833 i Mora, Kopp, d 9 april 1910 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: skolmästaren Abraham Volter L o Johanna Jakobina Maria Grönwall. Inskr vid UU 1 juni 51, kameralex där vt 53, jur-fil preliminärex vt 53, lärare i moderna språk vid Norrköpings lyceum ht 55-ht 59, i sv språket vid tekn elementarskolan ...

Krutmejer, David, Översättare, Konstsamlare (1778 – 1854)

Krutmejer, David, f 6 mars 1778 i Ystad, d 29 sept 1854 i Sthlm, Klara. Föräldrar: stadssekr Tomas K o Anna Elisabeth Schaar. Elev vid Ystads skola, inskr vid LU 6 febr 96, jur ex 21 juni 99, eo kanslist i krigsexp 01, eo kanslist i krigskoll 22 okt 05, kanslist 6 dec 05, kammarskrivare i husesynskontoret 29 jan 07—25 maj 11,  kanslist i krigsexp 26 jan 08, sekr i tullrevisionen 09, pro...

Kullberg, Carl A, Översättare, Poet (1815 – 1897)

Kullberg, Carl Anders, f 26 okt 1815 i Skövde landsförs, d 23 okt 1897 i Skövde. Föräldrar: kontraktsprosten Olof K o Margareta Christina Otter. Studier vid h a l i Skara, inskr vid UU 6 febr 35, studier där 35—44. Skald, vitter översättare. — LSA 65, fil hedersdr vid UU 6 sept 77. — Ogift.

Janzon, G Elias, Klassisk filolog, Översättare (1859 – 1929)

Janzon, Gustaf Elias, f 25 nov 1859 i Sthlm, Nik, d 24 juni 1929 i Lerum, Älvsb. Föräldrar: vaktmästaren Erik Gustaf J o Ingrid Katarina Malmorin. Mogenhetsex vid Sthlms gymn vt 77, inskr vid UU 20 sept 77, FK 29 jan 89, FL 27 maj 93, disp 29 maj 94, FD 31 maj 94, inskr vid univ i Berlin 94, docent i klassisk filologi vid GH 31 maj 95—1 jan 25, sekr i styr för GH 1 sept 99—30 juni 07, i...

Jensen, Alfred A, Skriftställare, Översättare, Slavist (1859 – 1921)

Jensen, Alfred Anton, f 30 sept 1859 i Forsa, Gävl, d 15 sept 1921 i Wien. Föräldrar: civiling Carl Anton J o Carolina Eugenia Modéer. Mogenhetsex i Hudiksvall vt 78, inskr vid UU 8 sept 79, studerade där till 84, volontär vid tidskr Exporteur, Hamburg, 84, medarb i GHT nov 84—jan 88, red för månadsskr Nautiska blad i Gbg april —dec...

Johnsson, K O Harald, Författare, Översättare, Folklivsskildrare (1886 – 1936)

2 Johnsson, Karl Olof Harald, kusin till H 1, f 22 juli 1886 i Östra Broby, Krist, d 30 april 1936 i Sthlm, Osc. Föräldrar: garverifabrikören Olof J o Bengta Andersdtr. Mogenhetsex i Kristianstad vt 04, inskr vid LU ht 04—08, medarb i Lunds dagbl o andra tidn:ar 07—10, litterär rådgivare hos Åhlén & Åkerlunds f&...

Hasselrot, Mathias, Präst, Översättare, Riksdagsman (1769 – 1839)

1 Hasselrot, Mathias, f 29 jan (enl husförhörsl), 29 dec (enl meritförteckn) 1769 i Lidköping, d 28 okt 1839 i Särestad (Skar). Föräldrar: handlanden Petter H o Margareta Elisabeth (Lisa) Kruse. Inskr vid LU 29 sept 91, disp pro gradu 24 maj 93, mag 21 juni 93, allt vid LU, studier vid univ i Greifswald, rektor vid Lidköpings skola 97— maj 0...

Hermelin, Eric, Författare, Översättare (1860 – 1944)

6 Hermelin, Axel Eric, bror till H 5, f 22 juni 1860 i Svanshals (Ög), d 8 nov 1944 i Lund. Mogenhetsex vid Ateneum i Sthlm 78, inskr vid UU 6 sept 78, vistades med ett kortare avbrott utomlands 83--08. -- Förf, översättare. — Ogift.

Hagberg, Carl August, Översättare, Lingvist (1810 – 1864)

2 Hagberg, Carl August, son till H 1, f 7 juli 1810 i Lund, d 8 jan 1864 där. Inskr vid UU 12 juni 26, mag 16 juni 30, eo amanuens vid UUB 19 sept 32, doc i grekiska litteraturen vid UU 14 maj 33, prof i estetik o moderna språk vid LU 13 april 40, red för SAOB 55, prof i nordiska språk vid LU 30 dec 58. Översättare. — SA:s Karl Johanspris för berömlig...

Hagberg, Karl August, Översättare, Publicist (1865 – 1944)

4 Hagberg, Karl August, son till H 3, f 3 okt 1865 i Uppsala, d 24 jan 1944 i Lidingö. Mogenhetsex i Uppsala 9 juni 84, inskr vid UU 16 sept 84, studier där 84—87, vistades i England o Frankrike 88—90, utrikes korrespondent hos firman Rémy Martin et C'e, Rouillac, Charente Inf, 89—90, medarbetare i Motala tidn 91, i Sthlms-tidn jan— aug 92, i Aftonbla...

Finno, Jacobus Petri, Översättare, Lärare (– 1588)

Finno, Jacobus Petri, eller / P Suomalainen, i omkr 1540 i sydv Finl, d. i sept 1588. Inskr vid univ i Wittenberg 23 jan 1563, vid univ i Rostock i jan 1567, rektor vid Åbo katedralskola 1568, penitentiarius o lektor i Åbo samt kyrkoh i Vårfrukyrko eller S:t Marie pastorat utanför Åbo 12 okt 1578, dekanus o åter rektor vid Åbo katedralskola med b...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se