Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
88 träffar, sida:  1 2 
Anderson, Sven, Skulptör (1846 – 1920)

Anderson, Sven, f. 24 aug. 1846 i Gnosjö församling. Föräldrar: lantbrukaren Anders Danielsson och Kajsa Arvedsdotter. Studerade 1868 vid tekniska skolan i Stockholm, huvudsakligen skulptur och gravyrkonst, vid konstakademins principskola 1869–72 samt vid dess antikskola 1872–76; arbetade även sistnämnda tid å bildhuggaren [a:11526:Fritjof Kjel...

Andreas, Skulptör (1100-talet – 1100)

Andreas, stenmästare, verksam i slutet av 1100-talet.

Andrén, A Victor (Vicke), Skulptör, Illustratör, Dekorationsmålare (1856 – 1930)

Andrén, Anders Victor, f. 7 dec. 1856 i Uddevalla. Föräldrar: bagaren Karl A. Andrén och Anna Sofia Ung. Målarlärling 1877; elev vid konstakademins läroverk 1878–82, där han företrädesvis studerade teckning men även skulptur; modellerade samtidigt på Fritjof Kjellbergs ateljé; utförde 1881 som prisämne s...

Sergel (Sergell), Johan Tobias, Tecknare, Skulptör (1740 – 1814)

Sergel (Sergell), Johan Tobias, f 28 aug (g st) 1740 i Sthlm, Ty, d 26 febr 1814 där, Klara. Föräldrar: hovbrodören Christoffer Sergell o Elisabet Zwirner. Skolgång i Tyska skolan, Sthlm, biträde i faderns verkstad i början av 50-talet, studier i teckning för Jean Eric Rehn (bd 29) o studier för ornamentsbil...

Sjögren, Nils A G, Skulptör (1894 – 1952)

Sjögren, Nils Axel Gustav, f 14 mars 1894 i Sthlm, Kungsh, d 30 juli 1952 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: källarmästaren Axel Fritiof S o Hulda Charlotta Katarina Johansson. Studentex vid H reallärov på Norrmalm i Sthlm 15 maj 14, inskr vid UU ht 14–vt 18, konststudier i Frankrike 19–22, i Italien 25–26, tf prof i modellering vid Kon...

Santesson, G Paulina (Ninnan), Skulptör (1891 – 1969)

3 Santesson, Gertrud Paulina (Ninnan), kusins sonsons dtr till S 1, f 14 dec 1891 i Fjärås, Hall, d 14 jan 1969 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: godsägaren Berndt Ehrenfried S o Edith Elisabet Bergman. Elev vid FrKA:s lärov sept 11–13, studerade i Paris 13–14, vistades i London 31–36. Skulptris, tecknare.

G 18 okt 1917(&ndash...

Schröder, Caspar (Casper), Skulptör (1652/60 – 1710)

Schröder, Caspar (Casper), f mellan 1652 o 1660 (Medin, s 25 ff) i Furuby, Krön (Sthlms handelskoll:s prot), d 1710 i Sthlm (bet för begr 5 nov i Sthlm, Klara). Föräldrar: borgmästaren i Karlshamn Christopher S o h h Karin. Studier trol hos bildsnidaren Åke Truedsson o amiralitetsbildhuggaren Niclas Schutz i Karlshamn omkr 67, lärling hos den sistn&au...

Rung, Fredric Ludvig, Skulptör (1758 – 1837)

Rung, Fredric Ludvig, f 20 juli 1758 i Sthlm, Ty, d 1 febr 1837 där, Jak o Joh. Föräldrar: gördelmakaråldermannen Fredrik R o Anna Sophia Weser. Elev i ingenjören Olof Årres skola, Sthlm, i K målare- o bildhuggarakad:s princip- o modellskolor, k hovciselör 21 april 79, företog studieresa till Tyskland, Holland, Frankrike o England trol 8087, erhöll samma rättigheter som tillkom...

Qvarnström, Carl Gustaf, Tecknare, Skulptör (1810 – 1867)

Qvarnström, Carl Gustaf, f 23 mars 1810 i Sthlm, Jak o Joh, d 5 mars 1867 där, Klara. Föräldrar: hovlakejen Eric Gustaf Q o Margareta Christina Eklund. Kyparlärling o bodbiträde i Sthlm, elev vid FrKA 2133, erhöll utrikes resestipendium 9 jan 36, studier o konstnärlig verksamhet i Italien 3642, v prof i teckn vid FrKA 2 nov 43, ord prof 28 febr (k fullm 3 april) 5...

Olof Persson, Skulptör, Predikstolsmakare (– möjligen 1705/06)

Olof Persson, d möjl 1705 eller 1706 (Ljusdal LI: 4, HLA), sannolikt son till skattebonden, träbildsnidaren o predikstolsmakaren Peder Olofsson i Norr Kämsta, Ljusdal, Gävl. Skattebonde i Norr Kämsta (nämnd i mtl 1660 — 84). Träbildsnidare o predik-stolsmakare. — Trol ogift.

Olsson, Johan E, Fotograf, Skulptör, Konstnär (1865 – 1944)

Olsson, Johan Erik, "Lim-Johan", f 4 sept 1865 i Ovanåker, Gävl, d 13 mars 1944 där. Föräldrar: nybyggaren Olof O o Karin Jonsdtr. Konstnär, träskulptör, fotograf.  Ogift.

Pahr, Christoffer, Skulptör, Byggmästare, Träsnidare, Stuckatör (– efter 1579)

3 Pahr, Christoffer, trol bror till P 1 o P 2. Träsnidare, bildhuggare, stuckatör, verksam i Sverige 1573 — 79, i hertig Karls tjänst 1 sept 73.

G efter 1579 m en dtr till föreståndaren "dic Furstenschule" i Schwerin.

Panten, Kasper (Casper, Caspar), Arkitekt, Skulptör (– 1630)

Panten, Kasper (Casper, Caspar), f i Holland, d våren 1630 i Sthlm. Arkitekt o bildhuggare i Amsterdam 17 — 20, i tjänst hos hertig Karl Filip 20 — 22, hos änkedrottn Kristina 22 — 25, k arkitekt o bildhuggare hos Gustav II Adolf från 22. - Gift.

Peder Olofsson, Skulptör, Predikstolsmakare (1600-talet – 1600)

Peder Olofsson, verksam vid mitten av 1600-talet. Skattebonde i Norr Kämsta, Ljusdal, Gävl (nämnd i jordeböcker o mtl 1629 — 59). Träbildsnidare o predikstolsmakare.

G med en ej till namnet känd kvinna.

Nilsson, Robert K, Målare, Skulptör, Keramiker (1894 – 1980)

1 Nilsson, Robert Karlheim, f 6 sept 1894 i Höganäs, Malm, d 25 juli 1980 i Lerberget, Väsby, Malm. Son till Johanna N. Studier vid Möller & B0gelys Keramikfabrik i Snekkersten, Danmark, vid P Ipsens Enkes Terrakottafabrik i Khvn, vid Högre konstindustriella skolan i Sthlm 21

Nordberg, L Olof (Olle), Målare, Tecknare, Skulptör (1905 – 1986)

Nordberg, Lars Olof (Olle), f 9 juni 1905 i Sthlm, Ad Fredr, d 28 mars 1986 i Munsö, Sth. Föräldrar: direktören Lars Gustaf N o Anna Maria Malmqvist. Aspirant vid FrKA 20, elev där 21

Notke, Bernt, Målare, Skulptör (1440omkr – 1509)

Notke, Bernt, f omkr 1440 i Lassan, Pommern, d 1509 i Lübeck. Föräldrar: sannolikt redaren Michel N o Gertraut Saffenbergh. Riksmyntmästare i Sthlm 9193, verkmästare vid Petrikirche i Lübeck. Bildhuggare, målare.

G m en senast 1501 avliden kvinna.

Mårten, Skulptör (1100-talet – 1100)

Mårten, romansk stenmästare verksam i Skåne på 1100-talet.

Möller-Nielsen, Egon, Arkitekt, Skulptör (1915 – 1959)

Möller-Nielsen, Egon, f 9 maj 1915 i Khvn, Frihavn, d 27 sept 1959 i Sthlm, Kat. Föräldrar: ing Niels M o Agnes Mary Gunnild Topsh

Möllerberg, Nils H, Skulptör (1892 – 1954)

Möllerberg, Nils Hjalmar, f 9 juli 1892 i Österslöv, Krist, d 4 juli 1954 där. Föräldrar: fruktodlaren Carl Gustaf M o Maria Svensson. Elev hos A Bundgaard i Khvn 08–10, hos Christian Eriksson (bd 14) i Sthlm 10–12, fruktodlare i Tomarp, Österslöv, 1319, innehade skul...

Marklund, Bror H, Skulptör (1907 – 1977)

Marklund, Bror Hjalmar, f 3 dec 1907 i Grundsunda, Vnl, d 18 juli 1977 i Funäsdalen (enl db för Kat, Sthlm). Föräldrar: bagaren Knut Hjalmar M o Beda Elisabet Persson. Snickarlärling i Umeå, snickargesäll i Tungelsta, Västerhaninge, Sth, elev vid Konsthögsk 29 sept 2930 maj 34, studier i F...

Mattsson, John (Johnny) F, Skulptör, Träsnidare (1906 – 1970)

Mattsson, John (Johnny) Filip, f 18 juli 1906 i Gävle, d 9 febr 1970 där, Staffan. Föräldrar: sågaren o skidmakaren Per Johan M o Hilda Maria Thor. Timmerskiljare i Gävle, elev vid Steneby skolor för yrkesundervisn, Älvsb. Träsnidare o skulptör. Norrlands-förb:s Olof Högberg-...

Milles, W Carl E, Skulptör (1875 – 1955)

1 Milles, Wilhelm Carl Emil, f 23 juni 1875 i Lägga, Sth, d 19 sept 1955 i Lidingö. Föräldrar: majoren August Emil (Mille) Sebastian Anderson o Alfhild Walborg Maria Tisell. Snickarlärling, studier vid Tekn skolans kvällsundervisn, vid dagskolan där 95

Millich, Nicolaes, Skulptör (1629 – 0)

Millich, Nicolaes, dp 5 jan 1629 i Antwerpen, S:t Jacob, dödsår o -ort okända. Föräldrar: köpmannen Antonius M o Susan De Poorter. Inkallad i Sverige som änkedrottning Hedvig Eleonoras hovbildhuggare 69, vistades i Sthlm 6976 o 82

Molin, Johan Peter, Skulptör (1814 – 1873)

1 Molin, Johan (Jean) Peter, f  17 mars 1814 i Gbg, Kristine, d 29 juli 1873 i Vaxholm (enl db för Jak o Joh, Sthlm). Föräldrar: bagaren Anders M o Johanna Britta Boustedt. Bagarlärling i Gbg, gesäll 30, elev vid FrKA 34, vid konstakad i Khvn 4345, vistades i Italien periodvis 46...

Lundberg, J Teodor, Skulptör (1852 – 1926)

Lundberg, Johan Teodor, f 21 juni 1852 i Sthlm, Klara, d 3 jan 1926 i Rom. Föräldrar: vaktmästaren Johan Erik L o Christina Elisabeth Ersdtr. Elev hos medalj gravören Lea Ahlborn, elev vid FrKA:s principskola 64–68, vid FrKA:s högre skolor 68–77, teckningslärare vid Nya elementarskolan i Sthlm, studerade på statsstipendium i Paris (bl a vid Eco...

Lundqvist, Johan (John) A, Skulptör (1882 – 1972)

Lundqvist, Johan (John) Anders, f 2 okt 1882 i Sthlm, Hedv El, d 2 juni 1972 där, Gust Vasa. Föräldrar: smedsgesällen Anders L o Helena Kristina Reimert. Lärling hos ornamentsbildhuggaren T Nerpin 97, elev vid Tekn skolans aftonkurser 03–06, Christian Erikssons medhjälpare 07–13, studieresa till Paris 08, studier i Khvn 10–11, vid Académ...

Lindström, K Aksel, Författare, Målare, Skulptör (1904 – 1962)

Lindström, Karl Aksel, f 10 aug 1904 i Lockne, Jämtl, d 29 maj 1962 i Frösö, Jämtl. Föräldrar: hemmansägaren Johannes L o Märta Katarina Nilsdtr. — Förf, målare och skulptör.

G 15 maj 1932 i Aspås, Jämtl, m Ingeborg Axelina Oskarsson, f 29 aug 1902 där, dtr till hemmansägaren Oskar Edvard Johansson o Kristina Gabrielsdtr.

Ljung, S Petter (Pehr), Skulptör (1743 – 1819)

Ljung, Sven Petter (Pehr), f 8 juni 1743 i Sthlm, Klara (enl Hagberg; fb saknas), d 11 okt 1819 där, ibid. Föräldrar: ornamentsbildhuggaren Johan L o Maria Elisabet Berg. Studier för J E Rehn vid K målar- o bildhuggarakad, egen bildhuggarverksamhet från 77, lär i ornamentsritn vid akad:s principskola 4 mars 78—2 juli 93, agrée vid akad 78, k hovbildhuggare 88, slottsbildhuggare 17 maj 94-91....

L´Archevêque, Pierre Hubert, Skulptör, Konstpedagog (1721 – 1778)

L'Archevêque, Pierre Hubert, f 1 maj 1721 i Nimes, d 25 sept 1778 i Montpellier. Konstnärlig utbildn vid franska konstakademin o hos skulptören E Bouchardon, Paris, stipendiat i Rom 46—49, hovstatybild...

Larsson, J Gottfrid A, Skulptör (1875 – 1947)

Larsson, Julius Gottfrid Andreas, f 21 nov 1875 i Narveryd, Vallerstad, Ög, d 24 dec 1947 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lantbrukaren Anders August L o Emilia Augusta Albertina Johansdtr. Elev vid tekn skolan i Norrköping 89—95, tekn skolan i Sthlm 95—99, Académie Colarossi, Paris, 00—02, medhjälpare till C Milles i München 05— 06, studieresor till Italien 06—07, Paris 08—13, FrKA:s stora...

Kjellberg, J Frithjof, Tecknare, Skulptör (1836 – 1885)

Kjellberg, Johannes Frithjof, f 6 febr 1836 i Jönköping, d 16 dec 1885 i Sthlm, Klara. Föräldrar: garveriidkaren Johannes Frithjof K o Elisa Stille. Studier vid FrKA 54—59, agré där 59, studieresa till Khvn o Berlin 60, i Paris 61—62, i Rom 62—68, v prof vid FrKA 24 febr 72, prof i teckn där o k statybildhuggare 9 sept 73. — LFrKA 68. — Ogift.

Knöppel, G Arvid O, Skriftställare, Målare, Grafiker, Skulptör (1892 – 1970)

Knöppel, Gustav Arvid Oskar, f 25 april 1892 i Luleå, d 21 juni 1970 i Gunnarskog, Värml. Föräldrar: bryggaren o förf Johan Arvid Constantin K o Maria Cecilia Elsbeth Schultz v Berg. Elev vid h a l i Växjö, praktiserade inom bryggerinäringen till 12, elev vid Althins målarskola o Tekn skolans aftonkurser 12—14, aspirant vid konsthögskolan 14, elev där 15—19, FrKA:s stipendiat 18—19, erhöll s...

Källström, Arvid, Skulptör (1893 – 1967)

Källström, Arvid, f 17 febr 1893 i Oskarshamn, d 27 okt 1967 i Påskallavik, Kalm. Föräldrar: ornamentsbildhuggaren Frans Edvard K o ornamentsbildhuggaren Ida Gustafva Gustafsdtr. Studier i Khvn 16—20, verksam i Paris 20—34, i Sthlm 34—39, i Påskallavik från 39. Skulptör.

G 23 aug 21 i Döderhult, Kalm, m Elin Lovisa Nilsson, f 26 nov 91 där, d 14 aug 70 i Påskallavik, dtr till stenhugg...

Jern, Knut P, Skulptör (1885 – 1948)

Jern, Knut Peter, f 11 febr 1885 i Hallingeberg, Kalm, d 8 sept 1948 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: stadsmäklaren dir Svante Gustaf J o Ottilia Charlotta Wærnmark. Studier vid Tekn skolan, Sthlm, 01—03...

Johannesson, J Oscar, Skulptör (1883 – 1963)

Johannesson, Johan Oscar, f 27 febr 1883 i Pjätteryd, Kron, d 15 mars 1963 i Sthlm, Hedv EL Föräldrar: skräddaren Johannes Gudmundsson o Kristina Bengtsdtr. Studier vid Berlins Kunstgewerbeschule i Charlottenburg 08–10, vid Académie Colarossi i Paris 10–13, vid Académie der bildenden Kunste i München 15–18, egen ateljé inom...

Johnsson, Ivar V, Skulptör (1885 – 1970)

Johnsson, Ivar Viktor, f 12 febr 1885 i Vitt-skövle, Krist, d 16 aug 1970 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: stuteriförest Ola J o Ingrid Mathilda Ingvarsson. Studier för G Karlin vid konstindustriella skolan i Lund 02, vid högre konstindustriella skolan i Sthlm 06—08, vid FrKA 08—11, studier i Frankrike 11—12, Italien 13—14 o Danmark 15, bosatt i Sverige från 15, lär i skulptur vid FrKA:s de...

Jonsson, S A Adolf, Skulptör (1872 – 1945)

Jonsson, Sven August Adolf, f 8 juli 1872 i Vagnhester, Alseda, Jönk, d 3 maj 1945 i Sthlm, Klara. Föräldrar: lantbrukaren Jonas August Svensson o Gustava Charlotta Andersdtr. Utbildn som träbildhuggare i Virserum, Kalm, studier vid Tekn skolan, Sthlm, 93–95, studier vid Académie Colarossi, Paris, 99–02, studieresa till Tyskland, Frankrike o Italie...

Jönsson, Anders, Skulptör (1883 – 1965)

Jönsson, Anders, f 25 dec 1883 i Gärdslöv, Malm, d 5 dec 1965 i Sthlm, Hässelby. Föräldrar: arrendatorn Jöns Olsson o Marna Persdtr. Genomgick Tekn aftonskolan i Malmö, studier vid Kunstgewerbeschule i München 05, studier o verksamhet huvudsakl i Paris 06–13 o 15–20, bosatt i Sthlm från 21. Skulptör.

G 1) 21...

Hasselberg, Petter (Per), Skulptör (1850 – 1894)

Hasselberg, Petter (Per), f 1 jan 1850 i Hasselstad, Ronneby landsförs (Blek), d 24 juli 1894 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: bonden o brobyggaren Åke Andersson o Ingeborg Svensdtr. Timmermanselev i Hasselstad 62–66, snickarlärling i Karlshamn 66–69, deltog i Hantverksfören:s ritskolas kvällskurser där, snickargesäll 69, arbetade h...

Henne, Jost, Skulptör (– 1644)

Henne, Jost, möjl från Hennen i Westfalen, var d 8 april 1644, begr i Sthlm (Jak). Kontrakt som Maria Eleonoras byggmästare 17 juni 34, ålderman i sten- o bildhuggarämbetet i Sthlm 40.

G m Elisabeth (Elsa) Heidenreiters, begr 27 okt 51 i Sthlm (Ty), omg 45 m stenhuggarmästaren Johan Wendel Stamm.

Henning, Gerhard H, Skulptör (1880 – 1967)

Henning, Gerhard Henning, f 27 maj 1880 i Sthlm (Kungsh), d 16 sept 1967 i Hellerup. Foraeldre: skrædder August Henning Nilsson og Alma Sophia Göthberg. Elev ved Teknisk Skole i Kbhvn 92—94, malerl

Göthe, E Gustaf, Skulptör (1779 – 1838)

Göthe, Eric Gustaf, f 26 juli 1779 i Sthlm (Maria), d 26 nov 1838 där (Hedv El). Föräldrar: slottsstenhuggaren Johan Adolph G o Christina Lovisa Blom. Inskr vid FrKA 94, agré där 03, k statybildhuggare 28 febr 12, v prof vid FrKA 25 febr 15, prof där 26 maj 27. — LFrKA 12.

G 1) 13 dec 17 i Sthlm (Nik) m Anna Elisabeth (Lisen) Fris, f 22 jan 80 där, d 20 april 33 där (Hedv El), tid...

Hjorth, Bror L, Målare, Skulptör (1894 – 1968)

Hjorth, Bror Leonard, f 22 april 1894 i Älvkarleby, Upps, d 21 maj 1968 i Uppsala. Föräldrar: kronoskogvaktaren Emil Gottfrid Johanzon o Charlotta Johansdtr. Studentex i Uppsala 14, elev vid C Althins o G Hallströms målarskolor i Sthlm hösten 14, extraelev i skulptur hos Utzon Frank på Kunstakademiet i Khvn från hösten 19, elev i skulptur hos A Bourdelle, Académie de la Grand Chaumiére i Par...

Fleming, Hans, Arkitekt, Skulptör (– 1623)

Fleming, Hans, trol f i Namur, Nederländerna, d 1623. Moder: Katherine Hansdtr. Verksam som stenhuggare i Lübeck på 1560-talets slut, byggm o arkitekt i sv tjänst från 1580-talet, på Stegeborgs o Norrköpings slott 1583, på Vadstena slott 11 aug 1590, på Jönköpingshus, Vadstena, Älvsborg, Gullberg, Nya Lödöse o de...

Fogelberg, Bengt E, Skulptör (1786 – 1854)

Fogelberg, Bengt Erland, f 8 aug 1786 i Gbg (Domk), d 22 dec 1854 i Trieste. Föräldrar : gälbgjutarmästaren Erland F o Margareta Maria Lind. Gälbgjutarlärling i Gbg, lärling hos hovciselör F Rung i Sthlm 1804, gesäll hos denne 1806, agré vid FrKA 24 jan 1812, FrKA:s resestipend 10 aug 1819, studerade i Paris 1820–21, bosatt i Rom...

Fornander, Anders, Målare, Skulptör, Uppfinnare (1820 – 1903)

Fornander, Anders (dp Andreas, skrev själv alltid Anders), f 12 dec 1820 i Hulterstads sn (Kalm), d 4 nov 1903 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: bonden, sedermera matrosen Jöns Larsson (i sin bouppteckn kallad F) o Katarina Jonsdtr (litteraturuppg, att hans far var den till den kända släkten F hörande kaptenlöjtnanten Olov F stämmer ej med kyrkb...

Forsslund, Jonas, Skulptör, Bildkonstnär (1754 – 1809)

Forsslund, Jonas, f 19 nov 1754 i Utanede, Fors (Jämtl), d 9 mars 1809 i Sthlm (Jak). Föräldrar: bonden Jon Jonsson o Margeta Månsdtr. Uppges ha gått i skola i Sundsvall, dräng hos handl K G Lindskog i Uppsala åtminstone från 1772, elev vid K målar- o bildhuggareakad 1776, agreé där 6 juli 1790, tilldelades genom k brev 9 maj...

Fouquet, Bernard, Skulptör (– efter 1711)

Fouquet, Bernard, f ca 1640, d efter 1711. Fransk skulptör, vars hela kända verksamhet var förlagd till Sverige 1696—1706 ooh 1707 —11.

Friberg, Charles W, Målare, Skulptör (1868 – 1953)

Friberg, Charles Wilhelm, f 15 april 1868 i Malmö (Caroli), d 17 mars 1953 i Ununge (Sth). Föräldrar: bildhuggaren Johan August F o Maria Fredrika Vilhelmina Tank. Elev vid Slöjdfören:s skola i Gbg, vid FrKA 30 aug 1886, studier i Paris 1890—95, bosatt i USA 1895—1904, i Paris 1904—05, i Sverige från 1905. — RVO 1909. — Ogift.

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se