Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
53 träffar, sida:  1 2 
Adolf Fredrik, Kung, Generalissimus (1710 – 1771)

Adolf Fredrik (Adolph Friedrich), f. 14 maj (n. st.) 1710, d 12 febr. 1771. Föräldrar: furstbiskopen av Lybeck Kristian August, yngre broder till hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp och administratör av hertigdömena under brorsonen hertig Karl Fredriks minderårighet, d 1726, och hans maka Albertine Friedrike av Baden-Durlach, dottersons dotter av konung Karl IX, d...

Albrekt, Kung (1340omkr – 1412)

Albrekt av Mecklenburg, f. omkring 1340, d 1412. Föräldrar: hertig Albrekt II av Mecklenburg och hans gemål, den svenska prinsessan Eufemia, konung Magnus Erikssons syster. Konung av Sverige 1364—89; tillika regerande hertig av Mecklenburg 1384 (1388); drog sig efter avsättningen i Sverige tillbaka till sitt hertigdöme; begraven i klostret ...

Sigismund, Kung (1566 – 1632)

Sigismund (i Polen Zygmunt), f 20 juni 1566 på Gripsholms slott, Mariefred, d 19 (30 n st) april 1632 i Warszawa. Föräldrar: konung Johan III o Katarina Jagellonica av Polen-Litauen. Vald till konung av Polen-Litauen 19 aug 87 (n st), krönt i Kraków 27 dec 87 (n st), konung av Sverige 17 nov 92, krönt i Uppsala 19 febr 94, avsatt ...

Ragnvald, Kung (omkring 1100 – omkring 1130)

Ragnvald, sv kung, sannolikt på 1120-talet.

R är känd genom den äldre västgötalagens kungakrönika, som daterats till 1240-talet. Där uppges att han var kung mellan Inge d y (bd 19) och Sverker d ä, var djärv ("baldaer") och högmodig ("huxstor"), utan gisslan red till "Karllaepitt" och blev dödad för att han därmed förolämpat väst...

Olof, Kung (900-talet – 900)

Olof, dansk konung, kommen från Sverige omkr 900.

Olof "skötkonung", Kung (– troligen 1021/1022)

Olof "skötkonung", f senast i början av 980-talet (S Carlsson 1973, s 276), d trol vintern 1021-1022 (Axelson 1955, s 48; annorlunda Moberg 1941, s 144). Föräldrar: konung Erik "segersäll" (bd 14) av Sverige o Sigrid "storråda" (G Carlsson, Sigrid Storråda; S Carlsson 1973, s 276; a...

Oscar I, Kung (1799 – 1859)

Oscar I (Francois Joseph Oscar Bernadotte), f 4 juli (6 juli enl Girod de l'Ain, s 90 o not 16) 1799 i Paris, d 8 juli 1859 på Sthlms slott. Föräldrar: konung Karl XIV Johan o Eugénie Bernardine Désirée Clary (Desideria, bd 11). Sveriges arvfurste 21 aug 10, hertig av Södermanland 26 jan 11, överstelöjtn i Svea livg o An...

Oscar II, Kung (1829 – 1907)

Oscar II (Oscar Fredrik), f 21 jan 1829 på Sthlms slott, d 8 dec 1907 där. Föräldrar: konung Oscar I o Josefina av Leuchtenberg. Erhöll vid födseln titeln hertig av Östergötland, sjöofficersex 19 juni 45, kapten i flottan 1 febr 50, kommendörkapten 19 april 53, led av komm ang sjökrigsundervisn dec 53–mars 54, ko...

Magnus Birgersson, Kung (– 1290)

Magnus Birgersson ("ladulås"), d 18 dec 1290 på Visingsö, Jönk. Föräldrar: Birger jarl (bd 4) o Ingeborg (bd 20), dtr till konung Erik Knutsson (bd 14) o Rikissa av Danmark. Sveahertig vid faderns död 66, tagen till konung vid Mora sten 22 juli 75, krönt i Uppsala domkyrka 24 maj 76.

G 11 nov 1276 i Kalma...

Magnus Eriksson, Kung (trol 1316 – 1374)

Magnus Eriksson, sonson till föregående, f trol i senare delen av 1316, d 1 dec 1374 i Norge. Föräldrar: hertig Erik Magnusson (bd 14) o Ingeborg av Norge (bd 20). Konung i Norge efter morfaderns död 8 maj 19, vald o hyllad som Sveriges konung på Mora ting vid Uppsala 8 juli 19, myndigförklarad i Sverige sann...

Magnus Henriksson, Kung (– 1161)

Magnus Henriksson, d 1161 efter 4 febr vid Örebro. Föräldrar: den danske kungaättlingen Henrik "skatelar" (i isländska källor kallad Henrik halte) o Ingrid av Sverige. Konung av Sverige omkr 1160.

G m sin styvsyster Brigida (bd 6), utomäktenskaplig dtr till konung Harald "gille" av Norge, änka efter jarlen Karl Sunesson (bd 20) o omg med jarlen ...

Knut Eriksson, Kung (– 1195/96)

Knut Eriksson, f senast på 1140-talet, d hösten 1195 eller 8 april 1196. Föräldrar: konung Erik "den helige" av Sverige (bd 14) o Kristina av Danmark (Beckman 1921; Westman 1954). Konung över hela Sverige senast från 72 eller 73.

G m en till namnet okänd sv kvinna av hög börd, vilken levde ännu våren 93 ...

Knut långe, Kung (– 1234)

Knut långe, d 1234. Far: sannolikt konung Knut Erikssons "nepos" Holmger. Konung av Sverige senast 31.

Troligen g m en kvinna av Folkungaätten.

Kol, Kung (– senast 1172/73)

Kol, d senast 1172 eller 1173. Far: konung Sverker d ä:s son Jon jarl (bd 20). Konung av Sverige eller del därav från tidigast 67.

Kristian I, Kung (1426 – 1481)

Kristian I (Cristiern), f 1426, d 21 maj 1481 på Khvns slott. Föräldrar: greve Didrik den lycklige av Oldenburg o Delmenhorst o Hedvig av Holstein. Utsedd till dansk konung av danska riksrådet 1 sept 48, hyllad på Viborgs landsting 28 sept 48 o krönt i i Khvn 30 okt 49, vald till norsk konung av norska riksrådet 3 juni 49 o krönt i Trondheim 29 juli 50, vald till svensk konung i Sthlm 23 jun...

Kristian II, Kung (1481 – 1559)

Kristian II (Christiern), f 2 juli 1481 på Nyborgs slott, Danmark, d 25 jan 1559 på Kalundborgs slott. Föräldrar: konung Hans (bd 18) av Danmark, Norge o Sverige o Kristina (s 571) av Sachsen. Hyllad som tronföljare i Danmark 87, i Norge 89 o i Sverige dec 97, vald till sv tronföljare maj 99 men avsatt jämte fadern 01, ståthållare i Norge 06—12, vald till dansk o norsk konung sommaren 13, kr...

Kristofer, Kung (1416 – 1448)

Kristofer, f sannolikt 26 febr 1416, d trol 5 (möjligen 4 el 6) jan 1448 i Helsingborg. Föräldrar: hertig Johan av Oberpfalz o Katarina av Pommern-Stolp. Dansk riksföreståndare senast 25 juli 39, hyllad som dansk konung på Viborgs landsting 9 april 40, villkorligt antagen till svensk konung på riksmöte i Arboga okt 40, vald på Mora äng 13 sept o krönt i Uppsala 14 sept 41, vald till norsk ko...

Johan Sverkersson, Kung (1201 – 1222)

Johan Sverkersson, f 1201, d 10 mars 1222 på Visingsö, Jönk. Föräldrar: konung Sverker Karlsson av Sverige o Ingegerd Birgersdtr (Folkungaätten; ovan s 7). Jarl 02 —senast 08, konung av Sverige tidigast 16, krönt 19 före 7 aug i Linköping. — Ogift.

Johan III, Kung (1537 – 1592)

Johan III, f 20 (GIR, 1538) dec 1537 på Stegeborgs slott, Ög, d 17 nov 1592 på Sthlms slott o begr 1 febr 94 i Uppsala domkyrka. Föräldrar: konung Gustav I o Margareta Eriksdtr (Leijonhufvud). Arvfurste genom Västerås arvförening 13 jan 44, förläningsbrev på Åbo o Kumogårds län samt Åland som ärftligt furstendöm...

Karl IX, Kung (1550 – 1611)

Karl IX, f 4 okt 1550 på Sthlm slott, d 30 okt 1611 på Nyköpings slott, begr i Strängnäs domkyrka. Föräldrar: konung Gustav I o Margareta Eriksdtr (Leijonhufvud). Arvfurste enl Västerås arvförening, erhöll genom Gustav I:s testamente 60 som hertigdöme Värmland, större delen av Södermanland o Närke, vissa so...

Karl X Gustav, Kung (1622 – 1660)

Karl X Gustav, f 8 nov 1622 på Nyköpingshus, d 13 febr 1660 i Gbg, begr 4 nov 1660 i Riddarholmskyrkan, Sthlm. Föräldrar: pfalzgreven Johan Kasimir av Zweibrücken o Katarina av Sverige. Ryttmästare vid L Torstensons livreg sommaren 43, överste för det kurländska rytteriet okt 43, generalissimus över armén ...

Karl XI, Kung (1655 – 1697)

Karl XI, f 24 nov 1655 på Sthlms slott, d 5 april 1697 där. Föräldrar: konung Karl X Gustav o Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Hyllad som konung av ständerna i Gbg 1 mars 60, övertog styrelsen 18 dec 72, krönt i Uppsala domkyrka 28 sept 75.

G 6 maj 80 på Skottorps herrgård, Skummeslöv, Hall, m Ulrika Ele...

Karl XII, Kung (1682 – 1718)

Karl XII, f 17 juni 1682 på Sthlms slott, d 30 nov 1718 vid belägringen av Fredrikstens fästning, Norge, gravsatt 26 febr 1719 i Riddarholmskyrkan, Sthlm. Föräldrar: konung Karl XI o Ulrika Eleonora av Danmark. Sveriges konung vid faderns död 5 april 97, myndigförklarad av ständerna 8 nov 97, övertog officiellt styrelsen 29 nov 97, krönt i Storky...

Karl XIII, Kung (1748 – 1818)

Karl XIII, f 7 okt 1748 i Sthlm, f 5 febr 1818 där. Föräldrar: konung Adolf Fredrik o Lovisa Ulrika av Preussen. Utn till storamiral okt 48, hertig av Södermanland 11 sept 72, regent under Gustav IV Adolfs minderårighet mars 92—nov 96, utropad till konung 6 juni 09, krönt i Sthlms storkyrka 29 juni 09, vald till ...

Karl XIV Johan, Kung (1763 – 1844)

Karl XIV Johan (Jean Baptiste Bernadotte), f 26 jan 1763 i Pau, Béarn, Frankrike, d 8 mars 1844 på Sthlms slott. Föräldrar: procureur au sénéchal (sakförare) Henri Bernadotte o Jeanne de Saint Jean. Advokatskrivare, därefter värvad soldat i reg Royal-la-Marine infanterie 3 sept 80, korpral 16 juni 85, sergeant 31 aug 85, furir (kvartermästare) 21 juni 86, sergeantmajor (fältväbel) 11 ma...

Karl XV, Kung (1826 – 1872)

Karl XV (Carl Ludvig Eugène), f 3 maj 1826 på Sthlms slott, d 18 sept 1872 i Malmö. Föräldrar: konung Oscar I o Josefina av Leuchtenberg. Döptes 11 maj 26 o erhöll titeln hertig av Skåne, undergick på Sthlms slott prövning motsvarande studentex 19—20 dec 43, kansler för UU 15 april 44, för LU 2 maj 44, insk...

Karl Knutsson (Bonde), Kung (1408 – 1470)

Karl Knutsson (Bonde), f omkr 1 okt 1408 eller 1409 (Messenius), d 15 maj 1470 på Sthlms slott. Föräldrar: riddaren Knut Bonde o Margareta, dtr till marsken o lagmannen i Uppland, riddaren Karl Ulfsson (Sparre av Tofta). Marsk efter 18 men före 26 okt 35, rikshövitsman febr 36–6 mars 38, riksföreståndare efter 7 men före 17 okt 38...

Karl Sverkersson, Kung (– 1167)

Karl Sverkersson, d 12 april 1167 på Visingsö. Föräldrar: konung Sverker d ä av Sverige o Ulfhild Håkonsdtr (Thjottaätten). Östgötarnas konung från omkr 58, konung över hela Sverige från 61.

G trol 63 m Kristina, dtr till den skånske stormannen Stig "hvítale

Halsten, Kung (– levde omkr 1070)

Halsten, sv konung omkr 1070. Fader: konung Stenkil av Sverige.

Efter Stenkils död skall enligt vad Adam av Bremen berättar i sin på 1070-talet författade Gesta Hammaburgensis ecclesise pontificum två tronpretendenter med namnet Erik (bd 14, s 248) ha stupat omkr 1070. I en marginalanteckning tillägges, att Stenkils son H därefter blev konung men s...

Hans, Kung (1455 – 1513)

Hans (i äldre sv historieskrivning ofta kallad Johan II), f 2 febr eller möjligen 28 jan (Kall Rasmussen) 1455, troligen i Aalborg (Werlauff), d 20 febr 1513 där. Föräldrar: konung Kristian I av Danmark, Norge o Sverige o markgrevinnan Dorotea av Brandenburg. Hyllad som tronföljare i Danmark 55, i Norge 19 jan 58, i Sverige 21 jan, 6 febr, 9 o 17 april samt 3 maj 58, som hertig av Holst...

Gustav I, Kung (1496 – 1560)

Gustav I, f trol 12 maj 1496 på Lindholmens gods i Orkesta (Sth), d 29 sept 1560 på Sthlms slott o begr 21 dec s å i Uppsala domkyrka. Föräldrar: riksrådet Erik Johansson (Vasa) till Rydboholm o Cecilia Månsdtr (Ekaätten). Efter kortvariga studier i Uppsala hovjunkare, trol också dapifer, dvs förman för riksföreståndaren Sten Sture d y:s hov, fången i Danmark 18—19, åter i Sverige 31 maj 20,...

Gustav II Adolf, Kung (1594 – 1632)

Gustav II Adolf, f 9 dec 1594 på Sthlms slott, d 6 nov 1632 i slaget vid Lützen o begr 22 juni 1634 i Riddarholmskyrkan. Föräldrar: konung Karl IX och Kristina av Holstein-Gottorp. Storfurste till Finland o hertig till Estland vid faderns kröning 07, hertig till Västmanland 10, efter faderns död 30 okt 11 av ständerna hyllad som fu...

Gustav III, Kung (1746 – 1792)

Gustav III, f 24 jan 1746 i Kungshuset, Sthlm, d 29 mars 1792 på Sthlms slott. Föräldrar: konung Adolf Fredrik o Lovisa Ulrika av Preussen. Kronprins 25 mars 51, konung av Sverige o hertig av Pommern 12 febr 71, krönt i Sthlms storkyrka 29 maj 72.

G 1 okt 66 i Christiansborgs slottskyrka, Khvn, par procura...

Gustav IV Adolf, Kung (1778 – 1837)

Gustav IV Adolf, f 1 nov 1778 på Sthlms slott, d 7 febr 1837 i S:t Gallen, Schweiz. Föräldrar: konung Gustav III o Sofia Magdalena av Danmark. Konung av Sverige o hertig av Pommern 29 mars 92, övertog regeringen som myndig konung 1 nov 96, krönt i Norrköping 3 april 00, arreste...

Gustav V, Kung (1858 – 1950)

Gustav V, f 16 juni 1858 på Drottningholms slott, d 29 okt 1950 där. Föräldrar: konung Oscar II o Sofia av Nassau. Hertig av Värmland 19 juni 58, Sveriges o Norges kronprins 18 sept 72, Sveriges konung 8 dec 07.

G 20 sept 81 i Karlsruhe m Sofia Maria Victoria av Baden, f 7 aug 62 där, d 4 april 30 i Rom, dtr till storhertig Friedrich Wi...

Håkan, Kung (1340 – 1380)

Håkan (av sentida norska historiker kallad Haakon VI Magnusson), f trol mellan 8 o 17 aug 1340, d i aug eller sept (möjl 10 eller 11 sept) 1380 i Oslo. Föräldrar: konung Magnus (Eriksson) av Sverige o Norge o grevinnan Blanche (Blanka) av Namur. Konung av Norge 15 aug 43, myndigförklarad mellan 8 o 17 aug 55, k...

Håkan röde, Kung (– levde omkring 1070)

Håkan röde, sv konung omkr 1070. Fader: möjligen Emund Åkesson, konung Erik segersälls dotterson.

Inge d.y., Kung (– 0)

Inge d y, brorson till I d ä, sv konung i början av 1100-talet. Fader: konung Halsten av Sverige (bd 18).

G enl sv 1400-talsuppg (SRS 1:1, s 258) m den som helgon dyrkade Ragnhild, vilken uppges ha grundat Södertälje kyrka o blivit begraven där (enl annan 14...

Inge d.ä., Kung (– tidigast omkring 1100)

Inge d ä, d tidigast omkr 1100. Fader konung Stenkil av Sverige. Konung av Sverige från senast 1080, under tre år i början av 1080-talet en av de båda konungarna i Västergötland, senare åter konung i hela Sverige.

G m Helena (bd 18), möjligen identisk med en "Mær" (dvs mö), som enligt isländs...

Filip, konung, Kung

Filip, svensk konung, d. 1118, son till konung Halsten (av Stenkilska ätten). Konung efter omkr 1100.

Fredrik I, Kung (1676 – 1751)

Fredrik I, f 28 april 1676 på slottet i Kassel, d 25 mars 1751 i Kungshuset, Sthlm. Föräldrar: lantgreve Karl av Hessen-Kassel o Maria Amelia av Kurland. Arvtagare till lantgrevskapet Hessen-Kassel i dec 1677, rektor vid univ i Rinteln 1685, chef för ett hessiskt infanterireg 1688, överste för Erbprintz Friedrich Dragonerregiment 26 april 1695, nederländsk generalmajor 1696, preussisk g...

Erik av Pommern, Kung (1381 eller 1382 – 1459)

10. Erik av Pommern (i äldre svensk historieskrivning ofta benämnd Erik XIII), synes ursprungligen ha hetat Bogislav (jfr nedan s. 269), f. 1381 eller (mindre troligt) 1382, d. 1459, 3 maj (enligt trovärdig svensk tradition, SRS 1:1, s. 234), i sitt ärvda hertigdöme i Hinterpommern. Föräldrar: hertig Vartislav VII av Pommern-Stolp och Maria, dotter av ...

Erik den helige, Helgon, Kung (– omkring 1160)

6. Erik den helige, enligt en del isländska källor (bl. a. Sverresagan) ursprungligen E. Jedvardsson, konung, Sveriges nationalhelgon, stamfader för Erikska dynastien (se art. Erikska ätten nedan), d. omkr. 1160 (om annaluppgiften 18 maj 1160 jfr i texten nedan) och begr. i Gamla Uppsala; hans kvarlevor överfördes, troligen i juli 1273 till Uppsal...

Erik Eriksson, Kung (1216 omkring – 1250)

8. Erik Eriksson, den föregåendes son, f. omkr. 1216, d. (enligt annaluppgift) 2 febr. 1250. Vistades som ung i Danmark; blev svensk konung mellan 1 aug. 1222 och 31 juli 1223; krönt, troligen i Strängnäs, 31 juli 1223; undanträngd från tronen av Knut långe 1229—34; återvände och återtog regeringsmakte...

Erik Knutsson, Kung (– 1216)

7. Erik Knutsson, den föregåendes sonson, d. (enligt annaluppgift) 10 april 1216 på Visingsö, begr. i Varnhems klosterkyrka. Föräldrar: konung Knut Eriksson och hans till namnet okända gemål. Vistades vintern 1204—05 i Norge; deltog 1205 i uppror mot konung Sverker d. y. Karlsson; vistades åter i Norge i tre &ari...

Erik Magnusson, Kung (1339 senast – 1359)

9. Erik Magnusson, konung, f. senast i början av år 1339 (nämnes i ett brev av april d. å. i ordalag, som ansetts tyda på att brevskrivaren just mottagit underrättelse om hans födelse; nämnes som myndig i en urkund av 29 aug. 1353), f 20 juni 1359. Föräldrar: konung Magnus Eriksson av Sverige, Norge och Skåne och [a:18364:B...

Erik Segersäll, Kung (– omkring 995)

3. Erik Segersäll, konung (d. omkr. 995). Om E:s börd föreligga inga uppgifter i vittnesgilla källor; i isländsk litteratur berättas, att han skulle vara son till en konung Björn. Denna uppgift är emellertid historiskt omöjlig, och det har i stället antagits, att han skulle vara son till den Emund Eriksson, som Adam av Bremen i sin ...

Erik XIV, Kung (1533 – 1577)

11. Erik XIV, f. 13 dec. 1533 på Stockholms slott, d, 26 febr. 1577 på Örbyhus, begr. i Västerås domkyrka. Föräldrar: konung Gustav I och Katarina av Sachsen-Lauenburg. Genom Västerås arvförening 1544 arvfurste, men kallas i tidens handlingar ofta »utvald konung»; under konung Gustavs vistelse i Finlan...

Emund Gamle, Kung (1000-talets början – 1060 (omkr))

3. Emund Gamle, konung (1000-talets mitt), omtalas främst hos Adam av Bremen. Emund var son till Olof Skötkonung, enligt Adam en frilleson i motsats till den äktfödde Anund Jakob. Visst är att den sistnämnde blev faderns efterträdare som konung men vid hans frånfälle, av Adam tidsatt till omkring 1050, blev E. kung. Konung Emun...

Blotsven, Kung (– levde på 1000)

Blotsven, omtalad som ledare för det hedniska partiet i Sverige, framträdde omkr. 1080. Adam berättar, att under missionskyrkans tid i Sverige stor tolerans visats mot missionärerna och deras anhängare. Då konungen antog kristendomen, överenskoms, att han i en del av riket skulle ha fri religionsutövning, under villkor, att hedningarna i övrigt skulle få fritt dyrka sina gudar. Längre fram, ...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se