Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
3 träffar, sida:  1 
Nilsson, J Fredrik, Kommunalpolitiker, Journalist, Bibliotekarie, Typograf, Folkbibliotekspionjär (1870 – 1918)

Nilsson, Johan Fredrik, f 28 mars 1870 i Uppsala, d 23 april 1918 i Sthlm, Matt. Föräldrar: gasverkseldaren Johan Erik N o Fredrika Charlotta Wängelin. Typografi Uppsala o Sthlm 90–98, bibl:revisor i Typografiska fören i Sthlm 93, led av styr för Sthlms arbetarebibl:förb 94–02, bibliotekarie vid Sthlms arbetarebibl från 94, medarb i Social-Demokraten 98

Larsson, Hans E, Museiman (1855 – 1922)
Larsson, Hans Emil, f 24 nov 1855 i Hem-mesdynge, Malm, f 26 febr 1922 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: lantbrukaren Bengt L o Mätta Hansdtr. Mogenhetsex vid hal i Malmö vt 74, inskr vid LU ht 74, lär vid Hvilans folkhögsk, Tottarp, Malm, 77—84, litt- o konstanmälare (särsk i SDS) från 79, FK vid LU 31 jan 81, förest för Malmö föreläsn:fören 84—04, sekr i sällsk Heim-dall i Malmö från 91, bitr i...
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se